Translations into English:

  • Fables and Parables   

Example sentences with "Bajki i przypowieści", translation memory

add example
" Patrz!Teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści" Now you are speaking plainly without using figures of speech
Przypowieści i epigramaty Juliusza Słowackiego - próba ujecia monograficznego.The parables and epidramas of Juliusz Słowacki - the attempt of monograpfic depiction.
Motywy muzyczne w ikonografii biblijnej przypowieści w o synu marnotrawnym. Studium na podstawie wybranych dzieł malarstwa niderlandzkiego z XVI i XVII wieku.Musical Themes in the Iconography of Biblical Parabol of the Prodigal Son. Study Based on Selected Works of Dutch Painting of 16th and 17th Century
Parabola i opis semantyczny słów kluczowych w wybranych przypowieściach biblijnychParable and semantic description of key words in selected biblical parables.
Filozoficzne i dydaktyczne aspekty przypowieści W. BykawaPhilosophical and educational aspects of the parables of Vasil Bykov
Przypowieść o Jonaszu.Dowiedzieli się na swoim statku, że jeden z ich ludzi, ten gość Jonasz... obraził Boga i był przyczyną ich nieszczęśćThey found out on their ship that one of their men- this Jonah cove- he' d offended God and was the cause of all their bad luck
Wybrane zastosowania bajek i komiksów w nauczaniu języka angielskiego w klasach 1-4 szkoły podstawowejSelected applications of fairy-tales and comics in teaching English to primary school learners in grades 1-4
Bajka edukacyjna i jej skuteczność w procesie rozwijania kompetencji społecznych dzieci 6-letnich.Educational fairytale and its efficiency in the process of developing social competence of 6-year old Child.
Podczas gdy ja tu szyję jak zaklęta królewna z bajki i nie mogę pójść na jarmark z innymiWhile I' m sat here sewing like a cursed princess in a fairy tale, and not down at the fair with the others
"Bajki robotów" i "Cyberiada" Stanisława Lema w przekładzie na język rosyjski i język czeski"Robot's tales" and "The Cyberiad" by Stanislaw Lem in translation on Russian and Czech language
Porównanie polskich i węgierskich bajek ludowych na podstawie wybranych motywów.Comparision of Polish and Hhungarian folk tales based on selected motifs.
Musimy jednak zrozumieć, że większość problemów, o których myśleliśmy w kategoriach fantazji i świata filmu - będąc dzieckiem czytałem o nich w bajkach - stoi przed nami i stanowi namacalne niebezpieczeństwo, rzeczywistość.However, we need to understand that the very things that we all used to think belonged to the realm of fantasy and the film world - I read about them in story books when I was a child - are now knocking at our door, are a visible danger, a reality.
Jeżeli dane będą wymieniane i przechowywane, nie można między bajki włożyć ryzyka okrutnego losu, jaki spotkał pana Mahera Arrara, przekazanego w trybie nadzwyczajnym na siedem miesięcy tortur po zatrzymaniu na lotniku JFK.If data are shared and stored, the dangers of a nasty fate, as happened to Maher Arrar, rendered to torture for seven months after being picked up at JFK Airport, cannot be regarded as fanciful.
Z chwilą, gdy osiągnęliśmy punkt, w którym demontaż dwóch bloków jądrowych kosztuje 1,78 miliardów euro, nie ma wątpliwości, że skończyła się bajka o taniej i przyjaznej środowisku energii jądrowej.When we have reached the point where the decommissioning of two reactor units costs EUR 1.78 billion, it is clear that the fairytale of cheap, climate-friendly nuclear power is over.
Wszyscy znamy bajkę La Fontaine'a i jej zakończenie: oczywiście wygramy wyścig, ale zanim to nastąpi, ile istnień ludzkich jeszcze musi zginąć?We all know La Fontaine's fable, and how it ends: we will win the race, certainly, but how many lives will be lost before that happens?
Świat wartości rosyjskiej bajki magicznej. ("O carze Sałtanie, jego synu sławnym i potężnym bohaterze księciu Gwidonie Sałtanowiczui o pięknej królewnie Łabędzicy" A. S. Puszkina, "Konik Garbusek" P.P. Jerszowa, "Szkarłatny kwiatuszek" S.T. Aksakowa).Russian fairytales values' world ("The Tale of Tsar Saltan" of Alexander Pushkin, "The Humpbacked Horse" of Pyotr Pavlovich Yershov, "The Scarlet Flower" of Sergey Timofeyevich Aksakov)
Bogactwo kultury, znaczeń i wartości w bajkach afrykańskich. Wykorzystanie bajek w edukacji międzykulturowej.The variety of cultural meanings and values of African stories. The use of different stories in intercultural education.
Terapeutyczna wartość baśni i bajekTerapeutic value of fables and fairy tales
Myślę, że będziemy żyć jak w bajce, długim i szczęśliwym życiem, aż pewnego dnia umrzemyI think we' re doing to live like in a fairy tale, a long and happy life, and die on the same day
Bajki opowiadane w wielu językach umożliwiły grupom docelowym przebywania w prawdziwie wielojęzycznym środowisku ; w ten sposób zachęcono słuchaczy do dowiedzenia się więcej o innych językach i do pomyślenia o nauce języka obcego .Through the multilingual fairy tale performances , the target groups were exposed to a tru ly multilingual environment and thus were motivated to know more about other languages in order t o take language learning into consideration .
Kategoria dziecięcości jako dominanta translatorska. Na materiale wybranych Bajek Kornieja Czukowskiego i ich przekładów na język polski Władysława Broniewskiego.The category of childness as a translator's dominant. Based on chosen fables of Korney Chukovsky and their Polish translations by Wladyslaw Broniewski.
Rola bajek i baśni w wychowaniu dziecka przedszkolnego w świetle opinii rodzicówRole of stories and the fairy tales in raising a child in the light of the opinions of parents
Miłość jako wartość kreowana w baśniach i bajkach dla dzieciLove as value created in a fairy stores for children
Bajki i baśnie we współczesnym przedszkolu na przykładzie dzieci z przedszkla NIVEA w PoznaniuFairy Tales in modern kindergarden on children from NIVEA kindergaden in Ponań example
Dorośli jako dziecięcy sprzymierzeńcy w baśniach i bajkach Hansa Christiana AndersenaThe Adults as Children's Allies in Hans Christian Andersen's Fairy Tales
Showing page 1. Found 1650566 sentences matching phrase "Bajki i przypowieści".Found in 187.423 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.