Translations into English:

  • diethylene glycol methyl ether   

Example sentences with "eter metylowy glikolu dietylenowego", translation memory

add example
zmieniające załączniki I i ‧ do rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do toltrazurilu, eteru monoetylowego glikolu dietylenowego oraz monooleinianu polioksyetylenosorbitoluamending Annexes I and ‧ to Council Regulation (EEC) No ‧/‧ laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards toltrazuril, diethylene glycol monoethyl ether and polyoxyethylene sorbitan monooleate
do załącznika ‧ do rozporządzenia (EWG) nr ‧ należy dodać hyperici oleum, eucalypti aetheroleum, ‧-metylo-‧-fenoksy-propanonian sodowy, noniwamid, nikoboksil, nikotynian metylu, mecylinam, ‧-hydroksychinolinę i eter monoetylowy glikolu dietylenowegoWhereas hyperici oleum, eucalypti aetheroleum, sodium ‧-methyl-‧-phenoxy-propanoate, nonivamide, nicoboxil, methyl nicotinate, mecillinam, ‧-hydroxyquinoline and diethylene glycol monoethyl ether should be inserted into Annex ‧ to Regulation (EEC) No
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. zmieniające załączniki I i ‧ do rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do toltrazurilu, eteru monoetylowego glikolu dietylenowego oraz monooleinianu polioksyetylenosorbitoluCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ February ‧ amending Annexes I and ‧ to Council Regulation (EEC) No ‧/‧ laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards toltrazuril, diethylene glycol monoethyl ether and polyoxyethylene sorbitan monooleate
Etery monobutylowe glikolu etylenowego lub glikolu dietylenowegoMonobutyl ethers of ethylene glycol or of diethylene glycol
Wpis dotyczący eteru monoetylowego glikolu dietylenowego powinien zostać rozszerzony na wszystkie przeżuwaczeThe entry for diethylene glycol monoethyl ether should be extended to include all ruminants
Pozostałe etery monoalkilowe glikolu etylenowego lub glikolu dietylenowegoOther monoalkylethers of ethylene glycol or of diethylene glycol
W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. zmieniające załączniki I i ‧ do rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do toltrazurilu, eteru monoetylowego glikolu dietylenowego oraz monooleinianu polioksyetylenosorbitoluCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ February ‧ amending Annexes I and ‧ to Council Regulation (EEC) No ‧/‧ laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards toltrazuril, diethylene glycol monoethyl ether and polyoxyethylene sorbitan monooleate is to be incorporated into the Agreement
W następstwie podjęcia przez jedno z państw członkowskich środków ograniczających na podstawie art. ‧ dyrektywy ‧/‧/EWG w odniesieniu do wykorzystania eteru monobutylowego glikolu dietylenowego (DEGBE) i eteru monobutylowego glikolu etylenowego (EGBE) w produktach kosmetycznych zasięgnięto opinii SCCPFollowing restrictive measures decided by one Member State on the basis of Article ‧ of Directive ‧/‧/EEC regarding the use of diethylene glycol monobutyl ether (DEGBE) and ethylene glycol monobutyl ether (EGBE) in cosmetic products, the SCCP was consulted
Eter monoetylowy glikolu dietylenowego jest ujęty w załączniku ‧ do rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ w odniesieniu do bydła i świńThe substance diethylene glycol monoethyl ether is included in Annex ‧ for bovine and porcine species
Etery glikolowe: Nie dopuszcza się stosowania eteru metylowego glikolu dwuetylenowego (DEGME, CASGlycol ethers: Diethylene glycol methyl ether (DEGME, CAS ‧-‧) shall not be used
Eter metylowy glikolu propylenowegoPropylene glycol methyl ether
Chromatograf gazowy wyposażony w detektor płomieniowo-jonizacyjny i kolumnę ze stali kwasoodpornej (‧ m x ‧ cala), poddaną uprzednio obróbce dimetylodichlorosilanem (dimethyldichlorosililane) i z fazą stacjonarną składającą się z mieszaniny bursztynianu glikolu dietylenowego (‧%) i kwasu fosforowego (‧%) (DEGS-H‧PO‧) lub mieszaniny adypinianu glikolu dietylowego (‧%) i kwasu fosforowego (‧%) (DEGA-H‧PO‧) osadzoną na nośniku Gaschrom Q ‧ meshGas chromatograph fitted with a flame ionization detector and a stainless steel column (‧ m × ‧ inch) previously treated with dimethyldichlorosilane and packed with a stationary phase consisting of a mixture of diethyleneglycol succinate (‧ %) and phosphoric acid (‧ %) (DEGS-H‧PO‧) or of a mixture of diethyleneglycol adipate (‧ %) and phosphoric acid (‧ %) (DEGA-H‧PO‧) bonded on Gaschrom Q ‧ mesh
