pronunciation: IPA: ˌdɔjʒɛˈvãɲɛ  

Translations into English:

 • adolescence   
  (noun   ) []
   
  okres życia między dzieciństwem a dorosłością;
   
  Period of human life between childhood and adulthood.
 • maturation   
  (noun   )
   
  The process after which a decision, a project, an idea or other, is fully developed and can be brought to fruition.
 • teenhood   
   
  Period of human life between childhood and adulthood.
 • gestation   
  (noun   )
 • maturing   
  (noun   )
 • puberty   
  (noun   )
 • ripening   
  (noun   )

Other meanings:

 
proces osiągania dojrzałości przez owoc, ser lub wino

Similar phrases in dictionary Polish English. (15)

dojrzewaćripen; maturate; incubate; precociously; adult; stir; mellow; mature; nurse; watch
dojrzewaniaadolescence
dojrzewanie [wina]refinement
dojrzewanie płciowepuberty; pubescence
dojrzewanie pożniwnepostharvest ripening
dojrzewanie produktówripening
dojrzewanie wczesneearly maturation
enzymatyczne dojrzewanie w solance (dotyczy ryb)enzyme maturation treatment in brine
okres dojrzewaniaadolescence
okres dojrzewania (zwierzęta)adolescence (animals)
okres dojrzewania płciowegopuberty
ser dojrzewający przekładanylayered cheese
substancje przyspieszające dojrzewanieripeners
wiek, okres dojrzewaniateen age
wstępne dojrzewanie mlekaprimary maturation of milk

