Translations into English:

  • acid fog   
  • acid mist   

Example sentences with "kwaśne opady atmosferyczne", translation memory

add example
Enklawa gór Prades charakteryzuje się cechami geograficznymi: ‧ m npm, gleby bardzo żyzne, piaszczyste i bogate w krzemionkę o delikatnie kwaśnym odczynie pH, rzadko występujące opady, stosunkowo niskie temperatury i wilgotne wiatry wiejące od strony morzaThe privileged location/distinctive geographical characteristics of the area (‧ metres above sea level, highly fertile sandy siliceous soils with a slightly acidic pH, little rainfall, fairly low temperatures and moist winds blowing in from the sea) have a beneficial impact on the quality of the tubers
Śródziemnomorskie ekstremalne warunki klimatyczne, charakteryzujące się wysokimi średnimi temperaturami i dużym nasłonecznieniem, niewielkimi i wyłącznie sezonowymi opadami, związanymi z wysokim rocznym poziomem odparowywania między ‧ a ‧ mm, skutkują znaczącym deficytem wody w uprawie drzew oliwnych, co dodatkowo uwydatnia warunki glebowe obszaru: gleby kwaśne, stoki o dużym nachyleniu, płytka, kamienista i mało żyzna pokrywa glebowa, powstała z materiałów kwaśnychThe extreme mediterranean climatic conditions, with the high average temperature and levels of sunlight, moderate and markedly seasonal rain, together with high levels of annual evapo-transpiration, of between ‧ and ‧ mm, lead to a serious shortage of water for olive growing, which is exacerbated by the soil conditions in the district: acid soil, steep slopes, shallow, stony soil of low fertility, established on acidic materials
Niektóre odmiany tytoniu z grupy ‧ i III, suszone tradycyjnymi metodami w tradycyjnych suszarkach, produkowane są w regionach, które mogą charakteryzować się wysokim poziomem opadów atmosferycznych w okresie dostawyCertain varieties of tobacco in groups ‧ and III, cured by traditional air-drying methods in traditional dryers, are produced in regions which can have high levels of precipitation during the delivery period
zmienność opadów atmosferycznych w zlewni „pożary”Variability of precipitation in the “Pożary” catchment
Badania magnetycznych sferul z osadów geologicznych i opadów atmosferycznychInvestigation of Magnetic Spherules of Geological Sediments and Atmospheric Dustfall
Alföldi kamillavirágzat zawdzięcza swoje wyjątkowe właściwości (zob. pkt ‧.‧) ekologicznym cechom siedliska, tj. glebie, liczbie godzin nasłonecznienia i rocznej sumie opadów atmosferycznychThe Alföldi kamillavirágzat owes its unique characteristics (see ‧.‧) to the ecological features of the habitat, that is the soil, the number of hours of sunshine and annual precipitation
Czyli opady atmosferyczneUh, that' s... that' s precipitation
mając na uwadze, że produkcji rolnej, którą zajmuje się ‧ % ludności krajów najsłabiej rozwiniętych, już zagraża wzrost temperatur i zmienne poziomy opadów atmosferycznych, co przyczynia się do zmniejszonych i nieprzewidywalnych zbiorów; mając ponadto na uwadze, że niezgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju metody uprawy roli dodatkowo degradują grunty w potencjalnie nieodwracalny sposóbwhereas agricultural production, employing ‧ % of the population in the Least Developed Countries, is already threatened by rising temperatures and changing levels of precipitation which contribute to decreased and unpredictable yields; whereas, in addition, unsustainable farming practices further degrade lands in a potentially permanent manner
Zmienność czasowa opadów atmosferycznych na stacji Port Victoria (Seszele)Time variability of percipitation in Port Victoria station (Seychelles)
Operator nie użytkuje samolotu o certyfikowanej maksymalnej masie do startu większej niż ‧ kg, jeżeli nie jest on wyposażony na każdym stanowisku pilota w wycieraczkę szyby przedniej lub równoważny system utrzymujący w czystości część szyby podczas opadów atmosferycznychAn operator shall not operate an aeroplane with a maximum certificated take-off mass of more than ‧ kg unless it is equipped at each pilot station with a windshield wiper or equivalent means to maintain a clear portion of the windshield during precipitation
