Translations into English:

  • mate     
    (verb, noun   )
  • paraguay tea   
  • yerba mate   
    (noun   )

Example sentences with "herbata paragwajska", translation memory

add example
KAWA, HERBATA, MATÉ (HERBATA PARAGWAJSKA) I PRZYPRAWYCOFFEE, TEA, MATÉ AND SPICES
herbata, łącznie z herbatą paragwajską i innymi roślinami do zaparzaniaTea, maté and other plant products for infusions
CPA ‧.‧.‧: Ekstrakty, esencje, koncentraty i preparaty z herbaty lub matę (herbaty paragwajskiejCPA ‧.‧.‧: Extracts, essences, concentrates and preparations of tea or maté
Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub herbaty paragwajskiej oraz przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji i koncentratówExtracts, essences or concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of those extracts, essences or concentrates
Kawa, herbata, maté (herbata paragwajska) i przyprawyCoffee, tea, maté and spices
Na bazie ekstraktów, esencji lub koncentratów herbaty, lub maté (herbaty paragwajskiejWith a basis of extracts, essences or concentrates of tea or maté
ekstraktów kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) (pozycjaextracts of coffee, tea or maté (heading
Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) oraz przetwory na bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej); cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentratyExtracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof
CPA ‧.‧.‧: Ekstrakty, esencje, koncentraty i preparaty z herbaty lub maté (herbaty paragwajskiejCPA ‧.‧.‧: Extracts, essences, concentrates and preparations of tea or maté
Ekstrakty, esencje lub koncentraty kawy, herbaty lub herbaty paragwajskiej, oraz przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratówExtracts, essences or concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates
Ekstrakty, esencje i koncentraty herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) i przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów, lub na bazie herbaty, lub maté (herbaty paragwajskiejExtracts, essences and concentrates, of tea or maté, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates, or with a basis of tea or maté
Umawiające się Strony zobowiązują się promować rozwój i zróżnicowanie produkcji paragwajskiej w sektorach przemysłowym i usług, kierując ofertę współpracy, w szczególności, do średnich i małych przedsiębiorstw oraz wspierając kroki zmierzające do ułatwienia dostępu tych przedsiębiorstw do źródeł finansowania, rynków, odpowiedniej technologiiThe Contracting Parties agree to promote the expansion and diversification of Paraguay
Prawo paragwajskie jest stosowane na zasadzie niedyskryminacyjnejParaguayan law shall be applied on a non-discriminatory basis
Taryfy pobierane przez przewoźnika(-ów) lotniczego(-ych) wyznaczonego(-ych) przez państwo członkowskie zgodnie z umową wymienioną w załączniku I zawierającą postanowienie wymienione w załączniku ‧ lit. e) za przewóz pomiędzy Republiką Paragwaju a innym państwem członkowskim LACAC podlegają prawu paragwajskiemu dotyczącemu pozycji dominującej w zakresie cenThe tariffs to be charged by the air carrier(s) designated by a Member State under an agreement listed in Annex I containing a provision listed in Annex II(e) for carriage between the Republic of Paraguay and another LACAC Member State shall be subject to Paraguayan law concerning price leadership
Powstanie państwa paragwajskiego i dyktatura Doktora FranciiThe establishment of Paraguay and the dictatorship of Doctor Francia
Ja już nie pijam herbaty, tatoI don' t drink tea anymore, dad
Mrożona herbata i kawa.- Gorąca kawaIced tea and coffee
Usuwanie kofeiny/teiny lub środków podrażniających i substancji zawierających goryczkę z kawy i herbatyDecaffeination of, or removal of irritants and bitterings from coffee and tea
mg/kg w kawie lub herbaciemg/kg in the coffee or tea
Przyjeżdża tylko na herbatęShe' s only coming for tea
Hej, chcesz herbatęCHUCKLES) Okay
Showing page 1. Found 1240 sentences matching phrase "herbata paragwajska".Found in 0.849 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.