Translations into English:

  • canine herpesvirus   
     
    taxonomic terms (viruses)

Example sentences with "herpeswirusy psów", translation memory

add example
Substancją czynną preparatu Eurican Herpes ‧ są antygeny herpeswirusa psów (szczepu F‧) w dawce od ‧, ‧ do ‧, ‧ μgEurican Herpes ‧ contains the active substance canine herpes virus (F‧ strain) antigens in a dose of ‧ to ‧ μg
Po wstrzyknięciu ta niewielka ekspozycja pomaga układowi odpornościowemu psa w wytworzeniu przeciwciał przeciwko herpeswirusom psów oraz w ich zneutralizowaniuWhen injected, this small exposure helps the dog s immune system to synthesize antibodies against the canine herpes virus and to neutralize it
Preparat Eurican Herpes ‧ zawiera niewielkie ilości antygenów herpeswirusów psówEurican Herpes ‧ contains small amounts of canine herpes virus antigens
Po ekspozycji na herpeswirusy psów w późniejszym okresie życia szczenięta nie ulegają zakażeniu lub ma ono o wiele lżejszy przebiegWhen exposed to canine herpes virus later in life, the puppies will either not become infected or have a much less serious infection
Preparat Purevax RC stosuje się do szczepienia kotów w wieku powyżej ‧ tygodni przeciwko następującym chorobom: • wirusowemu zapaleniu nosa i tchawicy kotów (choroba grypopodobna wywoływana przez herpeswirusa), • kaliciwirozie kotów (choroba grypopodobna połączona z zapaleniem jamy ustnej wywoływana przez kaliciwirusaPurevax RC is used to vaccinate cats from the age of ‧ weeks against the following diseases: feline viral rhinotracheitis (a flu-like illness caused by a herpesvirus), feline calicivirosis (a flu-like illness with inflammation of the mouth caused by a calicivirus
W badaniu terenowym podstawowego szczepienia zaobserwowano wzrost poziomu przeciwciał przeciwko herpeswirusom wywołującym zapalenie nosa i tchawicy kotów, kaliciwirusom oraz wirusom panleukopenii kotówIn the field study of basic vaccination there was an increase in antibodies against feline rhinotracheitis herpesvirus, calicivirus infection, and feline panleucopenia viruses
Preparat Purevax RCCh stosuje się do szczepienia kotów w wieku powyżej ‧ tygodni przeciwko następującym chorobom: • wirusowemu zapaleniu nosa i tchawicy kotów (choroba grypopodobna wywoływana przez herpeswirusa), • kaliciwirozie kotów (choroba grypopodobna połączona z zapaleniem jamy ustnej wywoływana przez kaliciwirusa). • chlamydiozie (choroba grypopodobna wywoływana przez bakterię C. felisPurevax RCCh is used to vaccinate cats from the age of ‧ weeks against the following diseases: feline viral rhinotracheitis (a flu-like illness caused by a herpesvirus), feline calicivirosis (a flu-like illness with inflammation of the mouth caused by a calicivirus), chlamydiosis (a flu-like illness caused by the bacterium C. felis
Skuteczność preparatu Purevax RC oceniano w kilku badaniach prowadzonych w warunkach laboratoryjnych, w których koty zostały zaszczepione, a następnie zakażone wirulentnym szczepem herpeswirusa i kaliciwirusaThe effectiveness of Purevax RC has been studied in several trials in laboratory conditions where cats were vaccinated and infected with virulent herpesvirus and calicivirus
W badaniu dotyczącym szczepienia przypominającego poziom przeciwciał przeciwko herpeswirusowi zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów oraz przeciwko zakażeniu kaliciwirusem był wysoki i pozostał stabilny lub nieznacznie wzrastałIn the study looking at booster vaccination, antibody levels against rhinotracheitis herpesvirus and calicivirus infection remained stable at a high level or increased slightly
Zakażenie herpeswirusem koi (KHVKoi herpes virus disease (KHV
II.‧.‧ [Wymogi dla gatunków podatnych na wirusową posocznicę krwotoczną (VHS), zakaźną martwicę układu krwiotwórczego (IHN), zakaźną anemię łososi (ISA), zakażenie herpeswirusem koi (KHV) oraz chorobę wywoływaną przez Whispovirus przeznaczonych dla państwa członkowskiego, strefy lub enklawy uznanych za wolne od choroby lub objętych programem nadzoru lub eliminowania właściwej chorobyII.‧.‧ [Requirements for species susceptible to Viral haemorrhagic septicaemia (VHS), Infectious haematopoietic necrosis (IHN), Infectious salmon anaemia (ISA), Koi herpes virus (KHV) and White spot disease intended for a Member State, zone or compartment declared disease free or subject to a surveillance or eradication programme for the relevant disease
Preparat Purevax RCPCh jest szczepionką, która zawiera następujące substancje czynne: • atenuowany (osłabiony) herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F‧); • antygeny inaktywowanego (zabitego) kaliciwirusa (szczepy FCV ‧ i G‧); • atenuowany Chlamydophila felis (szczep ‧); • atenuowany wirus panleukopenii kotów (PLI IVPurevax RCPCh is a vaccine containing the following active substances: attenuated (weakened) feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F‧ strain), inactivated (killed) calicivirosis antigens (FCV ‧ and G‧ strains), attenuated Chlamydophila felis (‧ strain), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV). Purevax RCPCh is a lyophilisate (freeze-dried pellet) and solvent that are made up into a suspension for injection
Czynne uodpornianie suk w celu zapobiegania śmiertelności, objawom klinicznym i zmianom patologicznym u szczeniąt, wywoływanym przez zakażenia herpeswirusami w pierwszych dniach życiaActive immunisation of bitches to prevent mortality, clinical signs and lesions in puppies resulting from canine herpes virus infections acquired in the first few days of life
