Translations into English:

  • barracks     
    (noun   )

Other meanings:

 
zagroda dla owiec
 
Zagroda dla owiec na pastwiskach górskich
 
przenośna bez dachu używana na pastwiskach górskich
 
Zagroda na halach, góralska
 
przenośna zagroda bez dachu dla owiec lub bydła, zbudowana z oddzielnych płotków
 
Przenośna zagroda dla owiec, używana na pastwiskach górskich

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

koszarycasern; barrack; barracks

Example sentences with "koszara", translation memory

add example
koszary i kwaterunek/infrastrukturaBarracks and lodging/infrastructure
Przepis ten dotyczy wyłącznie transportu lokalnego do najbliższych koszar małych ilości artykułów pirotechnicznych z przekroczonym terminem ważności w celu ich bezpiecznego usunięciaThis applies only to local transport, to the nearest military barracks, of small quantities of these time-expired pyrotechnics for safe disposal
Na twoim miejscu przebywałbym głównie w koszarach, rozumiesz?Now if I were you, I' d confine myself to barracks for a good while, yeah?
Polegała ona na zburzeniu koszar , zniwelowaniu terenu , zagospodarowaniu obszaru ( drogi dojazdu , wodociąg , kanalizacja , oświetlenie ... ) i wyposażenia go w całą infrastrukturę niezbędną do prowadzenia przedsiębiorstw ( linie wysokiego napięcia , przewody o wysokiej przepustowości do podłączenia Internetu itd . )This involved demolishing the barracks , levelling the ground and providing both basic infrastructure ( access road , water supply , drains , lighting , etc . ) and the particular infrastructure needed for companies ( high-voltage networks , cables for rapid Internet co nnection , etc . ) .
Generale, powrót do koszarów?Back to barracks, General?
transportem, koszarami i zakwaterowaniem wojskatransport, barracks and lodging for forces
Prawdziwym wyzwaniem... było wyniesienie ich z koszarówThe real challenge... was to get them out of the barracks
Alfa nie jest naszym domem.To koszary na jałowej skale, któraIt' s a barracks, and a barren rock flying endlessly through space
Przepis dotyczy wyłącznie transportu lokalnego do najbliższych koszar małych ilości przeterminowanych artykułów pirotechnicznych w celu ich bezpiecznej likwidacjiIt applies only to the local transport, to the nearest military barracks, of small quantities of these time expired pyrotechnics for safe disposal
Przedmiot: Zwolnienie z wymogu zawartego w niektórych postanowieniach ADR dotyczących opakowań, oznaczania i etykietowania małych ilości (poniżej ograniczeń określonych w ppkt ‧.‧.‧.‧) przeterminowanych artykułów pirotechnicznych o kodach klasyfikacyjnych ‧.‧G, ‧.‧G oraz ‧.‧S klasy ‧ ADR, noszących odpowiednie numery identyfikacyjne substancji UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧ lub UN ‧, w przypadku przewozu do najbliższych koszar w celu ich unieszkodliwieniaSubject: Exemption from some of the provisions of the ADR on the packaging, marking and labelling of small quantities (below the limits in ‧.‧.‧.‧) of time expired pyrotechnic articles of classification codes ‧.‧G, ‧.‧G and ‧.‧S of Class ‧ of the ADR, bearing the respective substance identification numbers UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧ or UN ‧ for carriage to the nearest military barracks for disposal
Panie przewodniczący! Ja również w pełni potępiam zabicie dwóch brytyjskich żołnierzy i zadanie ran czterem innym osobom przed bramą koszar Massereene w mieście Antrim ostatniej soboty.Mr President, I too condemn unreservedly the killing of two British soldiers and the injuring of four others outside the Massereene barracks in the town of Antrim last Saturday.
Koszary jego domemThe Forces are his family
Przepis dotyczy wyłącznie transportu lokalnego do najbliższych koszar małych ilości przeterminowanych artykułów pirotechnicznych w celu ich bezpiecznego unieszkodliwieniaIt applies only to the local transport, to the nearest military barracks, of small quantities of these time-expired pyrotechnics for safe disposal
Nawiązując do naszej dyskusji.Kiedy jesteś na poligonie, musisz mieszkać w koszarach z tymi wszystkimi mężczyznami na piętrowych łóżkachFollowing on from our discussion, when you' re out on manoeuvres, you have to stay at a barracks with all those men in bunk beds
Przy samych koszarachIt' s right in front of the barracks
Jedną teraz i jedną w koszarachWell. one just now and one in the barracks
Wyraźnie było określone, że wycofanie dla strony gruzińskiej oznaczało wycofanie wojsk do koszar, zaś dla strony rosyjskiej wycofanie wojsk za linie, które były bronione przed kryzysem.It was specified that withdrawal meant, for the Georgian troops, withdrawal to their barracks and, for the Russian troops, withdrawal behind the lines that were held prior to the crisis.
Koszary i kwaterunek/infrastrukturaBarracks and lodging/infrastructure
ale im bardziej skupia się liczny naród, tym trudniej może rząd uzurpować władzę nad zwierzchnikiem; przywódcy naradzają się równie bezpiecznie w swych pokojach, jak książę w swojej rajzie, a tłum zbiera się równie prędko na placach, jak wojsko w koszarach.but the more a numerous people is gathered together, the less can the government usurp the Sovereign’s place: the people’s leaders can deliberate as safely in their houses as the prince in council, and the crowd gathers as rapidly in the squares as the prince’s troops in their quarters.
Umieralnia, koszary czy wczasy?Postrzeganie przez pacjentów polisemicznej przestrzeni szpitala oraz sposoby jej przyswajaniaDying room, barracks or holiday? Patients' perception of polysemic hospital space and ways of its domestication
Oficer Guardii Civil, Juan Manuel Piñuel Villalón, został śmiertelnie rażony wybuchem bomby podłożonej w samochodzie w pobliżu koszar policyjnych w miejscowości Legutiano w prowincji Álava.An officer of the Guardia Civil, Juan Manuel Piñuel Villalón, was killed by a car bomb in front of the police barracks in Legutiano, in Álava province.
Odkryłem, że ktoś... polecił ‧ Wojskowej Grupie Wywiadowczej z Fortu Houston... pozostanie w koszarach, mimo protestów płk ReichaI checked it out and found that someone...... told the ‧th Military Intelligence Group at Fort Sam Houston...... to stand down that day, over the protests of Colonel Reich
Przepisy ADR dotyczące pakowania, znakowania i etykietowania w przypadku przewozu przeterminowanych artykułów pirotechnicznych noszących numery UN: ‧, ‧, ‧ lub ‧ do najbliższych koszar nie mają zastosowania, pod warunkiem że przestrzega się ogólnych postanowień ADR dotyczących pakowania oraz że w dokumencie przewozowym dołączone zostały informacje dodatkoweThe provisions of the ADR on the packaging, marking and labelling of expired pyrotechnic articles bearing the UN numbers UN ‧, UN ‧, UN ‧ or UN ‧ for carriage to the nearest military barracks do not apply provided the general packaging provisions of the ADR are complied with and additional information is included in the transport document
Showing page 1. Found 93 sentences matching phrase "koszara".Found in 0.259 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.