Translations into English:

We are sorry, but we have no translations for word chlorek+magnezu in Polish English dictionary. Please, consider adding new translation to Glosbe.

  add translation

Similar phrases in dictionary Polish English. (34)

chloreksodium chloride; ; chloride
chlorek 2-Metylo-3-(4-fluorofenylo)-propionylu2-Methyl-3-(4-Fluorophenyl)-propionyl chloride
Chlorek 2,2-dimetylobutyrylu2,2-Dimethylbutyryl chloride (CAS RN 5856-77-9)
chlorek 2,4,6-Trimetylobenzoilu2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride
chlorek amonuammonium chloride
Chlorek benzenoaminy, 3-[(4,5-dihydro-3-metylo-5-okso-1-fenylo-1H-pirazolo-4-yl)azo]-N,N,NtrimetyluBenzenaminium, 3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-N,N,Ntrimethyl-, chloride
chlorek chlorocholinychlorocholine chloride; cycocel
chlorek cynkuzinc chloride
chlorek dimetylokarbamylowydimethylcarbamoyl chloride
chlorek karbonylucarbonyl chloride
chlorek magnezumagnesium chloride
chlorek manganumanganese chloride
chlorek mepikwatumepiquat chloride
chlorek potasupotassium chloride; chloride of potash; muriate of potash
chlorek rtęcimercuric chloride
chlorek sodusodium chloride
chlorek wapniacalcium chloride
chlorek winylidenuvinylidene chloride
chlorek winyluvinyl chloride
chlorkichlorides; chloride
chlorowodorek chlorku 2-(formyloamino)-4-tiazoloacetylu2-(formylamino)-4-thiazoleacetyl chloride, hydrochloride
Chlorowodorek chlorku 2-(N,N-dietyloamino)etylu2-(N,N-Diethylamino)ethyl chloride hydrochloride (CAS RN 869-24-9)
cytrynian magnezu-potasumagnesium potassium citrate
fosforek magnezu uwalniający fosfinęmagnesium phosphide releasing phosphine
magnez; magnesium; mg
niedobór magnezuhypomagnesemia; hypomagnesaemia
odlewanie ciśnieniowe magnezumagnesium die-casting
recykling stopów magnezu odlewanych ciśnienioworecycling of magnesium die-casting alloys
siarczan magnezumagnesium sulfate
stres wywołany chlorkiem sodusodium chloride stress
tlenek magnezumagnesium oxide
węglan magnezumagnesium carbonate
wodorotlenek magnezumagnesium hydroxide
Wodorotlenek magnezuMagnesium hydroxide