Example sentences with "dojrzewanie", translation memory

add example
Smak sera jest początkowo słodki i delikatny, zaś w momencie zakończenia minimalnego okresu dojrzewania staje się on lekko, a następnie coraz bardziej pikantnyThe taste, which is initially mild and delicate, becomes slightly pungent by the end of the minimum ripening period- it then becomes progressively stronger
W trakcie dojrzewania mogą pojawić się niebieskie plamki, przeważnie pędzlaka (PenicilliumMarks of blue penicillium in particular may appear during the ripening process
Produkt jest poddawany fermentacji w temperaturze w zakresie ‧–‧ oC lub niższej (‧–‧ oC), a następnie co najmniej trzytygodniowemu okresowi dojrzewaniaProduct is fermented at temperatures in the range of ‧ to ‧ oC or lower (‧ to ‧ oC) and then has a minimum ageing/ripening period of ‧ weeks
W niektórych przypadkach stymulacja jajników gonadotropinami (hormonami przyczyniającymi się do dojrzewania komórki jajowej) może spowodować tak zwany zespół nadmiernej stymulacji jajników (OHSSOccasionally, stimulation of ovaries with gonadotropins (hormones promoting egg maturation) may lead to a so-called ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS
W wyniku dalszego dojrzewania struktura sera staje się twardsza i mocniejszaOnce the cheese has matured further, it becomes firmer and tighter in structure
w przypadku serów o krótkim okresie dojrzewania zewnętrzna skórka jest dość cienka, elastyczna i miękka, o matowym kolorze kości słoniowej i przypomina skórkę na cieściecheeses that have been matured for a short period of time have quite a fine, elastic and soft external rind that is a dull, ivory-white colour and tends to be shaped like a flan
Brak jest długoterminowych danych o bezpieczeństwie stosowania produktu leczniczego u dzieci i młodzieży, dotyczących wzrostu, dojrzewania oraz rozwoju poznawczego i rozwoju zachowaniaLong-term safety data in children and adolescents concerning growth, maturation and cognitive and behavioural development are lacking
Leżakowanie (dojrzewanie) i ściąganie znad osadu (dekantacja)- czynność tę powtarza się zależnie od potrzeb, zapobiegając niewłaściwym procesom zachodzącym w osadach (autoliza drożdżyAgeing (maturing) and siphoning (decanting)- this is repeated as necessary to prevent unwanted processes from taking place in the lees (yeast autolysis
Dojrzewanie na kartach dziennika - próba porównania Dziennika M. Baszkircew i pierwszego tomu Dzienników Z. NałkowskiejThe adolescence on the pages of the diary.
różnice farmakodynamiczne pomiędzy populacjami dorosłych a pediatryczną (np. wpływ dojrzewania receptorów i/lub układówpharmacodynamic differences between adult and paediatric populations (e.g. influence of maturation of receptors and/or systems
Warunki klimatyczne mają wpływ na produkcję Vinagre Viejo, a także pozwalają na dojrzewanie octu na zamkniętych dziedzińcach budynków wytwórniThe climatic conditions affect the production of the Vinagre Viejo, and also allow the vinegar to be aged in the enclosed courtyards of the producers’ installations
Przepisy przyjęte przez europejskiego komisarza nie obejmują serów długo dojrzewających; chronią jedynie producentów mleka w proszku.The European Commissioner has excluded cheese with a long maturation period from the provisions; powdered-milk producers are the only ones it safeguards.
...) Zabrania się przechowywania świeżych serów oraz serów w trakcie dojrzewania w atmosferze modyfikowanej...) Fresh cheese and cheese undergoing the maturing process must not be conserved under a modified atmosphere
zasad zapewniających utrzymanie obszarów, o których mowa, w dobrych warunkach wegetacyjnych oraz zapewniających, aby stosowanie środka nie powodowało ujemnych skutków dla środowiska ani negatywnych skutków fitosanitarnych, a także zapewniających możliwość sprawdzenia poprawności wdrażania środka; w odniesieniu do tych celów państwa członkowskie mogą stosować ograniczenia w odniesieniu do środka na podstawie obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów, w tym takich jak dojrzewanie różnych odmian w różnym czasie, ryzyko dla środowiska naturalnego lub ryzyko fitosanitarne bądź metodarules to ensure that the areas concerned will be kept in good vegetative conditions and that no negative impact on the environment nor any negative phytosanitary consequences result from the application of the measure and ensure that it is possible to check that the measure is carried out correctly; in relation to these objectives Member States may apply restrictions to the measure based on objective and non discriminatory criteria, including timing of different varieties, environmental or phytosanitary risks or the method
Dojrzewanie pod warstwą drożdży kożuchujących, o której mowa w akapicie pierwszym, oznacza proces biologiczny, który zachodzi, gdy warstwa charakterystycznych drożdży powstaje samorodnie na wolnej powierzchni wina po całkowitej fermentacji alkoholu w moszczu, nadając produktowi specyficzne cechy analityczne i organoleptyczneDevelopment under flor as referred to in the first subparagraph means the biological process which, occurring when a film of typical yeasts develops spontaneously at the free surface of the wine after total alcoholic fermentation of the must, gives the product specific analytic and organoleptic characteristics
