pronunciation: IPA: ˈɡruzjja /ˈɡruzja/

Translations into English:

 • Georgia     
  (Proper noun  ) (name, noun   ) []
   
  country
   
  geogr. geografia państwo na Kaukazie, ze stolicą w Tbilisi;
   
  Georgia (country)
   
  A country in West Asia or East Europe, with capital Tbilisi.
   
  Państwo w zachodniej Azji lub wschodniej Europie.

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

gruzjageorgia

    Show declension

Example sentences with "Gruzja", translation memory

add example
Miłości, GruzjaLove, Georgia
Inne lokalizacje za granicą: Afganistan, Azerbejdżan, Bangladesz, Czeczenia (Rosja), Chiny, Erytrea, Etiopia, Gruzja, Indie, Inguszetia (Rosja), Irak, Jordania, Kaszmir, Liban, Zachodni Brzeg i Gaza, Sierra Leone, Somalia i SyriaOther Foreign Locations: Afghanistan, Azerbaijan, Bangladesh, Chechnya (Russia), China, Eritrea, Ethiopia, Georgia, India, Ingushetia (Russia), Iraq, Jordan, Kashmir, Lebanon, West Bank and Gaza, Sierra Leone, Somalia and Syria
Umowa między Królestwem Niderlandów a Republiką Gruzji dotycząca usług lotniczych świadczonych na ich terytoriach oraz poza nimi, podpisana w Wassenaar dnia ‧ kwietnia ‧ r. (data wejścia w życie: ‧ maja ‧ r.), zwana dalej w załączniku ‧ Umową Gruzja–NiderlandyAgreement between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Georgia for Air Services between and beyond their respective territories signed at Wassenaar on ‧ April ‧ (date of entry into force: ‧ May ‧), hereinafter referred to as the Georgia-Netherlands Agreement in Annex II
Artykuł ‧ Umowy Gruzja–NiderlandyArticle ‧ of the Georgia-Netherlands Agreement
Musimy moim zdaniem pamiętać o tym, nie mówiąc oczywiście o żadnych terminach, bo tylko szaleńcy mogliby mówić dzisiaj o terminach, że Gruzja i Gruzini to dzisiaj najbardziej proeuropejski kraj i naród z tych państw, które obejmujemy programem partnerstwa wschodniego.In my opinion, we have to remember that Georgia and the Georgians are today the most pro-European country and nation out of those countries that are included in the Eastern Partnership programme, although we must not, of course, talk about any deadlines, because talking about deadlines today would be a sure sign of madness.
Porozumienie dotyczące wspólnego obszaru lotniczego UE-Gruzja (EU-Georgia common aviation area agreement (
na piśmie. - Gruzja przeżyła niewiarygodną recesję, szczególnie po konflikcie z Rosją w 2008 roku.in writing. - Georgia has been subjected to an incredible downturn, especially following the 2008 conflict with Russia.
Jednocześnie na UE spoczywa jej własna odpowiedzialność, ponieważ stosunki UE-Gruzja, jak już słusznie powiedziano, staną się sprawdzianem powodzenia Partnerstwa Wschodniego i roli UE w regionie.At the same time, the EU has its own responsibility because, as has rightly been said, EU-Georgia relations will become a test case for the success of the Eastern Partnership and the EU's role in the region.
Gruzja może odmówić, cofnąć, zawiesić lub ograniczyć upoważnienia lub zezwolenia wydane przewoźnikowi lotniczemu wyznaczonemu przez państwo członkowskie, w przypadku gdyGeorgia may refuse, revoke, suspend or limit the authorisations or permissions of an air carrier designated by a Member State where
Artykuł ‧ Umowy Gruzja–PolskaArticle ‧ of the Georgia-Poland Agreement
Połączenia w Czarnomorskim Pierścieniu Energetycznym: Rosja-Ukraina-Rumunia-Bułgaria-Turcja-GruzjaConnections in the Black Sea Electricity Ring: Russia-Ukraine-Romania-Bulgaria-Turkey-Georgia
Partnerstwo Wschodnie a kraje Kaukazu Południowego - Armenia, Azerbejdżan, GruzjaThe Eastern Partnership and the South Caucasus countries – Armenia, Azerbaijan, Georgia
Gruzja wkracza na drogę demokracji i w ostatnich latach panowała tam większa stabilność politycznaGeorgia is moving towards democracy and in recent years has enjoyed greater political stability
artykuł ‧ ust. ‧ umowy Gruzja-BułgariaArticle ‧, paragraph ‧, of the Georgia-Bulgaria Agreement
W przypadku gdy dany produkt jest przywożony na obszar jednej ze Stron w takich zwiększonych ilościach i na takich warunkach, że powoduje to lub może spowodować szkodę dla krajowych producentów towarów podobnych lub bezpośrednio konkurencyjnych, wówczas Wspólnota lub Gruzja, zależnie od okoliczności, mogą podjąć właściwe środki zgodnie z następującymi procedurami i warunkamiWhere any product is being imported into the territory of one of the Parties in such increased quantities or under such conditions as to cause or threaten to cause injury to domestic producers of like or directly competitive products, the Community or Georgia, whichever is concerned, may take appropriate measures in accordance with the following procedures and conditions
