Translations into English:

  • lactates   

Similar phrases in dictionary Polish English. (2)

mleczanlactate
mleczan żelazawyferrous lactate

Example sentences with "mleczany", translation memory

add example
Główne działania niepożądane, jakie zgłaszano, to zaburzenia czynności układu krwiotwórczego (niedokrwistość, neutropenia), zaburzenia metabolizmu (nadmiar mleczanów, zwiększenie stężenia lipazyThe main adverse events reported are haematological disorders (anaemia, neutropenia), metabolic disorders (hyperlactatemia, hyperlipasemia
Laboratoryjnymi cechami diagnostycznymi są: obniżone pH krwi, poziomy mleczanów w osoczu powyżej ‧ mmol/l i zwiększona luka anionowa oraz stosunek mleczan/pirogronianDiagnostic laboratory findings are decreased blood pH, plasma lactate levels above ‧mmol/l, and an increased anion gap and lactate/pyruvate ratio
Etap ‧ Dodanie rozpuszczonego preparatu CANCIDAS do roztworu do infuzji dla pacjenta Do sporządzenia finalnego roztworu do infuzji można używać następujących roztworów: roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań lub roztwór Ringera z mleczanamiStep ‧ Addition of Reconstituted CANCIDAS to patient infusion solution Diluents for the final solution for infusion are: sodium chloride solution for injection, or lactated Ringer s solution
Mleczan cynkuzinc lactate
Objawy wczesne (objawowy nadmiar mleczanów) obejmują łagodne objawy ze strony układu pokarmowego (nudności, wymioty oraz bóle brzucha), niespecyficzne pogorszenie samopoczucia, utratę łaknienia, utratę masy ciała, objawy ze strony układu oddechowego [ szybki i (lub) pogłębiony oddech ] lub objawy neurologiczne (w tym osłabienie ruchoweEarly symptoms (symptomatic hyperlactataemia) include benign digestive symptoms (nausea, vomiting and abdominal pain), non-specific malaise, loss of appetite, weight loss, respiratory symptoms (rapid and/or deep breathing) or neurological symptoms (including motor weakness
Zawartość kwasu mlekowego i mleczanów w przeliczeniu na kwas mlekowy w mleku w proszku, oznaczana przy zastosowaniu określonej metodyLACTIC ACID AND LACTATES CONTENT OF DRIED MILKS: THE LACTIC ACID AND LACTATES, EXPRESSED AS LACTIC ACID, CONTENTS AS DETERMINED BY THE METHOD SPECIFIED
W ‧ r. SCF poddał ocenie mleczan sodu i mleczan potasu (E ‧ i E ‧), octan potasu (E ‧), octan sodu (E ‧i) i wodorooctan sodu (E ‧ii) i stwierdził, że wszystkie te substancje są naturalnie obecne w żywności jako jej składniki oraz oszacował, że ich pobranie jest prawdopodobnie nieznaczne w stosunku do pobrania ze źródeł naturalnychIn ‧, the SCF evaluated sodium and potassium salts of lactate (E ‧ and E ‧), potassium acetate (E ‧), sodium acetate (E ‧i) and sodium hydrogen acetate (E ‧ii) and came to the conclusion that they are all naturally present as constituents in food and estimates of their intake are likely to be insignificant compared to the intake from natural sources
Wczesne objawy (objawowy nadmiar mleczanów), w tym łagodne objawy ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty, bóle brzucha), niespecyficzne osłabienie, utrata apetytu, zmniejszenie masy ciała, objawy ze strony układu oddechowego [ szybki i (lub) głęboki oddech ] lub objawy neurologiczne (w tym spowolnienie motoryczneEarly symptoms (symptomatic hyperlactatemia) include benign digestive symptoms (nausea, vomiting and abdominal pain) non-specific malaise, loss of appetite, weight loss, respiratory symptoms (rapid and/or deep breathing) or neurological symptoms (including motor weakness
W ciężkich przypadkach, czasami kończących się śmiercią, występowało zapalenie trzustki, niewydolność wątroby lub stłuszczenie wątroby, niewydolność nerek oraz podwyższony poziom mleczanów w surowicySevere cases, sometimes with fatal outcome, were associated with pancreatitis, liver failure/hepatic steatosis, renal failure and higher levels of serum lactate
