pronunciation: IPA: ˈɡrɛjpfrut [ˈɡrɛjpfrut]  

Translations into English:

 • grapefruit     
  (Noun  ) (noun   )
   
  a large, round tart fruit
   
  A large yellow citrus fruit with somewhat acid juicy pulp.
 • citrus paradisi   
 • grape-fruit   
 • grapefruits   
 • pomelo   
  (noun   )

Other meanings:

 
grapefruit
 
owoc grejpfruta
 
roślina cytrusowa z rodziny rutowatych;

Picture dictionary

grapefruit
grapefruit

Similar phrases in dictionary Polish English. (2)

grejpfrut (owoc)grapefruits
grejpfrutygrapefruit

    Show declension

Example sentences with "grejpfrut", translation memory

add example
W swojej opinii z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie metomylu i tiodikarbu Urząd uznał, że przy obecnych NDP dla winogron, kapusty głowiastej, sałaty, kalafiorów, ziemniaków, pomidorów, bakłażanów, ogórków, grejpfrutów, pomarańczy, cytryn, lim, mandarynek, brzoskwiń, śliwek, papryki, jabłek, gruszek, pigw, bananów, mango, ananasów, marchwi, selera korzeniowego, rzodkiewki, brukwi, melonów, arbuzów, dyni, kukurydzy cukrowej, brokułów, jarmużu, kalarepy, endywii, pora i buraka cukrowego istnieje ryzyko, że akceptowane dzienne pobranie i ostra dawka referencyjna zostaną przekroczone dla jednej lub wielu grup konsumentówIn its opinion of ‧ September ‧ concerning methomyl and thiodicarb the Authority concluded that at the current MRLs for grapes, head cabbage, lettuce, cauliflower, potatoes, tomatoes, aubergines, cucumbers, grapefruit, oranges, lemons, limes, mandarins, peaches, plums, peppers, apples, pears, quinces, bananas, mangoes, pineapples, carrots, celeriac, radishes, swedes, (water) melons, pumpkins, sweet corn, broccoli, kale, kohlrabi, scarole, leek and sugar beet there is a risk that the Acceptable Daily Intake and the Acute Reference Dose (ARfD) for one or more consumer groups will be exceeded
Artykuł ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ ustanawia wspólnotowe progi dla przetwórstwa osobno dla cytryn, pomarańczy, grejpfrutów oraz zbiorczo dla mandarynek, klementynek i mandarynekArticle ‧ of Regulation (EC) No ‧ lays down Community processing thresholds for lemons, oranges and grapefruit separately, and for mandarins, clementines and satsumas, hereinafter referred to as
Usunąłem kiedyś wyrostek łyżeczką do grejpfrutaI once removed a guy' s appendix with a grapefruit spoon
Cząstki grejpfrutów, włącznie z pomeloGrapefruit segments, including pomelos
grejpfrutów i pomelograpefruit and pomelos
Powinny w szczególności wyszczególnić obszary pod pomarańcze, małe owoce cytrusowe, cytryny, grejpfruty i pomelo, na podstawie rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiającego zintegrowany system zarządzania i kontroli niektórych wspólnotowych systemów pomocy [‧], ostatnio zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧ [‧]They should, in particular, specify the areas under oranges, small citrus fruits, lemons, grapefruit and pomelos, on the basis of Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ November ‧ establishing an integrated administration and control system for certain Community aid schemes, as last amended by Commission Regulation (EC) No ‧, and of Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ December ‧ laying down detailed rules for applying the integrated administration and control system for certain Community aid schemes established by Council Regulation (EEC) No ‧, as amended by Regulation (EC) No ‧, for the purposes of all inspections and controls deemed necessary
Ma pani szczęście, że nie chciała pani grejpfrutów,... Nie doczekałaby się pani do poniedziałku!You' re lucky you don' t want grapes,... you' d have gotten it on Monday!
Części grejpfrutów, mrożoneGrapefruit segments, frozen
Podczas badania zgodności z krajowymi progami przetworzenia dla pomarańczy, cytryn, i grejpfrutów oraz wspólnie dla mandarynek, klementynek i mandarynekIn examining compliance with the national processing thresholds for oranges, lemons and grapefruit and for the product group comprising mandarins, clementines and satsumas, for the new Member States only, the calculation shall be based
Wyciąg z cytrusów/wyciąg z grejpfrutaCitrus extract/grapefruit extract
od dnia ‧ lipca poprzedniego roku gospodarczego do dnia ‧ czerwca bieżącego roku w przypadku grejpfrutów i pomarańczfrom ‧ July of the previous marketing year to ‧ June of the current year in the case of grapefruit and oranges
