Translations into English:

  • Ituri Rainforest   

Example sentences with "Las Równikowy Ituri", translation memory

add example
Jednocześnie wymagałoby to również podjęcia zobowiązania w odniesieniu do zanieczyszczeń dwutlenkiem węgla takich jak te, dotykające lasy równikowe.In return, that would also require a commitment to respect carbon deposits such as the equatorial forests.
Główny program regionalny ECOFAC zwiększył świadomość potrzeby ochrony lasu równikowego i przyczynił się do zabezpieczenia ważnych stref ochronnych, jak również do ustanowienia struktur operacyjnychThe major regional ECOFAC programme has raised awareness of the need to conserve the Equatorial Forest and contributed to safeguarding important protected areas, as well putting in place operating structures
W latach 2001-2004 uprawy soi zniszczyły ponad 1,2 miliona hektarów lasów tropikalnych i równikowych.Between 2001 and 2004 soya destroyed more than 1.2 million hectares of tropical and equatorial forest.
Dotyczy: propozycji Koalicji na rzecz Lasów RównikowychSubject: Rainforest Coalition proposal
W dniu ‧ lipca ‧ r., Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych postanowiła w rezolucji ‧ , (UNSCR ‧ ), wprowadzić embargo na dostawy broni i sprzętu pokrewnego oraz na dostarczanie pomocy, doradztwa lub szkoleń związanych z działaniami wojskowymi wszystkim grupom zbrojnym i oddziałom milicji działającym na terytorium Północnego i Południowego Kivu oraz Ituri oraz grupom nie będącym stronami globalnego i całościowego porozumienia w DRKOn ‧ July ‧ the United Nations Security Council decided in its Resolution ‧ (UNSCR ‧ ) to impose an embargo on the supply of arms and related materiel as well as the provision of assistance, advice or training related to military activities to all armed groups and militias operating in the territory of North and South Kivu and of Ituri, and to groups not party to the Global and All-inclusive agreement, in the DRC
wyraża głębokie zaniepokojenie ponownym rozpoczęciem walk między armią kongijską a odradzającymi się bojówkami w Kiwu Północnym i uprzednio spacyfikowanym regionie IturiIs extremely concerned about the renewed fighting between the Congolese Army and resurgent militias in North Kivu and the previously pacified region of Ituri
W prowincji Ituri przeprowadziliśmy operację Artemis, w okresie przed wyborami w 2006 roku tymczasowo rozmieściliśmy siły EUFOR jak również prowadzimy EUSEC DR Konga w celu reformy sił obronnych oraz EUPOL DR Konga w celu reformy policji.We have had Operation Artemis in Ituri province, the temporary EUFOR deployment in the period leading up to the 2006 elections, as well as EUSEC RD Congo for reform of the defence forces and EUPOL RD Congo for reform of the police.
UE będzie wzywać wszystkie grupy w regionie Ituri do zakończenia tamtejszego konfliktu oraz wszystkie strony do pełnej współpracy w celu powołania Komisji ds. Pacyfikacji Ituri (IPCThe EU will call on all the groups in the Ituri region to bring an end to the conflict there, and on all parties to cooperate fully in order to set up the Ituri Pacification Commission (IPC
wyraża ciągłe zaniepokojenie natężeniem przypadków we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga, w szczególności w Ituri, Północnym i Południowym Kiwu, Maniemie i północnej Katandze; stanowczo potępia zarówno siły rządowe, jak i bojowników rebelianckich, którzy popełniali zbrodnie wojenne w mieście Bukawu w Południowym Kiwu w czerwcu ‧ rRemains concerned at the high level of incidents in the eastern part of the Democratic Republic of the Congo, in particular in Ituri, North and South Kivu, Maniema and northern Katanga; strongly condemns government forces and rebel combatants who both committed war crimes in the South Kivu town of Bukavu in June
mając na uwadze, iż w okręgu Ituri i w prowincjach Północne i Południowe Kiwu nie został jeszcze przywrócony pokój, a przedłużające się, bezprawne wykorzystywanie zasobów naturalnych nadal podsyca konfliktwhereas the district of Ituri and the provinces of North and South Kivu are still not at peace and whereas the persistent illegal exploitation of natural resources continues to foment the conflict
Dnia ‧ lipca ‧ r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję ‧ nakładającą embargo na broń oraz embargo na świadczenie pomocy, doradztwa i szkoleń powiązanych z działalnością wojskową skierowane przeciwko wszystkim zagranicznym i kongijskim uzbrojonym grupom działającym na terytorium północnego i południowego Kivu oraz Ituri w Demokratycznej Republice Konga oraz grupom niebędącym stronami globalnego i obejmującego wszystkich porozumienia w sprawie przekształcenia podpisanego w Pretorii dnia ‧ grudnia ‧ r. i dopuszczającą niektóre wyłączeniaOn ‧ July ‧, the United Nations Security Council adopted Resolution ‧ imposing an arms embargo and an embargo on assistance, advice or training related to military activities against all foreign and Congolese armed groups operating in the territory of North and South Kivu and of Ituri in the Democratic Republic of Congo and to groups not party to the Global and All-inclusive Agreement on the Transition signed in Pretoria on ‧ December ‧ and allowing certain exemptions
