Translations into English:

  • The Double Life of Véronique   

Example sentences with "Podwójne życie Weroniki", translation memory

add example
Droga od skrajnej wiary w rzeczywistość po wiarę w obraz na przykładzie Amatora, Bez końca i Podwójnego życia Weroniki Krzysztofa KieślowskiegoFrom extreme faith in reality to beliving in picture, based on the example of Amateur, No End and The Double Life of Veronique by Krzysztof Kieślowski.
Jeśli Weronika może pomóc Edwardowi udając, że on jej pomaga przez swoją miłość, to jej życie i śmierć nie będzie całkowicie bez znaczenia.O, Boże!Look, if Veronika can help Edward by giving him the illusion... he' s helping her, through love... then her life and dead would not have been completely meaningless
Metoda Weroniki Sherborne we wspieraniu relacji rodzic – dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznymThe metod of Veronica Sherborne in supporting the parent – child with an intellectual disability relationship
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne we wspieraniu rozwoju dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w opiniach rodzicówParents’ opinions of the influence of Veronica Scherborne Developmental Movement in supporting development of children with infantile cerebral palsy
Metoda Weroniki Sherborne w pracy z dziećmi w wieku szkolnym z ADHD.Developmental Movement Method by Veronica Sherborne in the work with school-age children with ADHD
Próba odnalezienia własnej tożsamości- portret kobiety w prozie Ewy Szelburg-Zarembiny (na podstawie powieści ,,Wędrówka Joanny'' i ,,Chusta Weroniki'')An attempt to find your own identity - a portrait of a woman in Ewa Szelburg-Zarembina's prose (based on novels "Wędrówka Joanny" and "Chusta Weroniki")
Ewaluacja zajęć prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, w przedszkolu z oddziałami specjalnymi na terenie Poznania.Evaluation of classes lead according to Weronika Sherbornes Developmental Movement in the nursery with special sections in Poznań area.
Skuteczność metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w procesie wspomagania rozwoju dzieci z porażeniem mózgowym w opiniach rodziców.The effectiveness of the method of Veronica Sherborne Developmental Movement in the process of supporting the development of children with cerebral palsy in the parents opinions.
Zastosowanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszymThe use of Sherborne Developmental Method in teaching children with moderate and severe intelectual disability
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w percepcji rodziców dziecka z autyzmem.Sherborne Development Movement Method in perception of parents of child with autism
Wykorzystanie metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznymEmploying Developmental Movement Method by Veronica Sherborne in therapy and assistance in the development of children with moderate and significant intellectual disabilities
Metoda Weroniki Sherborne jako terapia z osobami z nipełnosprawnością intelektualnąW.Sherborne`s method is used in therapy for mantally disabled poeple
Zastosowanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w wieku przedszkolnym.Application of Veronica Sherborne Developmental Movement in working with children with intellectual disabilities in preschool.
Wypij lekarstwo... pomódl się na noc... do świętej WeronikiDrink this medicine...Pray to St. Veronica before you go to sleep
Korupcja i walka z korupcją w polskiej debacie publicznej. Przypadek sprawy Weroniki M.„Corruption and the fight against corruption in Polish public debate. The case file of Weronika M.”
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w opiniach dziewcząt z Ośrodka Wychowawczego w KaliszuVeronica Sherbornes Developmental Movement Method in the opinion of girls in Educational Center in Kalisz
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dzieckiem autystycznym - studium przypadkuThe method of Veronica Sherborne Developmental Movement in working with an autistic child - a case study
Kreowanie wizerunku Weroniki Marczuk przez media na przykładzie afery łapówkarskiej przy prywatyzacji Wydawnictw Naukowo-Technicznych.Creating the image of Veronika Marczuk by the media as an example the privatization scandals Bribing Scientific Publications-Technical.
Wpływ Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne na rozwój psychoruchowy dzieckaThe influence of Development Movement Method by Weronika Sherborne on a child’s psychomotor development
Wpływ terapii metodą Weroniki Sherborne oraz hipoterapii na rozwój dziecka z Zespołem Downa.The effect of Veronica Sherborne`s method and hippotherapy on the development of a child with Down`s syndrome.
Zastosowanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzrokowąThe Application of the Sherborne Developmental Movement Method in early support for child with visual disability
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo w przedszkolu-studium przypadkuThe Method of Movement Development by Weronika Sherborne at work with a hyperactive child from preschool-the case study
Potęga wirtualnego świata. Wizerunek Marty, Weroniki i Wiktorii Grycan w internecie w kontekscie odbioru społecznego nowych celebrytówThe power of virtual world. Image of Marta, Wiktoria and Weronika Grycan in Internet in the context of public perception of new celebrities
Złośliwa dyskredytacja – analiza przypadku. Na podstawie książek Weroniki Marczuk Chcę być jak agent oraz Piotra Krysiaka Agent Tomek. Spowiedź.Malignant discrediting - case study. Based on the books Weronika Marczuk I want to be as agent and Piotr Krysiak Agent Tom. Confession.
Metoda Weroniki Sherborne w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym doznającymi trudności w nauceImplementing Sherborne’s method with preschool children having difficulties in learning
Showing page 1. Found 103917 sentences matching phrase "Podwójne życie Weroniki".Found in 24.503 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.