wyciąg z pestek grejpfrutaGrapefruit seed extract
W związku z tym kwoty pomocy w odniesieniu do grejpfrutów i pomelo wskazane w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ na rok gospodarczy ‧/‧ muszą zostać obniżone w Grecji o ‧,‧ %, a w Hiszpanii o ‧,‧ %The amounts of aid for grapefruit and pomelos indicated in Annex I to Regulation (EC) No ‧/‧ for the ‧/‧ marketing year should therefore be reduced by ‧,‧ % in Greece and ‧,‧ % in Spain
Progi dla przetwórstwa są ustalane dla Wspólnoty i dla każdego Państwa Członkowskiego będącego producentem, z jednej strony osobno dla cytryn, grejpfrutów i pomarańczy i z drugiej strony zbiorczo, dla mandarynek, klementynek i mandarynekProcessing thresholds shall be established for the Community and for each producer Member State, on the one hand for lemons, oranges and grapefruit separately and, on the other hand, for mandarins, clementines and satsumas taken together
Należy unikać spożywania soku z grejpfrutów i innych pokarmów, o których wiadomo, że hamują działanie CYP‧AGrapefruit juice and other foods that are known to inhibit CYP‧A‧ should be avoided
Sądził, iż zasięg przesłania czegoś pokroju grejpfruta ogranicza się do około ‧ kilometrówHe seemed to think that the range of transporting something like a grapefruit was limited to about a ‧ miles
Progi przetworzenia są ustalane, z jednej strony, osobno dla cytryn, grejpfrutów i pomarańczy, i z drugiej strony, wspólnie dla mandarynek, klementynek i mandarynekProcessing thresholds shall be established, on the one hand, for lemons, grapefruit and oranges separately, and, on the other hand, for mandarins, clementines and satsumas taken together, as follows
Ostatniej nocy, masturbowałem się do grejpfrutaLast night I masturbated into a grapefruit
świeże słodkie pomarańcze, świeże cytryny, świeże grejpfruty, świeże mandarynki, sok pomarańczowy, sok cytrynowy, sok grejpfrutowy, części grejpfruta, sucha pektynafresh sweet oranges, fresh lemons, fresh grapefruit, fresh tangerines, orange juice, lemon juice, grapefruit juice, grapefruit segments, dry pectin
W świetle informacji o oksydacji w trakcie metabolizmu beksarotenu poprzez układ cytochromu P‧A‧, sok grejpfruta może teoretycznie powodować wzrost stężenia beksarotenu w osoczuOn the basis of the oxidative metabolism of bexarotene by cytochrome P‧A‧, grapefruit juice may theoretically lead to an increase in plasma bexarotene concentrations
W przypadku przetwórców słodkich pomarańczy, mandarynek, klementynek, satsumy, cytryn, grejpfrutów i pomelo, prowadzone są następujące kontrole dla każdego zakładu, produktu i roku gospodarczegoFor processors of sweet oranges, mandarins, clementines, satsumas, lemons, grapefruit and pomelos, the following checks shall be conducted for each plant, product and marketing year
System wprowadzony rozporządzeniem Rady (WE) nr ‧ z dnia ‧ października ‧ r. wprowadzającym program pomocy wspólnotowej dla producentów niektórych owoców cytrusowych [‧] przewiduje pomoc dla organizacji producentów cytryn, grejpfrutów, pomarańczy, mandarynek, klementynek i satsuma dostarczonych przetwórcom w ramach umówThe scheme introduced by Council Regulation (EC) No ‧ of ‧ October ‧ introducing a Community aid scheme for producers of certain citrus fruits provides for aid to producer organisations for lemons, grapefruit, oranges, mandarins, clementines and satsumas supplied to processors under contracts
Jeśli pacjent regularnie spożywa grejpfruty lub sok z grejpfrutów, należy poradzić się lekarza, ponieważ owoce te mogą zmienić reakcję organizmu na leczenie lekiem TargretinIf you regularly consume grapefruit or grapefruit juice, please consult your doctor as these have the potential to alter your body s response to Targretin therapy
podaż cytryn, grejpfrutów, pomarańczy i mandarynek we Wspólnocie wciąż odpowiada popytowi na świeże owoce na rynku w odniesieniu do pewnych odmian produktówWhereas the Community supply of lemons, grapefruit, oranges and mandarins continues to keep pace with demand on the market in fresh fruit products for some varieties of products
Kawałki grejpfrutówGrapefruit segments
Showing page 1. Found 79 sentences matching phrase "grejpfrut".Found in 0.172 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.