pronunciation:    

Translations into Hungarian:

 • megérkezik   
  (Verb  )
 • érkezik   
  (Verb  )
 • elér   
  (Verb  )
 • megérkezni   
 • sikerül   
 • történik   

Other meanings:

 
Bij een bestemming komen.
 
een bestemming bereiken
 
De hand op iets leggen.

Similar phrases in dictionary Dutch Hungarian. (2)

aankomendjövő
vroeger aankomenmegelőz; korábban érkezik

    Show declension

Example sentences with "aankomen", translation memory

add example
De discussie is van belang, omdat er voor de Europese Unie in het gebied ten oosten van haar grondgebied zakelijke kansen liggen, die onvervangbaar zijn voor het behouden van de concurrentiepositie van de EU in de aankomende decennia.Azért fontos ez a vita, mert az EU határaitól keletre olyan üzleti lehetőségek vannak, amelyek pótolhatatlanok az Unió versenyképességének fenntartása szempontjából az elkövetkező évtizedekben.
Een bankcamera zag diplomatieke nummerborden aankomen en enkele minuten later vertrekken aan de flat van Miss SheldonIgen, egy bank kameráján látszik, hogy egy diplomata autó érkezik... és aztán pár perc múlva távozik Miss Sheldon lakása elől
Ik dacht dat je morgen zou aankomenAzt hittem, holnap érkeztek
Het is dienstig dat verdere invoerprocedures worden vastgesteld voor het overbrengen van de vogels van de grensinspectiepost naar de erkende quarantainevoorzieningen en-stations bij binnenkomst in de Gemeenschap om ervoor te zorgen dat de ingevoerde vogels binnen redelijke tijd aankomen in de aangewezen erkende quarantainevoorziening of het aangewezen erkende quarantainestationHelyénvaló további behozatali eljárásokat meghatározni a Közösségbe való belépéskor az állat-egészségügyi határállomás és az engedélyezett karanténlétesítmények vagy-állomások közötti szállítás tekintetében annak biztosítása érdekében, hogy az importált madarak ésszerű határidőn belül megérkeznek a kijelölt engedélyezett karanténlétesítménybe vagy-állomásra
Mijnheer de Voorzitter, het debat dat wij gevoerd hebben over de Roma-bevolking en de aankomende top van Cordoba laat nog eens duidelijk zien dat de sociale en economische integratie van de Roma een probleem op Europees niveau is dat daarom een Europese strategie vereist.a Tanács soros elnöke. - (ES) Elnök úr, a roma népességről és a közelgő córdobai csúcstalálkozóról most lezajlott vita ismét megmutatta, hogy a romák társadalmi és gazdasági integrációja európai szintű probléma, ezért európai stratégiát igényel.
In het gunstigste geval kan men deze veranderingen zien aankomen of worden zij bewust tot stand gebracht, zodat de sector in kwestie kan anticiperen en zich geleidelijk kan aanpassen, teneinde negatieve effecten zoveel mogelijk te beperkenIdeális esetben ezeket a változásokat előre látjuk, vagy tudatosan idézzük elő, hogy az adott ágazat proaktívan léphessen fel, fokozatos alkalmazkodásra állhasson át, és minimalizálni tudja az alkalmazkodási folyamat negatív következményeit
De wind bewoog dennenbomen, in de aankomende nachtA fenyőket lassan elborítja az éjszaka
Weet je, Anna zag het niet aankomenAnna nem számított rá
Dat zag ik niet aankomenErre nem számítottam
Als we bij de steiger aankomen, zorg jij dat het niet in de duikboot komtAmikor a kikötőhöz érünk, intézd el, hogy ne szálljon be a hajóba!
Van het aankomende Poolse voorzitterschap verwachten we niet minder dan een gedegen onderzoek om de waarheid ten aanzien van deze uiterst ernstige beschuldigingen boven water te krijgen.Nem kevesebbet várunk a soron következő lengyel elnökségtől, mint hogy megfelelően kivizsgálja ezt az ügyet, és megállapítsa, mi igaz ezekből a súlyos állításokból.
