pronunciation:    

Translations into Hungarian:

 • megérkezik   
  (Verb  )
 • érkezik   
  (Verb  )
 • elér   
  (Verb  )
 • megérkezni   
 • sikerül   
 • történik   

Other meanings:

 
Bij een bestemming komen.
 
een bestemming bereiken
 
De hand op iets leggen.

Similar phrases in dictionary Dutch Hungarian. (2)

aankomendjövő
vroeger aankomenmegelőz; korábban érkezik

    Show declension

Example sentences with "aankomen", translation memory

add example
Zag je hem niet aankomen?Nem láttad, hogy jön?
Veel mensen zijn bang dat er grotere aantallen asielzoekers aankomen, waardoor onze wankelende welvaartsstaten overbelast raken.Nagyon sokan attól félnek, hogy nagyszámú menedékkérő érkezik majd, és túlzottan megterhelik amúgy is küszködő jóléti rendszereinket.
De Grieken zijn boos en hebben alle recht om dat te zijn, omdat de schaal van deze ramp duidelijk het resultaat is van een aantal menselijke gebreken: verwaarloosd kreupelhout, onvoldoende getrainde brandweerlieden, onvoldoende faciliteiten, geen coördinatie van de activiteiten, onvoldoende stadsplanningbeleid, hulpverzoeken die te laat aankomen en, in het bijzonder, geen preventiefaciliteiten.A görögök dühösek és erre minden okuk megvan, mivel a tragédia mértékét tekintve nyilvánvaló, hogy az jó néhány emberi mulasztás következménye: elhanyagolt aljnövényzet, rosszul kiképzett tűzoltók, nem megfelelő felszerelés, a műveletek összehangolásának hiánya, nem megfelelő várostervezés, túl későn leadott segélyhívások mindenek előtt pedig a megelőzést szolgáló eszközök hiánya.
in goede staat op de plaats van bestemming aankomenmegfelelő állapotban érkezzen a rendeltetési helyre
Ik hoorde aankomenHallottam amikor megérkeztél
Nergens aankomenNe nyúlj semmihez
Dit is wat wij nodig hebben: of deze maatregel of een goed functionerend mechanisme, dat solidair is en waardoor immigranten die in een land aankomen dat een dergelijke last draagt, kunnen worden doorverwezen naar een andere EU-lidstaat.Vagy erre van szükségünk, vagy egy jól működő mechanizmusra, amely a szolidaritásra alapul, és engedélyezi, hogy az ilyen terhet viselő országba érkező bevándorlók továbbutazhassanak egy másik EU-országba.
Het probleem is niet dat we willen weten wie de goederen die aankomen in Europa produceert, maar eerder of ze onder eerlijke en rechtvaardige omstandigheden worden geëxporteerd.A probléma nem az, hogy tudjuk, hogy ki állítja elő az Európába érkező árukat, hanem az, hogy tisztességes, és igazságos körülmények között exportálják-e ezeket az árukat.
dat zij in goede staat op de plaats van bestemming kunnen aankomenkielégítő állapotban érkezzen a rendeltetési helyre
Als ik daar aankom...... voel ik nog een hartslagMég volt pulzusa, amikor odaértem
Degenen die ons verwijten dat we een bestuurspakket steunen dat op geen enkel theoretisch of econometrisch model is gebaseerd, wil ik slechts dit vragen: hebben die modellen waarover u het had de huidige crisis zien aankomen of weten af te wenden, de crisis waar we middenin zitten en die nog niet voorbij is; of hebben ze juist tot riskant gedrag geleid onder de schijn van wiskundige waarheid?Azoknak, akik azzal vádolnak bennünket, hogy egy olyan kormányzási csomagot támogatunk, amely semmilyen elméleti vagy ökonometriai modellen nem alapul, egyszerűen a következőket mondhatom: azok a modellek, amelyekről önök beszélnek, előre jelezték vagy megelőzték a válságot, amelyen most keresztülmegyünk, és amelynek még nincs vége; vagy inkább nagykockázatú magatartásokhoz vezettek a matematikai igazság leple alatt?
Zoals?- Wat doen we als we daar aankomenPéldául, mit csinálunk, ha odaértünk?
Ze zag je aankomenLátta, mikor jöttél!
