Translations into English:

  • probation officer   
    (noun   )

Example sentences with "kurator sądowy", translation memory

add example
Kurator sądowy wobec demoralizacji i niedostosowania społecznego wśród nieletnichThe probation officer vs. demoralisation and social misadaptation of juvenile delinquents
Kurator sądowy w procesie resocjalizacji nieletnichProbation Officer in the Process of Juvenile Rehabilitation
Działalność zawodowych kuratorów sądowych dla dorosłych w WarszawieProbation officers activity in Warsaw
Czynniki ryzyka warunkujące wystąpienie wypalenia zawodowego w opinii kuratorów sądowych ds. rodzinnych i nieletnichRisk factors conditioning the appearance of work burnout as seen by family and juvenile probation officers
Efektywność metod resocjalizacji nieletnich w opinii kuratora sądowegoEfficiency of juvenile rehabilitation methods in the reviews of probation officer
Kara pozbawienia wolności w opinii społeczeństwa polskiego: Ocena funkcjonowania systemu dozoru elektronicznego w opinii kuratorów sądowychImprisonment in the polish society’s opinion: evaluation of the electronic surveillance in the opinion of probation officers.
Kurator sądowy w polskiej literaturze naukowejGuardian of the Polish scientific literature
rola kuratora sądowegothe role of a probation officer
"Charakterystyka pracy kuratorów sądowych""Legal character of the work of court guardians
Instytucja kuratora sądowego a idea sprawiedliwości naprawczejThe Institution of the Officer and the Idea of Restorative Justice
Kurator sądowy w oczach partnerów.Probation officer in the eyes of partners.
Rola kuratora sądowego w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie.The role and influence of Court Curator on work with socially impaired people.
Pedagogiczne i wychowawcze aspekty pracy rodzinnego kuratora sądowego.Pedagogical and educational aspects of family probation officer work
Rola i funkcja zawodowego kuratora sądowegoThe role and the function of the professional probation officer
Jest kuratorem sądowymHe' a parole officer
Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych sądowych kuratorów rodzinnychAn effect of compensatory actions probation officers for underages
Zróżnicowanie form i metod pracy kuratora sądowego z osobami dorosłymi i nieletnimi.Disparity of form and methods of work of judical curator with adults and juveniles.
Etyczny wymiar pracy kuratora sądowegoThe ethic wise of custodian`s work
Skuteczność dozoru kuratora sądowego w adaptacji społecznej podopiecznych.Probation effectivness in social adaptation of people under their custody.
Od kuratora sądowegoLook at this
nakaz współpracy z kuratorem sądowyman obligation to cooperate with a probation officer
Wychowanie w pracy sądowego kuratora rodzinnegoUpbringing in Family Court probation officer's work
Ewolucja instytucji kuratora sądowego w polskim prawie od 1919 roku do chwili obecnejEvolution of the institution of probation officer in Polish law since 1919 to the present time
Rodzina i osoby dozorowane widziane przez prymat pracy społecznego kuratora sądowego dla dorosłych.People under probation and their families from the probation officer's perspective.
Rola kuratora sądowego w społecznej readaptacji osób warunkowo przedterminowo zwolnionych z zakładu karnegoThe role of the probation officer in social readaptation of people being indefinitely released on parole from the penitentiary
Showing page 1. Found 10211 sentences matching phrase "kurator sądowy".Found in 1.674 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.