pronunciation: IPA: ˌdɔjʒɛˈvãɲɛ  

Translations into English:

 • adolescence   
  (noun   ) []
   
  okres życia między dzieciństwem a dorosłością;
   
  Period of human life between childhood and adulthood.
 • maturation   
  (noun   )
   
  The process after which a decision, a project, an idea or other, is fully developed and can be brought to fruition.
 • teenhood   
   
  Period of human life between childhood and adulthood.
 • gestation   
  (noun   )
 • maturing   
  (noun   )
 • puberty   
  (noun   )
 • ripening   
  (noun   )

Other meanings:

 
proces osiągania dojrzałości przez owoc, ser lub wino

Similar phrases in dictionary Polish English. (15)

dojrzewaćripen; maturate; incubate; precociously; adult; stir; mellow; mature; nurse; watch
dojrzewaniaadolescence
dojrzewanie [wina]refinement
dojrzewanie płciowepuberty; pubescence
dojrzewanie pożniwnepostharvest ripening
dojrzewanie produktówripening
dojrzewanie wczesneearly maturation
enzymatyczne dojrzewanie w solance (dotyczy ryb)enzyme maturation treatment in brine
okres dojrzewaniaadolescence
okres dojrzewania (zwierzęta)adolescence (animals)
okres dojrzewania płciowegopuberty
ser dojrzewający przekładanylayered cheese
substancje przyspieszające dojrzewanieripeners
wiek, okres dojrzewaniateen age
wstępne dojrzewanie mlekaprimary maturation of milk