W następstwie podjęcia przez jedno z państw członkowskich środków ograniczających na podstawie art. ‧ dyrektywy ‧/‧/EWG w odniesieniu do wykorzystania glikolu dietylenowego (DEG) w produktach kosmetycznych zasięgnięto opinii SCCPFollowing restrictive measures taken by one Member State on the basis of Article ‧ of Directive ‧/‧/EEC regarding the use of diethylene glycol (DEG) in cosmetic products, the SCCP was consulted
diazotan glikolu dietylenowego (DEGDNDiethylene glycol dinitrate (DEGDN
Czarny tusz do nadruków Szelak Alkohol N-butylowy Alkohol izopropylowy Przemysłowy spirytus metylowy Żelaza tlenek czarny (E ‧) Woda oczyszczona Glikol propylenowyBlack printing ink Shellac N-Butyl alcohol Isopropyl alcohol Industrial methylated spirit Iron oxide black (E‧) Purified water Propylene glycol
Czarny tusz do nadruków zawiera: szelak, alkohol N-butylowy, alkohol izopropylowy, przemysłowy spirytus metylowy, żelaza tlenek czarny, wodę oczyszczoną i glikol propylenowyThe black printing ink contains shellac, N-butyl alcohol, isopropyl alcohol, industrial methylated spirit, iron oxide black, purified water and propylene glycol
Eter chlorometylowo-metylowy (CAS nrChloromethyl methyl ether (Cas No
Nadtlenek dibenzoilu i eter (di)metylowy hydrochinonu (synonim ‧-metoksyfenolu) są obecnie wymienione w załączniku II, hydrochinon jest już objęty ograniczeniami i warunkami ustanowionymi w załącznikuBenzoyl peroxide and hydroquinone methylether (synonym of ‧-methoxyphenol) are currently listed in Annex II, hydroquinone is already subject to restrictions and conditions laid down in Annex
W celu określenia zawartości tłuszczu mleka należy zastosować metodę opartą na ekstrakcji eterem naftowym, po uprzednim przeprowadzeniu hydrolizy kwasem solnym, a następnie wykonać oznaczenie estrów metylowych kwasów tłuszczowych za pomocą chromatografii gazowejFor the purposes of determining the milk fat content, a method based on extraction with light petroleum, preceded by hydrolysis with hydrochloric acid and followed by gas chromatography of the methyl esters of the fatty acids, shall be used
W celu określenia zawartości tłuszczu mlecznego należy zastosować metodę opartą na ekstrakcji eterem naftowym, po uprzednim przeprowadzeniu hydrolizy kwasem solnym, a następnie wykonać oznaczenie estrów metylowych kwasów tłuszczowych za pomocą chromatografii gazowejFor the purposes of determining the milk fat content, a method based on extraction with light petroleum, preceded by hydrolysis with hydrochloric acid and followed by gas chromatography of the methyl esters of the fatty acids, shall be used
Po naniesieniu estrów metylowych wstawić dolną krawędź płytki do eteru dwuetylowego, do momentu, gdy eter wchłonie się około ‧ mm powyżej powierzchni naniesionej próbkiAfter the application of the methyl esters stand the bottom edge of the plate in diethyl ether until the ether ascends to about ‧ mm above the area of sample application
wymyć estry metylowe, używając trzy lub cztery porcje po ‧ ml eteru dwuetylowegoelute the methyl esters using three or four ‧ ml portions of diethyl ether
do celów oznaczenia zawartości tłuszczu mleka należy zastosować metodę opartą na ekstrakcji eterem naftowym, poprzedzoną hydrolizą kwasem solnym, a następnie wykonać chromatografię gazową estrów metylowych kwasów tłuszczowychfor the purposes of determining the milk fat content, a method based on extraction with light petroleum, preceded by hydrolysis with hydrochloric acid and followed by gas chromatography of the methyl esters of the fatty acids shall be used
do celów oznaczenia zawartości tłuszczu w mleku należy zastosować metodę opartą na ekstrakcji eterem naftowym, poprzedzoną hydrolizą kwasem solnym, a następnie wykonać chromatografię gazową estrów metylowych kwasów tłuszczowychfor the purposes of determining the milk fat content, a method based on extraction with light petroleum, preceded by hydrolysis with hydrochloric acid and followed by gas chromatography of the methyl esters of the fatty acids, shall be used
eter metylowy tert-butylutert-butyl methyl ether
Showing page 1. Found 1589 sentences matching phrase "eter metylowy glikolu dietylenowego".Found in 1.463 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.