Translations into English:

  • canine herpesvirus   
     
    taxonomic terms (viruses)

Example sentences with "herpeswirusy psów", translation memory

add example
Substancją czynną preparatu Eurican Herpes ‧ są antygeny herpeswirusa psów (szczepu F‧) w dawce od ‧, ‧ do ‧, ‧ μgEurican Herpes ‧ contains the active substance canine herpes virus (F‧ strain) antigens in a dose of ‧ to ‧ μg
Po ekspozycji na herpeswirusy psów w późniejszym okresie życia szczenięta nie ulegają zakażeniu lub ma ono o wiele lżejszy przebiegWhen exposed to canine herpes virus later in life, the puppies will either not become infected or have a much less serious infection
Po wstrzyknięciu ta niewielka ekspozycja pomaga układowi odpornościowemu psa w wytworzeniu przeciwciał przeciwko herpeswirusom psów oraz w ich zneutralizowaniuWhen injected, this small exposure helps the dog s immune system to synthesize antibodies against the canine herpes virus and to neutralize it
Preparat Eurican Herpes ‧ zawiera niewielkie ilości antygenów herpeswirusów psówEurican Herpes ‧ contains small amounts of canine herpes virus antigens
Szczepionkę Suvaxyn Aujeszky ‧ + O/W stosuje się do szczepienia świń w wieku od ‧ tygodni przeciwko chorobie Aujeszky’ ego – chorobie podobnej do wścieklizny, która jest wywoływana przez herpeswirusaSuvaxyn Aujeszky ‧ + O/W is used to vaccinate pigs from the age of ‧ weeks against Aujeszky s disease, an illness similar to rabies that is caused by a herpesvirus
Preparat Purevax RCCh to szczepionka zawierająca następujące substancje czynne: • atenuowany (osłabiony) herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F‧), • antygeny inaktywowanego (martwego) kaliciwirusa kotów (szczepy FCV ‧ i G‧). • atenuowany Chlamydophila felis (szczepPurevax RCCh is a vaccine containing the following active substances: attenuated (weakened) feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F‧ strain), inactivated (killed) calicivirosis antigens (FCV ‧ and G‧ strains), attenuated Chlamydophila felis (‧ strain
Atenuowany herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F‧) ≥ ‧. ‧ CCID‧ Antygeny inaktywowanego kaliciwirusa kotów (szczepy FCV ‧ i FCV G‧)............ ≥ ‧. ‧ ELISA UAttenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F‧ strain)..................................... ‧ CCID‧ Inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV ‧ and G‧ strains)............................. ‧ ELISA U
Czynne uodpornianie suk w celu zapobiegania śmiertelności, objawom klinicznym i zmianom patologicznym u szczeniąt wywoływanym przez zakażenia herpeswirusami w pierwszych dniach życiaActive immunisation of bitches to prevent mortality, clinical signs and lesions in puppies resulting from canine herpes virus infections acquired in the first few days of life
Preparat Purevax RCPCh FeLV jest szczepionką, która zawiera następujące substancje czynne: • atenuowany (osłabiony) herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F‧); • antygeny inaktywowanego (zabitego) kaliciwirusa (szczepy FCV ‧ i G‧); • atenuowany Chlamydophila felis (szczep ‧); • atenuowany wirus panleukopenii kotów (PLI IV); • antygeny wirusa białaczki kotów (FeLV) rekombinowane w wirusie Canarypox (vCPPurevax RCPCh FeLV is a vaccine containing the following active substances: attenuated (weakened) feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F‧ strain), inactivated (killed) calicivirosis antigens (FCV ‧ and G‧ strains), attenuated Chlamydophila felis (‧ strain), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), feline leukaemia virus (FeLV) recombinant canarypox virus (vCP
Preparat Purevax RCP FeLV jest szczepionką, która zawiera następujące substancje czynne: • atenuowany (osłabiony) herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F‧); • antygeny inaktywowanego (zabitego) kaliciwirusa (szczepy FCV ‧ i G‧); • atenuowany wirus panleukopenii kotów (PLI IV); • antygeny wirusa białaczki kotów (FeLV) rekombinowane w wirusie Canarypox (vCPPurevax RCP FeLV is a vaccine containing the following active substances: attenuated (weakened) feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F‧ strain), inactivated (killed) calicivirosis antigens (FCV ‧ and G‧ strains), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), feline leukaemia virus (FeLV) recombinant canarypox virus (vCP
Atenuowany herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F‧): ≥ ‧. ‧ logAttenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FVH F‧ strain): at least ‧ log ‧ CCID‧ per dose Inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV ‧ and FCV G‧ strains): at least ‧ ELISA U per dose
Choroby zakaźne wywołane przez ludzkie Herpeswirusy.Infectious diseases caused by the human Herpesviridae.
