Translations into English:

  • German Shorthaired Pointer   

Example sentences with "Wyżeł niemiecki krótkowłosy", translation memory

add example
Wyżły, nie zostawać z tyłu!People in charge, don' t fall behind
Wyżły, nie zostawajcie w tyle!Those with hound dogs, don' t fall behind!
Wyżły przodem!Those with hounds, go!
Jest krótkowłosyHe is a bit hairless too
Masz kota, krótkowłosy Pers... dwuletni, trzecie z siedmiu żyćYou have a cat, short-haired Persian... two years old, third in a litter of seven
Nie rozumiem po niemiecku!I studied it at school
„Koło Łazika” – językowy wgląd w konceptualizację słownictwa rowerowego w języku angielskim, niemieckim, polskim i fińskim“Rover's wheel” – a linguistic insight into bicycle-related conceptualisation in English, German, Polish and Finnish
Stwierdził, że Kaliningrad, Gdańsk, Wrocław są miastami niemieckimi, zażądał sprawowania nad nimi władzy.He declared that Kaliningrad, Gdańsk and Wrocław are German cities and demanded German jurisdiction over them.
Jeżeli założenia władz niemieckich są właściwe, to nie istnieje żaden obiektywny powód, aby wyłączyć z zakresu stosowania środka przedsiębiorstwa niebędące spółkami kapitału podwyższonego ryzyka, a przy tym inwestujące w te same przedsiębiorstwa doceloweIf Germany’s claims were correct, there would be no objective reason for non-VCCs not to benefit from the measure when they invest in the same TEs
W odniesieniu do terytorium byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej stosuje się następujące przepisy specjalneThe following special provisions shall apply to the territory of the former German Democratic Republic
Niniejszy protokół sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego pierwszego marca roku dwa tysiące dziewiątego, w dwóch egzemplarzach w językach angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim oraz chińskim, przy czym teksty w każdym z tych języków są na równi autentyczneThis Protocol is drawn up at Brussels, on the thirty-first day of March in the year two thousand and nine, in duplicate, in the Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish and Chinese languages, each of these texts being equally authentic
Niniejsze Porozumienie sporządzono w dwóch egzemplarzach w językach: duńskim, niderlandzkim, angielskim, fińskim, francuskim, niemieckim, greckim, włoskim, portugalskim, hiszpańskim i szwedzkim. Wszystkie teksty są jednakowo autentyczneThis Agreement is drawn up in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each of these texts being equally authentic
Charakterystyka niemieckich, polskich i angielskich reklam produktów dla zwierzątDescription of German, Polish and English advertisement for animal products
Kulturoznawstwo kognitywne krajów niemieckiego obszaru językowego w zadaniach lekcyjnych dla szkół średnichA Cognitive Approach to Cultural Studies in High School Lesson Activities
Jedynie teksty w językach angielskim i niemieckim są autentyczneOnly the English and German versions are authentic
Ta okoliczność wyjaśnia, dlaczego władze portugalskie i niemieckie podjęły działania w tej kwestii na najwyższym możliwym szczeblu, czyli odpowiednio na szczeblu prezydenta Republiki Portugalii i kanclerz Niemiec.This circumstance explains why the authorities in Portugal and Germany have been tackling the issue at the highest level, specifically and very recently through the President of the Portuguese Republic and Chancellor Merkel.
Jedynie teksty w języku niderlandzkim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, portugalskim i słowackim są autentyczneOnly the Dutch, French, German, Portuguese, Slovakian and Spanish texts are authentic
Wprowadza ono do najwyższej Izby Europy najgorsze zwyczaje ze stadionów piłkarskich i przywodzi na myśl działania komunistów w rosyjskiej Dumie i narodowych socjalistów w niemieckim Reichstagu.It brings the worst of the football stadium into Europe's highest Chamber and recalls the actions of the Communists in the Russian Diet and the National Socialists in the German Reichstag.
Ma pan oczywiście rację, twierdząc, że przewodniczący muszą nabrać doświadczenia, ale pani Merkel, kanclerz do spraw klimatu, sprawowała funkcję przewodniczącej Rady i odkąd powróciła wyłącznie do roli kanclerz Niemiec, to przepadła w uścisku niemieckiego przemysłu i zapomniała o europejskim interesie.You are obviously right to say that presidents need to get experience, but Mrs Merkel, the climate chancellor, was President-in-Office here, and once she went back to just being the German Chancellor, she fell into the clutches of German industry and forgot about the European interest.
Między kolejami powiedzmy francuskimi i niemieckimi a kolejami bułgarskimi i rumuńskimi istnieje przepaść.A wide gulf exists between the railways of say France and Germany with those of Bulgaria and Romania.
Wnioski należy składać w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej, jednak w miarę możliwości najlepiej w jednym z języków roboczych Unii Europejskiej, tj. w języku angielskim, francuskim lub niemieckimProposals must be submitted in one of the official languages of the European Union, however preferably in one of the working languages of the European Union, i.e. in English, French or German
W dniu ‧ czerwca ‧ r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, wchodzącej w zakres art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, zgodnie z którym przedsiębiorstwo Advent International Corporation (Advent, USA) poprzez kilka funduszy nabywa kontrolę nad całością niemieckiego przedsiębiorstwa RWE Solutions AG (RWE Solutions, Niemcy) w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu akcjiOn ‧ June ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking Advent International Corporation (Advent, USA) acquires through several funds control within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation of the German RWE Solutions AG (RWE Solutions, Germany) by way of purchase of shares
Z czysto niemieckiego punktu widzenia chciałabym również powiedzieć, że mamy tu wiele do omówienia i bardzo mnie cieszy, iż aspektowi dotyczącemu dzieci nadano w przedmiotowym projekcie dyrektywy tak ważną rolę.I would also like to say from a German point of view that in this respect, we have a lot of ground to make up and I am very pleased that this aspect concerning the children plays a very important part in this draft directive.
Wiosną ‧ roku w Berlinie, przekonanie, że Związek Sowiecki jest zamieszkany przez podludzi, zdominowało niemieckie myślenie strategiczneIn Berlin that Spring of ‧, this view that the Soviet Union was peopled with inferior human beings, pervaded Nazi strategic thinking
Showing page 1. Found 6929 sentences matching phrase "Wyżeł niemiecki krótkowłosy".Found in 1.441 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.