Translations into English:

  • Kakadu National Park   

Example sentences with "Park Narodowy Kakadu", translation memory

add example
Nasze tygrysy zamieszkują/ Kanhajski Park Narodowy,/ w dżungli wprost wyjętej/ z powieści Kiplinga,/ gdzie patrole policjantów na słoniach/ zapewniają bezpieczeństwo/ tej tygrysiej enklawie./ Rok w rok odbywa się ten sam rytuałOur tigress lives in Kanha National Park, in the forests of Kipling' s Jungle Book, where dawn elephant patrols ensure this is one of the safest places for tigers to roam.Year after year
Kondycja fizjologiczna gryzoni z otuliny Parku Narodowego Bory Tucholskie.Physiological condition of rodents from lagging of Tuchola Forest National Park.
Zmiany w przyrodzie Gorczańskiego Parku Narodowego wynikające z realizacji zaleceń Planu OchronyEffects of the introduction of a Management Plan In the Gorczański National Park
Układ przestrzenny tras rowerowych w polskich parkach narodowychSpatial arrangment of bicykle routes of Polish national park
Nie obwiniaj małżeństwa.Ona jest mężatką i nie hoduje parku narodowego!This one' s married and she' s not growing a national forest
Mapa krajobrazowo-turystyczna Parku Narodowego Ujście Warty.Landscape and tourist map of the Warta Estuary National Park.
Zmiany w przyrodzie Bieszczadzkiego Parku Narodowego wynikające z realizacji zaleceń Planu OchronyEffects of the introduction of a Management Plan in the Bieszczady National Park
Wpływ sąsiedztwa Kampinoskiego Parku Narodowego na lokalizowanie działalności gospodarczej w gminie IzabelinInfluence of Kampinos National Park on location of economic activity in Izabelin municipality.
Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego doliny Prądnika na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.Environmental pollution in the area of the Prądnik Valley in Ojców National Park.
Ocena zagrożenia jakości i ilości zasobów wód podziemnych w zachodniej części Kampinoskiego Parku Narodowego na podstawie analizy stanów wód podziemnychThe risk assessment of the quality and quantity of groundwater resources in the western part of Kampinoski National Park area
Dotyczy: zagrożenia parku narodowego Strandja w BułgariiSubject: Danger for the Strandja National Park in Bulgaria
Mieszkańcy Woli Kalinowskiej wobec Ojcowskiego Parku NarodowegoThe Residents of Wola Kalinowska towards the Ojców National Park
Przyrodnicze uwarunkowania przebiegu szlaków turystycznych w Kampinoskim Parku NarodowymNatural conditions for tourist foothapaths in Kampinos National Park
Warunki hydrograficzne rzeki Korytnicy (Drawiński Park Narodowy).hydrological conditions of korytnica river (drawiński national park).
Struktura taksonomiczno - morfologiczna populacji rodzaju Aconitum (Ranunculaceae) w Babiogórskim Parku Narodowym (Karpaty Zachodnie)Systematics and chorology of Aconitum sp. (Ranunculaceae) and its hybrids in the Babia Góra National Park (western Carpathians)
Nie włączając do specjalnego obszaru ochrony parku narodowego Lauteracher Ried terenów Soren i Gleggen-Köblern, które według kryteriów naukowych stanowią na tej samej podstawie co obszar specjalnej ochrony, najbardziej odpowiednie terytoria pod względem liczny i obszaru zgodnie z art. ‧ ust. ‧ i ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa Dz.U. L ‧, str. ‧), zmienionej dyrektywą Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ lipca ‧ r., Republika Austrii uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy rzeczonej dyrektywyDeclares that, by failing to include in the special protection area at the Lauteracher Ried national nature reserve the Soren and Gleggen-Köblern sites which, according to scientific criteria, are, together with that special protection area, among the most suitable territories in number and size for the purposes of Article ‧ and of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ April ‧ on the conservation of wild birds, as amended by Commission Directive ‧/‧/EC of ‧ July ‧, the Republic of Austria has failed to fulfil its obligations under those provisions of that directive
Wszystkie MŚP na terenie parku narodowego, zajmujące się produkcją rolniczą zarejestrowane w ZSZIKAll IACS registered SME agricultural producers in the National Park
Ochrona czynna zgrupowań ryjkowcowatych (Coleoptera, Curculionoidea) na łąkach górskich Gorczańskiego Parku NarodowegoThe active protection of weevil assemblages (Coleoptera, Curculionoidea) on mountains meadows of Gorce National Park
Działalność ośrodków edukacyjnych przy parkach narodowych - na przykładzie Magurskiego Parku NarodowegoThe work of educational centres in national parks illustrated with an example of Magura National Park
Ochrona przyrody nieożywionej i gleb w Magurskim Parku Narodowym.Protection of unlively nature and soils in Magurski National Park.
Carex pediformis C.A. Meyer w Ojcowskim Parku NarodowymCarex pediformis C.A. Meyer in the Ojców National Park
Oferta dydaktyczna Parków Narodowych PolskiThe educational offer of polish national parks
Analiza zmian właściwości geochemicznych gleb torfowych oraz sukcesja roślinności na wypalonym torfowisku Biele Suchowolskie (Biebrzański Park Narodowy)The analysis of the geochemical changes of the organic soils and plant succession on the burnt peatland Biele Suchowolskie- Biebrza National Park
Problem oceny sezonowej atrakcyjności krajobrazu na przykładzie fragmentu Kampinoskiego Parku NarodowegoThe problem of the evaluation of the landscape seasonal attractiveness on the example of a part of the Kampinos National Park
Zagrożenia środowiska przyrodniczego Doliny Bystrej w Tatrzańskim Parku Narodowym - stan obecny i prognoza zmianPresent and future danger of natural environment Dolina Bystrej in Tatra National Park
Showing page 1. Found 11680 sentences matching phrase "Park Narodowy Kakadu".Found in 1.962 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.