Translations into English:

  • occupational physiology   

Example sentences with "fizjologia pracy", translation memory

add example
Prace budowlane, zwłaszcza na, pod lub w sąsiedztwie rusztowań i miejsc pracy na wysokościach, wznoszenie i demontaż szalowania, prace montażowe i instalacyjne, prace na rusztowaniach i prace przy rozbiórkach; Prace na stalowych mostach, konstrukcjach stalowych, masztach, wieżach, stalowych konstrukcjach hydraulicznych, wielkich piecach, w stalowniach, walcowniach, dużych zbiornikach, dużych rurociągach, instalacjach kotłowych i stacjach energetycznych; Prace w wykopach, rowach, szybach i tunelach; Prace ziemne i skalne; Prace w podziemnych wyrobiskach, kamieniołomach, kopalniach odkrywkowych, przy wydobywaniu węgla; Prace z narzędziami do przykręcania śrub; Prace z materiałami wybuchowymi; Prace w sąsiedztwie wind, urządzeń do podnoszenia, dźwigów i przenośnikówBuilding work, particularly work on, underneath or in the vicinity of scaffolding and elevated workplaces, erection and stripping of formwork, assembly and installation work, work on scaffolding and demolition work.-Work on steel bridges, steel building construction, masts, towers, steel hydraulic structures, blast furnaces, steel works and rolling mills, large containers, large pipelines, boiler plants and power stations.-Work in pits, trenches, shafts and tunnels.-Earth and rock works.-Work in underground workings, quarries, open diggings, coal stock removal.-Work with bolt-driving tools.-Blasting work.-Work in the vicinity of lifts, lifting gear, cranes and conveyors
"Długotrwały wpływ okresowej separacji od matki na fizjologię mózgu dorosłego potomstwa"Long-term effects of maternal separation on the brain physiology of the adult offspring.
Plant Physiology (Instytut Fizjologii RoślinPlant Physiology
FizjologiaPhysiology
Nośniki to substancje stosowane do rozpuszczania, rozcieńczania, dyspersji lub innej fizycznej modyfikacji dodatku do żywności, środka aromatyzującego, enzymu spożywczego, składnika odżywczego lub innej substancji dodanej do środka spożywczego w celach odżywczych lub mających związek z fizjologią, które nie zmieniają ich funkcji technologicznej (i same nie wywołują żadnych skutków technologicznych), w celu ułatwienia posługiwania się nimi lub wykorzystania czy zastosowania ichCarriers are substances used to dissolve, dilute, disperse or otherwise physically modify a food additive or a flavouring, food enzyme, nutrient and/or other substance added for nutritional or physiological purposes to a food without altering its function (and without exerting any technological effect themselves) in order to facilitate its handling, application or use
Fizjologia i patologia noworodkaPhysiology and pathology of the new-born infant
Obrazowanie transportu wody na drodze osmozy jako środek dydaktyczny, wspomagający efektywność nauczania fizjologii roślinVisualisation of osmotic water transport as the didactic tool supporting the effectiveness of plant physiology teaching
anatomia i fizjologiaAnatomy and physiology
Na kursie w szpitalu, uczyliśmy się podstaw ludzkiej anatomii i fizjologiiIn hospital course school, we learned basic human anatomy and physiology
fizjologiaPhysiology
wystarczającą znajomość anatomii, fizjologii i zachowania osób zdrowych i chorych, a także zależności występujących pomiędzy stanem zdrowia a fizycznym i społecznym środowiskiem, w jakim przebywa istota ludzkasufficient understanding of the structure, functions and behaviour of healthy and sick persons, as well as relations between the state of health and physical and social surroundings of the human being
Anatomia i fizjologiaAnatomy and physiology
Dół kloaczny ludzkiej fizjologii!A latrine of human physiology!
Sen człowieka (fizjologia i patologia).Human sleep (physiology and pathology).
Obrazowanie ruchów roslin jako środek dydaktyczny, wspomagający efektywność nauczania fizjologii roślinImaging plants movements as tool, which increases effectiveness of traching plants physiology
Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii.Nobel Prize in medicine and physiology
Należy uniknąć zbierania pszczół wczesną wiosną lub późną jesienią, gdyż w tym okresie mają zmienioną fizjologięCollection in early spring or late autumn should be avoided, as the bees have a changed physiology during the time
To nie jest kwestia fizjologiiThis is not a physiological condition
między innymi przez wykorzystanie wiedzy genetycznej, nowe metody hodowli, lepsze zrozumienie fizjologii i zachowania zwierzątthe exploitation of genetic knowledge, new breeding methods, improved understanding of animal physiology and behaviour; and
Egzopolisacharydy drobnoustrojów-biosynteza,właściwości,znaczenie w fizjologii komórki oraz zastosowanie w przemyśleMicrobial exopolysaccharides-biosynthesis, properties, cellular function and applications
anatomia i fizjologia; terminologia medycznaAnatomy and physiology; medical terminology
Podstawy anatomii i fizjologiiBasic anatomy and physiology
Komitet uznaje ochronę populacji dziecięcej za najwyższy priorytet, ponieważ stanowi ona wrażliwą grupę, różniącą się pod względem rozwoju, fizjologii i psychikiThe Committee considers the protection of the paediatric population to be a top priority, insofar as it is a vulnerable group with specific developmental, physiological and psychological characteristics
Nośniki w składnikach odżywczych lub innych substancjach dodanych do środka spożywczego w celach odżywczych lub mających związek z fizjologiąCarriers in nutrients and other substances added for nutritional and/or for other physiological purposes
Showing page 1. Found 85462 sentences matching phrase "fizjologia pracy".Found in 6.875 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.