Gezien het feit dat het niet wordt gedefinieerd als een vuurwapen, is er ook geen vergunning voor nodig. Jan en alleman kan er dus zonder enig probleem aankomen, en een crimineel dus ook.Mivel a szóban forgó dolog nem lőfegyverként van definiálva, ezért engedélyre sincs szükség a megvásárlásához: akárki megveheti az utcán, bűnözők is.
Wanneer de schepen op de plaats van bestemming aankomen, wordt het afval vaak op een wijze verwijderd die schadelijk is voor het milieu.Amikor a hajók elérik úticéljukat, a kérdéses hulladékanyagokat olyan módszerrel távolítják el, ami veszélyes, és ártalmas a környezetre.
Ik moet het toegeven maar Flag zag dit aankomenA regisztrációs törvény nem könnyít a helyzeten
De aankomend medisch specialist dient persoonlijk aan de werkzaamheden van de betrokken diensten deel te nemen en daarvoor verantwoordelijkheid te dragenA képzés keretében a szakorvosjelölt személyesen vesz részt az érintett egészségügyi szervezeti egységek tevékenységében és feladataiban
Wanneer de producten van dierlijke oorsprong in containers of in luchtdichte verpakking aankomen, kan de overeenstemmingscontrole evenwel beperkt worden tot een controle om zich ervan te vergewissen of de zegels die door de officiële dierenarts of de bevoegde autoriteit zijn aangebracht op de container of de eindverpakking intact zijn en of de daarop voorkomende vermeldingen overeenstemmen met de vermeldingen op het begeleidend document of het begeleidend certificaat„Azonban a konténerekben vagy vákuum-csomagolásban érkező állati eredetű termékek esetében a származás ellenőrzése leszűkíthető annak biztosítására, hogy a hatósági állatorvos vagy az illetékes hatóság által a konténeren vagy a csomagoláson elhelyezett pecsétek sértetlenek, illetve a rajtuk feltüntetett adatok megegyeznek a kísérő okmány vagy egészségügyi bizonyítvány adataival.”
Vanaf ‧ januari ‧ vallen alle vluchten die vertrekken van of aankomen op een luchtvaartterrein dat gelegen is op het grondgebied van een lidstaat waarop het Verdrag van toepassing is, onder de luchtvaartactiviteitjanuár ‧-től az összes járatra vonatkozik, amely egy olyan tagállam területén lévő repülőtérről száll fel vagy oda érkezik, amelyre a Szerződés érvényes
Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) is over het algemeen ingenomen met de Mededeling over de instelling van een Europese maritieme ruimte zonder grenzen en het voorstel voor een richtlijn over meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten en tot intrekking van Richtlijn ‧/‧/EGAz EGSZB általánosságban kedvezően értékeli az Európai Bizottság közleményét az európai tengeri szállítási térség létrehozásáról, valamint irányelvjavaslatát a Közösség tagállamainak kikötőibe érkező vagy onnan induló hajókra vonatkozó jelentések alaki követelményeiről és a ‧/‧/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
Nergens aankomenNe nyúlj semmihez, kicsim!
Ik zag je aankomenMegláttalak a mólónál
Niet aankomen, alsjeblieftNe nyúljon hozzá, kérem!
Schillinger zal achter je aankomen... en de rest van je familie vernietigenSchillinger utánad fog menni, és elpusztítja a maradék családodat
Hij kon ongemerkt op z' n eigen feest aankomen alsof hij een gast was... en hij kon ook vroeg weggaan voor een rustiger... maar genoegzamer adres in de rode- lampjesbuurtKépes volt olyan lazán megjelennl a saját estélyén, mlntha csak vendég lenne, és esetenként ldö elött távoznl, hogy egy szerényebb, de vlgasztalöbb külvárosl házba térjen
Moet ik daar dan ladderzat aankomen?Azt akarjátok, hogy visszaassek?
Mikey, niet aankomenNe nyúlj hozzá, Mickey!
Showing page 1. Found 824 sentences matching phrase "aankomen".Found in 0.876 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.