pronunciation: IPA: kaˈlɔrjja

Translations into English:

 • calorie   
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  amount of heat to raise 1 gram of water by 1°C
   
  fiz. fizyka pozaukładowa jednostka ciepła równa ilości ciepła potrzebnej do pogrzania 1 grama wody o 1 kelwin;
   
  The amount of energy needed to raise the temperature of one gram of water by one degree Celsius, equal to about 4.19 joules.
 • gram calorie   
   
  The amount of energy needed to raise the temperature of one gram of water by one degree Celsius, equal to about 4.19 joules.
 • small calorie   
   
  The amount of energy needed to raise the temperature of one gram of water by one degree Celsius, equal to about 4.19 joules.
 • calory   

Other meanings:

 
pot. potocznie kilokaloria

Example sentences with "kaloria", translation memory

add example
Mają ‧ kaloriiThat' s ‧ calories
Coraz większa liczba środków spożywczych, które nie są przeznaczone jednoznacznie dla potrzeb żywienia dietetycznego, wprowadzana jest na rynek z tego typu informacjami, jak również z uwagami o zdolności produktu do ograniczania przyswajania kaloriiA growing number of foods not specifically designed for weight control are marketed with the use of the such references and reference to the product's ability to reduce the available energy from the diet
I proszę uwazać na kalorieAnd I beg of you, watch the calories
U pacjentów z zespołem Pradera-Willego leczenie powinno być zawsze połączone z ograniczeniem kalorii w diecieIn patients with PWS, treatment should always be in combination with a calorie-restricted diet
Pacjenci powinni stosować dietę zawierającą około ‧ % kalorii pochodzących z tłuszczówThe patient should be on a diet in which about ‧ % of the calories come from fat
Teoretycznie będzie mniej kaloriiBye.- Supposed to be less calories
" ‧ kalorii dla Niemców, ‧ kalorii dla Polaków, ‧ kalorii dla mieszkańców getta "- To teraz będzie głód zamiast epidemii tyfusucalories a day for Germans, ‧ calories for Poles, ‧ calories for residents of the ghetto
Ma mało kaloriiIs actually very low in fat
druga część: zaleca zorganizowanie... do spalenia kaloriind part:recommends the organisation... burn off their calories
Ciągle zapominam, ile to ma kaloriiI keep forgetting how many calories are in these
Wartości AUC były odpowiednio około ‧ razy i ‧ razy większe (Cmax około ‧, ‧ i ‧ razy większe), kiedy lapatynib podawany był z jedzeniem o małej zawartości tłuszczu (‧ % tłuszczu [ ‧ kalorii ]) lub z jedzeniem o dużej zawartości tłuszczu (‧ % tłuszczu [ ‧ kalorii ]Lapatinib AUC values were approximately ‧-and ‧-fold higher (Cmax approximately ‧ and ‧ fold higher) when administered with a low fat (‧ % fat [ ‧ calories ]) or with a high fat (‧ % fat [ ‧ calories ]) meal, respectively
Narzędzie do zarządzania bazą danych przepisów. Zawiera pełne wsparcie dla tworzenia i usuwania składników, jak również obliczania ilości kalorii, witamin, cukrów itd., co pomaga w stosowaniu diet. Inne zalety to elastyczność i możliwości dalszego rozszerzaniaA & kde; recipe tool that can manage a recipe database with an easy-to-use interface. Full support for creating and removing ingredients as well as units; helps with diets, can calculate the amount of calories, vitamins, carbohydrates etc. Other advantages are its flexilibity and potential to extend further
Zacznij liczyć kalorieStart counting the calories
Znane jednostki energii: J (dżul), e (erg), c (kaloria termodynamiczna), cal (kaloria IT), eV (elektronowolt), HPh (koniogodzina), Wh (watogodzina), flb (stopofunt), BTUSupported energy units: J (Joule), e (erg), c (Thermodynamic calorie), cal (IT calorie), eV (electronvolt), HPh (Horsepower-hour), Wh (Watt-hour), flb (foot-pound), BTU
jest zdania, że media (TV, radio i Internet) pozostają niezwykle użytecznym narzędziem pedagogicznym w uczeniu zdrowego żywienia oraz że za ich pomocą powinno się udzielać konsumentom praktycznych rad, które pozwoliłyby im znaleźć równowagę pomiędzy codziennym spożyciem kalorii i wydatkowaniem energii, ale że ostateczny wybór należy pozostawić konsumentomBelieves that the media (TV, radio and the Internet) are now more than ever before an essential teaching device for learning about nutritional health and one which should offer practical advice to consumers in order to enable them to establish the right balance between daily calorie consumption and energy expenditure and ultimately give them freedom of choice
Jeśli wskazane jest dodatkowe spożycie kalorii, zaleca się podawanie produktu bezbiałkowegoIf caloric supplementation is indicated, a protein-free product is recommended
Niezbędne było dysponowanie w każdej chwili wystarczającą ilością kalorii, pozwalającą podołać trudnym warunkom pracy w kamieniołomachIt was essential to have sufficient calories at all times to cope with the difficult working conditions in the quarries
Ciekawe, czy te kalorie się licząI wonder if these calories count
bez uszczerbku dla dyrektywy ‧/‧/WE informacje, które wskazują na właściwości umożliwiające utratę lub kontrolę wagi, lub też na okres potrzebny do możliwej dzięki ich stosowaniu redukcji wagi lub możliwych do stracenia kilogramów, jak też na zmniejszanie uczucia głodu bądź wywoływanie uczucia sytości, a także na ograniczanie przyswajania kalorii, o ile te informacje nie zostaną uzasadnione naukowo i przekazane zgodnie z niniejszym rozporządzeniemwithout prejudice to Directive ‧/‧/EC, claims which make reference to slimming or weight control, or to the rate or amount of weight loss which may result from their use or to a reduction in the sense of hunger or an increase in the sense of satiety or to the reduction of the available energy from the diet, unless scientifically substantiated and notified in accordance with this Regulation
Tak się składa, że sałata ma dużo kaloriiLettuce is actually very high in fat, yes
Szkoda mi ludzi, którzy liczą kalorieI feeI bad for people who count calories
Pacjent powinien stosować dietę zawierającą około ‧ % kalorii pochodzących z tłuszczów, bogatą w warzywa i owoceThe patient should be on a diet in which about ‧ % of the calories come from fat, and which is rich in fruit and vegetables
Showing page 1. Found 56 sentences matching phrase "kaloria".Found in 0.23 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.