Translations into English:

  • lactates   

Similar phrases in dictionary Polish English. (2)

mleczanlactate
mleczan żelazawyferrous lactate

Example sentences with "mleczany", translation memory

add example
Zaburzenia metaboliczne: skojarzone leczenie przeciwretrowirusowe jest związane z zaburzeniami metabolicznymi, takimi jak hipertriglicerydemia, hipercholesterolemia, insulinooporność, hiperglikemia i nadmiar mleczanów (patrz punktMetabolic abnormalities: combination antiretroviral therapy has been associated with metabolic abnormalities such as hypertriglyceridaemia, hypercholesterolaemia, insulin resistance, hyperglycaemia and hyperlactataemia (see section
mleczan potasupotassium lactate
Nie oceniano zgodności leku z płynem Ringera, płynem Ringera wzbogaconym w mleczany ani z płynami do wlewów z dodatkiem środków bakteriostatycznychCompatibility of VISTIDE with Ringer s Solution, Lactated Ringer s Solution or bacteriostatic infusion fluids has not been evaluated
Sugammadeks należy wprowadzać do linii dożylnej trwającego wlewu, stosując następujące roztwory dożylne: chlorek sodu ‧ mg/ml (‧, ‧ %), glukoza ‧ mg/ml (‧ %), chlorek sodu ‧, ‧ mg/ml (‧, ‧ %) i glukoza ‧ mg/ml (‧, ‧ %), roztwór mleczanu Ringera, roztwór Ringera, glukoza ‧ mg/ml (‧ %) w chlorku sodu ‧ mg/ml (‧, ‧ %Sugammadex can be injected into the intravenous line of a running infusion with the following intravenous solutions: sodium chloride ‧ mg/ml (‧ %), glucose ‧ mg/ml (‧ %), sodium chloride ‧ mg/ml (‧ %) and glucose ‧ mg/ml (‧ %), Ringers lactate solution, Ringers solution, glucose ‧ mg/ml (‧ %) in sodium chloride ‧ mg/ml (‧ %
Najskuteczniejszą metodą usunięcia mleczanów i metforminy jest hemodializaThe most effective method to remove lactate and metformin is haemodialysis
Mleczan wapniaCalcium lactate
mleczan wapniacalcium lactate
Oznaczanie zawartości kwasu mlekowego i mleczanów wDETERMINATION OF LACTIC ACID AND LACTATES IN
OZNACZANIE ZAWARTOŚCI KWASU MLEKOWEGO I MLECZANÓWDETERMINATION OF LACTIC ACID AND LACTATES CONTENT
Leku Cyanokit nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi z wyjątkiem ‧, ‧ % (‧ mg/ml) roztworu soli fizjologicznej do wstrzykiwań lub roztworu Ringera z dodatkiem mleczanu lub ‧ % roztworu glukozyCyanokit must not be mixed with other medicinal products except sodium chloride ‧ mg/ml (‧ %) solution for injection or Lactated Ringer solution or ‧ % glucose
Podczas skojarzonego leczenia lekami przeciwretrowirusowymi obserwowano takie zaburzenia metaboliczne, jak hipertriglicerydemię, hipercholesterolemię, oporność na insulinę, hiperglikemię i nadmierne stężenie mleczanów we krwi (patrz punktCombination antiretroviral therapy has been associated with metabolic abnormalities such as hypertriglyceridaemia, hypercholesterolaemia, insulin resistance, hyperglycaemia and hyperlactataemia (see section
Badania trwałości wykazały, że produkt może być użyty w ciągu ‧ godzin, jeśli jest przechowywany w temperaturze do ‧°C, bądź w ciągu ‧ godzin, jeśli worek infuzyjny (butelka) jest przechowywany w lodówce (od ‧°C do ‧°C), a do sporządzenia roztworu do infuzji użyto roztworu chlorku sodu do wstrzykiwań o stężeniu ‧ mg/ml (‧, ‧ %); ‧, ‧ mg/ml (‧, ‧ %) lub ‧, ‧ mg/ml (‧, ‧ %) lub roztworu Ringera z mleczanamiStability data have shown that the product can be used within ‧ hours when stored at ‧°C or less, or within ‧ hours when the intravenous infusion bag (bottle) is stored refrigerated (‧ to ‧°C) and diluted with sodium chloride solution ‧ mg/ml (‧ %), ‧ mg/ml (‧ %), or ‧ mg/ml (‧ %) for infusion, or lactated Ringer s solution
mg/ml (‧, ‧ %) roztworze chlorku sodu do wlewów dożylnych roztworze Ringera z mleczanami do wlewów dożylnych ‧ % roztworze glukozy i roztworze Ringera z mleczanami do wlewów dożylnych ‧ % roztworze glukozy z ‧, ‧ % roztworem chlorku sodu do wlewów dożylnych ‧ % roztworze glukozy do wlewów dożylnych ‧ % roztworze glukozy w roztworze chlorku potasu ‧ mEq do wlewów dożylnych ‧, ‧ % roztworze chlorku sodu do wlewów dożylnych ‧ % roztworze glukozy i ‧, ‧ % roztworze chlorku sodu do wlewów dożylnychmg/ml (‧ %) Sodium Chloride for Infusion Lactated Ringer s Intravenous Infusion ‧ % Glucose and Lactated Ringer s Intravenous Infusion ‧ % Glucose and ‧ % Sodium Chloride Intravenous Infusion ‧ % Glucose Intravenous Infusion ‧ % Glucose in ‧ mEq Potassium Chloride Intravenous Infusion ‧ % Sodium Chloride Intravenous Infusion ‧ % Glucose and ‧ % Sodium Chloride Intravenous Infusion
Skojarzona terapia przeciwretrowirusowa jest związana z zaburzeniami metabolicznymi, takimi jak hipertrójglicerydemia, hipercholesterolemia, oporność na insulinę, hiperglikemia oraz nadmiar mleczanów (patrz punktCombination antiretroviral therapy has been associated with metabolic abnormalities such as hypertriglyceridaemia, hypercholesterolaemia, insulin resistance, hyperglycaemia and hyperlactataemia (see section
mleczan żelazaferrous lactate
Leczenie analogami nukleozydów należy przerwać w przypadku wystąpienia objawów nadmiaru mleczanów i metabolicznej lub mleczanowej kwasicy, postępującej hepatomegalii, lub szybkiego wzrostu aktywności aminotransferazTreatment with nucleoside analogues should be discontinued in the setting of symptomatic hyperlactatemia and metabolic/lactic acidosis, progressive hepatomegaly, or rapidly elevating aminotransferase levels
mleczan sodusodium lactate
Wprowadzanie produktu do dostępu żylnego, przez który podawany jest ‧ % roztwór glukozy w roztworze Ringera z mleczanami lub inne płyny do wlewu dożylnego niewymienione powyżej nie jest zalecane, gdyż może to spowodować wytrącanie się osadu z roztworuInjection into an ‧ line delivering glucose ‧ g/l (‧ %) in Ringer-Lactate solution for injection, or other ‧ fluids not listed above, is not recommended as this may cause precipitation from solution
Bez uszczerbku dla przepisów przyjętych na mocy art. ‧ ust. ‧, zawartość mleczanu w produktach określonych w załączniku nie powinna przekraczać ‧ mg na ‧ g suchej masy beztłuszczowej mlekaWithout prejudice to the provisions adopted under Article ‧, the lactate content of the products defined in the Annex shall not be greater than ‧ mg per ‧ g of milk solids not fat
glicerynofosforan potasu mleczan potasupotassium glycerophosphate
Showing page 1. Found 193 sentences matching phrase "mleczany".Found in 0.446 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.