Wat betreft de verwerving van baanvakkennis, verdient het de voorkeur dat de aankomende machinist door een andere machinist vergezeld wordt op een voldoend aantal reizen op het baanvak, zowel overdag als 's nachtsAz útvonalismeret elsajátítását illetően azt a megközelítést kell előnyben részesíteni, amelynek során a mozdonyvezető az adott útvonalon egy másik mozdonyvezetőt kísér a megfelelő számú alkalommal, nappal és éjjel egyaránt
Voor het jaar ‧ vallen alle vluchten die vertrekken van of aankomen op een luchtvaartterrein die gelegen is op het grondgebied van een lidstaat waarop het Verdrag van toepassing is, onder de luchtvaartactiviteitA ‧. évben a Szerződés hatálya alá tartozó tagállam területén található repülőtérre érkező vagy onnan induló összes légi járat a légiközlekedési tevékenységbe értendő
overwegende dat het jaarlijkse gemiddelde van personen die in Malta aankomen overeenkomt met ‧ % van het geboortecijfer op Malta en dat in verhouding tot de bevolking één asielzoeker in Malta gelijkstaat met ‧ in Italië, ‧ in Frankrijk en ‧ in Duitsland; voorts overwegende dat in ‧ in Malta ‧ personen zijn aangekomen, wat overeenkomt met ‧ in Italië, ‧ in Frankrijk en ‧ in Duitslandmivel az évente átlagosan Máltára érkezők száma megfelel a máltai születési arány ‧%-ának, és mivel a lakosságszám arányában Máltára ‧-szer annyian érkeznek, mint Olaszországba, ‧-szer annyian, mint Franciaországba és ‧-ször annyian, mint Németországba; mivel ‧-ben ‧-an érkeztek Máltára, ami annyit tesz, mintha ‧-en érkeztek volna Olaszországba, ‧-en Franciaországba vagy ‧-en Németországba
Vervoerders verlenen ten minste de in bijlage ‧ vermelde bijstand kosteloos aan gehandicapten of personen met beperkte mobiliteit die in de haven waarop deze verordening van toepassing is, aankomen, vertrekken of overstappenA fuvarozók a rendelet hatálya alá tartozó kikötői indulásnál, átszállásnál vagy megérkezésnél legalább a III. mellékletben meghatározott segítséget díjmentesen nyújtják a fogyatékkal élő és a csökkent mozgásképességű személyeknek
Ik zag dat niet aankomenEz így is van
ze aankomen uit een lidstaat, tenzij de Commissie of die lidstaat informatie heeft verstrekt waaruit blijkt dat die passagiers en hun handbagage niet kunnen worden beschouwd als onderzocht volgens de gemeenschappelijke basisnormen; ofaz egyik tagállamból érkeznek, kivéve, ha a Bizottság vagy a tagállam olyan tájékoztatást adott, amely szerint az érintett utasok és kézipoggyászuk nem tekinthető a közös alapkövetelményeknek megfelelően átvizsgáltnak; vagy
De bij Verordening (EG) nr. ‧/‧ vastgestelde maatregelen waarbij passagiers die aankomen met een vlucht uit een derde land en overstappen op een luchthaven in de Gemeenschap, slechts beperkte hoeveelheden vloeistof bij zich mogen hebben, moeten worden herzien in het licht van technische ontwikkelingen, operationele implicaties op luchthavens en de impact op de passagiersA ‧/‧/EK rendeletben a harmadik országokból érkező és a Közösség valamely repülőterén átszálló utasok által szállított folyadék tekintetében előírt korlátozó intézkedéseket felül kell vizsgálni a műszaki fejlődés, a repülőterek működési megfontolásai és az utasokra jelentett hatás fényében
We moeten met resultaten aankomen.Tényekkel kell előállnunk.
Deze reiziger zag het aankomenEz a vándor előre megmondta
De voorlichting van de ouders die in onze landen aankomen en aan de slag gaan, is een zaak die ons inziens ook ons aangaat.Úgy gondolom, hogy a munkakeresés céljával országainkba érkező szülők figyelmének felkeltése szintén a mi feladatunk.
Hij zal ze vergeten zo gauw de echte kinderen aankomenVárd ki, amíg a többi gyerek itt lesz, akkor majd elfelejti a láthatatlan barátokat
Voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract die na deze datum en tijdstip aankomen, worden uitgeslotenA megadott határidőt követően beérkező közvetett KTF-tevékenységre benyújtott pályázatok kizárásra kerülnek
Showing page 1. Found 824 sentences matching phrase "aankomen".Found in 0.404 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.