Translations into English:

  • globe artichokes   

Example sentences with "karczoch (warzywo)", translation memory

add example
Tego ostatniego przepisu nie stosuje się do karczochów pakowanych w pęczki, to jestThis latter provision is not applicable to artichokes packed in bunches, that is
W celu zastosowania art. ‧ ust. ‧ Porozumienia w sprawie rolnictwa, zawartego w trakcie wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej i na podstawie ostatnich danych dotyczących lat ‧, ‧ i ‧, należy zmienić wartości progowe dodatkowych należności na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańczeFor the purposes of Article ‧ of the Agreement on Agriculture concluded during the Uruguay Round of multilateral trade negotiations and in the light of the latest data available for ‧, ‧ and ‧, the trigger levels for additional duties on cucumbers, artichokes, clementines, mandarins and oranges should be adjusted
Dziesięć procent liczby karczochów niespełniających wymogów tej klasy ani wymogów minimalnych, z wyjątkiem produktu zaczynającego gnić, z obiciami lub innym uszkodzeniem powodującym, że nie nadaje się on do spożyciaTen per cent by number of artichokes satisfying neither the requirements of the class nor the minimum requirements, with the exception of produce affected by rotting or any other deterioration rendering it unfit for consumption
Nie dokonuje się żadnych płatności w odniesieniu do gruntów odłogowanych, na których uprawiane są buraki cukrowe, karczochy jerozolimskie lub korzenie cykoriiNo payment shall be made in respect of set-aside land on which sugarbeet, Jerusalem artichokes or chicory roots are grown
Wielki karczochA big artichoke
Wśród dziko rosnących gatunków wiele stanowi autochtoniczne pasze, na przykład szczodrzeniec, misclera, karczochy, stulisz, tagasaste itp., będące podstawą żywienia zwierząt hodowlanych w miesiącach od stycznia do lipca, kiedy przebywają one na omawianym obszarze geograficznym, oraz w okresie od sierpnia do grudnia, kiedy przemieszczają się w ramach tradycyjnego wypasu, co nadaje serowi objętemu chronioną nazwą pochodzenia, właściwości organoleptyczne i smakowo-zapachowe odróżniające go od innych i ściśle związane z otoczeniem, w jakim ser jest pozyskiwanyMany of the species that grow wild here are native forage crops, such as broom, miscleras, cardoon, hedge mustard and tree lucerne, which form the principal source of feed for the livestock from January to July when they are in the geographical area, before they are moved elsewhere from August to December as part of the transhumance, giving the protected cheese the organoleptic and olfactory-gustatory characteristics that set it apart and link it to the environment in which it is produced
Główna właściwość sera wynika z faktu, że koagulacji mleka dokonuje się wyłącznie przy zastosowaniu podpuszczki pochodzenia roślinnego z suchych koszyczków kwiatowych karczocha hiszpańskiego Cynara cardunculus odmiana Ferocissima oraz karczocha zwyczajnego Cynara scolymusThe main characteristic of this cheese is that the milk is curdled using only vegetable rennet made from the dried flower heads of the cardoon varieties Cynara cardunculus var. ferocissima and Cynara scolymus
Pięć procent liczby karczochów niespełniających wymogów klasy, lecz spełniających wymogi klasy I lub, wyjątkowo, mieszczących się w przedziale tolerancji dla tej klasyFive per cent by number of artichokes not satisfying the requirements of the class, but meeting those of Class I or, exceptionally, coming within the tolerances of that class
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR ‧ z dnia ‧ maja ‧ r. ustanawiające normy handlowe dla kalafiorów i karczochówCOMMISSION REGULATION (EC) No ‧ of ‧ May ‧ laying down marketing standards for cauliflowers and artichokes
Karczochy klasyfikuje się według trzech klas określonych poniżejArtichokes are classified in three classes defined below
Omlet z pieprzem i karczochy dla ciebieA chickpea omelette sub with pepper and artichoke for you
Nie lubię karczochówI hate artichoke
