pronunciation: IPA: ˌdɔjʒɛˈvãɲɛ  

Translations into English:

 • adolescence   
  (noun   ) []
   
  okres życia między dzieciństwem a dorosłością;
   
  Period of human life between childhood and adulthood.
 • maturation   
  (noun   )
   
  The process after which a decision, a project, an idea or other, is fully developed and can be brought to fruition.
 • teenhood   
   
  Period of human life between childhood and adulthood.
 • gestation   
  (noun   )
 • maturing   
  (noun   )
 • puberty   
  (noun   )
 • ripening   
  (noun   )

Other meanings:

 
proces osiągania dojrzałości przez owoc, ser lub wino

Similar phrases in dictionary Polish English. (15)

dojrzewaćripen; maturate; incubate; precociously; adult; stir; mellow; mature; nurse; watch
dojrzewaniaadolescence
dojrzewanie [wina]refinement
dojrzewanie płciowepuberty; pubescence
dojrzewanie pożniwnepostharvest ripening
dojrzewanie produktówripening
dojrzewanie wczesneearly maturation
enzymatyczne dojrzewanie w solance (dotyczy ryb)enzyme maturation treatment in brine
okres dojrzewaniaadolescence
okres dojrzewania (zwierzęta)adolescence (animals)
okres dojrzewania płciowegopuberty
ser dojrzewający przekładanylayered cheese
substancje przyspieszające dojrzewanieripeners
wiek, okres dojrzewaniateen age
wstępne dojrzewanie mlekaprimary maturation of milk

