Translations into English:

  • exocrine glands   

Example sentences with "gruczoł zewnątrzwydzielniczy", translation memory

add example
W dziewięciomiesięcznych badaniach nad toksycznością dawek wielokrotnych u szczurów i małp stwierdzono, że podstawowymi narządami, na które wpływa lek, są: przewód pokarmowy (nudności i biegunki u małp), nadnercza (przekrwienie kory i (lub) krwotoki u szczurów i małp, z martwicą i następującym po niej włóknieniem u szczurów), układ limfatyczny i krwiotwórczy (zmniejszenie liczby komórek szpiku kostnego i zanik tkanki limfoidalnej grasicy, śledziony i węzłów chłonnych), zewnątrzwydzielnicza część trzustki (degranulacja komórek pęcherzykowych z martwicą pojedynczych komórek), ślinianki (przerost gronek), stawy (zgrubienie płytki wzrostu), macica (zanik) i jajniki (zmniejszony wzrost pęcherzykówIn rat and monkey repeated-dose toxicity studies up to ‧-months duration, the primary target organ effects were identified in the gastrointestinal tract (emesis and diarrhoea in monkeys), adrenal gland (cortical congestion and/or haemorrhage in rats and monkeys, with necrosis followed by fibrosis in rats), haemolymphopoietic system (bone morrow hypocelularity, and lymphoid depletion of thymus, spleen, and lymph node), exocrine pancreas (acinar cell degranulation with single cell necrosis), salivary gland (acinar hypertrophy), bone joint (growth plate thickening), uterus (atrophy) and ovaries (decreased follicular development
Receptory wykrywające wapń na powierzchni głównych komórek gruczołu przytarczycznego zapewniają podstawową regulację wydzielania PTHThe calcium sensing receptor on the surface of the chief cell of the parathyroid gland is the principal regulator of PTH secretion
W badaniach nad działaniem rakotwórczym rysperydonu u szczurów i myszy obserwowano wzrost gruczolaka przysadki (mysz), gruczolaka trzustki (szczur), gruczolaka gruczołów mlecznych (oba gatunkiIn oral carcinogenicity studies of risperidone in rats and mice, increases in pituitary gland adenomas (mouse), endocrine pancreas adenomas (rat), and mammary gland adenomas (both species) were seen
Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po radykalnym usunięciu gruczołu krokowego z powodu raka.Model of patient care after radical removal of the prostate due to cancer
zapalenie gruczołu krokowegoProstatitis
Określenie dokumentu objaśniającego dotyczącego leczenia aromaterapią i fitoterapią zapalenia gruczołu sutkowego u bydładefinition of a demonstration protocol for the treatment of mastitis in bovine animals with aromatherapy and herbal medicine
Działając w ten sposób degareliks natychmiast zmniejsza stężenie męskiego hormonu, testosteronu, który pobudza rozwój raka gruczołu krokowegoBy doing so, degarelix immediately reduces the level of the male hormone testosterone that stimulates the prostate cancer
Narządami docelowymi dla zmian nowotworowych były nerki, pęcherz moczowy, cewka moczowa, gruczoł napletkowy i łechtaczkowy, jelito cienkie, przytarczyce, nadnercza oraz dno żołądkaTarget organs for neoplastic changes were the kidneys, urinary bladder, urethra, preputial and clitoral gland, small intestine, parathyroid glands, adrenal glands and non-glandular stomach
Fe' Tor ma urządzenie, które doi ten gruczołFe' Tor' s got a machine that milks this gland
W badaniach oceniających karcynogenność doustnie podanego rysperydonu u szczurów i myszy obserwowano zwiększenie częstości występowania gruczolaków przysadki mózgowej (myszy), hormonalnie czynnych gruczolaków trzustki (szczury) i gruczolaków gruczołu piersiowego (oba gatunkiIn oral carcinogenicity studies of risperidone in rats and mice, increases in pituitary gland adenomas (mouse), endocrine pancreas adenomas (rat), and mammary gland adenomas (both species) were seen
Śmierć dwóch z trzech myszy w ciągu ‧ godzin po wszczepieniu ekstraktu odpowiadającego ‧ g gruczołu jelita środkowego lub ‧ g całego ciała uznaje się za wynik dodatni na obecność jednej lub więcej toksyn określonych w rozdziale V pkt ‧ lit. c)–e) sekcji ‧ załącznika ‧ do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ w ilościach przekraczających określone poziomyWhere two out of three mice die within ‧ hours of inoculation with an extract equivalent to ‧ g hepatopancreas or ‧ g whole body, this shall be considered a positive result for the presence of one or more toxins as referred to in Chapter V(c), (d) and (e) of Section ‧ of Annex ‧ to Regulation (EC) No ‧/‧ at levels above those laid down
