Translations into English:

  • denaturation   
    [biochemistry]

Example sentences with "denaturacja białka", translation memory

add example
Charakterystyka równowagowego procesu denaturacji neuroglobiny, białka hemowego specyficznego dla mózguEquilibrium unfolding characterization of brain-specific heme-protein: neuroglobin
% koncentratu słodkich białek serwatkowych o minimalnej zawartości białka wynoszącej ‧ % masy suchej i denaturacji białka poniżej ‧ %, a także o zawartości popiołu nieprzekraczającej ‧,‧ %% sweet whey protein concentrate with a minimum protein content of ‧ % of dry matter and protein denaturation of less than ‧ % and a maximum ash content of ‧,‧ %
% izolatu białek serwatkowych niezawierającego kazeino-glikomakropeptydów, o minimalnej zawartości białka wynoszącej ‧ % masy suchej i denaturacji białka poniżej ‧ %, a także o zawartości popiołu nieprzekraczającej ‧ %; oraz% caseino-glycomacropeptide free whey protein isolate with a minimum protein content of ‧ % of dry matter and protein denaturation of less than ‧ % and a maximum ash content of ‧ %; and
Denaturacja białek. Czynniki wywołujące denaturację i metody badania procesu.Denaturation of proteins. Factors causing denaturation and methodts of studies.
Ze względu na to, że efawirenz jest silnie wiązany z białkami, jest mało prawdopodobne, aby dializa umożliwiała usunięcie jego znaczących ilości z krwiSince efavirenz is highly protein bound, dialysis is unlikely to remove significant quantities of it from blood
Próby zastosowania układu homologicznego do nadprodukcji białka rekombinowanego stafopainy B z wykorzystaniem Staphylococcus aureusAttempts to use the homologous system to the overproduction of recombinant staphopain B using Staphylococcus aureus
Po szczepieniu następuje ekspresja białek immunizujących, jednakże rekombinowany wirus nie ulega replikacji u kotaAfter inoculation, the virus expresses the protective proteins, but does not replicate in the cat
Badania nad białkami roślinnymi z rodziny MIP przy pomocy transgenicznej Arabidopsis thalianaInvestigation of plant proteins from the MIP family with the use of transgenic Arabidopsis thaliana
Hydrochlorotiazyd jest wiązany z białkami osocza w ‧ %, a jego objętość dystrybucji wynosi ‧, ‧, ‧ l/kgHydrochlorothiazide is ‧ % protein-bound in the plasma, and its apparent volume of distribution is ‧-‧ l/kg
Dawka dobowa leku AMMONAPS będzie obliczona dla pacjenta w oparciu o tolerancję białka, dietę, masę ciała lub powierzchnię ciałaThe daily dose of AMMONAPS will be calculated from your protein tolerance, diet and body weight or body surface
Dystrybucja Wiązanie rotygotyny z białkami osocza in vitro wynosi w przybliżeniu ‧ %Distribution The in vitro binding of rotigotine to plasma proteins is approximately ‧ %
Dodanie dużych wartości procentowych niektórych białek niepochodzących z mleka, w szczególności białek soi, podczas podgrzewania z odtłuszczonym mlekiem w proszku, może prowadzić do uzyskania zbyt wysokich wyników z powodu współwytrącania z parakazeiną mlekaThe addition of large percentages of certain non-milk proteins and especially of soya proteins, when heated together with skimmed-milk powder, may lead to too high results due to co-precipitation with the para-casein of milk
Przewidywanie biologicznej funkcji białka MCPIP1 metodami bioinformatycznymi.Prediction of the MCPIP1 protein function by means of bioinformatics methods.