Preparat Eurican Herpes ‧ stosuje się do czynnego uodparniania szczennych suk w celu zapobiegania śmiertelności, objawom klinicznym i zmianom patologicznym u szczeniąt spowodowanym przez zakażenia herpeswirusami w pierwszych dniach życiaEurican Herpes ‧ is used to immunise pregnant bitches to prevent mortality, clinical signs and lesions in puppies caused by canine herpes virus infections acquired in the first few days of life
Zgodnie z załącznikiem ‧ do dyrektywy ‧/‧/WE epizootyczną martwicę układu krwiotwórczego ryb łososiowatych, zakaźny zespół owrzodzenia, zakażenie wywoływane przez Bonamia exitiosa, zakażenie wywoływane przez Bonamia ostreae, zakażenie wywoływane przez Marteilia refringens, zakażenie wywoływane przez Microcytos mackini, zakażenie wywoływane przez Perkinsus marinus, zakażenie herpeswirusem koi, zespół Taura (Taura syndrome), chorobę wywoływaną przez Whispovirus (White spot disease) oraz chorobę żółtej głowy (Yellowhead disease) również określa się jako choroby wymagające zgłaszaniaAccording to Annex ‧ of Directive ‧/‧/EC, Epizootic haematopoietic necrosis, epizootic ulcerative syndrome, infection with Bonamia exitiosa, infection with Bonamia ostreae, infection with Marteilia refringens, infection with Microcytos mackini, infection with Perkinsus marinus, Koi herpes virus disease, Taura syndrome, White spot disease and Yellowhead disease are also defined as notifiable diseases
W badaniu dotyczącym szczepienia przypominającego poziom przeciwciał przeciwko herpeswirusowi zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów, kaliciwirusowi oraz panleukopii kotów był wysoki i pozostał stabilny lub nieznacznie wzrastałIn the study looking at booster vaccination, antibody levels against rhinotracheitis herpesvirus, calicivirus infection and feline panleucopenia remained stable at a high level or increased slightly
W badaniu dotyczącym szczepienia przypominającego poziom przeciwciał przeciwko herpeswirusowi zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów oraz przeciwko zakażeniu kaliciwirusem był wysoki i pozostał stabilny lub nieznacznie wzrastałIn the study looking at booster vaccination, antibody levels against rhinotracheitis herpesvirus and calicivirus infection remained stable at a high level or increased slightly
Czynne uodpornianie suk w celu zapobiega śmiertelności, objawom klinicznym i zmianom patologicznym u szczeniąt, wywoływanym przez zakażenia herpeswirusami w pierwszych dniach życiaActive immunisation of bitches to prevent mortality, clinical signs and lesions in puppies resulting from canine herpes virus infections acquired in the first few days of life
Atenuowany herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F‧): ≥ ‧. ‧ log ‧ CCID‧ dawka Antygeny inaktywowanego kaliciwirusa kotów (szczepy FCV ‧ i FCV G‧): ≥ ‧. ‧ ELISA U/‧ dawka Atenuowany wirus panleukopenii kotów (PLI IV): ≥ ‧. ‧ log ‧ CCID‧ dawka Antygeny wirusa białaczki kotów rekombinowane w wirusie Canarypox (vCP‧): ≥ ‧. ‧ log ‧ CCID‧ dawkaAttenuated feline Rhinotracheitis herpesvirus (FVH F‧ strain): at least ‧ log ‧ CCID‧ per dose Inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV ‧ and FCV G‧ strains): at least ‧ ELISA U per dose Attenuated feline Panleucopenia virus (PLI IV): at least ‧ log ‧ CCID‧ per dose FeLV recombinant canarypox virus (vCP‧): at least ‧ log ‧ CCID‧ per dose
Czynne uodpornianie suk w celu zapobiegania śmiertelności, objawom klinicznym i zmianom patologicznym u szczeniąt, wywoływanym przez zakażenia herpeswirusami w pierwszych dniach życiaActive immunisation of bitches to prevent mortality, clinical signs and lesions in puppies resulting from canine herpes virus infections acquired in the first few days of life
W badaniu terenowym dotyczącym podstawowego schematu szczepienia odnotowano wzrost liczby przeciwciał przeciwko herpeswirusowi zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów oraz zakażeniu kaliciwirusemIn the field study of basic vaccination there was an increase in antibodies against feline rhinotracheitis herpesvirus and calicivirus infection
