Translations into English:

  • English Springer Spaniel   

Example sentences with "Springer spaniel angielski", translation memory

add example
W dniu ‧ listopada ‧ r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, wchodzącej w zakres art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, zgodnie z którym przedsiębiorstwa Bertelsmann AG (Bertelsmann Niemcy) oraz jego filia Gruner+Jar AG & Co. KG (G+J, Niemcy) oraz Axel Springer AG (Springer, Niemcy) nabywają wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem NewCo (NewCo, Niemcy) w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu akcji w nowo powstałej spółce stanowiącej joint ventureOn ‧ November ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertakings Bertelsmann AG (Bertelsmann, Germany), its solely controlled subsidiary Gruner+Jahr AG & Co. KG (G+J, Germany), and Axel Springer AG (Springer, Germany), acquire within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation joint control of the undertaking NewCo (NewCo, Germany) by way of purchase of shares in a newly created company constituting a joint venture
Cocker spanielem?Cocker spaniel?
Myśli, że jest cocker spanielemHe thinks he' s a cocker spaniel
To córka cocker spaniela?This is the cocker' s daughter?
Jesteś córka Spaniela??You' re the cocker' s daughter?
Napalił się jak spaniel na cudzą nogęEver had a Jack Russell try to do it to your leg?
Tak, spaniele są bardzo mądreWell, cockers are very bright, you know
I wszystkie cocker spaniele w południowej Florydzie wyją z ulgąAnd cocker spaniels all over South Florida howl in relief
Myślisz, że wyglądają jak uszy spaniela... z sutkamiYou think they look like spaniels ears... with nipples
Takie instrumenty występują pod różnymi nazwami, np.: papiery komercyjne (ang. commercial paper), weksle handlowe (ang. commercial bills), weksle własne (ang. promisory notes), weksle kupieckie (ang. bills of trade), weksle zamienne (ang. bills of exchange) czy certyfikaty depozytowe (ang. certificates of depositA variety of terms are used for such paper including: commercial paper, commercial bills, promissory notes, bills of trade, bills of exchange and certificates of deposit
przedsiębiorstwo Springer: wydawnictwo, drukarstwo, kolportaż prasyfor Springer: publishing, printing and distribution of newspapers and magazines
Sprawa COMP/M.‧ – EQT V/Springer Science + Business MediaCase COMP/M.‧- EQT V/Springer Science + Business Media
Sprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Handelsgericht Wien (Austria) w dniu ‧ marca ‧ r.- Eva-Maria Painer przeciwko Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, SPIEGEL-Verlag Rudolf AUGSTEIN GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KGCase C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Handelsgericht Wien (Austria) lodged on ‧ March ‧- Eva-Maria Painer v Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, SPIEGEL-Verlag Rudolf AUGSTEIN GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG
Springer ty i Arcee transformujcie Autobot CitySpringer, you and Arcee transform Autobot City
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Handelsgericht Wien (Austria) w dniu ‧ marca ‧ r.- Eva-Maria Painer przeciwko Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, SPIEGEL-Verlag Rudolf AUGSTEIN GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KGReference for a preliminary ruling from the Handelsgericht Wien (Austria) lodged on ‧ March ‧- Eva-Maria Painer v Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, SPIEGEL-Verlag Rudolf AUGSTEIN GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG
Tak zakończył swój ostatni piątkowy występ Jerry SpringerIt was Jerry Springer' s final thought on Friday' s show
Decyzja Komisji z dnia ‧ maja ‧ r. stwierdzająca zgodność koncentracji ze wspólnym rynkiem oraz funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.‧ – Bertelsmann/Springer/JV) (notyfikowana jako dokument nr CCommission Decision of ‧ May ‧ declaring a concentration compatible with the common market and the functioning of the EEA Agreement (Case COMP/M.‧- Bertelsmann/Springer/JV) (notified under document number C
Gorące laski leją się o mnie w programie Springer`a.DrHot bitches fighting over me on springer
Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.‧ – EQT V/Springer Science + Business Media) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonejPrior notification of a concentration (Case COMP/M.‧- EQT V/Springer Science + Business Media)- Candidate case for simplified procedure
Magazyn ‘Auto Świat’ na tle działalności wydawnictwa Axel Springer Polska‘Auto Świat’ magazine with reference to Axel Springer Poland activity.
Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.‧ – EQT V/Springer Science + Business MediaNon-opposition to a notified concentration (Case COMP/M.‧- EQT V/Springer Science + Business Media
Springer, co tu się wyprawia?!Springer, what' s going on?!
Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotakania wyjaśniające w sprawie COMP/M.‧- Bertelsmann/Springer (zgodnie z art. ‧ decyzji Komisji ‧/‧/WE, EWWiS z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach w dziedzinie konkurencji- Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, strFinal report of the Hearing Officer in case COMP/M.‧- Bertelsmann/Springer (pursuant to Article ‧ of Commission Decision ‧/‧/EC, ECSC of ‧ May ‧ on the terms of reference of Hearing Officers in certain competition proceedings- OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr (‧-‧) ‧ ‧ ‧ lub ‧ ‧ ‧) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.‧- BERTELSMANN/SPRINGER/JV, na adresObservations can be sent to the Commission by fax (No (‧-‧) ‧ ‧ ‧ – ‧ ‧ ‧) or by post, under reference COMP/M.‧- Bertelsmann/Springer/JV, to the following address
Ale zanim media to rozdmuchały zanim Access Hollywood i Jerry springer podłapali to-- pozwolcie, że powiem wam prawdę o tym jak się tu znalazłemBut before the media blows it out of proportion-- before Access Hollywood and Jerry springer get ahold of it--let me tell you the truth about how I got here
Showing page 1. Found 7727 sentences matching phrase "Springer spaniel angielski".Found in 5.325 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.