pronunciation: IPA: ˈatak ˈsɛrʦ̑a  

Translations into English:

 • heart attack   
  (noun   )
   
  med. medycyna, medyczny zawał serca (mięśnia sercowego);
 • AMI   
   
  med. medycyna, medyczny zawał serca (mięśnia sercowego);
 • MI   
   
  med. medycyna, medyczny zawał serca (mięśnia sercowego);
 • myocardial infarction   
   
  med. medycyna, medyczny zawał serca (mięśnia sercowego);

    Show declension

Example sentences with "atak serca", translation memory

add example
Ale prawdziwym wrogiem nie były ataki ninja, którzy go ścigali.Lecz jego własne serceBut... the real enemy is not the endless attacks by the ninja who pursue him
Główną miarą skuteczności była liczba pacjentów, u których podczas badania wystąpiły incydenty takie jak zablokowana tętnica, kolejny atak serca lub zgonThe main measure of effectiveness was how many patients experienced an event such as a blocked artery, another heart attack or death, during the study
Chcesz mi jeszcze załatwić atak serca?And now also it wants to provoke me a heart attack?
Zmarł na atak sercaHe died of a heart attack.Ah!
A tam doktor stwierdził, że był to atak sercaThe Doctor stated it had been a heart attack
Jeśli zechcecie zbadać statystyki milionów ludzi umierających na atak sercaIfwe want to talk numbers, how about the millions of people dying ofheart attacks
Ważne, żeby po ataku serca wziąć aspirynęIt' s important to take an aspirin after a heart attack
Zrobię autopsję, ale mogę dać głowę, że to był atak sercaI' il do an autopsy, but I bet money on a heart attack
Dzięki temu płytki krwi nie stają się „ lepkie ”, zmniejsza się ryzyko tworzenia się skrzepów krwi, co pomaga w zapobieganiu kolejnemu atakowi serca lub udarowiThis stops the platelets becoming sticky, reducing the risk of a blood clot forming and helping to prevent another heart attack or stroke
Atak serca był prawdziwy.Jestem pewny że tak byłoThe heart attack was real
Również jej drugiego kuzyna Davida, który odszedł wskutek ataku sercaAlso her second cousin David, gone these three years from heart failure
EKG wykluczyło atak sercaEKG ruled out heart attack
Atak serca i krwawienie z nosa.Dalej!Cardiac arrest plus nose bleed... go
Moje... serce...Wygląda na to, że może mieć atak sercaYou don' t need to worry about anymore whether... whether or not he cares about you
Tak, ale uczono mnie jak tego użyć kiedy człowiek ma atak serca na swoim siedzeniu, a nie kiedy leży w przejściuYes, but I' m trained to use them when a man is having cardiac arrest in his seat not flopping around in the aisle
Dawkę ‧, ‧ mg stosuje się także w leczeniu pacjentów z niestabilną dławicą piersiową (rodzaj bólu w klatce piersiowej o zmiennym nasileniu) lub pacjentów z zawałem mięśnia sercowego (atakiem serca): • bez „ uniesienia odcinka ST ” (nieprawidłowy zapis elektrokardiogramu lub EKG) u pacjentów, którzy nie zostaną poddani pilnej angioplastyce (w okresie dwóch godzin): angioplastyka lub „ przezskórna interwencja wieńcowa ” (PCI) to operacja mająca na celu odblokowanie naczyń krwionośnych serca. • z „ uniesieniem odcinka ST ” u pacjentów otrzymujących leki trombolityczne („ rozpuszczające zakrzepy ”) lub którym nie zostaną podane żadne inne leki w celu przywrócenia dopływu krwi do sercaThe ‧ mg strength is also used to treat patients with unstable angina (a type of chest pain that changes in severity) or who are having a myocardial infarction (heart attack): without ST segment elevation (an abnormal reading on the electrocardiogram or ECG) in patients who are not going to undergo urgent angioplasty (within two hours): angioplasty or percutaneous coronary intervention (PCI) is an operation to unblock the heart s blood vessels, with ST segment elevation in patients who are receiving thrombolytic medicines (clot busters) or who are not about to receive any other treatment to restore blood flow to the heart
Moja żona mnie zostawiła, jej ojciec miał atak serca, gliny mają na mnie okoMy wife' s leaving me, her dad' s had a heart attack, the cops are onto me
Wysokie ciśnienie krwi powoduje zwiększenie ryzyka ataków sercaHigh blood pressure increases the risk of heart attacks
Więc to nie jest szalone, że człowiek robi coś, zupełnie nie w swoim stylu, po tym jak miał atak serca?So it' s not crazy for a guy to do something so totally out of character... after having a heart attack?
Tylko tyle, że miał atak sercaOnly that he had a heart attack.That' s enough for now
Pacjenci, u których wystąpiły silne bóle w klatce piersiowej (niestabilna dławica piersiowa lub atak serca) mogą mieć przepisywany Clopidogrel BMS w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym, substancją obecną w wielu lekach, stosowaną w celu łagodzenia bólu i obniżenia gorączkiClopidogrel
Badanie trwało od jednego do trzech lat i sprawdzało współczynnik nowych incydentów niedokrwiennych (ataków serca, udarów niedokrwiennych i śmierciThe study lasted from one to three years, and examined the rate of new ischaemic events (heart attacks, ischaemic strokes, and death
Poszedł się z nią spotkać, ktoś się na niego rzucił i dostał ataku sercaHe was on his way to see her when he was jumped
Showing page 1. Found 12685 sentences matching phrase "atak serca".Found in 5.251 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.