Preparat Purevax RCCh to szczepionka zawierająca następujące substancje czynne: • atenuowany (osłabiony) herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F‧), • antygeny inaktywowanego (martwego) kaliciwirusa kotów (szczepy FCV ‧ i G‧). • atenuowany wirus panleukopenii kotów (PLI IVPurevax RCP is a vaccine containing the following active substances: attenuated (weakened) feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F‧ strain), inactivated (killed) calicivirosis antigens (FCV ‧ and G‧ strains), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV
w odniesieniu do chorób zwierząt akwakultury, takich jak zakaźna martwica układu krwiotwórczego (IHN), zakaźna anemia łososia (ISA), wirusowa posocznica krwotoczna (VHS), zakażenie herpeswirusem koi (KHV), zakażenie wywołane przez Bonamia ostreae, zakażenie wywołane przez Marteilia refrigens i choroba wywoływana przez Whispovirus (White spot disease) u skorupiaków – wniosek o płatność oraz wszystkie istotne informacje, w tym co najmniej informacje określone w załączniku X, stosownie do przypadkuin respect of aquaculture animal diseases such as Infectious haematopoietic necrosis (IHN), Infectious salmon anaemia (ISA), Viral haemorrhagic septicæmia (VHS), Koi herpes virus infection (KHV), Infection with Bonamia ostreae, Infection with Marteilia refringens, White spot disease in crustaceans, the payment application and all relevant information, including at least, the information specified in Annex X, as appropriate
Preparat Purevax RCPCh jest szczepionką, która zawiera następujące substancje czynne: • atenuowany (osłabiony) herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F‧); • antygeny inaktywowanego (zabitego) kaliciwirusa (szczepy FCV ‧ i G‧); • atenuowany Chlamydophila felis (szczep ‧); • atenuowany wirus panleukopenii kotów (PLI IVPurevax RCPCh is a vaccine containing the following active substances: attenuated (weakened) feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F‧ strain), inactivated (killed) calicivirosis antigens (FCV ‧ and G‧ strains), attenuated Chlamydophila felis (‧ strain), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV). Purevax RCPCh is a lyophilisate (freeze-dried pellet) and solvent that are made up into a suspension for injection
Atenuowany herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F‧): ≥ ‧. ‧ log ‧ CCID‧ dawka Antygeny inaktywowanego kaliciwirusa kotów (szczepy FCV ‧ i FCV G‧): ≥ ‧. ‧ ELISA U/‧ dawka Atenuowany Chlamydophila felis (szczep ‧): ≥ ‧. ‧ log ‧ EID‧ dawkaAttenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FVH F‧ strain): at least ‧ log ‧ CCID‧ per dose Inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV ‧ and FCV G‧ strains): at least ‧ ELISA U per dose Attenuated feline Chlamydophila felis (‧ strain): at least ‧ log ‧ EID‧ per dose
II.‧.‧ zwierzęta, o których mowa wyżej, pochodzą z obszaru objętego środkami zwalczania chorób w zakresie [zakaźnego zespołu owrzodzenia (EUS)] [epizootycznej martwicy układu krwiotwórczego (EHN)] [wirusowej posocznicy krwotocznej ryb łososiowatych (VHS)] [zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN)] [zakaźnej anemii łososi (ISA)] [zakażenia herpeswirusem koi (KHV)] [zakażenia Bonamia exitiosa] [zakażenia Perkinsus marinus] [zakażenia Mikrocytos mackini] [zakażenia Marteilia refringens] [zakażenia Bonamia ostreae] [zespołu Taura] [choroby żółtej głowy] [choroby wywoływanej przez Whispovirus] [poniższej nowo pojawiającej się choroby: ...]II.‧.‧ the animals referred to above originate from an area subject to disease control measures regarding [Epizootic ulcerative syndrome (EUS)] [Epizootic haematopoietic necrosis (EHN)] [Viral haemorrhagic septicaemia (VHS)] [Infectious haematopoietic necrosis (IHN)] [Infectious salmon anaemia (ISA)] [Koi herpes virus (KHV)] [Bonamia exitiosa] [Perkinsus marinus] [Mikrocytos mackini] [Marteilia refringens] [Bonamia ostreae] [Taura syndrome] [Yellowhead disease] [White spot disease] [the following emerging disease: ...]
Showing page 1. Found 5253 sentences matching phrase "herpeswirusy psów".Found in 1.055 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.