Linia ‧ dotyczy gruntów odłogowanych, wykorzystywanych do produkcji roślin z przeznaczeniem na cele niekonsumpcyjne i niekwalifikujące się do płatności zgodnie z zasadami wdrażającymi art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ (np. buraki cukrowe, karczochy jerozolimskie i korzenie cykoriiLine ‧ concerns land set aside for the production of non-food crops and not qualifying for payments under the rules implementing Article ‧) of Regulation (EC) No ‧ (e.g. sugarbeet, Jerusalem artichokes and chicory roots
zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańczeamending Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the trigger levels for additional duties on cucumbers, artichokes, clementines, mandarins and oranges
Warzywa uprawiane dla owoców lub kwiatów, poza pomidorami (dynie i cukinie, oberżyny, korniszony, karczochy, słodka papryka itpVegetables grown for their fruit or their flowers, other than tomatoes (marrows and courgettes, aubergines, gherkins, globe artichokes, sweet peppers, etc
Dotyczy: biopaliwa z karczochów i owoców zawierających cukrySubject: Biofuel produced from fruit sugars and cardoon
NORMA DLA KARCZOCHÓWSTANDARD FOR ARTICHOKES
Więc widziałem wszystkie zdjęcia, i muszę wam powiedzieć, że wygląda to jak wielki karczochSo I' ve seen all the pictures.I' m here to tell you, it looks like a big artichoke
Do tej klasy należą karczochy, które nie odpowiadają wymaganiom wyższych klas, ale które spełniają określone powyżej minimalne wymaganiaThis class includes artichokes which do not qualify for inclusion in the higher classes but satisfy the minimum requirements specified above
od października do kwietnia, w porze deszczowej pojawiają się nowe gatunki flory, takie jak misclera, karczochy, stulisz, szczodrzeńce, tagasaste, będące źródłem pożywienia dla bydła, jak również wszelkiego rodzaju rośliny trawiaste i zielne porastające w tym czasie obszary rolnefrom October to April, the rains bring new vegetation, such as miscleras, cardoons, hedge mustard, tree lucernes and broom, which the cattle eat along with the various kinds of grasses growing in the fields at this time of year
Dostosowanie wyżej wymienionych koncesji taryfowych powinno objąć ustanowienie bezcłowych wspólnotowych kontyngentów taryfowych na przywóz truskawek (kod CN ‧), buraków boćwiny (lub boćwiny szerokoogonowej) oraz karczochów hiszpańskich (kod CN ‧) pochodzących ze SzwajcariiThe adaptation of these concessions should include the opening of new Community tariff quotas for the import of strawberries (CN code ‧), chard (or white beet) and cardoons (CN code ‧) originating in Switzerland
Aromat i smak oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia ekstra Irpinia Colline dell’Ufita CHOG pochodzi przede wszystkim z odmiany oliwki Ravece, która – jeżeli jest uprawiana na obszarze produkcji, o którym mowa w pkt ‧.‧ – nabiera szczególnych właściwości nadających produktowi intensywny smak owocowy z harmonijną mieszanką gorzkich i pikantnych nut oraz nieomylnie go charakteryzujący ziołowy aromat o wyraźnej nucie zielonego pomidora i karczochaThe aroma and flavour of Irpinia Colline dell’Ufita PDO extra virgin olive oil derive essentially from the Ravece variety of olive, which, when grown in the production area referred to in point ‧.‧, acquires particular characteristics that give the product an intense fruity taste, with a harmonious blend of bitter and spicy tones and an unmistakeable herbaceous aroma with clear notes of green tomato and artichoke
Duża ilość wapnia, magnezu i potasu, występująca w przeważającej większości terenów, na których uprawiany jest karczoch, jest najważniejszą cechą, gwarantującą roślinie odporność na warunki stresowe związane z wysokimi temperaturami i niską wilgotnością względnąThe significant quantity of calcium, magnesium and potassium present in the vast majority of fields in which the artichoke is grown is the principal reason for the plant's characteristic resistance to stress consequent upon high temperatures and low relative humidity
Karczochy w tej klasie muszą być dobrej jakościArtichokes in this class must be of good quality
Showing page 1. Found 152 sentences matching phrase "karczoch (warzywo)".Found in 0.451 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.