Translations into English:

  • acid fog   
  • acid mist   

Example sentences with "kwaśne opady atmosferyczne", translation memory

add example
Śródziemnomorskie ekstremalne warunki klimatyczne, charakteryzujące się wysokimi średnimi temperaturami i dużym nasłonecznieniem, niewielkimi i wyłącznie sezonowymi opadami, związanymi z wysokim rocznym poziomem odparowywania między ‧ a ‧ mm, skutkują znaczącym deficytem wody w uprawie drzew oliwnych, co dodatkowo uwydatnia warunki glebowe obszaru: gleby kwaśne, stoki o dużym nachyleniu, płytka, kamienista i mało żyzna pokrywa glebowa, powstała z materiałów kwaśnychThe extreme mediterranean climatic conditions, with the high average temperature and levels of sunlight, moderate and markedly seasonal rain, together with high levels of annual evapo-transpiration, of between ‧ and ‧ mm, lead to a serious shortage of water for olive growing, which is exacerbated by the soil conditions in the district: acid soil, steep slopes, shallow, stony soil of low fertility, established on acidic materials
Enklawa gór Prades charakteryzuje się cechami geograficznymi: ‧ m npm, gleby bardzo żyzne, piaszczyste i bogate w krzemionkę o delikatnie kwaśnym odczynie pH, rzadko występujące opady, stosunkowo niskie temperatury i wilgotne wiatry wiejące od strony morzaThe privileged location/distinctive geographical characteristics of the area (‧ metres above sea level, highly fertile sandy siliceous soils with a slightly acidic pH, little rainfall, fairly low temperatures and moist winds blowing in from the sea) have a beneficial impact on the quality of the tubers
Takie ukształtowanie orograficzne obszaru doliny, zapewniające jej doskonałą ekspozycję na promieniowanie świetlne, w połączeniu z dużymi różnicami temperatur dziennych i nocnych, luźnymi glebami pozbawionymi zastoin wodnych i zrównoważonymi opadami atmosferycznymi powodującymi naprzemienne moknięcie i osuszanie egzokarpu owoców zapewnia optymalne warunki dla dojrzewania jabłek, sprawiając, że ich miąższ jest jędrny i chrupki, a kształt bardziej podłużny i lekko żebrowanyThe orthography of the area, which permits excellent exposure to sunlight, together with a big difference between day-time and night-time temperatures, loose soils with no water stagnation and a balanced rainfall pattern which means that the epicarp of the fruit is alternately soaked and dried out, provide the most favourable conditions for ripening the apples, giving them firm, crunchy flesh and a more elongated, slightly ribbed shape
wartość wejściowa kadmu (wynikająca ze stosowania nawozów mineralnych, lecz również z opadów atmosferycznych, preparatów do nawożenia gleby, osadów ściekowych oraz wietrzenia skały macierzystejthe cadmium input rate (due to mineral fertilisers but also to atmospheric deposition, soil conditioning preparations, sewage sludge and weathering of parent rock
Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na temperaturę powietrza i opady atmosferyczne na Kaffioyrze (NW Spitsbergen) w sezonie letnim w okresie 1975-2010.Infuence of atmospheric circulation on air temperature and precipitation on Kaffioyra (NW Spitsbergen) in summer seasons in the period 1975-2010.
Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na kwasowość opadów (na przykładzie Jarczewa)The influence of the atmospheric circulation on acidity of precipitation
Wpływ morza i sąsiedztwo górskich terenów nadają obszarowi produkcji specyficzny klimat: umiarkowane temperatury, duże opady atmosferyczne i dużą wilgotność, które przyczyniają się do otrzymania owocu o specyficznym kolorze i charakterystycznym smaku (bardziej kwaskowy, mniej słodkiThe maritime influence and neighbouring presence of mountains give the production area a special climate typified by moderate temperatures, high rainfall and atmospheric humidity, which help to produce a fruit with a specific colour and taste (more acidic, less sweet
Zmienność czasowa opadów atmosferycznych na stacji Port Victoria (Seszele)Time variability of percipitation in Port Victoria station (Seychelles)
,,Rola cyrkulacji atmosferycznej w kształtowaniu temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w Europie wzdłuż 50° N,,The role of atmosferic circulatoin in the formation of air temperatures and precipitation in Europe along 50° N."
Wyniki badań wykazały także, że niższy poziom opadów atmosferycznych prowadzi do zmniejszenia wysokości roślin i wielkości kwiatów rumianku (Gosztola i inResearch results have also proven that lower precipitation levels lead to a reduction in the plant height and flower size of camomile (Gosztola et al
Analiza rozległych maksymalnych rocznych sum dobowych opadów atmosferycznych na terytorium Polski w latach 1956-1980.Analysis of widespread maximum daily precipitation in Poland in the years 1956-1980.
Projekt licencjacki: Analiza specjacyjna form zanieczyszczeń w wybranych opadach atmosferycznychSpeciation analysis of pollutants in selected forms of precipitation
Badania magnetycznych sferul z osadów geologicznych i opadów atmosferycznychInvestigation of Magnetic Spherules of Geological Sediments and Atmospheric Dustfall
wpływ oscylacji północnoatlantyckiej (nao) na opady atmosferyczne w warszawie w latach 1825-1998The influence of the North Atlantic Oscillation on Warsaw precipitation between 1825 and 1998
Związek między zanieczyszczeniami pyłowymi a opadami atmosferycznymi w Krakowie w latach 1992 - 2011.Relationship between dust-related contamination and the amount of precipitation in Cracow between 1992 and 2011
Opady atmosferyczne wynoszą poniżej ‧ mmPrecipitation is less than ‧mm
Udział opadów śniegu w strukturze zasilania atmosferycznego zlewni rzeki Ter (Katalonia, północna Hiszpania)Snowfall participation in general atmospheric Ter river supply structure (northen Spain, Catalonia)
,,Wpływ typów cyrkulacji na zróżnicowanie maksymalnych dobowych opadów atmosferycznych w profilu pionowym Karpat."Impact of circulation types on maximum diurnal variation of precipitations in the vertical profile of the Carpathians
Średnia temperatura roczna wynosi ‧,‧ °C; średnia ilość opadów atmosferycznych w roku wynosi ‧ mmThe average annual temperature is ‧,‧ °C; average annual precipitation is ‧ mm
Wpływ pasm górskich na kształtowanie opadów atmosferycznychThe influence of the mountain ranges on the formation of precipitations.
Urządzenia do składowania nawozów naturalnych pochodzenia zwierzęcego, które są przykryte w sposób zapewniający nawozowi ochronę przed deszczem lub innymi opadami atmosferycznymiStorage facilities for natural fertilisers of animal origin that are covered in a way so that the manure is protected from rain or other precipitation
Temperatura, ciśnienie, punkt rosy, poziom kondensacji, opady atmosferyczneTemperature, pressure, dew point, condensation level, precipitation
Zmienność czasowa i rozkład przestrzenny opadów atmosferycznych w dorzeczu SołyVariability of time and spatial distribution of precipitation in the basin of the Soła
Czyli opady atmosferyczneUh, that' s... that' s precipitation
Zmienność opadów atmosferycznych na Półwyspie Skandynawskim w latach 1951-2000Variability of Precipitation in the Scandinavian Peninsula from 1951 to 2000
Showing page 1. Found 2557 sentences matching phrase "kwaśne opady atmosferyczne".Found in 2.122 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.