pronunciation: IPA: ˌkɔ̃w̃sũmpˈʦ̑jjɔ̇̃ɲism̥

Translations into English:

  • consumerism   
    (noun   )
     
    socjol. socjologia postawa polegająca na nieusprawiedliwionej rzeczywistymi potrzebami konsumpcji dóbr materialnych i usług, a także pogląd głoszący uznawanie konsumpcji za wyznacznik jakości życia;

Example sentences with "konsumpcjonizm", translation memory

add example
Alternatywne modele konsumpcji jako strategie oporu wobec konsumpcjonizmuAlternative patterns of consumption as a strategies to oppose cosnumersim
Sponsoring jako nowa forma ekskluzywnej prostytucji czy aspiracyjny styl życia w kulturze konsumpcjonizmuSponsorship as a new form of exclusive porstitution or an aspiration lifestyle in consumerizm culture
Zjawisko konsumpcjonizmu w życiu współczesnego człowiekaPhenomenon consumerism in a life modern human.
Przemiany w społeczeństwie - od konsumpcji do konsumpcjonizmuSocial change - from consumption to consumerism
Konsumpcjonizm może jednak być czynnikiem zniechęcającym do posiadania dzieci.Yet consumerism can be a deterrent to having children.
Wpływ konsumpcjonizmu na kulturę ponowoczesną (W oparciu o poglądy i twórczość Zygmunta Baumana)Impact of consumerism on post-modern culture
Konsumpcjonizm współczesnej młodzieżyConsumerism of contemporary youth
Obraz konsumpcjonizmu i wpływ popkultury na odbiorcę w czasach globalizacji. Analiza społeczeństwa amerykańskiego na podstawie seriali animowanych "The Simpsons" i "The South Park"Image of the consumerism and pop culture influence on the audience in the era of globalization. An analysis of American society on the basis of today's cartoon series The Simpsons and South Park
Konsumpcjonizm informacyjny. Reklama w Internecie jako narzędzie nowego kapitalizmu.Informational consumerism. Online advertising as a tool of the new capitalism.
Współczesny konsumpcjonizm i zjawisko "galerianek". Próba analizy filozoficznej i socjologicznejContemporary Consumerism and the phenomenon of "Mall Girls" An Attempt of Philosophical and Sociological analysis
Konsumpcjonizm uczy nas egoizmu.In consumerism we are taught to be selfish.
Zjawisko konsumpcjonizmu w Polsce po 1989 roku.Phenomenon of consumptionism in Poland after 1989 year
Obraz konsumpcjonizmu w świetle wybranych magazynów lifestylowychThe portrayal of consumerism in the light of the selected lifestyle magazines
Jak możemy pogodzić zachętę do większego konsumpcjonizmu z potrzebą racjonalnego wykorzystywania zasobów?How can we square this encouragement of increased consumerism with the need to use resources wisely?
Konsumpcjonizm jako komponent stylu życia w ponowoczesności. Studium społeczne na podstawie wybranej literatury przedmiotuConsumerism as a lifestyle component in postmodernism. Socjal study based on selected subject literature
Reklamowany Obraz Stylu Życia i Konsumpcjonizmu Amerykańskiej Białej Rodziny Klasy Średniej w Latach 1950-tychThe Advertised Image of a White Middle Class American Lifestyle and Consumerism in the United States of the 1950s
Nie możemy ich kraść.Jak i nie możemy ich nadmiernie eksploatować w imię naszego konsumpcjonizmuThey are not ours to steal...... or exploit in the name of our comfort, our corporations, or our consumerism
Niedawny kryzys finansowo-gospodarczy przyniósł nam otrzeźwienie, ujawniając następstwa niepohamowanego konsumpcjonizmu, którego przejawem były niezrównoważone inwestycje.The recent economic and financial crisis has brought us to our senses and shown us the consequences of the unrestrained consumerism embodied in non-sustainable investments.
Konsumpcjonizm na przykładzie społeczeństwa amerykańskiego. Pobudzanie świadomości kulturowej w klasach z językiem angielskim jako obcym.Consumer culture on the example of the American society. Developing cultural awareness in EFL classroom
Jeść czy nie jeść - oto jest pytanie. Tabu żywieniowe a konsumpcjonizm w społeczeństwieTo eat or not to eat - that is a question. Food taboo and consumptionism in the polish society
Poczułem się lepiej, że mimo tego, że się sprzedałem i poświęciłem życie konsumpcjonizmowi, mogę dać coś artystycznego społeczeństwuThat makes me feel slightly better for being a traitor... to devote my life to consumerism instead of contributing something... ms artistic society
Konsumpcjonizm jako źródło zniewolenia człowieka pasywnego. Między etyką konsumpcji a konsumpcją etyki.Consumerism as a source of passive human bondage. Between the ethics of consumption and the consumption of ethics.
Przestrzeń Internetu, jako środowisko rozwoju konsumpcjonizmu czy dekonsumpcji?Space of the Internet, as a development environment consumerism or the place without consumerism?
konsumpcjonizm w życiu współczesnego człowiekaThe consumerism in life of modern man
Pragnij, kupuj, zdobywaj - człowiek XXI wieku, jako ofiara konsumpcjonizmu.Want, buy, get - man of XXI century as the victim of the consumptionism
Showing page 1. Found 44 sentences matching phrase "konsumpcjonizm".Found in 0.441 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.