Translations into English:

  • celery leaves   

Example sentences with "liście selera", translation memory

add example
Liście seleraCelery leaves
W odniesieniu do difenokonazolu złożono wniosek dotyczący stosowania w przypadku kopru włoskiego, pietruszki – naci, liści selera i trybuliAs regards difenoconazole, such an application was made for the use on fennel, parsley, celery leaves and chervil
Wszystkie rodzaje oliwek można przyprawić oregano, tymiankiem, liściem laurowym, czosnkiem, selerem, kaparami i czerwoną paprykąAll types may be flavoured with oregano, thyme, bay leaves, celery, garlic, capers and red pepper
Oliwkom można nadawać aromat przy użyciu ziół z regionu (oregano, tymianku, liści laurowych, czosnku, selera i czerwonej paprykiThe olives may be flavoured with aromatic plants of the region (oregano, thyme, capers, bay leaves, garlic, celery and red pepper
Seler naciowy w tej klasie powinien być dobrej jakości, regularnego kształtu i wolny od śladów chorób na liściach bądź szypułkachRIBBED CELERY IN THIS CLASS MUST BE OF GOOD QUALITY, REGULAR IN SHAPE AND FREE OF TRACES OF DISEASE ON EITHER THE LEAVES OR THE LEAF STALKS
CHOG Sedano Bianco di Sperlonga jest zastrzeżone wyłącznie dla selera odmiany Apium graveolens L. var dulce Mill. ekotypu Bianco di Sperlonga o biało lub białawo unerwionych liściachThe Sedano bianco di Sperlonga PGI is reserved exclusively for the Sperlonga celery ecotype of the variety Apium graveolens L. var dulce Mill, Bianco di Sperlonga ecotype, with white or whitish sides
Dzięki działaniom OECD i Komisji wiele rajów podatkowych zgodziło się ostatnio współpracować w walce z uchylaniem się od płacenia podatków, znosząc lub ograniczając tajemnicę bankową, tak że żaden kraj nie figuruje już na czarnej liścieThanks to the OECD’s action and that of the Commission, many tax havens have recently agreed to cooperate in the fight against tax evasion, by abolishing or limiting banking secrecy, such that no country is any longer on the blacklist
Wskazany powyżej okres czterech lat rozpocznie się w dacie, w której zostaną wdrożone środki opisane w niniejszym liścieThe period of four years indicated above will begin at the date when the measures described in this letter will be implemented
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie wprowadzania koncesji określonych na liście koncesyjnej CXL sporządzonej w wyniku zakończenia negocjacji GATT XXIV.‧, w szczególności jego art. ‧ ustHaving regard to Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ on the implementation of the concessions set out in Schedule CXL drawn up in the wake of the conclusion of the GATT XXIV.‧ negotiations, and in particular Article ‧ thereof
Jednakże produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem energii cieplnej słońca - jednego z najbardziej obiecujących odnawialnych źródeł energii - nie została uwzględniona na liście sektorów, które mają odnieść korzyści.However, solar thermal electricity (STE) - one of the most promising renewable energy sources - is not included in the list of sectors which stand to benefit.
p, li { white-space: pre-wrap; } Przenosi zaznaczone pliki do góry na liście. Ta opcja pozwala plikom na odczytanie ich w pierwszej kolejności przez KSystemLogp, li { white-space: pre-wrap; } Moves up the selected files in the list. This option allows the files to be read in first by KSystemLog
Neena Gill poinformowała, iż była obecna na posiedzeniu w dniu ‧.‧.‧, ale jej nazwisko nie figuruje na liście obecnościNeena Gill had informed the Presidency that she had been present at the sitting of ‧.‧.‧ but that her name was not on the attendance register
na stanowiska członków – osoby znajdujące się na liście danego państwa członkowskiego zawartej w załączniku Ias members, the persons listed by Member State in Annex I
Treść załącznika do dyrektywy: Informacja dotycząca materiałów niebezpiecznych podawana w liście przewozowymContent of the Annex to the Directive: Information concerning hazardous materials to be indicated on the consignment note
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. dotyczące wprowadzenia koncesji znajdujących się na liście koncesyjnej CXL sporządzonej w wyniku zakończenia negocjacji GATT XXIV.‧, w szczególności jego artHaving regard to Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ on the implementation of the concessions set out in Schedule CXL drawn up in the wake of the conclusion of the GATT XXIV.‧ negotiations, and in particular Article ‧ thereof
Po zatwierdzeniu wniosku nowej dyrektywy zostanie ona umieszczona na tej liście i żaden pojazd nie uzyska homologacji typu, jeśli nie spełni postanowień dyrektywyAfter the proposed new directive is approved, it will be included in this list, and no vehicle will receive type-approval if it does not comply with its provisions
Ponieważ nie chcę zaczynać kolejnej debaty, będziemy realizować procedurę pytań z sali dopóki przewodniczący nie wróci lub wszyscy znajdujący się na liście nie zabiorą głosu.As I do not wish to begin the next debate, we are going to be conducting the catch-the-eye procedure until the President's eye drops out or everyone on the list has spoken.
Przeskocz w przód na liście odtwarzaniaSkip forwards in playlist
Zimny, północny wiatr poczerwienił liście.The cold north wind turned the leaves brown.
Czy powinniśmy odwrócić listę do głosowania? Przepraszam, ale na mojej liście mam sprawy w odwrotnym porządku.I do apologise, but I have things down in the wrong order on my list.
Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Indiami, na podstawie art. ‧ GATT z ‧ r., dotyczące zmiany koncesji w odniesieniu do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT z ‧ r., zatwierdzone decyzją Rady ‧/‧/WE, przewiduje, że należności przywozowe stosowane przy przywozie niektórych odmian ryżu łuskanego Basmati wynoszą zeroPursuant to the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and India pursuant to Article ‧ of the GATT ‧ relating to the modification of concessions with respect to rice provided for in EC Schedule CXL annexed to the GATT ‧, approved by Council Decision ‧/‧/EC, the duty applicable to imports of husked rice of certain Basmati varieties is fixed at zero
Haniebne próby przeprowadzenia referendum konstytucyjnego w takich okolicznościach są kolejnym zarzutem na tej liście.The generals' shameful attempts to hold a referendum on the constitution in such circumstances only add to this list.
Decyzja Rady z dnia ‧ sierpnia ‧ r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Pakistanem, na podstawie art. ‧ GATT z ‧ r., dotyczącego zmiany koncesji w odniesieniu do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT z ‧ rCouncil Decision of ‧ August ‧ on the conclusion of an Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and Pakistan pursuant to Article ‧ of the GATT ‧ relating to the modification of concessions with respect to rice provided for in EC Schedule CXL annexed to the GATT
Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Indiami na podstawie art. ‧ GATT z ‧ r. dotyczące zmiany koncesji w odniesieniu do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT ‧, zatwierdzone decyzją Rady ‧/‧/WE, przewiduje, że należności przywozowe stosowane przy przywozie ryżu łuskanego niektórych odmian ryżu Basmati pochodzącego z Indii wynoszą zeroUnder the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and India pursuant to Article ‧ of the GATT ‧ relating to the modification of concessions with respect to rice provided for in EC Schedule CXL annexed to the GATT ‧, approved by Council Decision ‧/‧/EC, the duty applicable to imports of husked rice of certain basmati varieties originating in India is fixed at zero
Showing page 1. Found 22566 sentences matching phrase "liście selera".Found in 13.878 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.