Example sentences with "dojrzewanie", translation memory

add example
Porowatość dębu pozwala, by ocet wchodził w reakcję z tlenem z powietrza i utleniał się, co sprzyja dojrzewaniuThe porosity of the oak allows the vinegar to come into contact with oxygen in the air, permitting oxidation, which promotes ageing
i w końcu z dojrzewania uzależnionego bezpośrednio od rozmiaru sera i bardzo zróżnicowanego klimatu na obszarze Mâconnaisand finally the ripening which is directly influenced by the size of the cheese and the very varied climate of the Mâconnais region
Ser może być dojrzewający, dojrzewający maziowy, dojrzewający pleśniowy lub dojrzewający solankowyThe cheese can be ripened, smear-ripened, mould-ripened or brine-matured
Sucha skórka tworzy się w miarę dojrzewania seraAs the cheese matures, a dry rind forms
Artykuł ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ przewiduje, że pomoc na prywatne składowanie może być przyznana w odniesieniu do serów, które mogą być długo przechowywane, oraz serów, które są produkowane z mleka owczego i/lub koziego i wymagają przynajmniej sześciu miesięcy dojrzewania, jeśli rozwój cen i stan zapasów tych serów wskazują na poważne zachwianie rynku, które można zlikwidować lub zredukować przez składowanie sezonoweUnder Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, private storage aid may be granted for long-keeping cheeses and for cheeses which are manufactured from sheep’s and/or goat’s milk and require at least six months for maturing, if for those cheeses price developments and the stock situation indicate a serious imbalance of the market which may be eliminated or reduced by seasonal storage
W chwili wprowadzania do obrotu, po okresie dojrzewania wynoszącym co najmniej ‧ dni, ser ma formę walca, o płaskich podstawach średnicy ‧–‧ cm i mniej lub bardziej wypukłej ścianie bocznej, o wysokości od ‧ do ‧ cm; waga sera waha się od ‧ do ‧,‧ kg, w zależności od wymiarów formy; barwa skórki to mniej lub bardziej intensywny odcień żółci w przypadku rodzaju primitivo, który może przejść w brąz w przypadku rodzaju stagionato; struktura masy jest zwarta i zawiera nieregularnie rozłożone otwory; powierzchnia przekroju ma barwę białą lub lekko słomkową w przypadku rodzaju primitvo, a bardziej lub mniej intensywnie słomkową w przypadku rodzajów stagionato i extraWhen, after at least ‧ days of ripening, released for consumption it is cylindrical, with flat top and bottom and a more or less convex heel; the diameter of the flat faces is ‧ to ‧ cm and the heel height is ‧ to ‧ cm; its weight varies from ‧ to ‧,‧ kg according to the size of the cheese wheel; the rind ranges in colour from more or less intense in the primitivo variety to brown in the ripened variety; the structure of the paste is compact with eyes irregularly distributed through it; on cutting, the colour is white or slightly straw-coloured for the primitivo variety and more or less intensely straw-coloured for the stagionato and extra varieties
W badaniach dotyczących rozwoju około-i poporodowego nie obserwowano niepożądanego wpływu na żywotność, wzrost, zachowanie, dojrzewanie płciowe i zdolności rozrodcze potomstwa matek, które otrzymywały cydofowir codziennie w dawce ‧, ‧ mg/kg mc./dobę od ‧. dnia ciąży do ‧. dnia po porodzie (około ‧ tygodniPeri-and post-natal development studies in which female rats received subcutaneous injections of cidofovir once daily at doses up to ‧ mg/kg/day from day ‧ of gestation through day ‧ postpartum (approximately ‧ weeks) resulted in no adverse effects on viability, growth, behaviour, sexual maturation or reproductive capacity in the offspring
Zaproponowana zmiana jest podyktowaną troską producentów o lepszą kontrolę etapu dojrzewaniaThis amendment is prompted by the requirement of the producers to monitor better the maturing stage
W porównawczych badaniach klinicznych podanie dawki ‧ mikrogramów preparatu Ovitrelle było równie skuteczne w wywoływaniu ostatecznego dojrzewania pęcherzyków i wczesnej luteinizacji w ramach technik wspomaganego rozrodu, jak podanie dawek ‧ j. m. i ‧ j. m. hCG izolowanej z moczu i tak skuteczne jak dawka ‧ j. m. hCG izolowanej z moczu w wywoływaniu owulacjiIn comparative clinical trials, administration of a dose of ‧ micrograms of Ovitrelle was as effective as ‧ IU and ‧ IU of urinary hCG in inducing final follicular maturation and early luteinisation in assisted reproductive techniques, and as effective as ‧ IU of urinary hCG in ovulation induction
kazeina mleka krowiego jest wykrywalna, z wymaganą czułością, również po upływie długich okresów dojrzewania, które mogą wystąpić w zwykłych warunkach handlowychcows’ milk casein is detectable with the required sensitivity even after long ripening periods, as may occur in usual commercial conditions
Dojrzewanie trwa co najmniej ‧ miesięcy do uzyskania sera stołowego lub ‧ miesięcy w celu uzyskania sera nadającego się do tarciaMaturing takes at least ‧ months for table cheese and ‧ months for grating cheese
Szczególny charakter sera Edam Holland wynika z połączenia kilku czynników związanych z obszarem geograficznym, takich jak jakość mleka (wysoka zawartość tłuszczu i białka), aminokwasy pochodzące z β-CN (beta-kazeiny) oraz gamma-glutamylo-peptyd, powszechne prowadzenie wypasu na łąkach, użycie podpuszczki cielęcej, naturalne dojrzewanie sera jak również umiejętności rolników i producentów serówThe specificity of Edam Holland is due to a combination of factors linked to the geographical area: such as the quality of milk (high fat level and protein content), amino acids originating from β-CN and γ-glutamyl peptide, prevalence of grazing on meadows, use of calf rennet, natural ripening, as well as the skills of the farmers and cheese producers
Chronione oznaczenie geograficzne Canestrato di Moliterno jest stosowane wyłącznie w odniesieniu do produktu, który dojrzewał przez co najmniej ‧ dni, a dodawanie wszelkich innych określeń, w tym przymiotników fine, scelto, selezionato (wyborowy, wybrany, wyselekcjonowany) i innych podobnych sformułowań jest zabronioneThe Canestrato di Moliterno geographical indication may be used only for products which have been ripened for at least ‧ days and it is forbidden to add any adjectives, including fine (fine), scelto (select), selezionato (selected) or the like
