Translations into English:

  • probation officer   
    (noun   )

Example sentences with "kurator sądowy", translation memory

add example
Czynniki wpływające na efektywność pracy z nieletnimi niedostosowanymi społecznie w opinii kuratorów sądowych Sądu Rejonowego w Płocku.Factors determining effectiveness of cooperation with a juvenile deliquent in opinion of probation officers of District Court in Płock
Kara pozbawienia wolności w opinii społeczeństwa polskiego: Ocena funkcjonowania systemu dozoru elektronicznego w opinii kuratorów sądowychImprisonment in the polish society’s opinion: evaluation of the electronic surveillance in the opinion of probation officers.
To dla mojego kuratora sądowegoNo kidding.What are you doing with pee?
Ewolucja instytucji kuratora sądowego w polskim prawie od 1919 roku do chwili obecnejEvolution of the institution of probation officer in Polish law since 1919 to the present time
Funkcje kuratora sądowegoFunctions of judicial curators
Stan, efekty, uwarunkowania działalności kuratorów sądowych.The present state, results and factors affecting acyivites of court-appointed custodians.
Rola kuratora sądowego w procesie resocjalizacji osób nieletnich.Role of judicial curator in process resocialization of juvenile person.
zawód kuratora sądowego nie jest obecnie regulowany w Zjednoczonym KrólestwieWhereas the profession of probation officer is no longer regulated in the United Kingdom
Samorząd zawodowy kuratorów sądowychprofessional self-government of probation officers
Efektywność metod resocjalizacji nieletnich w opinii kuratora sądowegoEfficiency of juvenile rehabilitation methods in the reviews of probation officer
Warunki,sytuacje i perspektywa społecznego funkcjonowania kuratorów sądowych Sądu RejonowegoConditions, situations and prospect of social functioning of curator of judicial regional court
Od kuratora sądowegoLook at this
Czynniki wpływające na efektywność kuratorów sądowych w pracy z nieletnimiFactors affecting the efficiency or probation officers working with juveniles
Założone i rzeczywiste funkcje pracy kuratora sądowego.Assumed and real-life functions of a court curator
Mediacja jako metoda pracy kuratorów sądowych i pedagogów szkolnychMediation as a method used by probation officers and school pedagogues
Postawy podopiecznych wobec zawodowego kuratora sądowego dla dorosłychWards' attitudes towards their probation officers
Rola Kuratora sądowego w procesie resocjalizacji nieletnichRole of probation officer in the juvenile resocialization process
Czynniki ryzyka warunkujące wystąpienie wypalenia zawodowego w opinii kuratorów sądowych ds. rodzinnych i nieletnichRisk factors conditioning the appearance of work burnout as seen by family and juvenile probation officers
Wychowanie w pracy sądowego kuratora rodzinnegoUpbringing in Family Court probation officer's work
Praca zawodowego kuratora sądowego na podstawie badań własnych w sądach rejonowych w: Tarnobrzegu, Stalowej Woli, Mielcu, Nisku, Kolbuszowej.The work of the professional judicial curator prefers on base of personal research in regional courts in: Tarnobrzegu, Stalowej Woli, Mielcu, Nisku i Kolbuszowej.
Jest kuratorem sądowymHe' a parole officer
Zróżnicowanie metod pracy kuratora sądowego w zależności od cech osobowościowych i warunków środowiska podopiecznego.Diversity in the work of probation officer depending on personal qualities of a charge.
Kurator sądowy w resocjalizacji nieletnich pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych.Probation officer in the resocialisation of minors from the families with dysfunction.
Uwarunkowania efektywności pracy sądowych kuratorów zawodowychConditions of work efficiency of professional probation officers
Niedostosowanie społeczne dzieci pod nadzorem kuratorów sądowychSocial maladjustment children on probation officer
Showing page 1. Found 10211 sentences matching phrase "kurator sądowy".Found in 4.476 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.