Translations into English:

  • portland cement   

Example sentences with "cement portlandzki", translation memory

add example
Zdaniem skarżącej jest to skutek ścisłej współpracy pomiędzy podkomitetem technicznym Europejskiego Komitetu Standaryzacji a CEMBUREAU, oficjalnym stowarzyszeniem europejskich producentów cementu, którego większość członków stanowią mający utrwalone pozycje na rynku producenci cementu portlandzkiegoThis was allegedly achieved through close cooperation between the technical sub-committee of the European Committee for standardisation and CEMBUREAU, the duly appointed trade association of European cement producers, the vast majority of whose members are well established Portland cement producers
Cement portlandzkiPortland cement
cementy portlandzkie krzemionkowe dymowe: A-DPortland-silica fume cements: A-D
Skarżąca wniosła do Komisji skargę na podstawie rozporządzenia nr ‧/‧, zarzucając europejskim producentom cementu portlandzkiego (dominującego na europejskim rynku typu cementu) liczne zachowania stanowiące poważne naruszenia art. ‧ WEThe applicant introduced a complaint before the Commission under Regulation ‧/‧, accusing the European producers of Portland cement (the type of cement which is predominant in the European market) of a series of behaviours constituting serious violations of Article ‧ EC
Cementy portlandzkie z popiołami lotnymi: krzemionkowe A-V, krzemionkowe B-V, wapienne A-W i wapienne B-WPortland-fly ash cements: siliceous A-V, siliceous B-V, calcareous A-W and calcareous B-W
Cementy portlandzkie z łupkami palonymi: A-M i B-MPortland-composite cements: A-M and B-M
CPA ‧.‧.‧: Cement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy i podobne rodzaje cementu hydraulicznegoCPA ‧.‧.‧: Portland cement, aluminous cement, slag cement and similar hydraulic cements
Cementy portlandzkie złożone: (cementy portlandzkie-żużlowe: A-S i B-SPortland composite cements: (Portland-slag cements: A-S and B-S
Zmiana technologii produkcji klinkieru portlandzkiego w Lafarge Cement Cementownia 'Kujawy'.Change of portland clinker production process in Lafarge Cement Kujawy Cement Plant.
Cement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy, cement anhydrytowy i podobne cementy hydrauliczne, nawet barwione lub w postaci klinkieruPortland cement, aluminous cement, slag cement, supersulphate cement and similar hydraulic cements, whether or not coloured or in the form of clinkers
Cementy portlandzkiePortland cements
Cementy portlandzkie pucolanowe: naturalne A-P, naturalne B-P, sztuczne A-Q i sztuczne B-QPortland-pozzolana cements: natural A-P, natural B-P, artificial A-Q and artificial B-Q
Strona skarżąca: Górażdże Cement S.A. (Chorula, Polska) (przedstawiciele: R. Forbes, Solicitor i adwokat P. MuñizApplicant: Gόrażdże Cement S.A. (Chorula, Poland) (represented by: R. Forbes, Solicitor and P. Muñiz, lawyer
Wszystkie zastosowania cementu stwarzają ryzyko bezpośredniego i długotrwałego kontaktu ze skórą człowieka, z wyjątkiem procesów kontrolowanych, zamkniętych i całkowicie zautomatyzowanychAll uses of cement bear the risk of direct and prolonged contact with the human skin, with the exception of controlled closed and totally automated processes
Norcem jest norweskim producentem cementu, którego właścicielem jest niemiecka grupa Heidelberger ZementNorcem is a Norwegian cement producer, owned by the German group Heidelberger Zement
Płytki jednowarstwowe są w całości otrzymywane z granulatów lub odłamków odpowiedniego kruszywa, wtopionego w szary i biały cement wymieszanym z wodąThe single-layered are tiles completely made of granulates or chipping of a suitable aggregate, embedded in grey and white cement and water
Sprawa T-‧/‧: Skarga wniesiona w dniu ‧ sierpnia ‧ r.- Cemex UK Cement przeciwko KomisjiCase T-‧/‧: Action brought on ‧ August ‧- Cemex UK Cement v Commission
Skarga wniesiona w dniu ‧ stycznia ‧ r.- Cemex UK Cement przeciwko KomisjiAction brought on ‧ January ‧- Cemex UK Cement v Commission
Lafarge Cement S.A. pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez KomisjęLafarge Cement S.A. shall bear its own costs and pay those incurred by the Commission
CPA ‧.‧.‧: Wyroby z cementu, betonu lub sztucznego kamienia, gdzie indziej niesklasyfikowaneCPA ‧.‧.‧: Articles of cement, concrete or artificial stone n.e.c
Państwo rezygnuje również z dochodu w wyniku straty przychodów, w przypadku gdy Iceland Cement skorzysta z ceny ponownego zakupu aktywów w Reykjaviku za cenę poniżej ich wartości rynkowejThe State will also forego income by losing revenue, if Iceland Cement makes use of its re-purchase price for the assets in Reykjavik for a price below their market price
Para przedostaje się przez uszkodzenie w cemencieSteam' s coming up through a crack in the concrete
Skarga wniesiona w dniu ‧ czerwca ‧ r.- Lafarge Cement/KomisjaAction brought on ‧ June ‧- Lafarge Cement v Commission
Showing page 1. Found 427 sentences matching phrase "cement portlandzki".Found in 0.348 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.