Cechy organoleptyczne: zapach delikatny z lekkim aromatem szafranu; słoność ledwie wyczuwalna; lekka pikantność w pierwszych miesiącach dojrzewania, z czasem staje się bardziej intensywnaOrganoleptic properties: delicate odour with a slight aroma of saffron; hardly noticeable saltiness; lightly pungent in the first months of ageing with a tendency to becoming more so
Ponadto, brak jest długoterminowych danych o bezpieczeństwie stosowania leku CYMBALTA w tej grupie wiekowej, dotyczących wzrostu, dojrzewania oraz rozwoju poznawczego i rozwoju zachowaniaAlso, the long-term safety effects concerning growth, maturation, and cognitive and behavioural development of CYMBALTA in this age group have not yet been demonstrated
Etapy produkcji Bresaola della Valtellina ChOG, które muszą odbywać się na typowym obszarze produkcji, obejmują: przycinanie, solenie na sucho, umieszczanie w osłonkach, suszenie, dojrzewanie, krojenie w plasterki, porcjowanie i pakowanieThe steps in the production of Bresaola della Valtellina PGI that must take place in the typical production area are as follows: trimming, dry salting, packing into casings, drying, ageing, slicing, cutting and packaging
Podsumowując, wyrób jest związany z obszarem geograficznym poprzez rasę zwierząt (autochtoniczną), ich odżywianie miejscowymi produktami, fachową wiedzę dotyczącą wyboru części wieprzowych, wędzenie dymem z drewna z tego regionu i dojrzewanie w bardzo zimnym i suchym środowisku, sprzyjającym konserwacji produktówIn short, the relationship between this product and the geographical area stems from the breed of (indigenous) animal, the local produce fed to these animals, the knowledge to choose the correct pieces of pig meat, the smoking process using regional firewood and the curing process conducted in a very cold and dry environment suitable for preserving the product
z uwagi na charakter omawianych wyrobów i w celu zapewnienia konsumentowi pełniejszej informacji, wskazane jest przyjęcie przepisów szczególnych, które stanowiłyby uzupełnienie wspomnianych przepisów ogólnych, w szczególności definicja wyrobów powinna obejmować pojęcia odnoszące się do dojrzewania i minimalnej zawartości alkoholu w celu dopuszczenia do spożycia przez ludziwhereas, in view of the nature of the products in question and so that the consumer may have fuller information, specific provisions additional to these general rules should be adopted and whereas, in particular, there should be incorporated, in the definition of products, concepts relating to maturation and minimum alcoholic strength for release for human consumption
Do Unii Europejskiej może być eksportowane wyłącznie świeże mięso wołowe, oczyszczone z kości i poddane procesowi dojrzewania w celu zobojętnienia aktywności wirusa FMD, jeżeli wykazana została jego obecność pomimo podjęcia wszystkich powyżej wymienionych środków.Only fresh beef can be exported to the EU and the beef itself must have been deboned and matured to ensure inactivation of the FMD virus, should it still be present despite all the previously mentioned measures.
Ponadto przyjęcie produktu, przechowywanie go i przeprowadzanie procesu jego dojrzewania przez dojrzewalnie, w których stosuje się naturalne mieszanki morge oraz drewno świerka (występujące lokalnie w dużej ilości) jako materiał nośny i w których opanowano szczególną kinetykę dojrzewania, umożliwiają powstanie szczególnych cech organoleptycznych sera Gruyère, w szczególności dziur w masie oraz nut zapachowych i smakowych charakterystycznych dla fermentacji propionowejFinally, the takeover of the product, its storage and its maturation by maturers who use natural smears and spruce (an abundant local resource) as a support and who master the special kinetics of maturation make it possible to reveal the organoleptic characteristics of Gruyère, in particular the holes and the aromas and flavours typical of propionic fermentation
dojrzały (curado), jeśli proces dojrzewania przekracza ‧ dnimature, if the maturing process lasts longer than ‧ days
"Wpływ czynników środowiska na tempo dojrzewania kobiet""The impact of environmental factors on the rate of maturation of female"
W trakcie dojrzewania mogą pojawić się niebieskie plamki, przeważnie pędzlaka (PenicilliumMarks of blue penicillium in particular may appear during the ripening process
W momencie wprowadzania do obrotu produkt Crudo di Cuneo musi spełniać następujące warunki: czas dojrzewania co najmniej ‧ miesięcy od momentu rozpoczęcia obróbki; waga od ‧ do ‧ kg po zakończeniu dojrzewania; barwa po rozcięciu jednorodnie czerwona; konsystencja zewnętrznej i wewnętrznej części chudej miękka, spójna, niezwiotczała; widoczna zewnętrzna warstwa tłuszczu (tłuszcz okrywający) o barwie białej przechodzącej w żółtą, spójna, nie mazista; aromat i zapach po rozcięciu: wyraźny, dojrzały, łagodny; wewnętrzne warstwy tłuszczu o barwie białej, nieliczne, rozłożone między głównymi pęczkami mięśniowymi; brak anomalii zapachowychCrudo di Cuneo must be aged for at least ‧ months- calculated from the beginning of the manufacturing process- before being released for consumption; weight (after ageing): ‧-‧ kg; cutting into the ham reveals an even red colour; the external and the soft internal lean meat are firm, not flaccid; the visible (outer) fat is white, bordering on yellow, and firm, not greasy; aroma and taste when cut: fragrant, seasoned, mild; the internal fat is white and present in small quantities between and within the main muscle tissue; absence of any anomalous smell
Związek Australijski zgodził się, w kontekście postanowień GATT, zezwolić na przywóz bez żadnych ograniczeń ilościowych miękkich dojrzewających serów, Roquefort, Stilton i serów z mleka koziegoWhereas the Commonwealth of Australia has agreed, in the context of GATT, to allow imports of soft ripened cheeses, Roquefort, Stilton and cheeses from goats
Showing page 1. Found 1484 sentences matching phrase "dojrzewanie".Found in 6.725 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.