pronunciation: IPA: ˈxudɨ /ˈxud̪ɨ/  

Translations into English:

 • skinny       
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  thin
 • thin     
  (verb, adjv   )
   
  o człowieku: wąski w pasie; bardziej, niż szczupły; taki, któremu daleko do otyłości
 • gaunt       
  (adjv   )
 • lank   
  (adjv   )
 • lanky   
  (adjv   )
 • lean         
  (verb, adjv   )
 • leaned       
  (adjv   )
 • meager   
  (adjv   )
 • meagre   
  (adjv   )
 • modest         
  (verb, adjv   )
 • scanty     
  (adjv   )
 • scraggy   
  (adjv   )
 • scrawny     
  (adjv   )
 • slender     
  (adjv   )
 • slim       
  (verb, adjv   )
 • slink   
  (verb   )
 • thinner   
  (adjv   )
 • thinnest   
  (adjv   )

Other meanings:

 
(of persons) thin, lean
 
(of food) lean
 
o jedzeniu: zawierający mało tłuszczu

Similar phrases in dictionary Polish English. (7)

chudaskinny; thin
chudeskinny; lean
chude latalean years
masa chudego mięsalean body mass
mleko chudeskim milk; skimmed milk
mleko w proszku chudedried skim milk; skim milk powder
zawartość chudego mięsalean content

    Show declension

Example sentences with "chudy", translation memory

add example
Artykuł ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ stanowi, że klasyfikacja tusz wieprzowych musi być dokonywana poprzez szacowanie zawartości chudego mięsa zgodnie ze statystycznie sprawdzonymi metodami oceny opartymi na fizycznym pomiarze jednej lub więcej anatomicznych części tuszy wieprzowejArticle ‧ of Regulation (EEC) No ‧/‧ provides that the grading of pig carcases must be determined by estimating the content of lean meat in accordance with statistically proven assessment methods based on the physical measurement of one or more anatomical parts of the pig carcase
szacunkowa zawartość (w procentach) chudego mięsa w tuszythe estimated percentage of lean meat in the carcass
Wyniki pomiarów zamienia się na szacunkową zawartość chudego mięsa za pomocą samego przyrządu Ultra-FOMThe results of the measurements shall be converted into estimated lean meat content by means of the Ultrafom apparatus itself
Rozporządzenie Komisji (EWG) nr ‧/‧ ustanawia szczegółowe zasady stosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wieprzowych, w szczególności metody oceny zawartości chudego mięsa w tuszach wieprzowychCommission Regulation (EEC) No ‧/‧ lays down detailed rules for the application of the Community scale for grading pig carcases, and in particular the method for assessing the lean meat content of pig carcases
Zawartość chudego mięsa w tuszy oblicza się według następującego wzoruThe lean meat content of the carcass shall be calculated according to the following formula
szacunkowa zawartość chudego mięsa w tuszy (w procentachthe estimated lean meat content (in percentage
Tłuszcz ze świń bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowyPig fat, free of lean meat, and poultry fat
Kupcie jeszcze ‧ chude mleka.Dobra?Sarah says to make three of those milks nonfat
Hej, chudy w oknieHey, skinny in the window
Mierzone wartości przekształcane są w szacunkową procentową zawartość chudego mięsa przez jednostkę centralnąThe measured values are transformed into an estimation of the lean meat percentage by a central unit
szacunkowa zawartość chudego mięsa w tuszy (w procentachestimated lean meat content (in percentage
Zobacz jaki jestem chudyLook how skinny I am
Masa chudego mięsa we wspomnianych czterech elementach (łopatce, schabie, szynce i boczku) będzie obliczana poprzez odjęcie całkowitej masy elementów innych niż chude tych czterech części od całkowitej masy części przed rozbioremThe weight of the lean in the four major cuts (shoulder, loin, ham and belly) will be calculated by subtracting the total of the non-lean elements of the four cuts from the total weight of the cuts before dissection
f = średnia zawartość azotu (% wagowy) w chudym mięsie zawartym w produkcieF= quantity of extractable fat (% by weight) determined by analysis
Na smaki te ma wpływ wstępne solenie mięsa, które gwarantuje idealne połączenie mięsa chudego i tłuszczu i sprzyja dokładnemu krojeniu produktu oraz zapewnia przyjemną, rozpływającą się w ustach konsystencjęThese flavours are influenced by the pre-salting of the meat, which guarantees a perfect link between the lean and the fat and allows the product to be sliced smoothly, with a pleasant, melt-in-the-mouth texture
Dlatego jesteś taka chudaThat' s why you' re so thin
Widzieliście jak mój chudy kumpel dziś szamał?Did you see my skinny little boy chow tonight?
Wyniki pomiarów są przetwarzane na szacunkową zawartość chudego mięsa za pomocą samego CGMThe values measured will be converted into estimated lean meat content by the CGM itself
Bez uszczerbku dla art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧, tusze są znakowane wielką literą określającą klasę tuszy w skali podanej w art. ‧ ust. ‧ i ‧ wskazanego rozporządzenia lub zawartością procentową mięsa chudego oszacowaną zgodnie z art. ‧ ust. ‧ wskazanego rozporządzenia oraz, jeżeli zajdzie taka potrzeba, dodaje się wszelkie inne szczegóły, które zostaną uznane za właściweWithout prejudice to Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧, pig carcases shall be marked with the capital letter denoting the grade of the carcase on the scale given in Article ‧ and thereof or with the percentage of estimated lean meat pursuant to Article ‧ thereof and, should the need arise, with any other particulars which are considered appropriate
Spójrz na nią.Jest chuda jak patykLook at her, she' s as thin as a soap bubble
Nie, ah...! trzymaj mnie! zamocowali przezroczysty dach biegnący nad siedzeniami, i stwierdzili, że jest idealny do przewożenia długich, chudych rzecz np. deska surfingowa więc, to miałbyć ten powód, jeżeli jesteś surferem, pragnącym auta z poddaszem, w którym można trzymać deskęLAUGHTER No, ah...!Bear with me. Here' s the reason
ponadto należy zwiększyć przejrzystość rynku, wprowadzając wymóg znakowania tusz zgodnie z zawartością chudego mięsawhereas, in addition, market transparency should be improved by requiring carcases to be marked according to their lean-meat content
Oto koIejne przykłady opisów hrabiego w powieści:,, Jego twarz miała ostre rysy, wieIki, chudy nos i dziwnie wykrzywione nozdrza, wysokie, okrągłe czoło, włosy rosnące skąpo na twarzy i skroniach, a obficie wszędzie indziej ".,, Jego brwi były krzaczaste, niemaIże stykały się nad nosem z bujnymi, mocno kręconymi włosami ".,, Usta, na iIe było widać pod wieIkim wąsem, były nieruchome, złowrogie, a białe zęby dziwnie ostre "Here are some more of Stoker' s originaI descriptions of the count.Quote: " His face was a strong- a very strong- aquiline, with high bridge of the thin nose and peculiarly arched nostrils; with Iofty, domed forehead, and hair growing scantily round the face and temples, but profusely elsewhere. "
To nie miało nic wspólnego z jej chudą rękąErections.It had nothing to do with her thin hand
Showing page 1. Found 545 sentences matching phrase "chudy".Found in 0.432 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.