Ponadto, brak jest długoterminowych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania u dzieci i młodzieży w odniesieniu do wzrostu, dojrzewania oraz rozwoju poznawczego i behawioralnegoIn addition, long-term safety data in children and adolescents concerning growth, maturation and cognitive and behavioural development are lacking
Produkty poddane naturalnej fermentacji i dojrzewaniu przez długi okres uznaje się za poddane całkowitemu przerobowi, do czasu, gdy Rada, działając jednomyślnie na wniosek Komisji, dokona zmiany limitów, zawartych w załączniku A, rozdział V pkt ‧ lit. bProducts which have been subjected to natural fermentation and maturing for a long period shall be regarded as having undergone complete treatment until the Council, acting, unanimously on a proposal by the Commission, shall have amended the limits given in Annex A, Chapter V (b
Badania będą ukierunkowane na: zrozumienie rozwoju człowieka od poczęcia do okresu dojrzewaniaResearch will focus on: understanding human development from conception to adolescence
bardzo wysoką zawartość skrobi, która po procesie przemiany w cukier (naturalna hydroliza w trakcie dojrzewania oraz hydroliza pod wpływem procesów termicznych) zwiększa słodycz kasztanówvery high starch content, which gives the chestnuts a sweeter taste following conversion (natural hydrolysis through ripening and hydrolysis induced by thermal processes) into sugars
Do przygotowania pakowanych porcji plastrów Prosciutto di Carpegna należy używać szynki, która dojrzewała przez co najmniej czternaście miesięcyFor the slicing and packaging of Prosciutto di Carpegna, prosciutto matured for at least ‧ months must be used
Gdy badanie ultrasonograficzne wykaże obecność co najmniej trzech pęcherzyków o średnicach ‧ mm i istnieją oznaki dobrej odpowiedzi estradiolowej (stężenie estradiolu w osoczu wynosi ‧ pikogramów/ml (‧ pmol/l) dla każdego pęcherzyka o średnicy powyżej ‧ mm), wywołuje się ostatnią fazę dojrzewania pęcherzyków przez podanie hCGWhen ultrasonographic evaluation indicates the presence of at least three follicles of ‧ mm, and there is evidence of a good oestradiol response (plasma levels of about ‧ picograms/ml (‧ pmol/l) for each follicle with a diameter greater than ‧ mm), the final phase of maturation of the follicles is induced by administration of hCG
Głównymi cechami Limone Interdonato Messina jest wczesne dojrzewanie i wynikające z niego wprowadzanie na rynek w okresie, w którym na innych obszarach produkcji cytrusów w basenie Morza Śródziemnego żółte cytryny nie są jeszcze wyprodukowane; słodkość miąższu, wynikająca z umiarkowanej zawartości kwasu cytrynowego (poniżej ‧ g/l); wyjątkowa odporność tych cytrusów na wysychanie; delikatność owocu, dzięki epikarpowi gładkiemu, lekko chropowatemu, o szerokich gruczołkach wydzielających olejkiThe basic characteristics of the Limone Interdonato Messina are its early ripening, which means that it can be placed on the market before any yellow lemons have been produced in the other citrus-growing areas of the Mediterranean, the sweetness of its flesh because of its low citric acid content (less than ‧ g/l), exceptional resistance to mal secco disease (Phoma tracheiphila) of citrus fruits and a smooth, thin, fine-grained epicarp with distended oil glands
Takie ukształtowanie orograficzne obszaru doliny, zapewniające jej doskonałą ekspozycję na promieniowanie świetlne, w połączeniu z dużymi różnicami temperatur dziennych i nocnych, luźnymi glebami pozbawionymi zastoin wodnych i zrównoważonymi opadami atmosferycznymi powodującymi naprzemienne moknięcie i osuszanie egzokarpu owoców zapewnia optymalne warunki dla dojrzewania jabłek, sprawiając, że ich miąższ jest jędrny i chrupki, a kształt bardziej podłużny i lekko żebrowanyThe orthography of the area, which permits excellent exposure to sunlight, together with a big difference between day-time and night-time temperatures, loose soils with no water stagnation and a balanced rainfall pattern which means that the epicarp of the fruit is alternately soaked and dried out, provide the most favourable conditions for ripening the apples, giving them firm, crunchy flesh and a more elongated, slightly ribbed shape
produkt świeży od czwartego do dziesiątego dnia dojrzewania: skórka: może mieć formę lekkiej naturalnej pleśni lub w ogóle nie występować; wygląd zewnętrzny: barwa mlecznobiała lub słomkowa; masa: barwa mlecznobiała; konsystencja: kremowa, miękka; zapach i smak: delikatny, pełny i/lub lekko kwaskowyfresh cheese ripened from four to ten days: rind: this may be present in the form of a light natural bloom of mould or may be absent; external appearance: milky white or straw-yellow; body: milky white; structure: soft and creamy; taste and smell: delicate, tangy and/or slightly sour
Chroniona nazwa pochodzenia Formaggella del Luinese jest zastrzeżona dla sera półtwardego produkowanego wyłącznie z surowego pełnotłustego mleka koziego w procesie koagulacji przez dodanie podpuszczki, dojrzewającego przez okres wynoszący co najmniej ‧ dniFormaggella del Luinese Protected Designation of Origin is reserved for semi-hard cheese produced exclusively from whole, raw goat's milk, using rennet-based curdling, with a minimum maturing period of ‧ days and the characteristics set out below
Showing page 1. Found 1484 sentences matching phrase "dojrzewanie".Found in 1.145 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.