Translations into English:

  • alcoholism   
    (noun   )

Example sentences with "alkoholizm (nałóg picia alkoholu)", translation memory

add example
Alkoholizm jako problem społeczny. Studium empiryczne dziecięcej percepcji alkoholizmu w rodzinieAlcoholism as a problem. Empirical study children's perceptions of alcoholism in the family
"Alkoholizm w rodzinie. Relacje interpersonalne i napotykane problemy życiowe u osoby dotkniętej alkoholizmem - analiza indywidualnego przypadku"Alcoholism in a family. Interpersonal relations and encountered life problems of a person afflicted by alcohol addiction - individual case study.
Problematyka alkoholizmu na łamach czasopisma "Alkoholizm i Narkomania"(1988 - 2012)The issues of alcoholism based on the journal "Alkoholizm i Narkomania" (1988- 2012).
Ponadto plaga alkoholizmu występuje niestety w sposób wprost proporcjonalny do poziomu podatku akcyzowego: im wyższa stawka akcyzy, tym większa plaga alkoholizmu w kraju.Moreover, the scourge of alcoholism is, unfortunately, directly in proportion to the level of excise duty; the higher the rate of excise duty, the greater the scourge of alcoholism in countries.
alkoholizm wśród młodzieży jako choroba i zjawisko społecznealcoholism among young people as a disease and social phenomenon
Problemy życiowe Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA), jako konsekwencje alkoholizmu w rodzinieLife problems of Adult Children Alcoholics (ACA), as consequences of alcoholism in a family
Uwarunkowania alkoholizmu u kobietConditionings of alcoholism in women
Zjawisko alkoholizmu wśród kobiet.The phenomenon of alcoholism among women.
Alkoholizm w szponach narracji.Alcoholism in the grip of the narrative.
Zjawisko alkoholizmu kobiet a ich wizerunek na przełomie XX i XXI wieku.Female alcoholism and their image at the turn of the twenty first century.
Poza wymienionym powyżej glikolem propylenowym, produkt Kaletra roztwór doustny zawiera alkohol (‧ % v/v), który może być szkodliwy u osób z chorobą wątroby, alkoholizmem, padaczką, uszkodzeniem lub chorobą mózgu oraz u kobiet w ciąży i u dzieciBesides propylene glycol as described above, Kaletra oral solution contains alcohol (‧ % v/v) which is potentially harmful for those suffering from liver disease, alcoholism, epilepsy, brain injury or disease as well as for pregnant women and children
Alkoholizm wśród dzieci i młodzieżyAlcoholizm among children and teenagers
Zjawisko alkoholizmu wśród młodzieży na przykładzie miasta ŻyrardowaThe Phenomenon of alcoholizm among young people. The case of Zyrardow.
Postrzeganie problemu alkoholizmu przez młodzież gimnazjalną w środowisku miejskim i wiejskim na przykładzie gminy Myślenice.Perception of alcoholism among junior high school youth in the urban and rural population - Myślenice commune example.
Uwarunkowania alkoholizmu u kobietDeterminants of alcoholism in women
Alkoholizm jako płaszczyzna patologii społecznej.Alcoholism as the indication of the social pathology.
skutki społeczne alkoholizmu w rodzinieSocial effects of alcoholism in the family.
Alkoholizm jako patologia społeczna, występowanie i zapobieganie na szczeblu lokalnym. Problemy patologii społecznej na przykładzie Gminy PowidzAlcoholism as a social pathology, the ocurrence and prevention at the local level. Problems of social pathology on the basis of Powidz commune.
Nie, w zeszłym roku ujawniliśmy \ alkoholizm Tałe' aNo, I exposed Mr Tate' s alcoholism last year
Może o tym nie wiesz, ale alkoholizm to chorobaAnd in case you were picking pimples when they covered this in your rehab... alcoholism is a disease
Zobowiązanie do leczenia odwykowego-wybrane uwarunkowania organizacyjno-prawne w świetle Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.personal obligation to treatment of alcohol withdrawal - chosen terms of legal and organizational conditions in the light of regulation to the Upbringing in Sobriety and Alcoholism Prevention Act
Każdego roku alkoholizm pochłania 195 tysięcy istnień ludzkich, kosztując europejską gospodarkę 125 miliardów euro.Every year, alcohol abuse claims 195 000 lives and costs the European economy EUR 125 billion.
Alkoholizm i jego konsekwencje w środowisku pracy.Alcoholism and its consequences in the working environment
Alkoholizm kobiet. Role społeczne kobiet uzależnionychFemale alcoholism. Social roles women addicts
Problemy zwalczania alkoholizmu wśród młodzieżyProblems of combating alcoholism among the youth
Showing page 1. Found 227 sentences matching phrase "alkoholizm (nałóg picia alkoholu)".Found in 0.514 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.