pronunciation: IPA: ˌkɔ̃w̃sũmpˈʦ̑jjɔ̇̃ɲism̥

Translations into English:

  • consumerism   
    (noun   )
     
    socjol. socjologia postawa polegająca na nieusprawiedliwionej rzeczywistymi potrzebami konsumpcji dóbr materialnych i usług, a także pogląd głoszący uznawanie konsumpcji za wyznacznik jakości życia;

Example sentences with "konsumpcjonizm", translation memory

add example
Nasza strategia konkurencji opiera się na coraz większym konsumpcjonizmie.Our competitive strategy is based on increasing consumerism.
Profanacja sacrum jako przejaw konsumpcjonizmu w świetle moralności katolickiejThe profanation of the sacred as a manifestation of consumerism in the light of Catholic morality
Reklamowany Obraz Stylu Życia i Konsumpcjonizmu Amerykańskiej Białej Rodziny Klasy Średniej w Latach 1950-tychThe Advertised Image of a White Middle Class American Lifestyle and Consumerism in the United States of the 1950s
Konsumpcjonizm jako komponent stylu życia w ponowoczesności. Studium społeczne na podstawie wybranej literatury przedmiotuConsumerism as a lifestyle component in postmodernism. Socjal study based on selected subject literature
Konsumpcjonizm uczy nas egoizmu.In consumerism we are taught to be selfish.
Problem egzystencji człowieka wobec dominującego konsumpcjonizmu i wszechobecnej reklamyThe problem of human existence towards the dominant consumerism and mnipresent advertising
Konsumpcjonizm jako styl życia na przykładzie klientów Marks and Spencer w PolsceConsumerism as a Lifestyle as Illustrated by Customers of Marks and Spencer Store in Poland
Church Shopping - duchowy konsumpcjonizm Amerykanów?Church Shopping - spiritual consumerism of Americans?
Nie możemy ich kraść.Jak i nie możemy ich nadmiernie eksploatować w imię naszego konsumpcjonizmuThey are not ours to steal...... or exploit in the name of our comfort, our corporations, or our consumerism
Obraz konsumpcjonizmu i wpływ popkultury na odbiorcę w czasach globalizacji. Analiza społeczeństwa amerykańskiego na podstawie seriali animowanych "The Simpsons" i "The South Park"Image of the consumerism and pop culture influence on the audience in the era of globalization. An analysis of American society on the basis of today's cartoon series The Simpsons and South Park
Niewystarczające nauczanie i przekazywanie wartości obywatelskich czy społecznych, jak np. poszanowanie zasad, solidarność, wspaniałomyślność, tolerancja, szacunek wobec innych, samokrytyka, empatia, poczucie dobrze wykonanej pracy itp., które w naszych zglobalizowanych społeczeństwach są zastępowane przez wartości bardziej utylitarne, takie jak indywidualizm, konkurencyjność, konsumpcjonizm, które w określonych okolicznościach mogą wywoływać pewne zagubienie jednostek w społeczeństwieShortcomings in the teaching and passing on of social and civic values- such as obeying rules, solidarity, generosity, tolerance, respect for others, critical self-awareness, empathy, high standards of work, etc., which are being replaced in our globalised societies by more utilitarian values like individualism, competitiveness or hyper-consumption- which in certain circumstances can generate a degree of detachment from society
Przemiany w społeczeństwie - od konsumpcji do konsumpcjonizmuSocial change - from consumption to consumerism
Kampanie społeczne dotyczące konsumpcjonizmu i ich wpływ na społeczeństwo. Studium przypadku: Kampania „Nie marnuj jedzenia. Myśl ekologicznie.”Public service advertising about consumerism and its impact on society. Case study: campaign “Do not waste food. Think ecologically”
Szafiarki - kołem napędowym konsumpcjonizm w ujęciu pedagogicznym.Fashion blogs - a driving force of consumerism in pedagogical approach.
Konsumpcjonizm na przykładzie społeczeństwa amerykańskiego. Pobudzanie świadomości kulturowej w klasach z językiem angielskim jako obcym.Consumer culture on the example of the American society. Developing cultural awareness in EFL classroom
konsumpcjonizm w życiu współczesnego człowiekaThe consumerism in life of modern man
Zjawisko konsumpcjonizmu w życiu współczesnego człowiekaPhenomenon consumerism in a life modern human.
Alternatywne modele konsumpcji jako strategie oporu wobec konsumpcjonizmuAlternative patterns of consumption as a strategies to oppose cosnumersim
Młody człowiek a współczesność-kryzysy tożsamości oraz życie w erze konsumpcjonizmuYoung men and nowadays - crisis of identity and life in the age of the consumptionism
Współczesny konsumpcjonizm i zjawisko "galerianek". Próba analizy filozoficznej i socjologicznejContemporary Consumerism and the phenomenon of "Mall Girls" An Attempt of Philosophical and Sociological analysis
Zachodni model konsumpcjonizmu w zderzeniu z muzułmańską kulturą konsumpcyjnąWestern model of consumerism in the face of the Muslim consumer culture.
Zjawisko konsumpcjonizmu w Polsce po 1989 roku.Phenomenon of consumptionism in Poland after 1989 year
Konsumpcjonizm jako źródło zniewolenia człowieka pasywnego. Między etyką konsumpcji a konsumpcją etyki.Consumerism as a source of passive human bondage. Between the ethics of consumption and the consumption of ethics.
Krytyka kultury masowej i konsumpcjonizmu na przykładzie magazynu "Adbusters"Criticism of Mass Culture and Consumerism Based on Adbuster's Magazine
Showing page 1. Found 44 sentences matching phrase "konsumpcjonizm".Found in 0.317 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.