pronunciation: IPA: ˈɡrɛjpfrut [ˈɡrɛjpfrut]  

Translations into English:

 • grapefruit     
  (Noun  ) (noun   )
   
  a large, round tart fruit
   
  A large yellow citrus fruit with somewhat acid juicy pulp.
 • citrus paradisi   
 • grape-fruit   
 • grapefruits   
 • pomelo   
  (noun   )

Other meanings:

 
grapefruit
 
owoc grejpfruta
 
roślina cytrusowa z rodziny rutowatych;

Picture dictionary

grapefruit
grapefruit

Similar phrases in dictionary Polish English. (2)

grejpfrut (owoc)grapefruits
grejpfrutygrapefruit

    Show declension

Example sentences with "grejpfrut", translation memory

add example
Nie, być grejpfrutem!No, that' s a grapefruit!
Części grejpfrutów, mrożoneGrapefruit segments, frozen
GrejpfrutyGrapefruit
liście cytryny skórka grejpfruta alabastrowa woda moja brązowa skóraLemon leaves grapefruit rind ivory- colored water my brown skin
oroblanco lub sweetie (Citrus grandis Osbeck × Citrus paradisi Macf.), krzyżówka niekwaśnego pomelo z białym grejpfrutem, o grubej skórce koloru jasnozielonego lub złotego; jest on nieznacznie większy od grejpfruta, lecz zawiera mniej pestek i jest słodszy w smakuoroblanco or sweetie (Citrus grandis Osbeck × Citrus paradisi Macf.), a cross between an acidless pomelo and a white grapefruit, with a thick rind in a bright green or golden colour; it is slightly larger in size than a grapefruit but with fewer seeds and a sweeter taste
On uważa, że zakres transportu jest rodzajem grejpfrutówHe thinks that range transport is a kind of grapefruit
Nie należy pić soku z grejpfruta podczas zażywania Rapinylu, gdyż może to nasilić działania niepożądane RapinyluDo not drink grapefruit juice while you are prescribed Rapinyl treatment as it may increase the side effects of Rapinyl
wyciąg z pestek grejpfrutaGrapefruit seed extract
Jeśli pacjent regularnie spożywa grejpfruty lub sok z grejpfrutów, należy poradzić się lekarza, ponieważ owoce te mogą zmienić reakcję organizmu na leczenie lekiem TargretinIf you regularly consume grapefruit or grapefruit juice, please consult your doctor as these have the potential to alter your body s response to Targretin therapy
na ilości słodkich pomarańczy, cytryn, grejpfrutów i pomelo zaakceptowanych do przetworzenia podczas drugiej połowy roku gospodarczego, nie później niż dnia ‧ grudnia następnego roku gospodarczegofor quantities of sweet oranges, lemons, grapefruits and pomelos accepted for processing during the second half of the marketing year, no later than ‧ December of the following marketing year
W związku z tym kwoty pomocy w odniesieniu do grejpfrutów i pomelo wskazane w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ na rok gospodarczy ‧/‧ muszą zostać obniżone w Grecji o ‧,‧ %, a w Hiszpanii o ‧,‧ %The amounts of aid for grapefruit and pomelos indicated in Annex I to Regulation (EC) No ‧/‧ for the ‧/‧ marketing year should therefore be reduced by ‧,‧ % in Greece and ‧,‧ % in Spain
Jeśli chodzi o Cypr i w roku gospodarczym ‧/‧, dodatkowe kwoty pomocy, które mają zostać przyznane na mocy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ w odniesieniu do cytryn, grejpfrutów i pomelo, pomarańcz i małych owoców cytrusowych dostarczonych do przetworzenia, są wskazane w Załączniku do niniejszego rozporządzeniaWhere Cyprus is concerned, and for the ‧/‧ marketing year, the additional amounts of aid to be granted under Regulation (EC) No ‧/‧ for lemons, grapefruit, pomelos, oranges and small citrus fruits delivered for processing shall be as indicated in the Annex to this Regulation
cytryny, grejpfruty, pomarańcze, mandarynki i klementynki przetwarzane na sokilemons, grapefruit, oranges, mandarins and clementines processed into juice
