Translations into English:

  • acid fog   
  • acid mist   

Example sentences with "kwaśne opady atmosferyczne", translation memory

add example
Śródziemnomorskie ekstremalne warunki klimatyczne, charakteryzujące się wysokimi średnimi temperaturami i dużym nasłonecznieniem, niewielkimi i wyłącznie sezonowymi opadami, związanymi z wysokim rocznym poziomem odparowywania między ‧ a ‧ mm, skutkują znaczącym deficytem wody w uprawie drzew oliwnych, co dodatkowo uwydatnia warunki glebowe obszaru: gleby kwaśne, stoki o dużym nachyleniu, płytka, kamienista i mało żyzna pokrywa glebowa, powstała z materiałów kwaśnychThe extreme mediterranean climatic conditions, with the high average temperature and levels of sunlight, moderate and markedly seasonal rain, together with high levels of annual evapo-transpiration, of between ‧ and ‧ mm, lead to a serious shortage of water for olive growing, which is exacerbated by the soil conditions in the district: acid soil, steep slopes, shallow, stony soil of low fertility, established on acidic materials
,,Rola cyrkulacji atmosferycznej w kształtowaniu temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w Europie wzdłuż 50° N,,The role of atmosferic circulatoin in the formation of air temperatures and precipitation in Europe along 50° N."
Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na zmiany temperatury powietrza i opadów atmosferycznych wraz z wysokością w górach PolskiThe influence of atmospheric circulation on the air temperature changes and precipitation due to altitude in the Polish mountains
Analiza różnych form opadów atmosferycznych (deszczu, śniegu, szronu, rosy) przy pomocy chromatografii jonowej, jako źródło informacji o stanie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w Poznaniu i Wielkopolskim Parku NarodowymAnalysis of various forms of atmospheric precipitations (rain, snow, hoarfrost, dew) by means of ion chromatography as a source of information concerning the state of atmospheric air pollution in Poznań and in National Park of Wielkopolska
Opady atmosferyczne, wiatr oraz zjawiska atmosferyczne w Polsce Północno - wschodniej w okresie 1656 - 1685.Atmospheric precipitation, wind and weather phenomena in north - eastern part of Poland from 1656 to 1685.
Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na temperaturę powietrza i opady atmosferyczne na Kaffioyrze (NW Spitsbergen) w sezonie letnim w okresie 1975-2010.Infuence of atmospheric circulation on air temperature and precipitation on Kaffioyra (NW Spitsbergen) in summer seasons in the period 1975-2010.
Enklawa gór Prades charakteryzuje się cechami geograficznymi: ‧ m npm, gleby bardzo żyzne, piaszczyste i bogate w krzemionkę o delikatnie kwaśnym odczynie pH, rzadko występujące opady, stosunkowo niskie temperatury i wilgotne wiatry wiejące od strony morzaThe privileged location/distinctive geographical characteristics of the area (‧ metres above sea level, highly fertile sandy siliceous soils with a slightly acidic pH, little rainfall, fairly low temperatures and moist winds blowing in from the sea) have a beneficial impact on the quality of the tubers
wpływ oscylacji północnoatlantyckiej (nao) na opady atmosferyczne w warszawie w latach 1825-1998The influence of the North Atlantic Oscillation on Warsaw precipitation between 1825 and 1998
Czyli opady atmosferyczneUh, that' s... that' s precipitation
Wpływ pasm górskich na kształtowanie opadów atmosferycznychThe influence of the mountain ranges on the formation of precipitations.
PR = opady atmosferyczne (PrecipitationPR= precipitation
Zmienność czasowa opadów atmosferycznych na stacji Port Victoria (Seszele)Time variability of percipitation in Port Victoria station (Seychelles)
Opady atmosferyczne w roku 2010 w dorzeczu górnej Wisły i ich uwarunkowania cyrkulacyjnePrecipitation in 2010 in the upper basin of the Vistula and the conditions of circulation
Występowanie opadów śladowych w Krakowie w powiązaniu z cyrkulacją atmosferyczną (1874-2008)The occurrence of trace precipiiation in Krakow in association with atmospheric circulation (1874-2008)
Analiza rozległych maksymalnych rocznych sum dobowych opadów atmosferycznych na terytorium Polski w latach 1956-1980.Analysis of widespread maximum daily precipitation in Poland in the years 1956-1980.
Wpływ morza i sąsiedztwo górskich terenów nadają obszarowi produkcji specyficzny klimat: umiarkowane temperatury, duże opady atmosferyczne i dużą wilgotność, które przyczyniają się do otrzymania owocu o specyficznym kolorze i charakterystycznym smaku (bardziej kwaskowy, mniej słodkiThe maritime influence and neighbouring presence of mountains give the production area a special climate typified by moderate temperatures, high rainfall and atmospheric humidity, which help to produce a fruit with a specific colour and taste (more acidic, less sweet
Średnia temperatura roczna wynosi ‧,‧ °C; średnia ilość opadów atmosferycznych w roku wynosi ‧ mmThe average annual temperature is ‧,‧ °C; average annual precipitation is ‧ mm
Na skutek znacznego stopnia popękania skały, krążenie wód powierzchniowych w szczelinach granodiorytów jest dość intensywne i tylko częściowo uzupełniane jest opadami atmosferycznymi przesączającymi się przez otwarte szczelinyGroundwater circulation through fissures in granodiorites is fairly active as a result of the substantial degree of fissuration and it is only partly supplemented by the percolation of atmospheric precipitation since the fissures are not sealed
Zmienność opadów atmosferycznych na Półwyspie Skandynawskim w latach 1951-2000Variability of Precipitation in the Scandinavian Peninsula from 1951 to 2000
ekstrema pogodowe na przykładzie wybranych elementów meteorologicznych (na przykładzie opadów atmosferycznych i temperatury powietrza) dla miesiąca lipca - 1987- 2007weather extremes on the example of selected meteorological elements (for example, precipitation and temperature) for the month of july - 1987-2007.
Wykorzystanie chromatografii jonowej w badaniu zanieczyszczeń opadów atmosferycznych na obszarze metropolitalnym PoznaniaPollution of precipitations in the Poznan city region studied by ion chromatography
Wieloletni przebieg sezonowych i rocznych sum opadów atmosferycznych we Wrocławiu, Krakowie i LwowieMulti-year variability of annual and seasonal precipitation in Wrosław, Kraków and Lwów
suma rocznych opadów atmosferycznych (mmtotal annual precipitation (mm
Operator nie użytkuje samolotu o certyfikowanej maksymalnej masie do startu większej niż ‧ kg, jeżeli nie jest on wyposażony na każdym stanowisku pilota w wycieraczkę szyby przedniej lub równoważny system utrzymujący w czystości część szyby podczas opadów atmosferycznychAn operator shall not operate an aeroplane with a maximum certificated take-off mass of more than ‧ kg unless it is equipped at each pilot station with a windshield wiper or equivalent means to maintain a clear portion of the windshield during precipitation
Zmienność czasowa i rozkład przestrzenny opadów atmosferycznych w dorzeczu SołyVariability of time and spatial distribution of precipitation in the basin of the Soła
Showing page 1. Found 2427 sentences matching phrase "kwaśne opady atmosferyczne".Found in 8.228 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.