pronunciation: IPA: ˌkɔ̃w̃sũmpˈʦ̑jjɔ̇̃ɲism̥

Translations into English:

  • consumerism   
    (noun   )
     
    socjol. socjologia postawa polegająca na nieusprawiedliwionej rzeczywistymi potrzebami konsumpcji dóbr materialnych i usług, a także pogląd głoszący uznawanie konsumpcji za wyznacznik jakości życia;

Example sentences with "konsumpcjonizm", translation memory

add example
Jeść czy nie jeść - oto jest pytanie. Tabu żywieniowe a konsumpcjonizm w społeczeństwieTo eat or not to eat - that is a question. Food taboo and consumptionism in the polish society
Nasza strategia konkurencji opiera się na coraz większym konsumpcjonizmie.Our competitive strategy is based on increasing consumerism.
Konsumpcjonizm uczy nas egoizmu.In consumerism we are taught to be selfish.
Konsumpcjonizm jako skutek transformacji ustrojowejConsumerism as an effect of political transformation.
Zjawisko konsumpcjonizmu w Polsce po 1989 roku.Phenomenon of consumptionism in Poland after 1989 year
Alternatywne modele konsumpcji jako strategie oporu wobec konsumpcjonizmuAlternative patterns of consumption as a strategies to oppose cosnumersim
Siła znaku, reklamy i marki, czyli o wpływie konsumpcjonizmu na styl życia wybranych rodzin w województwie podlaskim.The power of mark, advertising and brands, wchich is about the impact of consumerism on lifestyles of selected families in Podlasie.
konsumpcjonizm w życiu współczesnego człowiekaThe consumerism in life of modern man
Niewystarczające nauczanie i przekazywanie wartości obywatelskich czy społecznych, jak np. poszanowanie zasad, solidarność, wspaniałomyślność, tolerancja, szacunek wobec innych, samokrytyka, empatia, poczucie dobrze wykonanej pracy itp., które w naszych zglobalizowanych społeczeństwach są zastępowane przez wartości bardziej utylitarne, takie jak indywidualizm, konkurencyjność, konsumpcjonizm, które w określonych okolicznościach mogą wywoływać pewne zagubienie jednostek w społeczeństwieShortcomings in the teaching and passing on of social and civic values- such as obeying rules, solidarity, generosity, tolerance, respect for others, critical self-awareness, empathy, high standards of work, etc., which are being replaced in our globalised societies by more utilitarian values like individualism, competitiveness or hyper-consumption- which in certain circumstances can generate a degree of detachment from society
Konsumpcjonizm a moralność w perspektywie wielkich religii światowychConsumerism and morality in perspective of the major religions of the world
Konsumpcjonizm informacyjny. Reklama w Internecie jako narzędzie nowego kapitalizmu.Informational consumerism. Online advertising as a tool of the new capitalism.
Pragnij, kupuj, zdobywaj - człowiek XXI wieku, jako ofiara konsumpcjonizmu.Want, buy, get - man of XXI century as the victim of the consumptionism
Konsumpcjonizm jako styl życia na przykładzie klientów Marks and Spencer w PolsceConsumerism as a Lifestyle as Illustrated by Customers of Marks and Spencer Store in Poland
Zmiany klimatu powodują dodatkową presję na systemy przyrodnicze i ludzkie , które już są poddane na całym świecie rosnącym naciskom ze strony globalizacji i coraz bardziej rozpowszechnionych wzorców konsumpcjonizmu .Climate change is an additional pressure on natural and human systems , which are already under increasing pressures from globalisation and rising consumption patterns across the world .
Konsumpcjonizm na przykładzie społeczeństwa amerykańskiego. Pobudzanie świadomości kulturowej w klasach z językiem angielskim jako obcym.Consumer culture on the example of the American society. Developing cultural awareness in EFL classroom
Problem egzystencji człowieka wobec dominującego konsumpcjonizmu i wszechobecnej reklamyThe problem of human existence towards the dominant consumerism and mnipresent advertising
Reklamowany Obraz Stylu Życia i Konsumpcjonizmu Amerykańskiej Białej Rodziny Klasy Średniej w Latach 1950-tychThe Advertised Image of a White Middle Class American Lifestyle and Consumerism in the United States of the 1950s
Współczesny konsumpcjonizm i zjawisko "galerianek". Próba analizy filozoficznej i socjologicznejContemporary Consumerism and the phenomenon of "Mall Girls" An Attempt of Philosophical and Sociological analysis
Kampanie społeczne dotyczące konsumpcjonizmu i ich wpływ na społeczeństwo. Studium przypadku: Kampania „Nie marnuj jedzenia. Myśl ekologicznie.”Public service advertising about consumerism and its impact on society. Case study: campaign “Do not waste food. Think ecologically”
Church Shopping - duchowy konsumpcjonizm Amerykanów?Church Shopping - spiritual consumerism of Americans?
To jeden z licznych efektów wszechobecnego konsumpcjonizmu.It is one of the many results of omnipresent consumerism.
Konsumpcjonizm jako komponent stylu życia w ponowoczesności. Studium społeczne na podstawie wybranej literatury przedmiotuConsumerism as a lifestyle component in postmodernism. Socjal study based on selected subject literature
Wpływ konsumpcjonizmu na kulturę ponowoczesną (W oparciu o poglądy i twórczość Zygmunta Baumana)Impact of consumerism on post-modern culture
Profanacja sacrum jako przejaw konsumpcjonizmu w świetle moralności katolickiejThe profanation of the sacred as a manifestation of consumerism in the light of Catholic morality
Obraz konsumpcjonizmu w świetle wybranych magazynów lifestylowychThe portrayal of consumerism in the light of the selected lifestyle magazines
Showing page 1. Found 45 sentences matching phrase "konsumpcjonizm".Found in 0.2 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.