Translations into English:

  • globe artichokes   

Example sentences with "karczoch (warzywo)", translation memory

add example
kalafiory i karczochy wymienione są w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr ‧ jako produkty, dla których muszą zostać przyjęte normyWhereas cauliflowers and artichokes are listed in Annex I to Regulation (EC) No ‧ as products for which standards must be adopted
Organoleptyczne: zapach: intensywny ostowy i kwiatowy; konsystencja: przysadki mięsiste i jednocześnie delikatne i kruche u podstawy; smak: mięsisty o zrównoważonym połączeniu smaku gorzkiego i słodkiego dzięki obecności pochodnych polifenoli i cynaryny; cierpkość: zawartość taniny, naturalnego składnika karczochów, jest mało odczuwalna, ponieważ jest zrównoważona przeważającym słodkim smakiem, wynikającym z dużej zawartości węglowodanówOrganoleptic properties: aroma: intense thistly and floral; texture: bracts that are fleshy yet tender and crispy at the base; flavour: full-bodied with a balanced blend of bitter and sweet notes thanks to the presence of polyphenol derivatives and cynarin; astringency: the presence of tannins, which are natural components of artichokes, is hardly noticeable, since it is offset by the prevalent sweet flavours resulting from the significant carbohydrate content
" Filet z wołowiny w świeżym tymianku na poduszeczce z malutkich karczochów z dyniowym cromesqui w papilotach "?" Filet of beef in fresh thyme" on a bed of baby cardoons " with bone marrow cromesqui
W ramach procedury, zgodnie z dyrektywą Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, złożono wniosek na mocy art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ o zmianę obowiązujących NDP w odniesieniu do zezwolenia na stosowanie środka ochrony roślin zawierającego substancję czynną – azoksystrobinę w przypadku karczocha hiszpańskiegoIn the context of a procedure, in accordance with Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ July ‧ concerning the placing of plant protection products on the market, for the authorisation of the use of a plant protection product containing the active substance azoxystrobin on cardoon an application was made under Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ for modification of the existing MRL
zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańczeamending Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the trigger levels for additional duties on cucumbers, artichokes, clementines, mandarins and oranges
W odniesieniu do lambda-cyhalotryny złożono wniosek dotyczący stosowania w przypadku karczochów kulistych i porzeczekAs regards lambda-cyhalothrin, such an application was made for the use on globe artichokes and currants
Karczoch jerozolimskiJerusalem artichokes
W drodze odstępstwa od Załącznika karczochy produkowane we Włoszech w regionach Sycylia, Apulia, Sardynia, Kampania, Lacjum i Toskania mogą być sprzedawane detalicznie na obszarach tych regionów w pęczkach otoczonych liśćmi o długości łodyg powyżej ‧ cmBy way of derogation from the Annex, artichokes produced in the Italian regions of Sicilia, Puglia, Sardegna, Campania, Lazio and Toscana may be sold by the retail trade within these regions in bunches surrounded by leaves and with a stem longer than ‧ cm
Cynara scolymus L.- Karczoch zwyczajnyCynara scolymus L.- Globe artichoke
Burak boćwina (lub boćwina szerokoogonkowa) i karczoch hiszpańskiChard (or white beet) and cardoons
Więc widziałem wszystkie zdjęcia, i muszę wam powiedzieć, że wygląda to jak wielki karczochSo I' ve seen all the pictures.I' m here to tell you, it looks like a big artichoke
Niektóre odmiany karczocha zwyczajnego produkowanego we Włoszech w regionach Sycylia, Apulia, Sardynia, Kampania, Lacjum i Toskania tradycyjnie sprzedawane są w regionie produkcji w pęczkach otoczonych liśćmi o długości łodyg powyżej ‧ cmCertain varieties of artichoke produced in the Italian regions of Sicilia, Puglia, Sardegna, Campania, Lazio and Toscana are traditionally sold in the region of production in bunches surrounded by leaves and with stems longer than ‧ centimetres
Celem normy jest określenie wymagań jakości karczochów po ich przygotowaniu i opakowaniuThe purpose of the standard is to define the quality requirements of artichokes after preparation and packaging
