Translations into English:

  • Senyera   

Example sentences with "Flaga Katalonii", translation memory

add example
Co należałoby zrobić z tą flagą - z flagą Szwecji- , i co należałoby zrobić z tą oto flagą - z flagą Finlandii, czy z flagą Republiki Słowackiej, z flagą Malty, z flagą Danii, z flagą Grecji lub flagą Wielkiej Brytanii, na której znajdują się aż trzy krzyże?What should be done about this flag, the flag of Sweden, and what should be done about this flag, the flag of Finland, and the flag of the Slovak Republic, and the flag of Malta, and the flag of Denmark, and the flag of Greece, and the flag of the United Kingdom which has three crosses, no less?
Do Sieci Muzeum Nauki i Techniki Katalonii (Hiszpania) należy ‧ różnych obiektów kultury przemysłowej w regionie Katalonii; są to obiekty przemysłu tekstylnego i maszynowego, papiernie, garbarnie, stacje kolejowe itpThe Sistema del Museo de la Ciencia y de la Técnica de Catalunya (Spain) is a network covering some ‧ points of interest relating to the industrial heritage of the region of Catalonia, including the textile, paper, tanning and transport industries
jedną lub dwie prostokątne flagi o wymiarach boków co najmniej ‧ centymetrów; jeżeli na tej samej boi wymagane są dwie flagi, to odległość pomiędzy nimi musi wynosić co najmniej ‧ centymetrów; odległość pomiędzy lustrem wody i pierwszą flagą musi wynosić co najmniej ‧ centymetrów; flagi wskazujące krańce tego samego zestawu sieci muszą być tego samego koloru, przy czym nie może to być kolor biały, i mieć takie same rozmiaryone or two rectangular flag(s) whose side measures at least ‧ centimetres; where two flags are required on the same buoy, the distance between them shall be at least ‧ centimetres; the distance between the water and the first flag shall be at least ‧ centimetres; flags indicating the extremities of the same net shall be of the same colour, which may not be white, and of the same size
Jeśli użyłeś(aś) znacznika flag, musisz dostarczyć odpowiednie pliki z flagami. Muszą być one w formacie PNG. Najlepiej w rozdzielczości ‧x‧ pikseli, wraz z odpowiednim plikiem SVG. Flagi prawie wszystkich krajów i niektórych obszarów możesz ściągnąć w formacie SVG z kolekcji flag programu SodipodiIf you have used the flag tag you should provide the flag files. They have to be in PNG format and better if they are ‧x‧ pixels and you provide a SVG file for it. To obtain SVG flags of almost all countries in the world and some other divisions, you can consult the Sodipodi flags collection
Miasto, w którym mieszkam ma flagę - flagę Madrytu - a gmina, w której mieszkam - Gmina Madryt - posiada własną flagę i hymn.The city in which I live has a flag - the flag of Madrid - and the community in which I live - the Community of Madrid - has its own flag and anthem.
flag i flag: plik (bez ścieżki dostępu), zawierający flagę obszaru, np. albania. png. Ten znacznik jest opcjonalny. Niepotrzebny dla obszarów, których znacznik ignore jest ustawiony na yesflag and flag: the file (without any path) containing the flag of the division, & eg; albania. png. This tag is optional. Not needed for the divisions whose ignore tag is set to yes
Nr ‧.ES.‧.C.PE.‧ (projekt urządzeń do odprowadzania ścieków komunalnych z małych aglomeracji miejskich w KataloniiNo ‧.ES.‧.C.PE.‧ (project for waste-water disposal infrastructures in small towns in Catalonia
Instituto Catalán de Finanzas (Instytucja Finansowa KataloniiInstituto Catalán de Finanzas (Finance Institution of Catalonia
Pani Przewodnicząca! W ubiegłym tygodniu niektórzy z posłów do Parlamentu Europejskiego, reprezentujący główne partie polityczne Katalonii, przedstawili w parlamencie katalońskim wspólne stanowisko w obronie naszego wspólnego języka - katalońskiego - w UE i jej instytucjach.Madam President, last week in the Catalan Parliament some MEPs representing the main political parties of Catalonia made a common stand in defence of our language, Catalan, in the EU and in its institutions.
W ramach wzmiankowanej restrukturyzacji finansowej dnia ‧ września ‧ r. agencja finansowa regionalnych władz Katalonii – Instituto Catalán de Finanzas (ICF) – udzieliła przedsiębiorstwu Inmobiliaria Casa Batlló, S.L. (ICB), będącemu spółką filialną Chupa Chups, kredytu w wysokości ‧ mln EURIn the context of that financial restructuring, on ‧ September ‧ the Instituto Catalán de Finanzas (ICF, financial agency of the Catalonian regional government) granted to Inmobiliaria Casa Batlló, SL (ICB), a subsidiary of Chupa Chups, a credit of EUR ‧ million
Pomoc mająca na celu ograniczenie ilości odpadów na terenie Katalonii- przedłużenie obecnego programu pomocy NAid to waste minimization in Cataluña- Prolongation of the exiting aid scheme N
