Translations into English:

  • Crown Tribunal   

Example sentences with "Trybunał Koronny", translation memory

add example
Ustrój i organizacja Trybunału koronnego do 1726 r.Structure and Organisation of the Royal Tribune of 1726
Chcemy zrobić z ciebie świadka koronnegoWe wanna put you under protective custody.Forget about it
Mały świadek koronnySmall Oueen\ s Evidence
Czy instytucja świadka koronnego jest potrzebna ?Is the crown witness necessary ?
Instytucja małego świadka koronnego w polskim systemie prawa karnegoThe institution of a small crown witness in the polish penal legal system
Stanisław August a wojsko koronne w latach 1775-1788 w świetle dokumentów królewskiej Kancelarii Wojskowej.Stanislaw August and Polish Army 1775- 1788 according to the documents of royal Military Office
Zdaniem strony skarżącej na podstawie uregulowania w sprawie świadków koronnych z ‧ r. stronie skarżącej powinna zostać przyznana obniżka grzywny w wysokości ‧ % za względu na wyraźne niezaprzeczenie istotnych okoliczności faktycznych, które stanowiły podstawę przedstawionych zarzutówAccording to the applicant, as a result of the ‧ Leniency Notice the fine should have been reduced by ‧ % given that it expressly accepted the essential facts which form the basis of the points of the complaint
Mały świadek koronny" - art. 60 & 3 k.k.Little >>crown<< witness - art. 60 & 3 of the penal code.
Voila, klejnot koronny dzisiejszej aukcjiVoila, the crown jewel of my shop
Instytucja świadka koronnego a prawo karne wykonawcze.Crown witness institution in penal law.
Wojsko koronne w chwili śmierci Jana III - organizacje i finansowanie.Crown army in the moment of death of John III - organizations and finances
Instytucja świadka koronnego w polskim procesie karnym.Institution of key witness in a polish criminal procedure.
Świadek koronny – problemy i wyzwania„The Crown witness – issues nad challenges”
Instytucja świadka koronnego. Wybrane zagadnienia sporneCrown Witnesses: Controversial Issues
Instytucja świadka koronnego w procesie karnymCrown Witness in the Criminal Procedure
Agent ‧ był przekonany o istnieniu spisku, mającego na celu kradzież klejnotów koronnychNow, Agent One believed that there was a plot to steal the Crown Jewels
Instytucja świadka koronnego w polskim procesie karnym na tle porównawczym z rozwiązaniami unijnymi i amerykańskimiInstitution of crown witness in polish criminal proceedings in comparison with European Union and American solutions
Mały świadek koronny jako jedna z form nadzwyczajnego złagodzenia kary w polskim prawie karnym.Small crown wityness as a form of emergency Polish leniency in criminal law.
Świadek koronny narzędziem do zwalczania przestępczości zorganizowanejThe key witness as a tool to fight organized crime
Postępowanie w sprawie dopuszczenia dowodu z zeznań świadka koronnegoProceedigns regarding the admissibility of testimony given by the Crown Witness
Co to może mieć wspólnego z Klejnotami Koronnymi?[ English ]What' s this got to do with the Crown Jewels?
Instytucja świadka koronnego jako przykład oportunizmu w polskim prawie karnym procesowymInstitution of a king’s witness as an example for an opportunism in polish law of criminal proceedings
Koronnym argumentem jest dysproporcja pomiędzy wagą rolnictwa w gospodarce i zatrudnieniu, a jego udziałem w budżecie Unii.The crowning argument concerned the disproportion between the role played by agriculture in the economy and employment and its share of the EU budget.
Wcale mu się nie spieszy ujawniać jego koronnego argumentu.He is not eager to unveil his main argument.
Świadek koronny. Problematyka prawnoprocesowaImmunity witness. Legal and litigation issue
Showing page 1. Found 28325 sentences matching phrase "Trybunał Koronny".Found in 3.81 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.