W celu zastosowania art. ‧ ust. ‧ Porozumienia w sprawie rolnictwa, zawartego w trakcie wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej i na podstawie ostatnich danych dotyczących lat ‧, ‧ i ‧, należy zmienić wartości progowe dodatkowych należności na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańczeFor the purposes of Article ‧ of the Agreement on Agriculture concluded during the Uruguay Round of multilateral trade negotiations and in the light of the latest data available for ‧, ‧ and ‧, the trigger levels for additional duties on cucumbers, artichokes, clementines, mandarins and oranges should be adjusted
Rozporządzenia ustanawiające normy handlowe dla tych produktów powinny zostać odpowiednio zmienione, tj. rozporządzenie Komisji (EWG) nr ‧ z dnia ‧ maja ‧ r. ustanawiające normy jakości oberżyn i cukinii‧, ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr ‧, rozporządzenie Komisji (EWG) nr ‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustanawiające normy jakości kapusty, kapusty brukselskiej, selera naciowego i szpinaku‧, ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr ‧ oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ maja ‧ r. ustalające normy handlowe dla kalafiorów i karczochów‧, ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nrThe Regulations laying down the marketing standards for those products should therefore be amended accordingly, i.e. Commission Regulation (EEC) No ‧ of ‧ May ‧ laying down quality standards for aubergines and courgettes, as last amended by Regulation (EC) No ‧, Commission Regulation (EEC) No ‧ of ‧ June ‧ laying down quality standards for cabbages, Brussels sprouts, ribbed celery, and spinachs, as last amended by Regulation (EC) No ‧, and Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ May ‧ laying down marketing standards for cauliflowers and artichokes, as last amended by Regulation (EC) No
NORMA DLA KARCZOCHÓWSTANDARD FOR ARTICHOKES
Cynara cardunculus L. Karczoch zwyczajnyCynara cardunculus L. Globe artichoke
W tym celu oraz dla zapewnienia przejrzystości na światowym rynku powinno się wziąć pod uwagę normy dla karczochów zalecane przez Grupę Roboczą ds. Normalizacji Produktów Łatwo Psujących się i Rozwoju jakości Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG/NZTo that end, and in the interest of preserving transparency on the world market, account should be taken of the standard for artichokes recommended by the Working Party on Standardisation of Perishable Produce and Quality Development of the United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE
Cynara scolymus L.- Karczoch zwyczajnyCynara scolymus L.- Artichoke
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ października ‧ r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańczeCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ amending Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the trigger levels for additional duties on cucumbers, artichokes, clementines, mandarins and oranges
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ maja ‧ r. ustanawiające normy handlowe dla kalafiorów i karczochów [‧], ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr ‧ [‧]Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ May ‧ laying down marketing standards applicable to cauliflowers and artichokes, as last amended by Regulation (EC) No ‧, should be amended with respect to the definition of
Karczochy w tej klasie muszą być dobrej jakościArtichokes in this class must be of good quality
Zabrania się natomiast stosowania następującego, nietypowego dla obszaru produkcji pożywienia: buraka pastewnego, owoców lub pozostałości z przetwórstwa cytrusów i oliwek, esparcety i sulli (esparcety hiszpańskiej), całych warzyw lub pozostałości z przetwórstwa karczochów, kalafiorów, rzepy i pomidorówThe following feedstuffs, which are not typical of the production area, may not be used: fodder beet, fruit or residues from citrus or olive processing, sainfoin or sulla, whole vegetables or residues of processing artichokes, cauliflowers, turnips or tomatoes
Showing page 1. Found 152 sentences matching phrase "karczoch (warzywo)".Found in 0.525 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.