Separatyzm Hiszpański na przykładzie Kraju Basków, Katalonii i GalicjiSeparatism in Spain based on Basque Country, Catalonia and Galicia
Niniejsza pomoc jest przeznaczona dla sektora hodowli ekstensywnej we wspólnotach autonomicznych Andaluzji, Aragonu, Balearów, Katalonii, Kastylii- La Mancha, Kastylii –Leon, Estremadury i MurcjiThis aid is intended for the extensive livestock farming sector in the Autonomous Communities of Andalusia, Aragon, Balearic Islands, Catalonia, Castile-La Mancha, Castile-Leon, Extremadura and Murcia
Jeżeli Unia Europejska ma nam skutecznie pomóc przebrnąć przez kryzys gospodarczy, przewodniczyć w walce ze zmianami klimatycznymi, chronić usługi publiczne, chronić prawa człowieka i przyczyniać się do pokoju i rozbrojenia na świecie, potrzebuje wkładu ze strony nas wszystkich, w tym Walii, Szkocji, Katalonii, Korsyki, Flandrii i wielu innych regionów.If the European Union is to effectively support us through the economic crisis, lead the way as it must in fighting climate change, protect public services, defend human rights and contribute to international peace and disarmament, then it needs the input of all of us, and that includes Wales, Scotland, Catalonia, Corsica, Flanders and many others.
W Katalonii zagrożone są setki miejsc pracy.In Catalonia, hundreds of jobs are at stake.
W kontekście prowadzonej od ‧ r. restrukturyzacji finansowej firmy dnia ‧ września ‧ r. agencja finansowa regionalnych władz Katalonii Instituto Catalán de Finanzas (ICF) udzieliła firmie kredytu w wysokości ‧ mln EURIn the context of the company's financial restructuring since ‧, on ‧.‧.‧ the Instituto Catalán de Finanzas (ICF, financial agency of the Catalonian regional government) granted a credit of EUR ‧ million
Był Pan niezwykle skutecznym przywódcą konserwatywnym w Katalonii.You were a brilliantly successful Conservative leader in Catalonia.
Atrakcyjność turystyczna Katalonii w opinii PolakówTourism attractiveness of Catalonia in the opinion of Poles
Separatyzm jako problem powojennej Europy na przykładzie Katalonii i Kraju BaskówSeparatism as a Problem of Postwar Europe: The Example of Catalonia and the Basque Country
Od lutego do listopada 2009 roku w samej Katalonii zwolniono 2 330 pracowników; 75 % z nich stanowili mężczyźni, a 25 % miało więcej niż 55 lat.Between February and November 2009, 2 330 workers were made redundant in the Catalonia region alone, with 75% of them being men and nearly 25% of them over the age of 55.
Niedawno katalońska federacja przetwórstwa mięsnego oraz niektóre katalońskie gazety podały, że we Francji francuscy rolnicy napadli na ciężarówki z Katalonii i zniszczyli je.Recently, the Catalan Meat Industry Federation and certain Catalan newspapers have reported that, in France, trucks coming from Catalonia have been attacked and damaged by French farmers.
Przedmiot: Wyrządzenie poważnych szkód środowisku naturalnemu w gminie Palau-solità i Plegamans przez Generalitat Katalonii w razie wdrożenia planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego BarcelonySubject: Serious environmental damage likely in the municipality of Palau-solità i Plegamans if the Catalan Regional Government implements the Barcelona Metropolitan Area development plan
Mając na uwadze, że Hiszpania złożyła wniosek o pomoc dla 508 pracowników zwolnionych z przedsiębiorstwa Lear Automotive (EEDS) prowadzącego działalność w sektorze samochodowym w regionie Katalonii, głosuję za przyjęciem sprawozdania, innymi słowy za uruchomieniem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji na rzecz Hiszpanii.Given that Spain has applied for assistance for 508 redundancies at Lear Automotive (EEDS), a company operating in the automotive sector in the region of Catalonia, I am voting overall in favour of this report or, in other words, in favour of the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund for Spain.
W wielu regionach Europy, na przykład w Katalonii, takich organizacji nie ma, a zatem tego systemu nie da się wykorzystać na wypłaty odszkodowań dla rolników.In many regions in Europe, such as Catalonia for example, such organisations do not exist, and therefore the system cannot be used to compensate farmers.
Wpływ czynników historycznych, społecznych i politycznych na funkcjonowanie partii regionalnych w Katalonii (Hiszpania) i Bawarii (Niemcy).The influence of historical, political and social factors on regional parties' work on the example of Catalonian and Bavarian regions.
Showing page 1. Found 851 sentences matching phrase "Flaga Katalonii".Found in 1.485 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.