Translations into English:

  • Gospel of Thomas   

Example sentences with "Ewangelia Tomasza", translation memory

add example
Jeszua Ha-Nocri w rosyjskiej literaturze XX wieku ("Mistrz i Małgorzata" Michaiła Bułhakowa i "Ewangelia według Tomasza" Iwana Nażywina)Yeshua Ha-Nozri in 20th century Russian literature (
" Znajdziesz pomoc w Ewangelii Jana" Find help in John
Ewangelia św.Łukasza mówi o raju, który nas czekaThe Gospel according to Luke, even the First Corinthians, tell us of the extraordinary paradise that awaits us
Pierwsza, bez świątyń, bez ołtarzy, bez obrzędów, ograniczona do czysto wewnętrznego wyznawania najwyższego Boga oraz do wieczystych obowiązków moralności, jest czystą i prostą religią Ewangelii, prawdziwym teizmem oraz tym, co można nazwać boskim prawem naturalnym.The first, which has neither temples, nor altars, nor rites, and is confined to the purely internal cult of the supreme God and the eternal obligations of morality, is the religion of the Gospel pure and simple, the true theism, what may be called natural divine right or law.
Rozpocząłem od ewangeliiI began with the gospels
Ewangelia wg pamięciThe memory gospel
Tytuły chrystologiczne w Homiliach św. Jana Chryzostoma na Ewangelię św. Mateusza (hom. I-XL)Christological titles in homilies saint John chryzostom on the Gospel of saint Matthew (hom. I-XL)
Zwróćmy teraz uwagę na ewangelię..... śwLet them come.Let us now turn to the Gospel According to St. John
Chciałbym odesłać państwa do Ewangelii według św.I refer you to the Gospel of St Matthew, Chapter 22.
Ewangelia Łukasza, rozdział ‧ wierszBook of Luke, chapter ten, verse seven
Zadania uczniów Jezusa w Ewangelii według Świętego JanaThe tasks of the disciples of Jesus in the Gospel according to Saint John.
Ewangelia Św.Łukasza, RozdziałBook of Luke, Chapter
" Bądź czujny, " jak mówi ewangelia św. Piotra" Be vigilant ", as it sayeth in the Book of Peter, chapter five, verse eight
Fragment Ewangelii według świętego Jana ze średniobułgarskiego "Ewangeliarza Dobromira" na tle staro-cerkiewno-słowiańskiego "Kodeksu Mariańskiego". Analiza porównawczaThe Fragment of the Gospel of St John from the Middle Bulgarian Dobromir Gospel against the Background of the OCS Codex Marianus. A Comparative Analysis
Ewangelia według PicassoThe gospel according to Picasso
Działalność polskich misjonarzy w Afryce na podstawie biuletynu misyjnego "Głoście Ewangelię."The activities of the Polish missionaries in Africa by missionary newsletter "Preach the Gospel".
Słowa i czyny Mesjasza w Ewangelii według św. Jana.person and acts of the messiah in the gospel of st. john
Poważnie.Zobaczysz, jak dosłownie trzymamy się ewangeliiSo you can see how we follow the gospel to the letter
Zmiany językowe okresu średniobułgarskiego i ich odzwierciedlenie we fragmencie Ewangelii według św. Mateusza zawartym w "Ewangeliarzu banickim" z końca XIII wiekuLanguage changes of the middle Bulgarian period and their reflection in a fragment of the Gospel according to St Matthew contained in the Banica Tetraevangelion from the end of the 13th century
Antroponimy i toponimy w łużyckich tłumaczeniach Ewangelii według świętego Mateusza.Anthroponyms and toponyms in Sorbian translations of the Gospel according to St. Matthew.
głosić ewangelię każdemupreach the gospel to every
Znak Jonasza w Ewangeliach Synoptycznych. Studium egzegetyczno-teologiczne Mt 12, 38-45; 16,1-4; Mk 8, 11-13; Łk 11, 29-32.The Sign of Jonah in the Synoptic Gospels. An Exegetical-Theological Study of Matthew 12:38-45; 16:1-4; Mark 8:11-13; Luke 11: 29-32.
Teologia krzyża w Ewangelii według świętego Jana. Krzyż miejscem wywyższenia Syna Człowieczego.The theology of the cross in the Gospel According to Saint John. The cross as the place of exaltation of the Son of Man.
Jedną z jej głównych zadań było niesienie zbawczego przesłania Ewangelii światu znajdującemu się poza granicami Cesarstwa Rzymskiego.One of its chief responsibilities was for bringing the redemptive message of the Gospel to the world outside the Roman Empire.
Teologia Listów św. Piotra a tradycja synoptyczna reprezentowana przez Ewangelię według św. Mateusza.The Theology of St. Peters Letters and Synoptic Tradition Represented by the Gospel of St. Matthew.
Showing page 1. Found 672 sentences matching phrase "Ewangelia Tomasza".Found in 0.348 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.