pronunciation:    

Translations into Hungarian:

 • megérkezik   
  (Verb  )
 • érkezik   
  (Verb  )
 • elér   
  (Verb  )
 • megérkezni   
 • sikerül   
 • történik   

Other meanings:

 
Bij een bestemming komen.
 
een bestemming bereiken
 
De hand op iets leggen.

Similar phrases in dictionary Dutch Hungarian. (2)

aankomendjövő
vroeger aankomenmegelőz; korábban érkezik

    Show declension

Example sentences with "aankomen", translation memory

add example
De weerslag van al deze afzonderlijke landbouwconcessies, samen met de aankomende landbouwonderhandelingen, op de Europese landbouwsector maakt ons bijzonder ongerust.A folyamatban lévő tárgyalások mellett az egyedi kedvezmények európai mezőgazdaságra gyakorolt hatásai különös aggodalomra adnak okot.
lk zag jullie aankomenLáttam, hogy felvonultak
Jouw vader zag dit al aankomenAz apád mindezt előre látta
De aankomende top tussen de Europese Unie en Rusland heeft tot heftige emoties geleid, aangezien daar zal worden onderhandeld over overeenkomsten die zowel voor de Europese Unie als Rusland van groot belang zijn.Az Európai Unió és Oroszország közötti csúcstalálkozó erőteljes érzelmeket váltott ki, mivel mind az Európai Unió, mind Oroszország szempontjából nagy fontosságú megállapodásokról kell ott tárgyalni.
Voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract die na die datum en het gespecificeerde tijdstip aankomen, worden uitgeslotenA közvetett KTF-tevékenységre vonatkozó, de a megadott határidő után beérkező pályázatokat kizárjuk
Elke cent extra voor onderwijs zal zich honderd keer meer uitbetalen in de vorm van een tevreden en sterke aankomende generatie.Minden oktatásra költött cent százszorosan meg fog térülni egy elégedett és erős jövő generáció formájában.
Het is mogelijk dat tussen het tijdstip waarop de goederen het kantoor van vertrek verlaten en het tijdstip waarop zij bij het kantoor van bestemming aankomen, bepaalde vermeldingen dienen te worden aangebracht op het begeleidingsdocument voor douanevervoer dat de goederen vergezeltElőfordulhat, hogy az áruk indító vámhivatalától történő szállításának megkezdése és a rendeltetési vámhivatalhoz történő megérkezésének időpontja között bizonyos kiegészítő adatokat kell feltüntetni az árukat kísérő árutovábbítási kísérőokmányon
Ik voel een wens aankomenKívánság közeIeg?
wordt onder defect aan het schip verstaan ieder niet of gebrekkig functioneren of iedere niet-overeenstemming met toepasselijke veiligheidsvoorschriften van enig deel van het schip of de uitrusting ervan wanneer deze worden gebruikt voor ontsnapping, evacuatie, inscheping en ontscheping van passagiers, of wanneer deze worden gebruikt voor aandrijving, besturing, veilig navigeren, afmeren, ankeren, voor het aankomen op of vertrekken van een aanleg- of ankerplaats, of voor schadebeheersing na onderlopen van het schip; of wanneer deze worden gebruikt voor het te water laten van de reddingsuitrusting; ena hajó hibája: hibás működés, meghibásodás vagy a vonatkozó biztonsági előírások megsértése a hajó bármely része vagy felszerelése tekintetében, amikor azt az utasok menekítésére, evakuálására, beszállítására és kiszállítására használják, vagy amikor azt a hajtáshoz, kormányzáshoz, biztonságos navigációhoz, kikötéshez, lehorgonyzáshoz, horgonyzóhelyre vagy révbe való befutáshoz vagy onnan történő kifutáshoz, elárasztás utáni kárelhárításhoz használják, vagy amikor azt életmentő felszerelések használatbavételekor használják; és
▐ Met ingang van ‧ januari ‧ vallen alle vluchten die aankomen in of vertrekken van een luchthaven die gelegen is op het grondgebied van een lidstaat waarop het Verdrag van toepassing is, daaronder, met inachtneming van de bijzondere situatie van de vluchten tussen een ultraperifeer gebied en continentaal Europajanuár ‧-jétől a Szerződés hatálya alá tartozó tagállam területén található összes repülőtérre érkező vagy onnan induló légi járatra kiterjed, figyelembe véve a legkülső régiók és Európa szárazföldi területe közötti járatok különleges helyzetét
Toen we over de drempel van de vrede stapten, hadden we niet gedacht dat we in het koninkrijk van de vergetelheid zouden aankomen.Soha nem gondoltuk volna, hogy a béke küszöbének átlépésével a felejtés királyságába léptünk be.