Sok z grejpfruta znany jest ze swoich właściwości hamujących enzym CYP‧AGrapefruit juice is also known to inhibit CYP‧A
Mam omamy czy przeleciał grejpfrut?Say, am I stewed, or did a grapefruit just fly past?
W swojej opinii z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie metomylu i tiodikarbu Urząd uznał, że przy obecnych NDP dla winogron, kapusty głowiastej, sałaty, kalafiorów, ziemniaków, pomidorów, bakłażanów, ogórków, grejpfrutów, pomarańczy, cytryn, lim, mandarynek, brzoskwiń, śliwek, papryki, jabłek, gruszek, pigw, bananów, mango, ananasów, marchwi, selera korzeniowego, rzodkiewki, brukwi, melonów, arbuzów, dyni, kukurydzy cukrowej, brokułów, jarmużu, kalarepy, endywii, pora i buraka cukrowego istnieje ryzyko, że akceptowane dzienne pobranie i ostra dawka referencyjna zostaną przekroczone dla jednej lub wielu grup konsumentówIn its opinion of ‧ September ‧ concerning methomyl and thiodicarb the Authority concluded that at the current MRLs for grapes, head cabbage, lettuce, cauliflower, potatoes, tomatoes, aubergines, cucumbers, grapefruit, oranges, lemons, limes, mandarins, peaches, plums, peppers, apples, pears, quinces, bananas, mangoes, pineapples, carrots, celeriac, radishes, swedes, (water) melons, pumpkins, sweet corn, broccoli, kale, kohlrabi, scarole, leek and sugar beet there is a risk that the Acceptable Daily Intake and the Acute Reference Dose (ARfD) for one or more consumer groups will be exceeded
Powiedzieli, że mam wrzód żołądka wielkości grejpfrutaTell me I got an ulcer the size of a grapefruit
podaż cytryn, grejpfrutów, pomarańczy i mandarynek we Wspólnocie wciąż odpowiada popytowi na świeże owoce na rynku w odniesieniu do pewnych odmian produktówWhereas the Community supply of lemons, grapefruit, oranges and mandarins continues to keep pace with demand on the market in fresh fruit products for some varieties of products
Dlatego kwoty pomocy dla grejpfrutów i pomelo wskazane w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr ‧ na rok gospodarczy ‧ muszą zostać obniżone o ‧ % w Grecji, ‧ % w Hiszpanii, ‧ % we Francji i o ‧ % we WłoszechThe amounts of aid for grapefruit and pomelos indicated in Annex I to Regulation (EC) No ‧ for the ‧ marketing year must therefore be reduced by ‧ % in Greece, ‧ % in Spain, ‧ % in France and ‧ % in Italy
Podczas badania zgodności z krajowymi progami przetworzenia dla pomarańczy, cytryn, i grejpfrutów oraz wspólnie dla mandarynek, klementynek i mandarynekIn examining compliance with the national processing thresholds for oranges, lemons and grapefruit and for the product group comprising mandarins, clementines and satsumas, for the new Member States only, the calculation shall be based
Wyciąg z cytrusów/wyciąg z grejpfrutaCitrus extract/grapefruit extract
Cząstki grejpfrutów, włącznie z pomeloGrapefruit segments, including pomelos
Ilości cytryn, grejpfrutów, pomelo i pomarańczy objęte wnioskami o przyznanie pomocy na rok gospodarczy ‧/‧ zgłoszone przez Państwa Członkowskie, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. c) rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ wprowadzającego wspólnotowy system pomocy dla producentów niektórych owoców cytrusowych, nie przekraczają progu wspólnotowegoThe quantities of lemons, grapefruit, pomelos and oranges covered by aid applications for the ‧/‧ marketing year as notified by Member States under Article ‧(c) of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No ‧/‧ introducing a Community aid scheme for producers of certain citrus fruits, do not exceed the Community threshold
Grejpfruty i pomeloGrapefruit and pomelos
Showing page 1. Found 79 sentences matching phrase "grejpfrut".Found in 0.496 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.