Translations into English:

  • Leka   
     
    Leka, Crown Prince of Albania

Example sentences with "Leka I Zogu", translation memory

add example
Wyruszając bezzwłocznie do Tirany, minister spraw zagranicznych Ciano, jest entuzjastycznie witany, jako reprezentant wielkiego narodu, który zakończył złe rządy króla Zogu, i nędzę opuszczonego, albańskiego luduSetting off immediately for TiranaCiano, the Foreign Secretary is greeted with enthusiasm as representative of the great nation which ended the misgovernment of King Zog and the poverty of the people
Ahmed Zogu - życie i działalność (1895-1961)Ahmed Zogu - life and activity (1895 - 1961)
pacjent otrzyma zbyt dużą dawkę leku Simulect, lekarz prowadzący będzie obserwował ewentualny wpływ leku na układ odpornościowy i w razie konieczności zastosuje odpowiednie leczenieYour doctor will watch out for any effects on your immune system and treat them if necessary
Instrukcja dotycząca przygotowania leku do stosowania i usuwania jego pozostałościInstructions for use, handling and disposal
Ponadto, choć należy walczyć z podrabianiem towarów, środki wynikające z dobrze znanych postanowień przedmiotowego traktatu można uznać za atak na wolności osobiste; chodzi tu o objęcie nadzorem dostawców dostępu do Internetu, wzmożenie kontroli granicznej i utrudnienie transportu niedrogich leków generycznych do krajów rozwijających.Furthermore, while counterfeiting must be combated, the well-known provisions in the treaty in question imply the establishment of measures that might be considered to be attacks on individual freedoms: supervision of Internet access providers, strengthening of border controls, and greater difficulties in transporting low cost generic medicines to developing countries.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn Badania kliniczne z zastosowaniem leku Zyrtec w zalecanej dawce nie wykazały wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych, odczuwanie senności oraz sprawność psychofizycznąDriving and using machines Clinical studies have produced no evidence of impaired attention, alertness and driving capabilities after taking Zyrtec at the recommended dose
Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i kartoniku poDo not use this medicine after the expiry date which is stated on the label and carton after
Decyzje o zmniejszeniu dawki leku podczas kolejnych cyklów chemioterapii należy podejmować na podstawie obserwowanych w poprzednim cyklu najmniejszych wartości liczby neutrofilów i płytek krwi i największego stopnia nasilenia objawów toksyczności z wyjątkiem zmian w obrazie krwi (patrz punktDose reductions for subsequent cycles are based on nadir ANC, platelet count and maximum non-haematologic toxicity seen from the previous cycle (see section
Parlament Europejski i Rada przyjęły do wiadomości wspólnotowy wkład na rzecz wspólnych przedsięwzięć: ARTEMIS, Czyste niebo, ENIAC oraz na rzecz inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych (IMI), wywodzących się z siódmego programu ramowego (‧ mln EUR na lata ‧-‧ jako kwota maksymalna) zgodnie z wnioskiem Komisji wraz z odpowiednią kwotą na obecny okres wieloletnich ram finansowych przewidziany w programowaniu finansowymThe European Parliament and the Council acknowledged the Community contribution to the Artemis, the Clean Sky, the ENIAC and the IMI Joint Undertakings, stemming from the ‧th Framework Programme (EUR ‧ million) for the period ‧-‧ as a maximum) as proposed by the Commission with the corresponding amount for the current Multiannual Financial Framework period foreseen in the financial programming
Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności leku u dzieci i młodzieży poniżej ‧ roku życiaSafety and efficacy in paediatric patients below the age of ‧ years have not been established
LEKI I PRODUKTY LECZNICZEDRUGS AND MEDICINAL PRODUCTS
Jak wygląda lek Ziagen i co zawiera opakowanieWhat Ziagen looks like and contents of the pack
Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieciKeep out of the reach and sight of children
Lek Micardis ‧ mg to białe, okrągłe tabletki z wytłoczonym kodem ‘ ‧H ’ na jednej stronie i z logo firmy na drugiej stronieMicardis ‧ mg tablets are white, round and engraved with the code number '‧H ' on one side and the company logo on the other side
ochrony użytkowników mogących stanowić łatwy cel przed oszustwami i niewiarygodnymi informacjami (oszustwami wszelkiego rodzaju, wolną sprzedażą aktywnych leków, porady lub terapia oferowana przez osoby nieuprawnione itpthe protection of vulnerable individuals against fraud and information from doubtful sources (various scams, uncontrolled sales of medicines, advice and treatment from persons without any medical authority, etc
Jednak Unia Europejska ma do odegrania szczególną rolę we wdrażaniu struktur zdrowotnych opartych na solidarności, ukierunkowując i zapewniając finansowanie systemów podstawowej opieki zdrowotnej oraz dostęp do leków.However, the European Union has a particular role to play in the implementation of solidarity-based health structures by providing guidance and funding basic health care systems, together with access to drugs.
Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcjiInteraction with other medicinal products and other forms of interaction
Interakcje te wpływają na wchłanianie, dostępność w ustroju, rozkład i wydalanie lekówThese affect the absorption, availability to the body, the breakdown and the elimination of these medicines
Lek Glivec jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów i dzieci zGlivec is a treatment for adults and children for
Po zmianie drogi podania leku należy podawać tę samą dawkę i monitorować stężenia hemoglobiny co ‧– ‧ tygodnie tak, by możliwe było odpowiednie dostosowanie dawek i utrzymanie stężenia hemoglobiny na pożądanym poziomieWhen changing the route of administration the same dose must be used and the haemoglobin monitored every one or two weeks so that the appropriate dose adjustments can be made to keep the haemoglobin at the desired level
U świń lek stosuje się z następujących wskazań: niezakaźne zaburzenia lokomotoryczne w celu zredukowania objawów osłabienia i stanu zapalnego, jak również w leczeniu wspomagającym posocznicy i toksemii w okresie prośności (zespół zapalenie sutków-zapalenie macicy-bezmleczność) w połączeniu z odpowiednią antybiotykoterapiąIn pigs indications are use in non-infectious locomotor disorders to reduce the symptoms of lameness and inflammation and for supportive therapy in the treatment of septicaemia and toxaemia around farrowing (mastitis-metritis-agalactia syndrome) with appropriate antibiotic therapy
Produkt jest wskazany w ciężkim i przewlekłym bólu, który może być odpowiednio leczony opioidowymi lekami przeciwbólowymiThe product is indicated in severe chronic pain which can be adequately managed only with opioid analgesics
Działania niepożądane zostały podane na podstawie doświadczeń z badań klinicznych i danych po wprowadzeniu leku na rynek, i przedstawione poniżej zgodnie z klasyfikacją układów narządowych i częstością występowaniaAdverse reactions based on experience from clinical trials and postmarketing experience are presented below by system organ class and frequency of occurrence
Showing page 1. Found 1577419 sentences matching phrase "Leka I Zogu".Found in 105.229 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.