Translations into English:

  • india rubber fig   
     
    common name for plants
  • ficus elastica   

Example sentences with "figowiec sprężysty", translation memory

add example
Chroniona nazwa pochodzenia (CNP) Fico Bianco del Cilento oznacza suszone owoce gatunku Ficus carica domestica L.- figowca pospolitego o biotypach odnoszących się do uprawy słodkiej gruszkiThe protected designation of origin (PDO) Fico Bianco del Cilento denotes the dried fruit of the Ficus carica domestica L. species- biotypes related to the Dottato cultivar
Przechodziła koło tego figowcaI saw her by the banyan tree
Zatrzymuje się... i ucina sobie drzemkę pod figowcem w pobliżu szkołyHe stops...... takes a siesta under a banyan tree just outside a schoolyard
Ponadto w rejonie Cosenzy rzadko występują dzikie figowce, a kapryfikacja nie jest tutaj praktykowanaIn addition, wild fig trees are rare in the Cosenza area and caprification does not occur
Dzisiaj, podobnie jak w przeszłości (Ravasini ‧), rolnicy z rejonu Cosenzy stosują specjalne metody pozwalające zapobiec kapryfikacji, usuwając dzikie figowce, rosnące czasami w pobliżu sadów owocowychToday, as in the past (Ravasini, ‧), farmers in the Cosenza area take special measures to prevent caprification, removing the occasional wild fig trees that can appear near the fig orchards
Liczyłem z ilu nasion figowca wyrosły drzewaCounting how many stones fig trees grow in this season
Sił sprężystych wolno użyć tylko do zamknięcia urządzenia i niedopuszczenia do tego, aby wibracje spowodowały, że części składowe urządzenia przesuną się na pozycje, gdzie może nastąpić jego otwarcie lub odłączenieSpring forces may be used only to close the device and to prevent the effects of vibration from causing component parts of the device to move to positions where it may open or disengage
Całkiem sprężyste ciałkoYou' re quite the athlete
Będziesz kroczył z podniesionym czołem, z błyskiem w oku, sprężystym krokiem... i z sercem przekonanym, że walczysz o pokój... i służysz ojczyźnie, tak jak Nathan HaleYou' il walk tall with a glint in your eye and a spring in your step and a knowledge in your heart that you are working for peace and are serving your country, just like Nathan Hale
Właściwości elementów sprężystych zawieszenia (konstrukcja, właściwości materiałów i wymiary):...Characteristics of the springing parts of the suspension (design, characteristics of the materials and dimensions
Podczas testu na zgniatanie dopuszcza się dodatkowe pęknięcia lub rysy, lub naruszenie wolnej przestrzeni bądź brak jego zabezpieczenia spowodowane odkształceniem sprężystymAdditional cracks or tears and/or entry into or lack of protection of the zone of clearance due to elastic deflection are permitted during the overload test
Odkształcenie ogólne (trwałe + sprężysteTotal deflection (permanent + elastic deflection
Łącznik głowy/szyi (część nr ‧a) i łącznik szyi/klatki piersiowej (część nr ‧c), oba składają się z dwóch aluminiowych tarczy połączonych razem przy pomocy śruby z łbem półkolistym i ośmiu gumowych podkładek sprężystychThe head/neck interface piece (part No ‧a) and the neck/thorax interface piece (part No ‧c) both consist of two aluminium discs linked together by means of a half spherical screw and eight rubber buffers
Skórka musi być sprężysta, odpowiednio tłusta w dotyku, ale bez nadmiaru tłuszczu, oraz mieć żółtą barwęThe skin must be soft, sufficiently but not overly fleshy, and of a yellow colour
Ser uzyskuje swoje charakterystyczne właściwości organoleptyczne dzięki walcowatemu kształtowi, który przypomina salami i nadaje mu jego nazwę zwyczajową; ser ma miękką, sprężystą i elastyczną strukturę, bez dziur lub z bardzo małymi dziurami widocznymi podczas krojeniaThe cheese gets its characteristic organoleptic properties from the cylinder shape itself, which is reminiscent of a salami and gives it its common name; the cheese has a soft, pliable and elastic structure, free of holes or with smallish holes apparent when cut
Charakterystyka elementów sprężystych zawieszenia, charakterystyka materiałów i wymiaryCharacteristics of the springing parts of the suspension design, characteristics of the materials and dimensions
Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalająceSpring washers and other lock washers
Powierzchnię przekroju przecinają żyłki, konsystencja jest gładka, równomierna i sprężystaIt has a marbled appearance when cut, with a fine, even and pliable texture
będącego stosunkiem trwałych zniekształceń do zniekształceń sprężystych (a = Dp/De) mierzonych w punkcie uderzeniato the elastic deformation (a = Dp/De) as measured at the point of impact
Modelowanie pól odkształceń sprężystych w półprzewodnikowych kropkach kwantowychModelling of elastic strain fields in semiconductor quantum dots
Podczas badania na przeciążenie dopuszcza się dodatkowe pęknięcia lub rysy i/lub naruszenie lub brak ochrony wolnej przestrzeni z powodu odkształcenia sprężystegoAdditional cracks or tears and/or entry into or lack of protection of the zone of clearance due to elastic deflection are permitted during the overload test
Ciasto należy wyrabiać tak długo, aż stanie się sprężyste, elastyczne i nie będzie przywierało do rąk ani stolnicyThe dough is kneaded until it becomes flexible and elastic and no longer sticks to the hands and board
Urządzenie, jak w załącznika V rysunek ‧, do pomiaru odkształcenia sprężystego (różnica między maksymalnym odkształceniem chwilowym a odkształceniem trwałymA device such as that illustrated in Figure ‧ of Annex V, for measuring the elastic deflection (the difference between the maximum momentary deflection and the permanent deflection
Zawór zwrotny, zaopatrzony w gniazdo sprężyste (elastyczne) w pozycji zamkniętej nie powinien wykazywać oznak wycieku pod ciśnieniem aerostatycznym z zakresu od ‧ do ‧,‧ ciśnienia roboczego (kPaA non-return valve provided with a resilient seat (elastic), when in the closed position, shall not leak when subjected to any aerostatic pressure between ‧ and ‧,‧ times the working pressure (kPa
Rozszerzenie sprężyste definiuje się jako rozszerzenie całkowite minus rozszerzenie trwałe (zob. lit. cElastic expansion is defined as the total expansion less the permanent expansion (see point (c
Showing page 1. Found 78 sentences matching phrase "figowiec sprężysty".Found in 0.185 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.