Translations into English:

  • Pyramid of Cestius   

Example sentences with "Piramida Cestiusza", translation memory

add example
Należy umożliwić kształcenie trwające przez całe życie wszystkim osobom, niezależnie od ich wieku oraz kategorii zawodowych, nie tylko ze względu na zmiany technologiczne, lecz również na skutek ograniczenia liczby osób czynnie zatrudnionych w danej piramidzie wiekowejWhereas life-long learning should be provided for persons of all ages and all occupational categories, not only because of technological change but also as a result of the reduction in the number of persons in active employment in the age pyramid
Z początku tylko wokół miasta i piramidyJust around town and the pyramid at first
Czy tolerowana powinna być quasi-międzynarodowa piramida Ponziego, która rozrastała się w ostatnim dziesięcioleciu dzięki toksycznym produktom?Is a quasi-international Ponzi scheme, as it has been developing via toxic products during the past decade, to be tolerated?
Tutaj, w samym środku.W sercu dawnej cywilizacji Majów znajdziemy zagubioną piramidęHere, in the centre, in the core of the once- great Mayan civilisation, we will find a lost pyramid
Skandal w Egipcie./ Skradziono Piramidę Cheopsa/ i zastąpiono dmuchaną repliką./ Państwa na całym świecie/ chronią swoje ukochane zabytki./ Brak rezultatów w śledztwie,/ wzmaga spekulacje,/ który łotr dopuścił się kradzieży/ i gdzie teraz uderzyOutrage in Egypt tonight as it was discovered that the Great Pyramid of Giza had been stolen and replaced by a giant inflatable replica.There is panic throughout the globe as countries and citizens try to protect their beloved landmarks. Law enforcement still has no leads
Środek uderzenia wahadła pokrywa się ze środkiem ciężkości piramidy; jego odległość od osi obrotu wahadła wynosi ‧ mThe centre of percussion of the pendulum must coincide with the centre of gravity of the pyramid; its distance from the axis of rotation of the pendulum must be ‧ m
Zakładanie, prowadzenie lub propagowanie systemów promocyjnych typu piramida, w ramach których konsument wykonuje świadczenie w zamian za możliwość otrzymania wynagrodzenia, które jest uzależnione przede wszystkim od wprowadzenia innych konsumentów do systemu, a nie od sprzedaży lub konsumpcji produktówEstablishing, operating or promoting a pyramid promotional scheme where a consumer gives consideration for the opportunity to receive compensation that is derived primarily from the introduction of other consumers into the scheme rather than from the sale or consumption of products
Pamiętasz piramidę?Do you remember the pyramid?
Stabilność systemów emerytalnych jest zagrożona przy istniejącej tendencji do występowania odwróconej piramidy ludności: teraz mamy więcej ludzi starszych; starsi wiekiem obywatele żyją dłużej i w związku z tym jest mniej osób, które finansują emerytury.The sustainability of pension systems is under threat, with an inverted population pyramid being the trend: we now have more older people, senior citizens are living longer and therefore, fewer people are left to finance the pensions.
Wahadło uderzające musi być ze stali i mieć kształt piramidy o podstawie kwadratu i ścianach w formie trójkątów równobocznych. Szczyt i krawędzie piramidy są zaokrąglone; promień zaokrąglenia wynosi ‧ mm. Środek uderzenia wahadła musi pokrywać się ze środkiem ciężkości piramidyThe impact body must be of steel and have the shape of a pyramid with equilateral-triangle faces and a square base, the summit and the edges being rounded to a radius of ‧ mm. The centre of percussion of the pendulum must coincide with the centre of gravity of the pyramid
Chcemy zrobić piramidęWe wanna make a pyramid
Ojczyźnie Faraonów i piramidLand of pharaohs and pyramids
Jest celowy błąd w Wielkiej Piramidzie w Gizie, architektoniczna anomalia, którą niektórzy prorocy uznawali za błąd w obliczaniu naszego kalendarzaThere is a deliberate error in the Great Pyramid of Giza, that some prophets have cited as an error in our calculation of the calendar year
TO STAROŻYTNA PRZEPOWIEDNIAZAPISANA WE WNĘTRZU WIELKIEJ PIRAMIDY TSORTUIt' s an ancient prophecy, written on the inner walls of the Great Pyramid of Tsort
Jest poniżej, przedstawiony przez... małą piramidę... z dwoma... dziwacznymiIt' s just below, designated by... a little pyramid with... two
Czy istoty pozaziemskie rzeczywiście zainspirowały naszych przodków do budowy świątyń i piramid?When the hoaxers make them, they tend to be sloppy and messy because they' re not... they haven' t got that same force
Wycieczka do piramidThat trip to the pyramids
Symptomy wypalenia zawodowego a piramida MaslowaThe symptoms of burnout and Maslow’s hierarchy of needs
Opowiedz mi o tej złotej piramidzieTell me more about this gold pyramid
Kair, piramidy...Możemy o tym zapomniećCairo, the pyramids, we can forget about them
Ukrytą piramidę z ich mitówThe hidden pyramid of the Mayan myths
Kompleks Piramidy Schodkowej faraona Neczericheta (III dynastia)-architektura i symbolika religijnaStep Pyramid Complex of King Netjerikhet (3rd dynasty) - architecture and religious symbolism
Czemu Egipt?- Bo tam są piramidy.- Rozczarowana?Why Egypt? – That’ s where the pyramids are. – You seem disappointed
" Widzisz piramidy przy Nilu. "ALLY AND VONDA:See the pyramids along the Nile
Widzisz tę piramidęYou see that pyramid monument?
Showing page 1. Found 216 sentences matching phrase "Piramida Cestiusza".Found in 0.338 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.