Badanie powinno obejmować poziom elektrolitów i ketonów w surowicy, stężenie glukozy we krwi oraz, w przypadku wskazań, odczyn pH krwi i stężenia mleczanów, pirogronianów i metforminyEvaluation should include serum electrolytes and ketones, blood glucose and, if indicated, blood pH, lactate, pyruvate, and metformin levels
Mleczan cynkuZinc lactate
W obecności L-glutaminianu pirogronian przechodzi w L-alaninę w reakcji katalizowanej przez transaminazę glutaminowo-pirogronianową (GPT). L-LDH L-mleczan + NAD+ pirogronian + NADH + H+ D-LDH D-mleczan + NAD+ pirogronian + NADH + H+ GPT Pirogronian + L-glutaminian L-alanina +-ketoglutaranIn the presence of L-glutamate, the pyruvate is transformed into L-alanine in a reaction catalysed by glutamate pyruvate transaminase (GPT): L-lactate + NAD+ pyruvate + NADH + H+ D-lactate + NAD+ pyruvate + NADH + H+ Pyruvate + L-glutamate L-alanine + a-ketoglutarate
Nie należy mieszać roztworu leku Zometa z roztworami zawierającymi wapń lub inne kationy dwuwartościowe, np. roztwór Ringera z dodatkiem mleczanuDo not mix Zometa reconstituted solution with calcium-containing or other divalent cation-containing solutions such as lactated Ringer s solution
Wprowadzanie produktu do dostępu żylnego, przez który podawany jest ‧ % roztwór glukozy w roztworze Ringera z mleczanami lub inne płyny do wlewu dożylnego niewymienione w punkcie ‧. ‧ nie jest zalecane, gdyż może to spowodować wytrącanie się osadu z roztworuInjection into an ‧ line delivering glucose ‧ g/l (‧ %) in Ringer-Lactate solution for injection, or other ‧ fluids not listed in ‧, is not recommended as this may cause precipitation from solution
Mleczan żelazawyFerrous lactate
Mleczan wapniaCalcium lactate
mleczanie sodu (Esodium lactate (E
Wprowadzanie produktu do dostępu żylnego, przez który podawany jest ‧ % roztwór glukozy w roztworze Ringera z mleczanami lub inne płyny do wlewu dożylnego niewymienione powyżej nie jest zalecane, gdyż może to spowodować wytrącanie się osadu z roztworuInjection into an ‧ line delivering glucose ‧ g/l (‧ %) in Ringer-Lactate solution for injection, or other ‧ fluids not listed above, is not recommended as this may cause precipitation from solution
mleczan sodusodium lactate
mleczan magnezumagnesium lactate
Należy zaprzestać leczenia analogami nukleozydów, jeśli pojawi się objawowy nadmiar mleczanów oraz kwasica metaboliczna lub mleczanowa, postępujące powiększenie wątroby lub gwałtownie zwiększająca się aktywność aminotransferazTreatment with nucleoside analogues must be discontinued in the setting of symptomatic hyperlactataemia and metabolic/lactic acidosis, progressive hepatomegaly, or rapidly elevating aminotransferase levels
Warstwa środkowa: klej poliizobutylenowo-polibutenowy, krospowidon, nietkany materiał z poliestru, mleczan laurylowyMiddle layer: polyisobutylene/polybutene adhesive, crospovidone, non-woven polyester fabric, lauryl lactate
Mleczan magnezowyMagnesium lactate
mg/ml (‧, ‧ %) roztwór chlorku sodu ‧ g/l (‧ %) roztwór glukozy do wlewów dożylnych ‧ g/l (‧ %) roztwór glukozy z ‧, ‧ mg/ml (‧, ‧ %) roztworem chlorku sodu do wlewów dożylnych roztwór Ringera z mleczanami do wlewów dożylnychglucose ‧ g/l (‧ %) solution for infusion sodium chloride ‧ mg/ml (‧ %) and glucose ‧ g/l (‧ %) solution for injection Ringer-Lactate solution for injection
Zachowując warunki aseptyki, należy tę objętość (ml) c rozcieńczonego preparatu CANCIDAS umieścić w worku (lub butelce) do wlewów dożylnych zawierającym ‧ ml roztworu chlorku sodu do wstrzykiwania o stężeniu ‧, ‧ %, ‧, ‧ % lub ‧, ‧ % albo płynu Ringera z mleczanami do wstrzykiwaniaAseptically transfer this volume (ml)c of reconstituted CANCIDAS to an ‧ bag (or bottle) containing ‧ ml of ‧ %, ‧ %, or ‧ % Sodium Chloride Injection, or Lactated Ringers Injection
Showing page 1. Found 193 sentences matching phrase "mleczany".Found in 0.514 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.