W badaniu oceniającym szczepienie przypominające poziom przeciwciał przeciwko herpeswirusom wywołującym zapalenie nosa i tchawicy, kaliciwirusom i panleukopenii kotów pozostawał stabilny na wysokim poziomie lub nieznacznie wzrastałIn the study looking at booster vaccination, antibody levels against rhinotracheitis herpesvirus, calicivirus infection and feline panleucopenia remained stable at a high level or increased slightly
Dla celów niniejszego rozporządzenia OsHV-‧ μvar oznacza genotyp wirusa herpeswirus-‧ ostryg (OsHV-‧), który zdefiniowano na podstawie danych dotyczących częściowej sekwencji wykazującej systematyczną delecję ‧ par zasad w ORF ‧ genomu w porównaniu z OsHV-‧ (GenBank numer dostępu AYFor the purposes of this Regulation, OsHV-‧ μvar means a genotype of the virus Ostreid herpesvirus-‧ (OsHV-‧) which is defined on the basis of partial sequence data exhibiting a systematic deletion of ‧ base pairs in ORF ‧ of the genome in comparison with OsHV-‧ (GenBank ‧ AY
w odniesieniu do chorób zwierząt akwakultury, takich jak zakaźna martwica układu krwiotwórczego (IHN), zakaźna anemia łososia (ISA), wirusowa posocznica krwotoczna (VHS), zakażenie herpeswirusem koi (KHV), zakażenie wywołane przez Bonamia ostreae, zakażenie wywołane przez Marteilia refrigens i choroba wywoływana przez Whispovirus (White spot disease) u skorupiaków – wszystkie istotne informacje, w tym co najmniej informacje określone w załączniku X, stosownie do przypadkuin respect of aquaculture animal diseases such as Infectious haematopoietic necrosis (IHN), Infectious salmon anaemia (ISA), Viral haemorrhagic septicæmia (VHS), Koi herpes virus infection (KHV), Infection with Bonamia ostreae, Infection with Marteilia refringens, White spot disease in crustacean, all the relevant information, including at least, the information specified in Annex X, as appropriate
Preparat Purevax RCPCh FeLV jest szczepionką, która zawiera następujące substancje czynne: • atenuowany (osłabiony) herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F‧); • antygeny inaktywowanego (zabitego) kaliciwirusa (szczepy FCV ‧ i G‧); • atenuowany Chlamydophila felis (szczep ‧); • atenuowany wirus panleukopenii kotów (PLI IV); • antygeny wirusa białaczki kotów (FeLV) rekombinowane w wirusie Canarypox (vCPPurevax RCPCh FeLV is a vaccine containing the following active substances: attenuated (weakened) feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F‧ strain), inactivated (killed) calicivirosis antigens (FCV ‧ and G‧ strains), attenuated Chlamydophila felis (‧ strain), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), feline leukaemia virus (FeLV) recombinant canarypox virus (vCP
Preparat Purevax RCCh to szczepionka zawierająca następujące substancje czynne: • atenuowany (osłabiony) herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F‧), • antygeny inaktywowanego (martwego) kaliciwirusa kotów (szczepy FCV ‧ i G‧). • atenuowany wirus panleukopenii kotów (PLI IVPurevax RCP is a vaccine containing the following active substances: attenuated (weakened) feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F‧ strain), inactivated (killed) calicivirosis antigens (FCV ‧ and G‧ strains), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV
W badaniu dotyczącym szczepienia przypominającego poziom przeciwciał przeciwko herpeswirusowi zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów, kaliciwirusowi oraz panleukopii kotów był wysoki i pozostał stabilny lub nieznacznie wzrastałIn the study looking at booster vaccination, antibody levels against rhinotracheitis herpesvirus, calicivirus infection and feline panleucopenia remained stable at a high level or increased slightly
Zakażenie herpeswirusem koiKoi herpes virus disease
Atenuowany herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F‧) ≥ ‧. ‧ CCID‧ Antygeny inaktywowanego kaliciwirusa kotów (szczepy FCV ‧ i FCV G‧)............ ≥ ‧. ‧ ELISA UAttenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F‧ strain)...................................... ‧ CCID‧ Inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV ‧ and G‧ strains).............................. ‧ ELISA U
Atenuowany herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F‧): ≥ ‧. ‧ log ‧ CCID‧ dawka Antygeny inaktywowanego kaliciwirusa kotów (szczepy FCV ‧ i FCV G‧): ≥ ‧. ‧ ELISA U/‧ dawkaAttenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FVH F‧ strain): at least ‧ log ‧ CCID‧ per dose Inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV ‧ and FCV G‧ strains): at least ‧ ELISA U per dose
Preparat Purevax RC to szczepionka zawierająca następujące substancje czynne: • atenuowany (osłabiony) herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F‧), • antygeny inaktywowanego (martwego) kaliciwirusa kotów (szczepy FCV ‧ i GPurevax RC is a vaccine containing the following active substances: attenuated (weakened) feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F‧ strain), inactivated (killed) calicivirosis antigens (FCV ‧ and G‧ strains
Czynne uodpornianie suk w celu zapobiegania śmiertelności, objawom klinicznym i zmianom patologicznym u szczeniąt wywoływanym przez zakażenia herpeswirusami w pierwszych dniach życiaActive immunisation of bitches to prevent mortality, clinical signs and lesions in puppies resulting from canine herpes virus infections acquired in the first few days of life
Showing page 1. Found 5230 sentences matching phrase "herpeswirusy psów".Found in 3.359 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.