Example sentences with "chlorek+magnezu", translation memory

add example
Pacjentom, którzy tolerują dodatkową podaż płynów, przed każdym wlewem cydofowiru można podać dożylnie do ‧ litrów ‧, ‧ % roztworu chlorku soduPatients who can tolerate the additional fluid load may receive up to a total of ‧ litres of ‧ % saline intravenously with each dose of cidofovir
Jeśli chlorki są nadal obecne, operację powtórzyć, dodając ‧ ml roztworu kwasu siarkowegoIf chlorides still remain, repeat the operation after adding ‧ ml of ‧ mol/l sulphuric acid
Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna hydroksypropyloceluloza hydroksypropyloceluloza (o niskim stopniu podstawienia) krzemionka koloidalna bezwodna krospowidon magnezu stearynianTablet core: microcrystalline cellulose hydroxypropylcellulose hydroxypropylcellulose (low substituted) silica, colloidal, anhydrous crospovidone magnesium stearate
Dyrektywa Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ listopada ‧ r. zawierająca sprostowanie do dyrektywy ‧/‧/WE zmieniającej dyrektywę Rady ‧/‧/EWG w celu włączenia fosforku glinu, fosforku wapnia, fosforku magnezu, cymoksanilu, dodemorfu, metyloestru kwasu ‧,‧-dichlorobenzoesowego, metamitronu, sulkotrionu, tebukonazolu i triadimenolu jako substancji czynnychCommission Directive ‧/‧/EC of ‧ November ‧ correcting Directive ‧/‧/EC amending Council Directive ‧/‧/EEC to include aluminium phosphide, calcium phosphide, magnesium phosphide, cymoxanil, dodemorph, ‧,‧-dichlorobenzoic acid methylester, metamitron, sulcotrione, tebuconazole and triadimenol as active substances
Właściwości zakwaszania moczu oraz niski poziom magnezuUrine acidifying properties and low level of magnesium
Inne składniki rdzenia tabletki to kroskarmeloza sodu, stearynian magnezu, skrobiaThe other ingredients in the tablet core are croscarmellose sodium, magnesium stearate, maize
Eter dietylowy, suchy, wolny od nadtlenków (suszony z dodatkiem świeżo kalcynowanego chlorku wapniaDiethyl ether, dry, peroxide-free (dried with the aid of freshly calcined calcium chloride
chlorku sodu równą objętości zawartej w fiolkach z rozpuszczonym produktem (dla ‧ fiolek usunąć ‧ ml, dla ‧ fiolek usunąć ‧ ml, dla ‧ fiolek usunąć ‧ mlsolution for injection equal to the volume of the reconstituted vials (for ‧ vials remove ‧ ml, for ‧ vials remove ‧ ml, for ‧ vials remove ‧ ml
Oznaczanie zawartości chlorków pod nieobecność substancji organicznejDetermination of chlorides in the absence of organic material
Owinęli elementy komputera wstążkami z magnezuThey wound magnesium ribbons through the drives, around the RAM
Chlorometan (chlorek metylu) i chloroetan (chlorek etyluChloromethane (methyl chloride) and chloroethane (ethyl chloride
Wykazano, że tiazydy zwiększają wydalanie magnezu z moczem, co może doprowadzić do hipomagnezemii (patrz punktThiazides have been shown to increase the urinary excretion of magnesium, which may result in hypomagnesaemia (see section
W razie potrzeby objętość roztworu do wstrzykiwań można uzupełnić roztworem chlorku sodowego do wstrzykiwań ‧ mg/ml (‧, ‧ %) lub roztworem glukozy do wstrzykiwań ‧ mg/ml (‧ %If necessary, the injection volume may be adjusted with either sodium chloride ‧ mg/ml (‧ %) solution for injection or glucose ‧ mg/ml (‧ %) solution for injection
Inne składniki leku to: potasu diwodorofosforan; disodu fosforan, bezwodny; sodu chlorekThe other ingredients are: potassium dihydrogen phosphate; disodium phosphate, anhydrous
chloro-‧-fenyloetanon, chlorek fenylacylu (ω-chloroacetofenon) (CN) (CASChloro-‧-phenylethanone, Phenylacyl chloride (ω-chloroacetophenone) (CN) (CAS
Inne składniki leku to krospowidon, hypromeloza, magnezu stearynian, makrogol, celulozaThe other ingredients are crospovidone, hypromellose, magnesium stearate, macrogol
Po odtworzeniu postaci pierwotnej produkt należy rozcieńczyć ‧, ‧ % roztworem chlorku sodu do wstrzykiwań (w/v) lub w ‧ % glukozie (w/v) do wstrzykiwań do uzyskania końcowej objętości od ‧ ml do ‧ ml na ‧ mg odtworzonej postaci preparatu Myocet, tak aby uzyskać końcowe stężenie od ‧, ‧ mg/ml do ‧, ‧ mg/ml doksorubicynyAfter reconstitution the finished product must be further diluted in ‧ % (w/v) sodium chloride for injection, or ‧ % (w/v) glucose for injection to a final volume of ‧ ml to ‧ ml per ‧ mg reconstituted Myocet so that a final concentration of ‧ to ‧ mg/ml doxorubicin is obtained
Inne informacje: osoba zaangażowana w wytwarzanie magnezu o stężeniu ‧,‧ %Other information: involved in the production of magnesium at a concentration of ‧,‧ %
Kwas askorbowy Chlorek sodu Wodorotlenek sodu lub kwas solny Woda do wstrzykiwań Ponadto zawiera sódAscorbic acid Sodium chloride Sodium hydroxide or hydrochloric acid Water for injections Also contains Sodium
Ze względu na warunki glebowo-klimatyczne, cechy szczególne wspomnianych odmian i wiedzę fachową wytwarzającej je ludności, Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior posiadają następujące właściwości chemiczne: pH równe lub niższe niż ‧; kwasowość wolna, wyrażona w kwasie mlekowym, powyżej ‧,‧ g/‧ ml; chlorek sodu- ‧,‧ do ‧,‧ g/‧ ml solanki; łączna kwasowość- niższa niż ‧,‧ N; stosunek kwasowość wolna/kwasowość lotna- powyżej ‧ jednostkiThanks to the soil and climate, regional know-how and the special characteristics of the varieties used, Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior feature the following chemical characteristics: a pH of ‧ or more; free acidity, expressed as lactic acid, or more than ‧,‧g/‧ ml; ‧,‧ to ‧,‧g of sodium chloride per ‧ ml of brine; a combined acidity of less than ‧,‧ N; and a free acidity to volatile acidity ratio greater than
Próbki należy homogenizować w plastikowym worku przez co najmniej dwie minuty w ‧ ml środka rozcieńczającego (np. ‧% roztwór zbuforowanej wody peptonowej, ‧% roztwór chlorku sodu) przez około ‧ cykli w perystaltycznym Stomacherze lub homogenizowane w mieszalniku rotacyjnym (homogenizatorzeSamples should be homogenised in a plastic dilution bag for at least two minutes in ‧ ml of dilution media (i.e. ‧ % buffered peptone water, ‧ % sodium chloride solution) at about ‧ cycles of a peristaltic Stomacher or homogenised by a rotary blender (homogeniser
dla substancji nr ‧, disiarczek pirytionu + siarczan magnezu, datę w kolumnie g zastępuje się datą ‧.‧ r., skreśla się wyrazy w kolumnie ethe words in column e are deleted and the date in column g replaced by ‧.‧ for substance No
– Inne składniki leku to chlorek cynku, glicerol, metakrezol, fenol, sodu wodorofosforan dwuwodny, wodorotlenek sodu, kwas solny, siarczan protaminy i woda do wstrzykiwańThe other ingredients are zinc chloride, glycerol, metacresol, phenol, disodium phosphate dihydrate, sodium hydroxide, hydrochloric acid, protamine sulphate and water for injections
Jeżeli pomiar oparty jest na absorpcji elementarnej rtęci na złotej przędzy z następczą termiczną desorpcją, sprawdzenie z użyciem chlorku palladu może zostać skreśloneIf the measurement is based upon absorption of elemental mercury on gold wool, followed by thermal desorption, the check with palladium chloride can be deleted
chlorek sodusodium chloride
Showing page 1. Found 3335 sentences matching phrase "chlorek+magnezu".Found in 0.943 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.