Example sentences with "dojrzewanie", translation memory

add example
albo [zawiera [mięso bez kości] [oraz] [mięso mielone] , pozyskane wyłącznie z mięsa bez kości, innego niż podroby pozyskane z tusz, w których usunięto główne dostępne gruczoły limfatyczne, złożone w celu dojrzewania w temperaturze powyżej + ‧ °C przez co najmniej ‧ godziny przed odkostnianiem, a wartość pH mięsa wyniosła poniżej ‧,‧ podczas testu elektronicznego przeprowadzonego w środku mięśnia Longissimus dorsi po zakończeniu dojrzewania, a przed odkostnianiem, orazor [contains [boneless meat] [and] [minced meat] , obtained only from de-boned meat other than offal that was obtained from carcasses in which the main accessible lymphatic glands have been removed, which have been submitted to maturation at a temperature above + ‧ °C for at least ‧ hours before the bones were removed and in which the pH value of the meat was below ‧.‧ when tested electronically in the middle of the longissimus-dorsi muscle after maturation and before de-boning, and
Logo składa się z dwóch kół współśrodkowych: w pierwszym kole na zielonym tle, w odcieniu takim, jaki cytryna Interdonato ma w początkowej fazie dojrzewania, umieszczony jest napis: LIMONE INTERDONATO oraz dwa zdjęcia tej cytrynyThe logo is composed of two concentric circles: inside the first circle, against a background of the same green colour as the Interdonato lemon at the beginning of ripening, appear the words: LIMONE INTERDONATO and two photographs of the lemon
Temperatura dojrzewania: co najmniej ‧ °CMaturing temperature: a minimum of ‧ °C
Osiąga się to w pomieszczeniach z wysokimi sufitami i odpowiednio ukierunkowanymi oknami oraz dzięki skrapianiu wodą glinianych podłóg w okresie wysokich temperatur; wszystko to ma za zadanie stworzyć mikroklimat, który zapewnia optymalne warunki podczas dojrzewania octuThis is achieved by means of high ceilings and correctly orientated windows and by sprinkling the clay floors with water during period of high temperatures, all intended to create the microclimate required to ensure the optimum ageing of our vinegars
Emmentaler, Gruyre, Sbrinz, Appenzell, Vacherin fribourgeois i Tte de Moine inne niż tarte lub proszkowane, o minimalnej zawartości tłuszczu ‧% w suchej masie, o okresie dojrzewania co najmniej dwóch miesięcy w przypadku Vacherin fribourgeois i co najmniej trzech miesięcy w przypadku pozostałych serów, objęte podpozycjami ex ‧ ‧, ex ‧ ‧ i ‧ ‧ Nomenklatury ScalonejEmmentaler, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Vacherin fribourgeois and Tête de moine, not grated or powdered of a minimum fat content of ‧ % by weight in the dry matter, matured for at least two months in the case of Vacherin fribourgeois and at least three months in the other cases, falling within combined nomenclature subheadings ex ‧ ‧, ex ‧ ‧ and ex
Takie tradycyjne terminy i określenia mogą wywoływać u konsumentów skojarzenia dotyczące metod produkcji lub dojrzewania wina , czy też przypominać jakość , kolor lub rodzaj wina , a nawet szczególne wydarzenie związane z jego historią .Such traditional expressions can evoke in the minds of consumers a production or ageing method or a quality , colour or type of wine or a particular event linked to the history of the wine .
Artykuł ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ przewiduje, że pomoc na prywatne składowanie może być przyznana w odniesieniu do serów, które mogą być długo przechowywane, oraz serów, które są produkowane z mleka owczego i/lub koziego i wymagają przynajmniej sześciu miesięcy dojrzewania, jeśli rozwój cen i stan zapasów tych serów wskazują na poważne zachwianie rynku, które można zlikwidować lub zredukować przez składowanie sezonoweUnder Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, private storage aid may be granted for long-keeping cheeses and for cheeses which are manufactured from sheep’s and/or goat’s milk and require at least six months for maturing, if for those cheeses price developments and the stock situation indicate a serious imbalance of the market which may be eliminated or reduced by seasonal storage
Dojrzewanie, od peklowania do wprowadzenia do obrotu, nie może trwać krócej niż ‧ miesięcy w przypadku szynki o końcowej masie ‧,‧–‧,‧ kg i krócej niż ‧ miesięcy w przypadku szynki o masie powyżej ‧,‧ kgThe time taken to age the hams, from salting to marketing, must not be less than ‧ months for hams with a final weight of ‧,‧-‧,‧ kg and not less than ‧ months for hams weighing more than ‧,‧ kg
Każdy producent mleka, każdy zakład przetwórczy i każdy zakład, w którym dojrzewają sery, wypełniają deklarację przydatności zarejestrowaną przez służby INAO, co umożliwia identyfikację wszystkich podmiotówEvery milk producer, processing plant and maturing plant fills in a declaration of aptitude registered with the INAO which allows the INAO to identify all operators involved
Gouda Holland to pełnotłusty (‧ % +), naturalnie dojrzewający ser półtwardyGouda Holland is a full-fat (‧ % +), naturally matured semi-hard cheese
Dojrzewanie odbywa się w chłodnych (‧ do ‧ °C) i wilgotnych piwnicach przez co najmniej ‧ miesiąceMaturation takes place in cold, damp cellars, at ‧ to ‧ °C, and lasts at least ‧ months
Są one zwykle skutkiem zbyt krótkiego dojrzewania i przejawiają się nieprawidłowym kolorem i miękkością miąższu, ze skórką z charakterystycznymi licznymi powierzchownymi zmarszczkamiThis effect is usually due to insufficient ripening, resulting in defective colouring and soft flesh with a skin characterised by numerous shallow wrinkles
Wycofanie powyższego wyrażenia ma więc na celu skłonienie producentów do lepszego opanowania procesu dojrzewania serówRemoving this term requires operators to manage maturing better
Gdy Picodon przechodzi szczególny proces dojrzewania, zwany dojrzewaniem metodą Dieulefit (fr. affiné méthode Dieulefit), otrzymany ser posiada następujące właściwościWhen Picodon undergoes a special maturing process known as the Dieulefit method, the resulting cheese has the following characteristics
W celu dojrzewania kiełbasy zawiesza się w wentylowanych pomieszczeniach o temperaturze nie wyższej niż ‧ °C, o odpowiedniej wilgotności względnej i nawietrzeniu, aby produkt suszył się i nabierał charakterystycznej konsystencji, zapachu, barwy i smaku, chyba że dojrzewanie odbywa się w naturalnych suszarniach, w których temperatura może dochodzić do ‧ °CAgeing requires the chorizos to be left to hang in ventilated premises but at a temperature of ‧ °C or less, in which the relative humidity and circulation of the air lend themselves to the product losing its moisture and acquiring its characteristic consistency, aroma, colour and flavour, unless ageing takes place in natural dryers, in which case the temperature may reach ‧ °C
Charakterystyczną cechą oliwy otrzymywanej z owoców odmiany Istrska belica zebranych w stadium optymalnego dojrzewania jest wysoka zawartość polifenoli (naturalnych antyoksydantówAt optimum ripeness, Istrska belica olives produce oil that is characteristically high in biophenols (natural antioxidants
dopuszczonych na rynek po przebyciu średnio dwuletniego okresu dojrzewania w dębowych beczkachreleased to the market after they have been matured for an average of two years in oak barrels
Produkcja mleka, wytwarzanie serów i ich dojrzewanie odbywają się na wydzielonym obszarze geograficznymThe milk is produced and the cheese manufactured and matured in the geographical area
Dojrzewało na statku, który dwa razy okrążył kulę ziemskąIt was aged on a ship that has gone twice around the world
Dojrzewanie: czas dojrzewania Soprèssa Vicentina, w tym odsączania i suszenia, waha się w zależności od masy w osłonce i wynosi co najmniejMaturing: the maturing period for Soprèssa Vicentina, including draining and drying, depends on size
Pokrewnesą to związki lotne utworzone z linii etanolu w trakcie fermentacji, destylacji oraz dojrzewania napojów spirytusowychCongeners are volatile substances formed along with ethanol during fermentation, distillation and maturation of spirit drinks
kolor i grubość zależy od czasu dojrzewaniathe colour and thickness vary depending on maturing time
Brak danych dotyczących wpływu lamotryginy na wzrost, dojrzewanie płciowe, rozwój poznawczy, emocjonalny i behawioralny u dzieciThere are no data on the effect of lamotrigine on growth, sexual maturation and cognitive, emotional and behavioural developments in children
Wszystkie etapy produkcji, począwszy od solenia wstępnego mięsa do dojrzewania kawałków (solenie wstępne, leżakowanie, rozdrabnianie, napełnianie, parzenie, dojrzewanie) należy przeprowadzić na obszarze geograficznym ChOG, gdyż etapy te mają decydujące znaczenie dla specyfiki produktuAll of the production steps, from pre-salting the meat to maturing the sausage (pre-salting, resting, chopping, stuffing, heat treatment, curing) must be carried out in the geographical area of the PGI as these steps lend the product its specific nature
Jest to szlachetny kawałek pochodzący z udźca wieprzowego, o masie co najmniej ‧,‧ kg w stanie surowym, przygotowany i oczyszczany w taki sposób, aby miał zaokrąglony kształt, następnie solony przez ręczne nacieranie suchą solą peklową, pieprzem i przyprawami, poddawany leżakowaniu, następnie dojrzewający i sezonowany przez co najmniej ‧ miesięcyIt is a noble product which comes from the hind leg of a pig, weighing a minimum of ‧,‧ kg when fresh, and is prepared and spiral-sliced before being rubbed by hand with salt mixed with saltpetre, pepper and spices, rested and then matured and ripened for at least seven months
Showing page 1. Found 1509 sentences matching phrase "dojrzewanie".Found in 0.526 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.