Translations into English:

  • National-Anarchism   

Example sentences with "Narodowy anarchizm", translation memory

add example
Proudhon, Stirner, Kropotkin, Bakunin, czyli anarchizm jako idea różnorodnościProudhon, Stirner, Kropotkin, Bakunin, that is amarchism as an idea of diversity
Anarchizm i skłoting jako ruchy społeczne kształtujące tożsamośćAnarchism and squatting as social movements forming an identity
Oblicza anarchizmu w RosjiAnarchistic concept in Russia
Anarchizm we współczesnej PolsceAnarchism in Contemporary Poland
Między anarchizmem a komunizmem. Ruch dadaistyczny wobec politykiDada movement and Politics : between Anarchism and Communism.
Krytyka współczesnego anarchizmuThe criticism of modern anarchism
Anarchizm w powieści młodopolskiejAnarchism in Novel of Young Poland.
Michał Bakunin - teoria i praktyka anarchizmuMichael Bakunin - theory and practice of the anarchism
Upadek doktryny politycznej anarchizmuFall of anarchism
Myśl polityczna hiszpańskiego anarchizmu do 1936 roku.The Political Thought of Spanish Anarchism (until 1936).
Znaczenie anarchizmu we współczesnym świecieThe importance of anarchism in the modern world
Anarchizm na ziemiach polskich do 1945 roku.Anarchism on the Polish land since 1945.
Anarchizm polskiPolish anarchism
Socjalizm. Nacjonalizm. Anarchizm. Postacie rewolucji na terenach Ukrainy (1917-1921)Socialism. Nationalism. Anarchism. Personalities of revolution on the territory of Ukraine (1917-1921)
Idee anarchizmu a samorządnośćIdeas of the anarchism but the self- government
Anarchizm.Anarchism.
Anarchizm w Rosji do 1917 rokuAnarchism in Russia until 1917
Wpływ doktryny anarchizmu na młodzież w Polsce po 1980 roku.The influence of the anarchistic doctrine on the youth in Poland after 1980.
Współczesny polski anarchizm i recepcja klasycznych idei anarchistycznych.The contemporary Polish anarchism and the reception of classical Polish anarchistic ideas.
Heidi Hautala, Elisabeth Schroedter i Werner Schulz w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji społeczeństwa obywatelskiego i mniejszości narodowych na Białorusi (BHeidi Hautala, Elisabeth Schroedter and Werner Schulz, on behalf of the Verts/ALE Group, on the situation of civil society and national minorities in Belarus (B
Wszelkie inicjatywy podejmowane przez Radę Europejską na podstawie akapitu pierwszego lub drugiego są przekazywane parlamentom narodowymrticle ‧ (ex Article
Programy narodowe składa się do Komisji w ciągu ‧ dni następujących po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, a później przed ‧ listopada w roku poprzedzającym datę rozpoczęcia każdego okresu trzyletniegoThe national programmes shall be submitted to the Commission within ‧ days following the entry into force of this Regulation and thereafter before ‧ November in the year preceding the commencement date of each three-year period
zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ w odniesieniu do przekazywania danych z zakresu rachunków narodowychamending Council Regulation (EC) No ‧/‧ with respect to the transmission of national accounts data
Kwoty wyrażone w dowolnej walucie narodowej powinny być równoważne w tej narodowej walucie kwotom wyrażonym w EUR według stanu z pierwszego dnia roboczego w październiku ‧ rThe amounts to be used in any given national currency shall be the equivalent in that national currency of the amounts expressed in euro as at the first working day of October
Obraz Theodora Hosemanna p.t. Zabawa dzieci z bocianem z Muzeum Narodowego w Poznaniu na tle XIX-wiecznego warsztatu artystycznego w EuropieTheodor Hosemann&‧8217;s painting titled Fun of children with the stork from the National Museum in Poznań on the background of XIX-century artistic workshop in Europe.
Showing page 1. Found 8816 sentences matching phrase "Narodowy anarchizm".Found in 2.619 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.