Tendencje zmian opadów atmosferycznych w Polsce w latach 1951-1990Tendencies of changes atmospheric precipitation in Poland in the period 1951-1990
Rola sytuacji synoptycznych w powstawaniu opadów atmosferycznych wywołujących powodzie w Karpatach ZachodnichSynoptic situations influance over atmospheric preacipitations that are causing floods in the Western Carpathian Mountains
Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na kwasowość opadów (na przykładzie Jarczewa)The influence of the atmospheric circulation on acidity of precipitation
Analiza wpływu wybranych zanieczyszczeń gazowych na jakość opadów atmosferycznych w PolsceAnalysis of the influence of chosen gauze pollutants on the quality of precipitations in Poland
Rekompensata strat w zbiorach spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, nieobjętych systemem ubezpieczeń rolniczych, które dotknęły produkcję winogron w prowincji Ciudad Real (utrzymujące się opady deszczu), produkcję pomidorów w autonomicznej wspólnocie Estremadura (w wyniku gwałtownych burz) oraz w autonomicznej wspólnocie Wysp Kanaryjskich (na skutek wysokich temperatur i gwałtownych wiatrówTo compensate for harvest losses caused by bad weather, not covered by the agricultural insurance scheme, affecting grape production in the province of Ciudad Real as a result of torrential rain, tomato production in the Autonomous Community of Extremadura as a result of violent storms, and the Autonomous Community of the Canary Islands as a result of high temperatures and violent winds
wpływ oscylacji północnoatlantyckiej (nao) na opady atmosferyczne w warszawie w latach 1825-1998The influence of the North Atlantic Oscillation on Warsaw precipitation between 1825 and 1998
Dynamika zmian opadów atmosferycznych w KaliszuDynamic of changes in atmospheric precipitation in Kalisz
Zmienność czasowa i rozkład przestrzenny opadów atmosferycznych w dorzeczu SołyVariability of time and spatial distribution of precipitation in the basin of the Soła
Temperatura, ciśnienie, punkt rosy, poziom kondensacji, opady atmosferyczneTemperature, pressure, dew point, condensation level, precipitation
Średnia temperatura roczna wynosi ‧,‧ °C; średnia ilość opadów atmosferycznych w roku wynosi ‧ mmThe average annual temperature is ‧,‧ °C; average annual precipitation is ‧ mm
Opady atmosferyczne wynoszą poniżej ‧ mmPrecipitation is less than ‧mm
szczególny wpływ opadów atmosferycznych w nieckach i dolinach z uwagi na ich budowę geomorfologicznąthe particular impact of atmospheric immissions in basins and valleys due to their geomorphological configuration
Klimat śródziemnomorski przy średnich rocznych opadach atmosferycznych między ‧ a ‧ mm i średniej rocznej temperaturze między ‧,‧ a ‧ °C oraz różnice między dwoma regionami tworzącymi obszar produkcji – pierwszy charakteryzujący się terenem pagórkowatym i drugi łagodnym ukształtowaniem terenu oraz glebą o odpowiednim składzie, stanowią odpowiednie warunki do uprawy gajów oliwnychA Mediterranean climate, with average annual rainfall of ‧ mm to ‧ mm and an average annual temperature of between ‧,‧ °C and ‧ °C, together with the differing features of the two districts that make up the production area, one characterised by an irregular landscape and the other by a more even topography with well-constituted soils, provide a suitable environment for olive production
Na Wielkiej Nizinie Węgierskiej liczba godzin nasłonecznienia waha się pomiędzy ‧ i ‧ rocznie, a roczna suma opadów atmosferycznych wynosi ok. ‧–‧ mmThe number of hours of sunshine in the Great Plain varies between ‧ and ‧ a year, with an annual precipitation of around ‧ to ‧ mm
PR = opady atmosferyczne (PrecipitationPR= precipitation
Showing page 1. Found 2557 sentences matching phrase "kwaśne opady atmosferyczne".Found in 0.803 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.