Translations into English:

  • Kashubian language   

Example sentences with "język kaszubski", translation memory

add example
Inicjatywa ta wzbudziła szerokie zainteresowanie , czego dowodem są prośby o dostosowanie modelu Signs in the City do języka kaszubskiego , rumuńskiego i tureckiego .The project has also generated interest elsewhere , with requests to adapt the Signs ‘ in the city model ’ to Kashubian , Romanian and Turkish .
Język kaszubski w kulturze młodych Kaszubów.Kashubian language in Kashubian youth culture.
Postawy mieszkańców Gminy Jastarnia wobec możliwości wprowadzenia języka kaszubskiego jako języka pomocniczego w Urzędzie Gminy w JastarniThe attitudes of Jastarnia inhabitians toward introduction Kashubian language as auxiliary language in Municipal Office of Jastarnia.
Rewitalizacja języka na przykładzie języka kaszubskiegoLanguage revitalization. The kashubian case
Sytuacja kaszubszczyzny w okolicach Chmielna i Sierakowic. Społeczny wymiar użycia języka kaszubskiego.Condition of Kashubian language in Chmielno and Sierakowice area. The use of Kashubian - social dimension.
Język Kaszubski - Historia i WspółczesnośćKashubian Language - History and The Present
Media po Kaszubsku, ich rola i funkcje dawniej i współczesnieKashubian Media, Their Role in the Past and Present
Na obszarze geograficznym określonym w pkt ‧. powinny odbywać się wszystkie etapy produkcji truskawki kaszubskiej lub kaszëbskô malënaAll stages of truskawka kaszubska or kaszëbskô malëna production should take place in the geographical area specified in
Regionalizm kaszubski w dobie przemian. Zespoły folklorystyczne w ostatniej dekadzie XX wiekuThe contemporary kashubian regionalism in time of transformations. Folk ensembles in 1990-2000
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Truskawka kaszubska/kaszëbskô malëna (ChOGCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ November ‧ entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Truskawka kaszubska/kaszëbskô malëna (PGI
Na obszarze produkcji truskawki kaszubskiej lub kaszëbskô malëna, określonym w punkcie ‧, występują jednorodne warunki środowiskoweEnvironmental conditions are homogeneous within the production area for truskawka kaszubska or kaszëbskô malëna specified in
Czy mówisz po kaszubsku?Do you speak Kashubian?
Kaszubska polityka symboliKashubian Politics of Symbol
Demonologia kaszubska w legendach i podaniach regionuKashubian demonology in legends and tradition of the region
Prasa kaszubska w II RzeczpospolitejCassubian press at the time of Second Polish Republic (1918-1939)
Ludowe katharsis na przykładzie kaszubskiego zwyczaju ścinania kani.The Kashubian custom of the beheading of the kite as an example of a demotic katharsis.
Słabe gleby i surowy klimat Pojezierza Kaszubskiego wpływają na opóźnienie czasu kwitnienia truskawek i krótszy okres wegetacyjnyThe poor soils and harsh climate of the Kashubian Lake District have the effect of delaying the time of flowering of the strawberries and shortening the growing season
Pod chronioną nazwą truskawka kaszubska lub kaszëbskô malëna mogą być sprzedawane wyłącznie truskawki z następujących odmian o niżej określonych właściwościach sensorycznychOnly the following varieties of strawberries with the following sensory characteristics may be sold as truskawka kaszubska or kaszëbskô malëna
Motywy biblijne w twórczości wybranych poetów kaszubskich.The bible motives in caschubian poetry - choosen examples.
Tak, mówię po kaszubsku, ale tylko troszeczkę.Yes, I speak Kashubian, but only a little.
Kwestia kaszubska w XIX wiekuThe matter of Cassubia in the 19th century
Obszar ten pod względem geograficznym nazywany jest Pojezierzem Kaszubskim, a pod względem historycznym KaszubamiGeographically, the area in question is called the Kashubian Lake District and, historically, it is known as Kashubia
W prasie lokalnej publikuje się informacje istotne dla producentów truskawek oraz szczegółowo komentowane są ich wysiłki związane z jednoczeniem się i wspólnym występowaniem w sprawie truskawki kaszubskiej lub kaszëbskô malëna oraz działaniami mającymi na celu zachowanie jej specyficznej jakości, zapachu i smakuThe local press publishes information vital to strawberry growers and comments at length on their efforts to join forces and take a common stand on the truskawka kaszubska or kaszëbskô malëna, as well as to take action aimed at safeguarding the specific quality, smell and taste of these strawberries
Kaszubski ruch regionalny - dylematy współczesności.The Kashubian regionalism - recent dilemmas.
O renomie truskawki kaszubskiej świadczą także działania podejmowane przez odbiorców (chłodnie i zakłady przetwórcze), którzy pozostawiają rezerwy na potrzeby skupu truskawek kaszubskich lub kaszëbskô malëna pojawiających się później niż truskawki z innych regionów krajuMeasures taken by buyers (cold storage facilities and processing plants) also reflect the good reputation enjoyed by the truskawka kaszubska, as they leave reserves for purchasing truskawka kaszubska or kaszëbskô malëna, which appear later than strawberries from other regions of Poland
Showing page 1. Found 29316 sentences matching phrase "język kaszubski".Found in 3.996 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.