Translations into English:

  • favus   
  • favus (avian dermatophytosis)   

Example sentences with "grzybica woszczynowa", translation memory

add example
Więc robił wszystko stopami.- A wtedy dostał grzybicy iUp till he got this, uh, fungus
Rola grzybów z rodzaju Candida w grzybicach powierzchownychThe role of fungi of the genus Candida in the superficial mycoses
zakażenia oportunistyczne (w tym gruźlica, histoplazmoza), posocznica, ropień, zakażenia stawów, zakażenia skóry (w tym zapalenie tkanki łącznej i liszajec), grzybice powierzchniowe (w tym skóry, paznokci i stópopportunistic infections (including tuberculosis, histoplasmosis), sepsis, abscess, joint infection, skin infection (including cellulitis and impetigo), superficial fungal infections (including skin, nail and foot
Podczas oceny pacjenta w kierunku zakażeń, należy wziąć pod uwagę narażenie pacjenta na zakażenia oportunistyczne (np. narażenie na grzybice endemiczneIn evaluating patients for infections, the patient s risk for relevant opportunistic infections (e. g., exposure to endemic mycoses) should be considered
U pacjentów narażonych na gruźlicę i pacjentów, którzy podróżowali w rejonach o wysokim ryzyku zachorowania na gruźlicę lub występujących endemicznie grzybic, takich jak histoplazmoza, kokcydioidomykoza lub blastomykoza, przed rozpoczęciem terapii należy rozważyć oczekiwane korzyści i możliwe zagrożenia związane z leczeniem produktem Humira (patrz Zakażenia oportunistyczneIn patients who have been exposed to tuberculosis and patients who have travelled in areas of high risk of tuberculosis or endemic mycoses, such as histoplasmosis, coccidioidomycosis, or blastomycosis, the risk and benefits of treatment with Humira should be considered prior to initiating therapy (see Opportunistic infections
Związek pomiędzy psychospołecznymi determinantami zachowań, a zachowaniami zapobiegającymi powstawaniu grzybicy stóp u kobietThe relationship between psychosocial determinants of behavior, and behaviors intended to prevent athlete's foot in women
charakterystyczny zapach oliwy pozyskanej z oliwek zaatakowanych przez grzybice i drożdże na skutek przechowywania owoców przez szereg dni w wilgocicharacteristic flavour of oil from olives in which large numbers of fungi and yeasts have developed as a result of storage for several days in humid conditions
wykazano, że sposób i tryb stosowania tkanki lub komórki u biorcy pociągają za sobą znacznie niższe ryzyko przenoszenia infekcji bakteryjnych lub grzybicy na biorcę niż w przypadku transplantacji komórki i tkanki; lubor, where it is demonstrated that the mode and route of application of the tissue or cell to the recipient implies a significantly lower risk of transmitting bacterial or fungal infection to the recipient than with cell and tissue transplantation
grzybica kropidlakowaaspergillosis
Występowanie grzybic powierzchownych w materiale Zakładu Mykologii Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2002 - 2006.Superficial mycoses in material of Jagiellonian Uniwersity Medical College UJ in Kraków in years 2002 - 2006.
Grzybica dróg płciowychMycosis of the genital tract
zapalenie skóry wywołane przez roztocza, zapalenie oskrzeli, odoskrzelowe zapalenie płuc, zapalenie tkanki łącznej, zapalenie pęcherza, infekcja ucha, infekcja oka, grypa, miejscowa infekcja, zapalenie części nosowej gardła, grzybica paznokci, zapalenie ucha środkowego, przewlekłe zapalenie ucha środkowego, zapalenie gardła, zapalenie płuc, infekcja dróg oddechowych, nieżyt nosa, zapalenie zatok, zapalenie migdałków, zapalenie tchawicy i oskrzeli, infekcja górnych dróg oddechowych, infekcja dróg moczowych, infekcja wirusowaAdverse Drug Reaction acarodermatitis, bronchitis, bronchopneumonia, cellulitis, cystitis, ear infection, eye infection, influenza, localised infection, nasopharyngitis, onychomycosis, otitis media, otitis media chronic, pharyngitis, pneumonia, respiratory tract infection, rhinitis, sinusitis, tonsillitis, tracheobronchitis, upper respiratory tract infection, urinary tract infection, viral infection
Zakażenie zębów, zakażone owrzodzenia skórne, grzybica paznokciTooth infection, infected skin ulcer, onychomycosis
grzybicę systemową i lokalne zmiany w narządach, gdy istnieje podejrzenie, że zostały spowodowane przez czynniki chorobotwórcze przenoszone na ludzi lub przez ich toksynysystematic mycosis and local lesions in organs suspected of having been caused by pathogenic agents transmissible to humans or their toxins
Retrospektywna ocena częstotliwości występowania grzybic układowych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Jana Biziela w BydgoszczyRetrospective Evaluation of the Frequency of Systemic Mycoses in the Period 2008-2011 in Patients Treated in the Ward of Anesthesiology and Intensive Care of the Dr Jan Biziel University Hospital No. 2 in Bydgoszcz.
U pacjentów narażonych na gruźlicę i pacjentów, którzy podróżowali w rejonach o wysokim ryzyku zachorowania na gruźlicę lub występujących endemicznie grzybic, takich jak histoplazmoza, kokcydioidomykoza lub blastomykoza, przed rozpoczęciem terapii należy rozważyć oczekiwane korzyści i możliwe zagrożenia związane z leczeniem produktem Humira (patrz Zakażenia oportunistyczneIn patients who have been exposed to tuberculosis and patients who have travelled in areas of high risk of tuberculosis or endemic mycoses, such as histoplasmosis, coccidiodomycosis, or blastomycosis, the risk and benefits of treatment with Humira should be considered prior to initiating therapy (see Opportunistic infections
"Grzybice skóry i paznokci, rola pielęgniarki w leczeniu i pielęgnowaniu""Mycoses of skin and fingernails, role played by the nurse in treatment and nursing"
U pacjentów narażonych na gruźlicę i pacjentów, którzy podróżowali w rejonach o wysokim ryzyku zachorowania na gruźlicę lub występujących endemicznie grzybic, takich jak histoplazmoza, kokcydioidomykoza lub blastomykoza, przed rozpoczęciem terapii należy rozważyć oczekiwane korzyści i możliwe zagrożenia związane z leczeniem produktem Humira (patrz Zakażenia oportunistyczneIn patients who have been exposed to tuberculosis and patients who have travelled in areas of high risk of tuberculosis or endemic mycoses, such as histoplasmosis, coccidiomycosis, or blastomycosis, the risk and benefits of treatment with Humira should be considered prior to initiating therapy (see Opportunistic infections
Charakterystyka fenotypów wybranych gatunków dermatofitów izolowanych z grzybic powierzchniowychThe charactesristic of phenotype of selected species of dermatophytes isolated from superficial mycoses
Bakteriemia gronkowcowa Gruźlica Odoskrzelowe zapalenie płuc Półpasiec oczny Infekcja paciorkowcem beta hemolizującym Kandydoza Kandydoza genitaliów Zakażenie dróg moczowych Zapalenie pęcherza Grzybica ciała Zapalenie nosogardzieli Nieżyt nosaStaphylococcal bacteraemia Tuberculosis Bronchopneumonia Herpes ophthalmicus Beta haemolytic streptococcal infection Candidiasis Genital candidiasis Urinary tract infection Cystitis Body tinea Nasopharyngitis Rhinitis
grzybicę kropidlakowąaspergillosis
Showing page 1. Found 58 sentences matching phrase "grzybica woszczynowa".Found in 0.501 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.