Translations into English:

  • Non-Working Time   
     
    Time devoted to non-work activities. Out-of-office time.
  • Time Off   
     
    A menu item on the Set Up menu that opens the Time Off dialog, which defines how much of the user's schedule is affected by a schedule change.

Similar phrases in dictionary Polish English. (7)

czas wolnyfree time; leisure; nonworking time; free time, leisure time; leisure time; spare time
czas wolny od pracyrest period; business closure
Europejski system nadzoru wypadków w domu i w czasie wolnymEHLASS; European Home and Leisure Accident Surveillance System
w wolnym czasieat one's leisure
wolny czasleisure; free time; ease; spare time
wspólnotowy system informacji o wypadkach w domu i w czasie wolnymCommunity system of information on home and leisure accidents
wypoczynek (czas wolny)leisure (free time)

Example sentences with "Czas wolny", translation memory

add example
Rola Internetu w kształtowaniu czasu wolnego młodzieży wiejskiejThe influence of the Internet on leisure of rural youth
Gdy będziesz odpoczywać, w wolnym czasie, on wytrenuje cię we wszystkich przyjemnościachWhen you have rested, at your leisure, he will coach you in the ways of pleasure
Panie Przewodniczący! Mój węgierski kolega, deputowany z Budapesztu, mówił o tym, że nawet w czasach żelaznej kurtyny istniała współpraca między środowiskami naukowymi w Europie, ale trzeba powiedzieć prawdę: żelazna kurtyna podzieliła również na dwa obiegi naukę w Europie, tę zachodnią, która rozwijała się w wolnym świecie przy wsparciu przy wsparciu finansowym i tę na wschodzie.(PL) Mr President, my Hungarian colleague, an MEP from Budapest, has said that even during the years of the Iron Curtain there was cooperation between scientific institutions in Europe, but the truth needs to be told: the Iron Curtain also divided science into two camps in Europe - the Western camp, which developed in the free world and had financial support, and the Eastern camp.
Co robisz w wolnym czasie?What do you do in your free time?
sposoby spędzania czasu wolnego przez młodzież licealnąWays of spending free time of high school students
A w czasie wolnym pracujesz dla pani Czarownicy za darmoAnd in your free time, you work for Mrs. Witch for nothing
Jeśli potrzebujesz wsparcia " na żywo ", istnieje kanał IRC poświęcony właśnie & kopete;, na którym zespół dyskutuje problemy techniczne (choć nie zawsze) lub po prostu spędza wolny czas. Aby wejść na kanał, możesz użyć jakiegokolwiek klienta IRC (wliczając w to & kopete;). Po prostu dodaj kontakt IRC i wybierz irc. kde. org jako serwer i ‧ kopete jako nazwę kanału. Do zobaczenia na kanale!If you want live support, there is an Internet Relay Chat channel for & kopete; where you can find the team discussing technical (well, not always) issues or just hanging out. You can use any IRC client to join the channel (including & kopete;), just add an IRC contact and use irc. kde. org as the server and ‧kopete as the channel name. See you there!
Nie, Matt to wolny strzelec, więc czasem wybywa na prywatne wycieczki z klientamiNo, you know, matt, he' s a freelancer so sometimes he takes off on private diving excursions with clients
Ograniczyć interwencję państwa polegającą na karaniu, przy jednoczesnym wdrożeniu strategii zapobiegawczych w dziedzinie opieki społecznej nad nieletnimi, polityki socjalnej, rynku pracy, oferty możliwości spędzania wolnego czasu i ogólnie polityki na szczeblu lokalnym, stwarzając równocześnie większe możliwości działania społeczności lokalnej i innym grupom społecznym w rozwiązywaniu konfliktów i poszukiwaniu możliwych alternatyw (rodzina, pracownicy społeczni, szkoła, gmina, organizacje społeczne itpReducing punitive state intervention, at the same time implementing preventive strategies in the areas of child welfare services, social policy, the labour market, leisure provision and municipal policy in general, and similarly involving the community and other social groups more actively in settling conflicts and seeking viable alternatives, such as family, social workers, school, community, social organisations, etc
Kreowanie form spędzania czasu wolnego dzieci w wieku przedszkolnym przez media.Creating forms of spending the leisure time of pre-school children by media.