Rezolucja nr ‧ RB ONZ przewiduje nowe zwolnienie z zakazu szkolenia technicznego i pomocy technicznej dla oddziałów wojska i policji w DRK, w prowincjach Północnego i Południowego Kivu oraz w okręgu IturiUNSCR ‧ provides for a new exemption for technical training and assistance for police and army units in DRC in the provinces of North and South Kivu and the Ituri district
wzywa prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego do zbadania potwornych zbrodni popełnionych w Kiwu Północnym i Południowym oraz w prowincji Ituri od czerwca ‧ r. oraz do postawienia w stan oskarżenia osób za nie odpowiedzialnych i zapewnienia, że znajdą się wśród nich główni dowódcy bojówek, którzy nie zostali jeszcze aresztowani, oraz ludzie odpowiedzialni za masakry i przemoc seksualnąCalls on the Prosecutor of the International Criminal Court to investigate atrocity crimes committed in the Kivus and Ituri since June ‧ and prosecute those most clearly responsible, ensuring that this includes the principal militia chiefs who have not been arrested and those responsible for massacres and sexual violence
Miejsce urodzenia: Ituri, Demokratyczna Republika KongaPlace of birth: Ituri, Democratic Republic of Congo
są w trakcie procesu formowania się na terytorium DRK poza prowincjami Północnego i Południowego Kivu i okręgu Ituriare in the process of their integration, in the territory of the DRC outside the provinces of North and South Kivu and the Ituri district
UE wezwie Rządy DRK, Ruandy i Ugandy do wykorzystania swoich wpływów do zakończenia napięć i pracy na rzecz zapewnienia zaistnienia takich warunków w regionie Ituri, które umożliwią pomyślne wykonanie porozumienia z Luandy (wrzesieńThe EU will call upon the Governments of the DRC, Rwanda and Uganda to use all their influence to bring an end to the tension and to work towards ensuring that conditions exist in the Ituri region which will allow the Luanda Agreement (September ‧) to be successfully implemented
Od kwietnia ‧ r. przebywający w więzieniu w miejscowości Bunia za sabotaż procesu pokojowego w IturiIn prison in Bunia since ‧/‧ for sabotage of the Ituri peace process
Miejsce urodzenia (miejscowość, państwo): IturiPlace of birth (town, country): Ituri
zważywszy, że w dystrykcie Ituri oraz prowincjach północnego i południowego Kivu nadal panują niepokoje oraz zważywszy, że oddziały Organizacji Narodów Zjednoczonych rozszerzyły działania w Ituriwhereas the district of Ituri and the provinces of North and South Kivu are still not at peace; whereas the United Nations forces have stepped up their operations in Ituri
mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniami UNHCR na nowo podjęte walki w Północnym Kiwu spowodowały liczne ofiary i doprowadziły do wysiedlenia ‧ tys. osób oraz mając na uwadze, że pojawiają się również doniesienia o setkach martwych ciał wrzucanych do rzeki i przesiedleniu ‧ tys. osób po ciężkich walkach z udziałem Armi Oporu Pana w prowincji Ituriwhereas, according to UNHCR reports, the renewed fighting in North Kivu has led to a high number of casualties and more than ‧ persons being displaced, and whereas there are also reports of hundreds of dead bodies being thrown into the river and ‧ persons being displaced after heavy fighting involving the LRA in the province of Ituri
są w fazie integracji, na terytorium DRK, poza prowincjami: Północne i Południowe Kivu i poza rejonem Ituriare in the process of their integration, in the territory of the DRC outside the provinces of North and South Kivu and the Ituri district
są w fazie integracji, na terytorium DRK, poza prowincjami: Północne i Południowe Kivu i poza okręgiem Ituriare in the process of their integration, in the territory of the DRC outside the provinces of North and South Kivu and the Ituri district
Szczególnie niepokoi sytuacja w Północnym Kivu i pacyfikacja regionu Ituri.Particular concern has been expressed about the situation in North Kivu and about peacekeeping in the Ituri region.
zauważa z niepokojem, że oddziały ugandyjskiej Armii Oporu Pana zaatakowały w ostatnim czasie ‧ miejsc we wschodniej części DRK (Dungu, Prowincja Wschodnia oraz prowincja Ituri), gdzie według danych UNHCR zaginęło około ‧ dzieci, potwierdzając obawy dotyczące nowej przymusowej rekrutacji dzieci do armiiNotes with concern that elements from the LRA have recently launched attacks on ‧ localities in the DRC's eastern territories of Dungu, Province Oriental and Ituri, where UNHCR reports of about ‧ missing children are confirming fears of new forced recruitment campaigns involving child soldiers
Showing page 1. Found 5141 sentences matching phrase "Las Równikowy Ituri".Found in 2.35 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.