Translations into English:

  • German Shorthaired Pointer   

Example sentences with "Wyżeł niemiecki krótkowłosy", translation memory

add example
Wyżły, nie zostawać z tyłu!People in charge, don' t fall behind
Wyżły, nie zostawajcie w tyle!Those with hound dogs, don' t fall behind!
Wyżły przodem!Those with hounds, go!
Jest krótkowłosyHe is a bit hairless too
Masz kota, krótkowłosy Pers... dwuletni, trzecie z siedmiu żyćYou have a cat, short-haired Persian... two years old, third in a litter of seven
Nie rozumiem po niemiecku!I studied it at school
„Koło Łazika” – językowy wgląd w konceptualizację słownictwa rowerowego w języku angielskim, niemieckim, polskim i fińskim“Rover's wheel” – a linguistic insight into bicycle-related conceptualisation in English, German, Polish and Finnish
Stwierdził, że Kaliningrad, Gdańsk, Wrocław są miastami niemieckimi, zażądał sprawowania nad nimi władzy.He declared that Kaliningrad, Gdańsk and Wrocław are German cities and demanded German jurisdiction over them.
Jeżeli założenia władz niemieckich są właściwe, to nie istnieje żaden obiektywny powód, aby wyłączyć z zakresu stosowania środka przedsiębiorstwa niebędące spółkami kapitału podwyższonego ryzyka, a przy tym inwestujące w te same przedsiębiorstwa doceloweIf Germany’s claims were correct, there would be no objective reason for non-VCCs not to benefit from the measure when they invest in the same TEs
W odniesieniu do terytorium byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej stosuje się następujące przepisy specjalneThe following special provisions shall apply to the territory of the former German Democratic Republic
Niniejszy protokół sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego pierwszego marca roku dwa tysiące dziewiątego, w dwóch egzemplarzach w językach angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim oraz chińskim, przy czym teksty w każdym z tych języków są na równi autentyczneThis Protocol is drawn up at Brussels, on the thirty-first day of March in the year two thousand and nine, in duplicate, in the Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish and Chinese languages, each of these texts being equally authentic
Niniejsze Porozumienie sporządzono w dwóch egzemplarzach w językach: duńskim, niderlandzkim, angielskim, fińskim, francuskim, niemieckim, greckim, włoskim, portugalskim, hiszpańskim i szwedzkim. Wszystkie teksty są jednakowo autentyczneThis Agreement is drawn up in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each of these texts being equally authentic
Charakterystyka niemieckich, polskich i angielskich reklam produktów dla zwierzątDescription of German, Polish and English advertisement for animal products
Kulturoznawstwo kognitywne krajów niemieckiego obszaru językowego w zadaniach lekcyjnych dla szkół średnichA Cognitive Approach to Cultural Studies in High School Lesson Activities
Jedynie teksty w językach angielskim i niemieckim są autentyczneOnly the English and German versions are authentic
Ta okoliczność wyjaśnia, dlaczego władze portugalskie i niemieckie podjęły działania w tej kwestii na najwyższym możliwym szczeblu, czyli odpowiednio na szczeblu prezydenta Republiki Portugalii i kanclerz Niemiec.This circumstance explains why the authorities in Portugal and Germany have been tackling the issue at the highest level, specifically and very recently through the President of the Portuguese Republic and Chancellor Merkel.
Wreszcie sąd odsyłający wskazuje , że w ram ach rzeczywistej kontroli , do której jest zobowiązany na podstawie § 79 ust . 2 IRG , powinien ustalić , czy w dniu , w którym zwrócono się o przekazanie , „ pobyt zwyczajowy ” w rozumieniu § 83b ust . 2 tej samej ustawy S. Kozłowskiego miał miejsce na terytorium niemieckim i czy trwa nadal .Finally , the national court explains that , in the course of the review which it is required to carry out under Paragraph 79 ( 2 ) of the IRG , it is called upon to ascertain whether Mr Kozłowski s habitual residence ’ ‘ ’ within the meaning of Article 83b ( 2 ) of that law was , at the time of the request for surrender , in Germany , and whether it is still there .
Jedynie teksty w języku niderlandzkim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, portugalskim i słowackim są autentyczneOnly the Dutch, French, German, Portuguese, Slovakian and Spanish texts are authentic
Wprowadza ono do najwyższej Izby Europy najgorsze zwyczaje ze stadionów piłkarskich i przywodzi na myśl działania komunistów w rosyjskiej Dumie i narodowych socjalistów w niemieckim Reichstagu.It brings the worst of the football stadium into Europe's highest Chamber and recalls the actions of the Communists in the Russian Diet and the National Socialists in the German Reichstag.
Ma pan oczywiście rację, twierdząc, że przewodniczący muszą nabrać doświadczenia, ale pani Merkel, kanclerz do spraw klimatu, sprawowała funkcję przewodniczącej Rady i odkąd powróciła wyłącznie do roli kanclerz Niemiec, to przepadła w uścisku niemieckiego przemysłu i zapomniała o europejskim interesie.You are obviously right to say that presidents need to get experience, but Mrs Merkel, the climate chancellor, was President-in-Office here, and once she went back to just being the German Chancellor, she fell into the clutches of German industry and forgot about the European interest.
Choć ogólna zasada równego traktowania obowiązuje w niemieckim prawie pracy , to jednak w szczególności klauzula różnicy wiekowej opiera się na słusznej podstawie , to jest chęci ograniczenia ryzyka ponoszonego przez dobrowolne systemy emer ytalne oraz umożliwienia jego dokładniejszego oszacowania 10 .In particular , although German employment law incorporates the general principle of equal treatment , the age-gap clause is based on a fair reason , namely the limitation of risks assumed by voluntary pension schemes and the aim to make those risks more quantifiable .
Między kolejami powiedzmy francuskimi i niemieckimi a kolejami bułgarskimi i rumuńskimi istnieje przepaść.A wide gulf exists between the railways of say France and Germany with those of Bulgaria and Romania.
Gdyby nie wynalazek profesora Petera Griinberga z niemieckiego ośrodka badawczego Jülich , produkty takie jak 1 pody czy laptopy byłyby duże i niepraktyczne .Products such as i-pods and laptop computers would be bulky and impractical without the invention made by Professor Peter Grünberg of Germany ’ s Jülich Research Centre .
Wnioski należy składać w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej, jednak w miarę możliwości najlepiej w jednym z języków roboczych Unii Europejskiej, tj. w języku angielskim, francuskim lub niemieckimProposals must be submitted in one of the official languages of the European Union, however preferably in one of the working languages of the European Union, i.e. in English, French or German
Showing page 1. Found 8340 sentences matching phrase "Wyżeł niemiecki krótkowłosy".Found in 1.457 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.