Translations into English:

  • Kashubian language   

Example sentences with "język kaszubski", translation memory

add example
Język kaszubski w kulturze młodych Kaszubów.Kashubian language in Kashubian youth culture.
Sytuacja kaszubszczyzny w okolicach Chmielna i Sierakowic. Społeczny wymiar użycia języka kaszubskiego.Condition of Kashubian language in Chmielno and Sierakowice area. The use of Kashubian - social dimension.
Inicjatywa ta wzbudziła szerokie zainteresowanie , czego dowodem są prośby o dostosowanie modelu Signs in the City do języka kaszubskiego , rumuńskiego i tureckiego .The project has also generated interest elsewhere , with requests to adapt the Signs ‘ in the city model ’ to Kashubian , Romanian and Turkish .
Język Kaszubski - Historia i WspółczesnośćKashubian Language - History and The Present
Postawy mieszkańców Gminy Jastarnia wobec możliwości wprowadzenia języka kaszubskiego jako języka pomocniczego w Urzędzie Gminy w JastarniThe attitudes of Jastarnia inhabitians toward introduction Kashubian language as auxiliary language in Municipal Office of Jastarnia.
Rewitalizacja języka na przykładzie języka kaszubskiegoLanguage revitalization. The kashubian case
Motywy biblijne w twórczości wybranych poetów kaszubskich.The bible motives in caschubian poetry - choosen examples.
Sytuacja prawna mniejszości kaszubskiej w PolsceLegal states of Cassubian minority in Poland
rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Truskawka kaszubska/kaszëbskô malëna (ChOGentering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Truskawka kaszubska/kaszëbskô malëna (PGI
Renomę truskawki kaszubskiej lub kaszëbskô malëna potwierdzają liczne artykuły i dowody świadczące o tym, że produkt ten stał się częścią kultury i tożsamości mieszkańców KaszubThe reputation of truskawka kaszubska or kaszëbskô malëna is confirmed by numerous articles and pieces of evidence demonstrating that the product has become part of the culture and identity of the inhabitants of Kashubia
Środowisko przyrodnicze Pojezierza Kaszubskiego różni się od otaczających obszarów warunkami naturalnymi: klimatem, rzeźbą terenu i rodzajem glebThe natural environment in the Kashubian Lake District is different from that of surrounding areas in terms of climate, relief and soil type
Aż ‧ % badanych znało co najmniej jedną z nazw, pod którą sprzedawany jest produkt – truskawka kaszubska lub kaszëbskô malënaNo fewer than ‧ % of respondents knew at least one of the names under which the product is sold (truskawka kaszubska or kaszëbskô malëna
Truskawka kaszubska lub kaszëbskô malëna produkowana jest na obszarze powiatu kartuskiego, powiatu kościerskiego, powiatu bytowskiego oraz gminy Przywidz, Wejherowo, Luzino, Szemud, Linia, Łęczyce oraz CewiceTruskawka kaszubska or kaszëbskô malëna is produced in the Kartuski, Kościerski and Bytowski districts, as well as in the municipalities of Przywidz, Wejherowo, Luzino, Szemud, Linia, Łęczyce and Cewice
Obszar produkcji truskawki kaszubskiej lub kaszëbskô malëna obejmuje ‧ gminy, z czego aż ‧ należy do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania do strefy nizinnej II, a ‧ z nich leży na terenie strefy nizinnej IThe production area for truskawka kaszubska or kaszëbskô malëna covers ‧ municipalities, as many as ‧ of which lie within less-favoured areas in lowland zone II, and ‧ are in lowland zone I
Działania na rzecz kultuty kaszubskiej w powiecie kartuskim w kontekście szans jakie pojawiły się po akcesji Polski do Unii EuropejskiejKashub culture after Polish accession to the European Union
Możliwości wykorzystania walorów turystycznych Pojezierza Kaszubskiego w czasie szkolnych wycieczek geograficznychExploitation Prospects of the Kashubian Lake District Touristic Advantages in Geographic School Trips
Renomę potwierdzają również próby sprzedawania truskawki z innych regionów, wcześniej dojrzewających, pod nazwą truskawka kaszubska lub kaszëbskô malënaThis reputation is also confirmed by attempts to sell strawberries from other regions, which ripen earlier, under the name truskawka kaszubska or kaszëbskô malëna
Kaszubska polityka symboliKashubian Politics of Symbol
W prasie lokalnej publikuje się informacje istotne dla producentów truskawek oraz szczegółowo komentowane są ich wysiłki związane z jednoczeniem się i wspólnym występowaniem w sprawie truskawki kaszubskiej lub kaszëbskô malëna oraz działaniami mającymi na celu zachowanie jej specyficznej jakości, zapachu i smakuThe local press publishes information vital to strawberry growers and comments at length on their efforts to join forces and take a common stand on the truskawka kaszubska or kaszëbskô malëna, as well as to take action aimed at safeguarding the specific quality, smell and taste of these strawberries
Ponadto, truskawka kaszubska lub kaszëbskô malëna charakteryzuje się smakiem słodszym od owoców pochodzących z innych regionówFurthermore, truskawka kaszubska or kaszëbskô malëna strawberries are characteristically sweeter in flavour than fruit from other regions
Truskawka kaszubska postrzegana jest jako smaczniejsza (‧ %) i słodsza (‧ %) niż inne truskawkiTruskawka kaszubska is perceived as having more flavour (‧ %) and being sweeter (‧ %) than other strawberries
Ludowe katharsis na przykładzie kaszubskiego zwyczaju ścinania kani.The Kashubian custom of the beheading of the kite as an example of a demotic katharsis.
Nowe oblicza tradycji. Współczesne konteksty funkcjonowania kultury kaszubskiejThe new face of tradition. Contemporary contexts of functioning the Kashubian culture
Pod chronioną nazwą truskawka kaszubska lub kaszëbskô malëna mogą być sprzedawane wyłącznie truskawki z następujących odmian o niżej określonych właściwościach sensorycznychOnly the following varieties of strawberries with the following sensory characteristics may be sold as truskawka kaszubska or kaszëbskô malëna
Renomę truskawki kaszubskiej lub kaszëbskô malëna oraz jej silny związek z obszarem geograficznym określonym w punkcie ‧ potwierdzają również wyniki badań konsumenckichThe reputation of truskawka kaszubska or kaszëbskô malëna and its strong links with the geographical area specified in are also confirmed by the results of consumer surveys
Showing page 1. Found 29316 sentences matching phrase "język kaszubski".Found in 9.771 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.