Zakażenia górnych dróg oddechowych (np. ból gardła, zapalenie zatok, przeziębienie), zakażenia dróg moczowych; zwiększenie liczby pewnego typu białych krwinek (eozynofilia), niedobór czerwonych krwinek (niedokrwistość), mała ilośc płytek krwi (małopłytkowość); ciężkie reakcje alergiczne (np. nadwrażliwość, reakcje anafilaktyczne, wysypka polekowa); duże stężenie potasu; wolna czynność serca (rzadkoskurcz); nieżyt żołądka; wypryski (zaburzenie dotyczące skóry); zapalenie ścięgien; zaburzenia czynności nerek, w tym ostra niewydolność nerek; osłabienie; zmniejszenie stężenia hemoglobiny (białka krwi), nieskuteczność telimsartanuUpper respiratory tract infection (e. g. sore throat, inflamed sinuses, common cold), urinary tract infections; increase in certain white blood cells (eosinophilia), deficiency in red blood cells (anaemia), low platelet count (thrombocytopenia); serious allergic reaction (e. g. hypersensitivity, anaphylactic reaction, drug rash); high potassium levels; slow heart rate (bradycardia); upset stomach; eczema (a skin disorder); inflammation of the tendons; kidney impairment including acute kidney failure; weakness; decreased haemoglobin (a blood protein), ineffectiveness of telmisartan
Doksycyklina jest antybiotykiem o szerokim spektrum działania, wykazującym aktywność bakteriostatyczną i zaburzającym syntezę białka gatunków wrażliwychDoxycycline is a broad spectrum antibiotic with bacteriostatic activity that acts by interfering on the bacterial protein synthesis of the sensitive species
Działalność nowego zakładu będzie polegać na rafinowaniu serwatki w celu uzyskania sproszkowanego koncentratu serwatki (‧ % zawartości białka), zdemineralizowanej serwatki w proszku (‧ % zawartości białka), laktozy i permeatu w proszkuThe new whey refining plant will refine whey to the products WPC powder (‧ % protein), de-mineralised whey powder (‧ % whey protein), lactose and permeate powder
W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ października ‧ r. zatwierdzające na okres dwóch lat wprowadzenie do obrotu preparatów dla niemowląt opartych na hydrolizatach białek serwatkowych otrzymywanych z białek mleka krowiegoCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ authorising the placing on the market of infant formulae based on hydrolysates of whey protein derived from cows' milk protein for a two-year period is to be incorporated into the Agreement
Ponadto, wiązanie przez białka osocza (określone in vitro przy terapeutycznych stężeniach kwasu ibandronowego) wynosi ‧ % i dlatego istnieje niewielka możliwość interakcji z innymi produktami leczniczymiFurthermore, plasma protein binding is approximately ‧ %-‧ % (determined in vitro at therapeutic ibandronic acid concentrations), and thus there is a low potential for interaction with other medicinal products due to displacement
W badaniach in vitro wiązanie amprenawiru z białkami wynosi w przybliżeniu ‧ %In in vitro studies, the protein binding of amprenavir is approximately ‧ %
Identyfikacja i wizualizacja eksonów w strukturach 2D i 3D białekExons identification and visualization in 2D and 3D protein structures
Wydłużenie okresu obrazowania struktur naczyniowych z użyciem gadofoswesetu przypisuje się poprawie wartości relaksacji oraz wydłużeniu czasu przebywania w przestrzeni wewnątrznaczyniowej na skutek wiązania z białkami osoczaThe extended vascular imaging window for gadofosveset is attributed to enhanced relaxivity and extended residence in vascular space resulting from its plasma protein binding
Tam gdzie zawartość białka w odtłuszczonej suchej masie, wyznaczona metodą opisaną w załączniku I wynosi ‧% lub więcej, cena skupu jest równa cenie określonej w ofercie przetargowejWhere the protein content of the non-fat dry matter, determined using the method described in Annex I, is ‧ % or more, the buying-in price shall be equal to the price indicated in the tender
W przypadku analizy złożonej próbki składającej się z siedmiu tusz, oznacza się średnią zawartość wody oraz białka, w dwóch badanych próbkach, przez co uzyskuje się odpowiednio wartości a % oraz b %In the case of a composite sample analysis, the average content of water and protein from the two samples analysed shall be determined to give a % and b %, respectively
Showing page 1. Found 4195 sentences matching phrase "denaturacja białka".Found in 2.309 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.