De Internationale Dag van de Roma zal aankomende vrijdag worden gevierd, op 8 april.Jövő pénteken, április 8-án ünnepeljük a Nemzetközi Roma Napot.
Voorstellen voor INDIRECTE OTO-aktiesakties die na deze datum en tijdstip aankomen, worden uitgeslotenA megadott határidőt követően beérkező közvetett KTF-tevékenységre benyújtott pályázatok kizárásra kerülnek
Bij de bepaling van de afstand wordt gekeken naar de laatste bestemming waar de passagier als gevolg van de instapweigering of annulering na de geplande tijd zal aankomenA távolság meghatározásánál azt az utolsó célállomást kell alapul venni, amelynél a beszállás visszautasítása vagy a járat törlése miatt az utas érkezése késik a menetrend szerinti időponthoz képest
Niet aankomen!Kerem, ne nyuljon hozza!
Het vertrouwen van mensen wordt flink geschaad als regeringen hun bevolking zeggen, relax, geen probleem, we hebben alles onder controle, en dan plotseling aankomen met de mededeling dat vele miljarden aan hulp nodig zijn.Súlyosan megrendíti az emberek bizalmát, ha a kormány közli velük: "minden rendben van, semmi gond, urai vagyunk a helyzetnek”, majd hirtelen köpönyeget váltva kifejti, hogy megszámlálhatatlanul sok milliárd euróra van szükség segélyek formájában.
in het geval van dieren die op het bedrijf aankomen, de naam en het adres van de houder, met uitzondering van de vervoerder, of de identificatiecode van het bedrijf van wie of waarvan het dier is gekomen, en de datum van aankomsta gazdaságba érkező állatok esetén az állattartó neve és címe, a szállító kivételével, vagy azon gazdaság azonosító kódja, akitől/amelyből az állatot szállították, valamint az érkezés időpontja is
Dit geldt evenwel niet voor offertes die aankomen na de uiterste datum voor indiening maar vóór de opening van de offertes, mits het poststempel duidelijk aantoont dat zij bij een normale werking van de postdiensten tijdig genoeg waren gepost om vóór de uiterste datum aan te komen, of mits de betrokken inschrijver dit vóór de opening van de offertes heeft bewezen met een ontvangstbewijs van de Noorse posterijenUgyanakkor azonban ez a rendelkezés nem alkalmazandó olyan pályázatok vonatkozásában, amelyek a zárási határnap lejárata után, de a pályázatok felbontásának a napját megelőzően érkeznek be, feltéve, hogy a postai bélyegző alapján egyértelműen megállapítható, hogy a szokásos postaszolgálati menetrendet figyelembe véve a pályázatot elég korán postára adták ahhoz, hogy az előírt határidőre beérkezzen, vagy ha a pályázó a pályázatok felbontásának a napját megelőzően a norvég postaszolgálat által kibocsátott, ezt a tényt bizonyító igazolást mutat be
ze aankomen uit een derde land waar beveiligingsnormen worden toegepast die volgens de procedure van artikel ‧, lid ‧, zijn erkend als gelijkwaardig aan de gemeenschappelijke basisnormenolyan harmadik országból érkeznek, ahol a ‧. cikk bekezdésében említett eljárással összhangban a közös alapkövetelményekkel egyenértékűként elismert védelmi követelményeket alkalmaznak
De lidstaten zien erop toe dat op alle plaatsen van binnenkomst in de Gemeenschap de veterinaire voorschriften voor persoonlijke zendingen die in de Gemeenschap worden binnengebracht, onder de aandacht worden gebracht van reizigers die uit derde landen aankomenA tagállamok biztosítják, hogy a Közösség belépési pontjain az állati eredetű termékek behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételekre felhívják a harmadik országokból érkezők figyelmét
Meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten van de Gemeenschap (A kikötőkbe érkező vagy onnan induló hajókra vonatkozó jelentések alaki követelményei (
Omdat het belangrijk is aankomende getalenteerde architecten aan te moedigen, valt ook te denken aan een eervolle vermelding (beloning) voor eerste projecten van architecten in of buiten hun land van herkomstMivel az is kiemelkedően fontos, hogy az új és a kibontakozóban lévő építészeti tehetségek támogatásban részesüljenek, esetleg külön ki lehetne emelni (különdíj) azokat a szakembereket, akik első munkáikat készítették, akár hazájukban akár más országban
Showing page 1. Found 828 sentences matching phrase "aankomen".Found in 0.345 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.