Lek Ciprofloxacin Nycomed stosuje się w leczeniu kilku rodzajów zakażeń u dorosłych, takich jak zapalenie płuc, niektórych rodzaje zakażeń dróg moczowych, zakażenia gruczołu krokowego (prostaty), zakażenia w obrębie jamy brzusznej i jelit, niektóre zakażenia skóry, zakażenia kości oraz zakażenia u pacjentów z osłabioną odpornościąCiprofloxacin Nycomed is used for the treatment of several types of infections in adults such as pneumonia, certain types of urinary tract infections, infections in the prostate, infections in the abdomen and around the gut, certain skin infections, infections in the bones and of infections in patients with poor immune system
Zapalenie wymienia jest zakażeniem gruczołu mlecznegoMastitis is an infection in the udder
Częstość występowania łagodnych gruczolakowłókniaków gruczołu sutkowego u szczurów była zwiększona w przypadku dużej ekspozycji (ekpozycja ‧ razy większa niż dawka terapeutyczna), ale pozostawała w zakresie takim, jak dla kontroliThe frequency of benign mammary fibroadenomas observed in the rat was increased with high exposures (‧-fold the exposure at the therapeutic dose) but remains in the range of that of controls
naczyniową lub płuc, astmą oskrzelową, chorobą nerek lub chorobą gruczołów dokrewnych lub z chorobą wrzodową w wywiadzie, bądź drgawkamipulmonary disease, bronchial asthma, renal or endocrine disease, or history of peptic ulcer disease or of convulsions
Gruczoły adrenalinyThe adrenal glands
Wykrawanie: usunąć gruczoł i tłuszczTrimming: remove gland and de-fat
Mięczaki muszą być ostrożnie otwarte, aby nie uszkodzić tkanek, w szczególności płaszcza, skrzeli, serca, gruczołu trawiennegoThe molluscs must be opened carefully so as not to damage the tissues, in particular the mantle, gills, heart and digestive gland
Badano skuteczność i bezpieczeństwo stosowania degareliksu w dwóch różnych schematach dawkowania: podawanie raz w miesiącu, z dawką początkową ‧ mg (‧ mg/ml) i następującymi po niej co miesiąc, podawanymi podskórnie dawkami ‧ mg (‧ mg/ml) lub ‧ mg (‧ mg/ml), w porównaniu z podawaną raz w miesiącu domięśniowo leuproreliną w dawce ‧, ‧ mg, u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego, u których konieczne było zastosowanie blokady androgenowejThe study investigated the efficacy and safety of two different degarelix monthly dosing regimens with a starting dose of ‧ mg (‧ mg/ml) followed by monthly doses subcutaneous administration of ‧ mg (‧ mg/ml) or ‧ mg (‧ mg/ml), in comparison to monthly intramuscular administration of ‧ mg leuprorelin in patients with prostate cancer requiring androgen deprivation therapy
Jednakże, ponieważ doświadczenie kliniczne związane ze stosowaniem olanzapiny u pacjentów ze współistniejącymi chorobami jest ograniczone, należy zachować ostrożność przepisując lek pacjentom z przerostem gruczołu krokowego, niedrożnością porażenną jelit i podobnymi schorzeniamiHowever, as clinical experience with olanzapine in patients with concomitant illness is limited, caution is advised when prescribing for patients with prostatic hypertrophy, or paralytic ileus and related conditions
W porządku, zabierz swoje gruczoły i swoje medaliony, i kochaj się chociaż raz, wolnaFine, you take your glands, and your medallions, and make love for once, freely
[ Nazwa własna ] ‧ mg jest wskazany w leczeniu miejscowo zaawansowanego raka gruczołu krokowego w monoterapii lub jako leczenie uzupełniające po radykalnej prostatektomii lub radioterapii u pacjentów z dużym ryzykiem progresji choroby (patrz punkt[ Invented name ] ‧mg is indicated either alone or as adjuvant to radical prostatectomy or radiotherapy in patients with locally advanced prostate cancer at high risk for disease progression (see section
Określenie, we współpracy z doradcami zewnętrznymi, dokumentu objaśniającego dotyczącego leczenia aromaterapią i fitoterapią zapalenia gruczołu sutkowego u bydła i owiecin conjunction with external consultants, creating a demonstration protocol for using aromatherapy and herbal medicine to treat mastitis in cattle and sheep
Zabiegi endoskopowe w rozroście gruczołu krokowego z uwzględnieniem problemów pielęgnacyjnych.Endoscopic surgery in the prostate hyperplasia including the nursing problems.
Showing page 1. Found 438 sentences matching phrase "gruczoł zewnątrzwydzielniczy".Found in 0.726 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.