Artykuły ‧ i ‧ Umowy Gruzja–BelgiaArticles ‧ and ‧ of the Georgia-Belgium Agreement
Jedno płuco to ten wymiar śródziemnomorski, o którym mówimy, drugi to wymiar wschodni, a więc kraje, które graniczą miedzy innymi z Polską: Ukraina, Białoruś, Rosja, także kraje regionu Kaukazu - Gruzja, Armenia.By way of example I could name Ukraine, Belarus and Russia. The Eastern dimension also includes countries in the Caucasus, such as Georgia and Armenia.
Od 2004 roku Gruzja w bezprecedensowy sposób uwolniła biznes od obciążeń biurokratycznych.Since 2004, Georgia has taken unprecedented steps in reducing the bureaucratic burden on businesses.
Artykuł ‧ Umowy Gruzja–BelgiaArticle ‧ of the Georgia-Belgium Agreement
w ‧ r. Armenia i Gruzja uzgodniły z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW) pierwszy pakiet działań w dziedzinie stabilizacji i reformy politycznej uzyskujący wspomaganie w postaci udogodnienia dla krajów dokonujących transformacji ustrojowej MFWWhereas Armenia and Georgia agreed with the International Monetary Fund (IMF) in ‧ on a first set of stabilization and policy reform measures which was supported by the IMF
Organizacje z krajów sąsiadujących z UE (Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Maroko, Syria, Tunezja, Autonomia Palestyńska, Białoruś, Mołdowa, Rosja, Ukraina, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Serbia i Czarnogóra) mogą uczestniczyć jako partnerzy w kontekście niniejszego Zaproszenia; nie są jednak uprawnione do składania wnioskówOrganisations from neighbouring countries of the EU (Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Morocco, Syria, Tunisia, Palestinian Authority of the West Bank and Gaza Strip, Belarus, Moldova, Russia, Ukraine, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Serbia and Montenegro) may participate as partners in the context of this Call; they are, however, not entitled to submit an application
Lecz aby dowieść, że Gruzja bez reszty skłania się ku pokojowemu rozwiązaniu tego konfliktu z Federacją Rosyjską, podejmujemy dziś jednostronną inicjatywę, deklarując, że Gruzja nigdy nie użyje siły, aby wyprzeć rosyjską okupację i odzyskać kontrolę nad okupowanymi terytoriami.But in order to prove that Georgia is definitely committed to a peaceful resolution of its conflict with the Russian Federation, we are today taking the unilateral initiative of declaring that Georgia will never use force to roll back the Russian occupation and to restore its control over the occupied areas.
Gruzja to jedno z takich miejsc, gdzie decyduje się dzisiaj reputacja Unii Europejskiej jako poważnej siły na arenie międzynarodowej.Georgia is currently a country where the European Union's reputation as a major force on the international scene is being decided.
kraje partnerskie, do których zaliczają się obecnie kraje Bałkanów Zachodnich: Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii oraz Serbia i Czarnogóra; kraje Europy Wschodniej i Środkowej Azji: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdowa, Federacja Rosyjska, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina i Uzbekistan; oraz partnerzy śródziemnomorscy: Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Maroko, Autonomia Palestyńska, Syria i TunezjaThe Partner Countries- currently including the Western Balkan Countries of Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, the former Yugoslavia Republic of Macedonia, and Serbia and Montenegro; the Eastern European and Central Asian Countries of Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russian Federation, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine and Uzbekistan; and the Mediterranean Partners, consisting of Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Morocco, the Palestinian Authority, Syria and Tunisia
Panie Prezydencie, Unia Europejska już od blisko sześćdziesięciu lat idzie w kierunku, który teraz również wybrała Gruzja - trwałego pokoju, dobrobytu, niezagrożonej wolności.Mr President, for almost 60 years, the European Union has been moving in the direction which Georgia has now also chosen - that of lasting peace, welfare and unthreatened liberty.
Showing page 1. Found 452 sentences matching phrase "Gruzja".Found in 0.412 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.