Czas wolny studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ToruniuLeisure time of the students of Nicolaus Copernicus Unversity in Torun
Okres przejściowy jest konieczny również w celu zapewnienia krajom trzecim wystarczającego czasu na udokumentowanie, że kraje te są wolne od tej chorobyA transitional period is also necessary in order to give third countries sufficient time to document freedom from that disease
Coraz więcej osób korzysta z internetu przy rezerwacji biletów na podróż, miejsc noclegowych oraz produktów związanych z wypoczynkiem i czasem wolnym, a także przy zasięganiu informacjiIncreasingly people are booking travel, accommodation, holiday and leisure products and services online as well accessing information
Wykorzystanie czasu wolnego przez młodzież szkolną Międzyrzeca Podlaskiego z uwzglednieniem typów szkół ponadgimnazjalnychThe use of free time among students from Międzyrzec Podlaski considering the type of secondary school
Rola organizacji pozarządowych w kreowaniu sposobu spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży w WarszawieThe role of non-governmental organizations in the process of creating the way
Przez ostatnie cztery tygodnie, poświęciłem wam cały mój wolny czasLook!For the past four weeks, I have given up all of my free time
W związku z tym zasadnicze znaczenie ma uwzględnienie praw, które przyznaje dzieciom i młodzieży artykuł ‧ Konwencji praw dziecka ONZ, zgodnie z którym mają one prawo do nauki, wypoczynku i czasu wolnego, dobrego traktowania oraz wpływu na własne życieIn this connection, it is important to bear in mind the rights to which children and young people are entitled under the UN Convention on the Rights of the Child, whereby all children and young people have the right to education, leisure time, proper treatment and a say in their own life circumstances
niniejsze porozumienie jest porozumieniem ramowym, ustalającym minimalne wymagania i przepisy dotyczące urlopu rodzicielskiego, różniącego się od urlopu macierzyńskiego, oraz dotyczące czasu wolnego od pracy z powodu działania siły wyższej, i odwołuje się do Państw Członkowskich i partnerów społecznych, aby stworzyli odpowiednie warunki dostępu i ustalili szczegółowe zasady stosowania, uwzględniając sytuację w poszczególnych Państwach CzłonkowskichWhereas the present agreement is a framework agreement setting out minimum requirements and provisions for parental leave, distinct from maternity leave, and for time off from work on grounds of force majeure, and refers back to Member States and social partners for the establishment of the conditions of access and detailed rules of application in order to take account of the situation in each Member State
Czy dysponuje Pan/Pani wolnym czasem?Are you available time-wise?
Cały czas media nie są wolne jak również nie istnieje wolności zgromadzeń.The media continue not to be free and there is no freedom of association.
Taniec jako sposób spędzania czasu wolnegoDance as a way of spending leisure time
Europejskie statystyki wypadków domowych i wypadków w czasie wolnym (EhlassEuropean statistics on home and leisure accidents (Ehlass
Sposób spędzania czasu wolnego przez osoby w okresie późnej dorosłościWays of spending leisure time by persons in the adulthood
Poniższe porozumienie ramowe stanowi przedsięwzięcie podjęte przez UNICE, CEEP i ETUC dla ustalenia minimalnych wymagań dotyczących urlopu rodzicielskiego i czasu wolnego od pracy uzasadnionego działaniem siły wyższej jako ważnego środka służącego pogodzeniu pracy i życia rodzinnego oraz wspierającego równe szanse i równe traktowanie kobiet i mężczyznThe enclosed framework agreement represents an undertaking by Unice, CEEP and the ETUC to set out minimum requirements on parental leave and time off from work on grounds of force majeure, as an important means of reconciling work and family life and promoting equal opportunities and treatment between men and women
Czas wolny w doświadczeniu dziecka wiejskiego (na podstawie wypowiedzi trzech pokoleń dorosłych mieszkańców wsi JelnaLeisure of a country child (On the basis of opinions of three generations of adult inhabitants of Jelna village )
Showing page 1. Found 110960 sentences matching phrase "Czas wolny".Found in 12.797 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.