Translations into English:

  • Gospel of Thomas   

Example sentences with "Ewangelia Tomasza", translation memory

add example
Jeszua Ha-Nocri w rosyjskiej literaturze XX wieku ("Mistrz i Małgorzata" Michaiła Bułhakowa i "Ewangelia według Tomasza" Iwana Nażywina)Yeshua Ha-Nozri in 20th century Russian literature (
A to jest z ewangelii Marii MagdalenyAnd this is from the Gospel of Mary Magdalene herself
" Gdy Jezus powstanie w niebiesiech ze swymi mocarnymi aniołami... w płomieniu ognia... i wywrze zemstę na tych, którym Bóg obcy... i którzy nie przestrzegają ewangelii Pana Jezusa, cierpieć będą ból wieczny i ruinę... z dala od obecności Boga" When Jesus rises up in heaven with his powerful angels...... in a tongue of flame...... and takes vengeance on those who know not God...... and do not obey the gospel of our Lord Jesus...... they will suffer eternal pain and ruin...... far from the presence of the Lord
Krytyczna edycja Ewangelii z Nowego Testamentu Szarffenbergowskiego z 1556 r. - transkrypcja i komentarz językowy.Critical edition of Gospels from the Scharffenberg New Testament (1556) - transcription and linguistic commentary.
Nauka Świętego Ambrożego o Duchu Świętym w "Wykładzie Ewangelii według Świętego Łukasza".Saint Ambrosius teaching about Holy Spirit in Expositio in Lucam.
Dzielnie broni ewangelii darwinizmuVigorously defending the darwinian gospel
Reakcje ludzi na nauczanie Jezusa w świetle EwangeliiPeople's reactions on the teaching of Jesus in light of the Gospel
Porównanie wybranych współczesnych przekładów białoruskich Pisma Świętego na przykładzie fragmentów EwangeliiComparison of selected modern Belarusian translations of the Bible on the instance of fragments of the Gospel
Temat stworzenia i misterium Paschy w Prologu Ewangelii św. JanaThe topic of the creation and the Passover mystery in the Prologue to the Gospel of John
Chcę zrobić przerwę w Ewangelii żeby omówić co się dzieje tu, w szkoleI' d like to take a break from the Gospel to discuss what is happening here at the school
"Błogosławiona Matka Elżbieta Hesselblad a kobiety w ewangelii świetego Łukasza"."Blessed Mother Elisabeth and the women of the Gospel of Saint Luke".
Zadania uczniów Jezusa w Ewangelii według Świętego JanaThe tasks of the disciples of Jesus in the Gospel according to Saint John.
Analiza komparatystyczna nazw abstrakcyjnych cech w Ewangelii św. Łukasza z Biblii Leopolity (1561) i Biblii brzeskiej (1563)Contrastive analysis of names of abstract qualities in Gospel of St. Luke from Leopolita's Bible (1561) and Brest Bible (1563).
Rozdział piąty ewangelii według ŚwSt Mark" s, chapter five
Na początku tego miesiąca dowiedzieliśmy się, że w północnokoreańskim więzieniu w wyniku tortur zginął Son Jong Nam, a to za głoszenie świętej prawdy, za głoszenie ewangelii wśród swoich rodaków.At the beginning of this month we found out that Son Jong Nam was tortured to death in a North Korean prison for spreading the gospel, the good news, to his fellow countrymen and women.
Pierwsza, bez świątyń, bez ołtarzy, bez obrzędów, ograniczona do czysto wewnętrznego wyznawania najwyższego Boga oraz do wieczystych obowiązków moralności, jest czystą i prostą religią Ewangelii, prawdziwym teizmem oraz tym, co można nazwać boskim prawem naturalnym.The first, which has neither temples, nor altars, nor rites, and is confined to the purely internal cult of the supreme God and the eternal obligations of morality, is the religion of the Gospel pure and simple, the true theism, what may be called natural divine right or law.
Problemy przekładu prozy z języka portugalskiego na rosyjski i polski (na przykładzie "Ewangelii według Jezusa Chrystusa" J. Saramago)Problems of literary translation from Portuguese to Russian and Polish (as exemplified by "The Gospel According to Jesus Christ" by José Saramago)
Jedną z jej głównych zadań było niesienie zbawczego przesłania Ewangelii światu znajdującemu się poza granicami Cesarstwa Rzymskiego.One of its chief responsibilities was for bringing the redemptive message of the Gospel to the world outside the Roman Empire.
Wiara w Księdze Mądrości i w Ewangelii według świętego Jana. Studium porównawczeFaith in the Book of the Wisdom and in the Gospel according to Saint John. Comparative school.
Osobowe nazwy pospolite w szesnastowiecznych przekładach Ewangelii na język polskiPersonal names in translation of XVI century's Gospels
Uniżenie i chwała Syna Człowieczego w Czwartej EwangeliiThe humbeliness and glory of the Son of Man in the Fourth Gospel
Pieniądze i bogactwa w nauczaniu Jezusa w świetle EwangeliiMoney and wealth in the teaching of Jesus in the Gospel
Analiza komparatystyczna nazw abstrakcyjnych cech w Ewangelii św. Mateusza z Biblii Leopolity (1561) i Biblii brzeskiej (1563)Contrastive analysis of names of abstract qualities in Gospel of St. Matthew from Leopolita's Bible (1561) and Brest Bible (1563).
Problem inkarnacji Słowa - klucz do interpretacji pojęcia Logos w Prologu Ewangelii według św. JanaThe problem of the incarnation of the Word - the key the to the interpretation of the concept of Logos in the Prologue of the Gospel According to John.
" Znajdziesz pomoc w Ewangelii Jana" Find help in John
Showing page 1. Found 669 sentences matching phrase "Ewangelia Tomasza".Found in 1.544 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.