Translations into English:

  • Pinus peuce   

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

sosna rumelijskamacedonian pine

Example sentences with "Sosna rumelijska", translation memory

add example
Budżet jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Sośnie.The Local Government Budget In A Comune Sośnie.
Sosna z dębemPine over oak
Portugalia poinformowała w dniu ‧ czerwca ‧ r., pozostałe Państwa Członkowskie oraz Komisję, iż niektóre próbki drzew sosny pochodzących z jej terytorium zidentyfikowano jako porażone przez węgorka sosnowcaPortugal informed the other Member States and the Commission on ‧ June ‧ that some samples of pine trees originating in its territory were identified as infested by PWN
Zupełnie, jak ta wielka sosna, z daleka jest najlepiej widocznaBy ‧, we expect new spacecraft designed for long journeys to allow us to begin the first ever crewed missions beyond the moon into deep space
W szczególności okazało się, że zamiast przewidzianej we wstępnym programie wycinki ‧ sosen, konieczne było wycięcie łącznie ‧ drzew tego rodzajuIn particular, whilst the initial programme was based on an estimate of ‧ pine trees to be felled, it became necessary to fell ‧ in total
Jestem przed centrum handlowym „ Bliźniacze SosnyI' m in the Twin Pines Mall parking lot
Wysokie sosny jak milczący sędziowieThe tall pine trees, clustered around like a silent jury
Wpływ pożaru i sposobu przygotowania gleby na dynamikę wzrostu sosny zwyczajnej (Pinus sylwestris) na uprawach w Nadleśnictwie Cierpiszewothe effect of forest fire and soil tillage on the pinus sylwestris growth dynamics in cierpiszewo nadleśnictwo
Odwzorowanie warunków środowiskowych w XVI-XVII wieku na podstawie drewna historycznego sosny zwyczajnej Pinus sylvestris z kościołów pocysterskich w Byszewie i KoronowieMapping of the environmental conditions in the XVI and XVII century on the basis of the historical pine - tree wood taken from the post-cysterian churches in Byszewo and Koronowo
Strzępiarka/wiórownica jest badana podczas rozdrabniania okrągłego kawałka drewna (sucha sosna lub sklejka), o długości co najmniej ‧ m, który jest zaostrzony z jednego końca i ma średnicę w przybliżeniu równą maksymalnej, na jaką strzępiarka/wiórownica jest zaprojektowana i określona w instrukcjach dostarczonych nabywcyThe work-cycle consists of chipping a round piece of wood (dry pine or plywood) of at least ‧ m length, that is sharpened at one end and has a diameter approximately equal to the maximum that the shredder/chipper is designed to accept specified in the instructions supplied to the purchaser
n/użycie żywicy z sosny Aleppo, według zasad, które zostaną określonethe use of Aleppo pine resin under conditions to be determined
Wpadł na szalony pomysł.Chciał uprawiać sosnyHe had this crazy idea about breeding pine trees
Jaka sytuacja, poruczniku?W tym lesie są tylko sosnyNothing but pine trees in these woods
Sosna pospolita ( Pinus sylvestris ) , która w normalnych warunkach występuje tylko na uboższych glebach , jest teraz dominującym gatunkiem na plantacjach komercyjnych .Scots pine Pinus sylvestis which under normal conditions is conned to poorer soils is now the dominant species within commercial plantations .
Genetyczna struktura populacji sosny czarnej rosnących w warunkach silnego skażenia gleby metalami ciężkimi przez huty cynku i ołowiuGenetic structure of Pinus nigra population from soil polluted heavy metals from zinc and lead smelters
To nie strach go ogarnia./ To wyczucie tego,/ co się stanie.../ i zimne powietrze w jego płucach./ Wiatr wyginał sosny,/ dął wbrew nadchodzącej nocyIt' s not fear that grips him...... only a heightened sense of things.The cold air in his lungs. Windswept pines moving against the coming night
Zróżnicowanie populacji bakterii w glebie i ryzosferze sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) zależnie od wieku drzew.Studies on the different populations of bacteria in the bulk soil and rhizosphere of Scots pine (Pinus sylvestris L.) dependent on the age of the trees.
Te sosny, ukształtowane przez wiatrThose pines shaped by the wind
nie oczekuje się, aby wpływ przemiany biologicznej na cenę był istotny (na przykład początkowy przyrost sadzonki w ‧-letnim cyklu wzrostu sosnythe impact of the biological transformation on price is not expected to be material (for example, for the initial growth in a ‧-year pine plantation production cycle
Spójrzcie na kominek, urocze schody i podłogę z białej sosnyBut look at these features.The fireplace. That staircase, it' s so handsome
Musimy wznieść się ponad sosnyWe need to go over those pines
Chromatografia wykazała, że jest to sok z pinus strobus, czyli sosny wejmutkiChromatographic fingerprint revealed it' s sap from pinus strobus, also known as the eastern white pine tree
Wykorzystywanie funduszy unijnych na obszarze gminy Sośnie w latach 2002-2007Trade on union funds by Sosnie commune per years 2002-2007
zgodnie z załącznikiem ‧ pkt ‧ lit. n) rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, użycie żywicy z sosny Aleppo jest dozwoloną praktyką enologiczną we Wspólnocie, na warunkach ustanowionych w art. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nraccording to Annex IV(n) of Council Regulation (EC) No ‧/‧, use of Aleppo pine resin is an authorised oenological practice in the Community under the conditions laid down in Article ‧ of Commission Regulation (EC) No
Epizod, który się rozegrał pod kaplicą Dwóch Sosen i zapoczątkował tę krwawą historię stał się legendąNow,, the incident that happened at the Two Pines Wedding Chapel,, that put this whole gory story into motion,, has since become legend
Showing page 1. Found 116 sentences matching phrase "Sosna rumelijska".Found in 0.641 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.