Translations into English:

  • The Double Life of Véronique   

Example sentences with "Podwójne życie Weroniki", translation memory

add example
Droga od skrajnej wiary w rzeczywistość po wiarę w obraz na przykładzie Amatora, Bez końca i Podwójnego życia Weroniki Krzysztofa KieślowskiegoFrom extreme faith in reality to beliving in picture, based on the example of Amateur, No End and The Double Life of Veronique by Krzysztof Kieślowski.
Jeśli Weronika może pomóc Edwardowi udając, że on jej pomaga przez swoją miłość, to jej życie i śmierć nie będzie całkowicie bez znaczenia.O, Boże!Look, if Veronika can help Edward by giving him the illusion... he' s helping her, through love... then her life and dead would not have been completely meaningless
Rola zajęć prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne we wspomaganiu rozwoju społecznego dzieci z zespołem Downa w wieku przedszkolnymThe role of the Veronica Sherborne Developmental Movement in supporting social development of kindergarten children with Down syndrom, in parents’ opinions
Baltazara, Weronikę i HorvathaBalthazar, Veronica and Horvath
Miałem randkę z pewną WeronikąI had a date with a girl named Veronica.That' s not what I' ve got
Skuteczność metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w procesie wspomagania rozwoju dzieci z porażeniem mózgowym w opiniach rodziców.The effectiveness of the method of Veronica Sherborne Developmental Movement in the process of supporting the development of children with cerebral palsy in the parents opinions.
Korupcja i walka z korupcją w polskiej debacie publicznej. Przypadek sprawy Weroniki M.„Corruption and the fight against corruption in Polish public debate. The case file of Weronika M.”
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w percepcji rodziców dziecka z autyzmem.Sherborne Development Movement Method in perception of parents of child with autism
Zastosowanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszymThe use of Sherborne Developmental Method in teaching children with moderate and severe intelectual disability
Weronika i Maciej Mycielscy. Z dziejów wielkopolskiego rodu szlacheckiegoVeronica and Matthew Mycielscy. From the history of a noble family of the Wielkopolska.
Ruch rozwijający Weroniki Sherborne jako metoda wspomagająca rozwój psychofizyczny dziecka w wielku przedszkolnym.Sherborne developmental movement as method of supporting the psychomotor development in preschool age children
Wpływ terapii metodą Weroniki Sherborne oraz hipoterapii na rozwój dziecka z Zespołem Downa.The effect of Veronica Sherborne`s method and hippotherapy on the development of a child with Down`s syndrome.
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dzieckiem autystycznym - studium przypadkuThe method of Veronica Sherborne Developmental Movement in working with an autistic child - a case study
Miałem randkę z pewną WeronikąI had a date with a girl named Veronica
Zastosowanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w wieku przedszkolnym.Application of Veronica Sherborne Developmental Movement in working with children with intellectual disabilities in preschool.
Weronika Adamczyk (noWeronika Adamczyk
Zawsze o to chodziło Weronika wybrała ciebie nie mnieIt' s always about that Veronica chose you instead of me
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne we wspieraniu rozwoju dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w opiniach rodzicówParents’ opinions of the influence of Veronica Scherborne Developmental Movement in supporting development of children with infantile cerebral palsy
Wpływ Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym ( na przykładzie Przedszkola Miejskiego nr 1 w Kołobrzegu)Veronica Sherborne`s methods of Developmental Movment and thier influence on child development in preschool. (based on reseach of the local Nursery school No.1 in Kołobrzeg)
Metoda Weroniki Sherborne we wspieraniu relacji rodzic – dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznymThe metod of Veronica Sherborne in supporting the parent – child with an intellectual disability relationship
Przez wieki Weronika Horvath i ja byliśmy jedyną przeszkodą na drodze do zawładnięcia światem przez MorganęFor centuries Veronica, Horvath and I... were the only thing standing between Morgana and man' s destruction
Próba odnalezienia własnej tożsamości- portret kobiety w prozie Ewy Szelburg-Zarembiny (na podstawie powieści ,,Wędrówka Joanny'' i ,,Chusta Weroniki'')An attempt to find your own identity - a portrait of a woman in Ewa Szelburg-Zarembina's prose (based on novels "Wędrówka Joanny" and "Chusta Weroniki")
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w opiniach dziewcząt z Ośrodka Wychowawczego w KaliszuVeronica Sherbornes Developmental Movement Method in the opinion of girls in Educational Center in Kalisz
Wypij lekarstwo... pomódl się na noc... do świętej WeronikiDrink this medicine...Pray to St. Veronica before you go to sleep
Zastosowanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzrokowąThe Application of the Sherborne Developmental Movement Method in early support for child with visual disability
Showing page 1. Found 108213 sentences matching phrase "Podwójne życie Weroniki".Found in 23.501 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.