Translations into English:

  • Pyramid of Cestius   

Example sentences with "Piramida Cestiusza", translation memory

add example
A na stoliku obok, niczym w szpitalach, widniał stos szarpi, woskowane nici oraz masa bandaży, piramida bandaży, cały zapas bandaży, jaki był w aptece.And as at hospitals, near by on a table lay a heap of lint, with waxed thread, many bandages - a pyramid of bandages - every bandage to be found at the druggist’s.
Oto piramida Cheopsa, faraona z czwartej dynastii rządzącej ‧ lat temuThis is the tomb of Cheops...... Pharaoh of the Fourth Dynasty, ‧ years ago
Gdzie jest piramida?Where’ s the Senator?Where’ s the Pyramid?
W połowie ‧ r. w Stanach Zjednoczonych załamała się piramida finansowa związana z kredytami hipotecznymi, ponieważ ceny nieruchomości przestały rosnąćIn the USA in mid-‧ a pyramid scheme of property loans collapsed as property prices stopped rising
Zanim zbudowano piramidy, przerażająca horda nadciągnęła ze wschodu, pustosząc piaski starożytnego świataBefore the time of the pyramids, a fearsome horde came from the east...... and swept across the barren lands of the ancient world
Po prostu to nakładam jak w przypadku piramidyYou just overlap them and it makes a pyramid
Pani przewodnicząca! Współczesna gospodarka światowa jest oparta na gigantycznej piramidzie długów: zadłużone są państwa, banki, korporacje i firmy.Madam President, the modern world economy is based on a gigantic pyramid of debts: the debts of states, banks, corporations and companies.
Naraził całą swoją karierę naukową, twierdząc..... że wielkie piramidy w Egipcie wybudowali obcy z kosmosuHe staked his entire academic career on this belief that..... the great pyramids of Egypt were made by aliens
na piśmie - (DE) Jestem za polityką spójności na rzecz rozwoju demograficznego Unii Europejskiej, ponieważ zmiany strukturalne w piramidzie wieku europejskiego społeczeństwa wskazują na niepokojącą przyszłość.in writing. - (DE) I am in favour of a cohesion policy for the European Union's demographic development, as the structural shift in European society's age pyramid points to a worrying future.
Analizując europejską piramidę demograficzną, możemy wyraźnie dostrzec, że w przyszłości musimy zwrócić większą uwagę na rynek pracy dla osób starszych, i zgadzam się z zawartym w sprawozdaniu stwierdzeniem, że starzenie się ludności stanowi również dobrą okazję do rozwijania konkurencyjności i zdolności do innowacji, a tym samym napędzania wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.Reviewing the European demographic pyramid, it is clear that in future, we have to pay more attention to the labour market for elderly people, and I agree with the report that the ageing of the population also offers great opportunities to improve competitiveness and capacity for innovation, and thereby to increase economic growth and employment.
Piramida nadal będzie na swoim miejscu, a my ...But at the end of the day, the pyramid will still be around and you' il be
No, może nie fajnych, ale robili różne fajne rzeczy, na przykład budowali statki i piramidy, a nawet polecieli na księżycWell, maybe not cool, but smart people did things...like build ships and pyramids, and they even went to the moon
Wtedy musieli budować piramidyIn your day the men had pyramids to build
Siedem cudów świata zostało zniszczonych i spalonych, nie licząc piramid i moich budynkówThe Seven Wonders of the World demolished, burned, all except the Great Pyramids...... and my buildings
Wejście do piramidEntrance to Pyramids
Pamiętasz piramidę?Do you remember the pyramid?
Słupki odpowiadające wierzchołkom F i G mają kształt graniastosłupa o podstawie stanowiącej kwadrat o boku ‧ cm i zaokrąglonych tworzących piramidę ścianachThe reference posts for points F and G are square with ‧ cm horizontal sides, which, at the top, taper to a pyramid-like point
Stabilność systemów emerytalnych jest zagrożona przy istniejącej tendencji do występowania odwróconej piramidy ludności: teraz mamy więcej ludzi starszych; starsi wiekiem obywatele żyją dłużej i w związku z tym jest mniej osób, które finansują emerytury.The sustainability of pension systems is under threat, with an inverted population pyramid being the trend: we now have more older people, senior citizens are living longer and therefore, fewer people are left to finance the pensions.
Przez ułożenie boków na szczycie piramid antyczni astronomowie mogli ustalić najważniejsze daty w roku takie jak przesilenie lub równonocExtraterrestrials have detected us on Earth, but have chosen not to come here, not to invade, but rather to observe us as we observe animals in the zoo
Skandal w Egipcie./ Skradziono Piramidę Cheopsa/ i zastąpiono dmuchaną repliką./ Państwa na całym świecie/ chronią swoje ukochane zabytki./ Brak rezultatów w śledztwie,/ wzmaga spekulacje,/ który łotr dopuścił się kradzieży/ i gdzie teraz uderzyOutrage in Egypt tonight as it was discovered that the Great Pyramid of Giza had been stolen and replaced by a giant inflatable replica.There is panic throughout the globe as countries and citizens try to protect their beloved landmarks. Law enforcement still has no leads
Środek uderzenia wahadła pokrywa się ze środkiem ciężkości piramidy; jego odległość od osi obrotu wahadła wynosi ‧ mThe centre of percussion of the pendulum must coincide with the centre of gravity of the pyramid; its distance from the axis of rotation of the pendulum must be ‧ m
(SK) Zmiany demograficzne stopniowo i dogłębnie zmieniają strukturę ludności i piramidę wieku.(SK) Demographic changes gradually and fundamentally alter the structure of the population and the age pyramid.
Funkcjonowanie piramid finansowych i łańcuszków Ponziego oraz możliwość ich zwalczania.Pyramid schemes and Ponzi schemes - their functioning and possibilities to fight them.
Przypomnijcie sobie piramidęIt' s just like dismounting a stretch pyramid
Odwrócona piramida ludności i wzrost średniej oczekiwanej długości życia stwarzają konieczność opracowania europejskiej strategii na rzecz bardziej spójnego i konsekwentnego podejścia do emerytur w Unii Europejskiej.However, the inverted population pyramid and the increase in life expectancy require a European strategy to be devised for strengthening the cohesion and coherence of pensions in the European Union.
Showing page 1. Found 222 sentences matching phrase "Piramida Cestiusza".Found in 0.627 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.