Translations into English:

  • Pinus peuce   

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

sosna rumelijskamacedonian pine

Example sentences with "Sosna rumelijska", translation memory

add example
Zmienność cech morfologicznych igieł populacji sosny zwyczajnej Pinus sylvestris jako wyraz adaptacji do zróżnicowanych środowisk.Variability of Pinus sylvestris needle traits as an expression of adaptation to different environment.
Nie zapominaj o igłach sosny, zabijają zapach fajekDon' t forget the pine- needles, so you don' t smell
Wpływ nawadniania ściekami z leśnej oczyszczalni ścieków ZPZ "Iława" S.A. na przyrosty roczne u sosny zwyczajnej Pinus sylvestrisThe influence of irrigation with treater sewage from the sewage treatment plant of the ZPZ "Iława" S.A. on the tree rings of Scotch Pine (Pinus sylvestris)
Dotyczy: choroby sosen nazywanej bawełnianąSubject: Mildew in pine trees
Wpływ sposobu odnowienia sosny na wybrane elementy ekosystemu na terenie pożarzyska w CierpiszewieThe influence of the pine renewal method on selected components of the ecosystem in the burned forest area of Cierpiszewo
Wysokogórskie śródziemnomorskie lasy z sosny zwyczajnejHigh oro-Mediterranean pine forests
Jaka sytuacja, poruczniku?W tym lesie są tylko sosnyNothing but pine trees in these woods
Dawniej przed moim domem była duża sosna.There used to be a big pine tree in front of my house.
Ponadto ‧ młodych sosen również musiało zostać wyciętychIn addition, ‧ young pine trees had also to be eliminated
Sosna pospolita ( Pinus sylvestris ) , która w normalnych warunkach występuje tylko na uboższych glebach , jest teraz dominującym gatunkiem na plantacjach komercyjnych .Scots pine Pinus sylvestis which under normal conditions is conned to poorer soils is now the dominant species within commercial plantations .
Żywica z sosny Aleppo, której stosowanie przewidziane jest w załączniku ‧ pkt ‧ lit. n) do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, może być używana tylko do produkcji wina stołowego retsinaAleppo pine resin, the use of which is provided for in point ‧(n) of Annex ‧ to Regulation (EC) No ‧/‧, may be used only to produce retsina table wine
Żywica z sosny Aleppo, której stosowanie przewidziane jest w załączniku ‧ ust. ‧ lit. n) do rozporządzenia (WE) nr ‧, może być używana tylko do produkcji wina stołowegoAleppo pine resin, the use of which is provided for in Annex IV(n) to Regulation (EC) No ‧, may be used only to produce
W szczególności okazało się, że zamiast przewidzianej we wstępnym programie wycinki ‧ sosen, konieczne było wycięcie łącznie ‧ drzew tego rodzajuIn particular, whilst the initial programme was based on an estimate of ‧ pine trees to be felled, it became necessary to fell ‧ in total
Sosna z dębemPine over oak
Sosna błotna (Pinus uliginosa) i sosna drzewokosa (pinus x rhetica). Występowanie w Polsce i hipotezy na temat pochodzenia tych chronionych taksonów.Pinus uliginosa and Pinus x rhetica. Distribution in Poland and hypotesis on the orgin of these protected taxa.
Drzewostany sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w Puszczy Białowieskiej.orest stands of scots pine (pinus sylvestris l.) in the białowieża primeval forest.
Można tam ujrzeć niebotyczne sosny powalone w poprzek strumieni, szałasy zawieszone nad przepaścią, a tysiąc stóp pod sobą rozległe doliny, jeśli tylko chmury się rozstąpią.One sees pines of incredible size across torrents, cottages suspended over precipices, and, a thousand feet below one, whole valleys when the clouds open.
Karpaty miejsca skupiskom modrzewia i sosny limby.Te naturalne lasy górskie należą do najbardziej rozległych w UE .On the higher reaches they merge into mixed stands of beech-r or beech-r-spruce , eventually giving way to pockets of larch and Arolla pine .
Dom pod Srebrzystą SosnąBlue Pine Lodge
Właściwie to zdobyłem go,/ jadąc na sośnie w zespole rocznika 'Actually, I...I earned it riding the pine for the ' ‧ team
nie oczekuje się, aby wpływ przemiany biologicznej na cenę był istotny (na przykład początkowy przyrost sadzonki w ‧-letnim cyklu wzrostu sosnythe impact of the biological transformation on price is not expected to be material (for example, for the initial growth in a ‧-year pine plantation production cycle
W Grecji, w ramach warunków określonych w stosownych przepisach, stosowanie żywicy sosny Aleppo jest dozwolone wyłącznie do wyrobu wina stołowego typu “retsina”The use of Aleppo pine resin is permitted solely for the purpose of obtaining
Społeczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania gminy Sośnie w latach 2006-2011.social and economic aspects of functioning of the community sośnie in the years 2006-2011.
Stosowanie żywicy sosny Aleppo jest dozwolone wyłącznie do wyrobu wina typu Retsina na warunkach określonych w mających zastosowanie przepisach greckichThe use of Aleppo pine resin is permitted solely for the purpose of obtaining Retsina wine under the conditions laid down in Greece’s applicable provision
Identyfikacja morfologiczno-anatomiczna i molekularna ektomikoryz siewek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) szczepionych promieniowcami (Streptomyces anulatus, Streptomyces xantochromogens, Streptomyces cyaneus) i grzybami ektomokoryzowymi (Amanita muscaria, Paxillus involutus).Morphological - anatomical and molecular identificiation of ectomycorrhizae of Pinus sylvestris L. seedlings inoculated with Streptomyces anulatus , Sterptomyces xantochromogens, Streptomyces cyaneus and ectomycorrhizal fungi (Amanita muscaria, Paxillus involutus).
Showing page 1. Found 116 sentences matching phrase "Sosna rumelijska".Found in 0.23 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.