Translations into English:

  • lactic beverages   
  • sour milk   

Example sentences with "napoje mleczne fermentowane", translation memory

add example
Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr (cidr), perry i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączoneOther fermented beverages (for example, cider, perry, mead); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included
Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr (cidrOther fermented beverages (for example, cider
Pozostałe napoje fermentowane (na przykład jabłecznik, moszcz gruszkowy, miód pitnyOther fermented beverages (for example, cider, perry, mead
W wyjaśnieniach do nomenklatury taryfowej wódka, która nie jest objęta załącznikiem I, jest zdefiniowana jako alkohol: (...) (bez dodatków smakowych) otrzymywany w wyniku destylacji naturalnych napojów fermentowanych jak wino, jabłecznik (cydr) lub fermentowanych owoców, wytłoków owoców, zbóż lub innych produktów roślinnych, są w nich zachowane całkowicie lub częściowo drugorzędne składniki (estry, aldehydy, kwasy, wyższe alkohole, itd.), które nadają napojom charakterystyczny, indywidualny smak i aromatIn the Explanatory Notes to the Harmonised System, spirits, which are thus not covered by Annex I, are defined as follows: Spirits produced by distilling wine, cider or other fermented beverages or fermented grain or other vegetable products, without adding flavouring; they retain, wholly or partly, the secondary constituents (esters, aldehydes, acids, higher alcohols, etc.) which give the spirits their peculiar individual flavours and aromas
Czwórniak to miód pitny, klarowny napój fermentowany z brzeczki miodowej wyróżniający się charakterystycznym miodowym aromatem i smakiem użytego surowcaCzwórniak is a mead, a clear beverage fermented from mead wort, distinguished by its characteristic honey aroma and the taste of the raw material used
mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączonemixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages
NACE ‧.‧: Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanychNACE ‧.‧: Manufacture of other non-distilled fermented beverages
napój spirytusowy wyprodukowany ze osadu winnego lub z fermentowanych owoców, którego minimalne, rzeczywiste objętościowe stężenie alkoholu wynosi ‧ %a spirit drink produced from lees of wine or of fermented fruit, with a minimum alcoholic strength by volume of ‧ %
Półtorak to miód pitny, klarowny napój fermentowany z brzeczki miodowej wyróżniający się charakterystycznym miodowym aromatem i smakiem użytego surowcaPółtorak is a mead, a clear beverage fermented from mead wort, distinguished by its characteristic honey aroma and the taste of the raw material used
Zawartość alkoholu w napojach fermentowanych może i rzeczywiście się zmienia zależnie od różnych czynników dotyczących ich surowca i sposobu wytwarzaniaThe alcohol content of any fermented beverage can (and does) change according to various factors that affect the raw material and means of production
patuliny w sokach owocowych, nektarach owocowych, napojach alkoholowych, cydrze i innych napojach fermentowanych uzyskanych z jabłek lub zawierających sok jabłkowypatulin in fruit juices, fruit nectar, spirit drinks, cider and other fermented drinks derived from apples or containing apple juice
Trójniak to miód pitny, klarowny napój fermentowany z brzeczki miodowej wyróżniający się charakterystycznym miodowym aromatem i smakiem użytego surowcaTrójniak is a mead, a clear beverage fermented from mead wort, distinguished by its characteristic honey aroma and the taste of the raw material used
Czy napój, który zawiera pewną ilość alkoholu destylowanego, ale poza tym odpowiada definicji pozycji taryfowej CN ‧, może zostać zaklasyfikowany do tej pozycji taryfowej, jeśli jest to napój fermentowany, który, poprzez dodatek wody oraz określonych substancji, stracił smak, zapach lub wygląd napoju wytworzonego z określonego owocu lub określonego produktu naturalnego?Can a beverage which contains a certain amount of distilled alcohol but which otherwise corresponds to the definition of heading ‧ of the Combined Nomenclature (CN) be classified under that heading if the beverage in question is a fermented beverage which, as a result of the addition of water and particular ingredients, has lost the taste, smell and/or appearance of a beverage produced from a particular fruit or natural product?
wino z owoców jagodowych lub napoje fermentujące z owoców jagodowych oraz cydr i napój gruszkowywine made from berries or fermented berry-based beverages a well as cider and perry
Napój fermentowany zawierający alkohol destylowanyFermented beverage containing distilled alcohol
Pozostałe napoje fermentowaneOther fermented beverages
5 — Owe pozycje taryfowe obejmujące odpowiednio , na podstawie rozporządzenia nr 2587 / 91 „ wina ze świeżych winogron , włączywszy w to wina wzbogacone o alkohol ; moszcz winogronowy , inny niż objęty pozycją 2009 ” , „ wermuty i inne wina ze świeżych winogron przygotowane z dodatkiem z iół lub substancji aromatycznych ” , oraz wreszcie „ inne napoje fermentowane ( cydr , moszcz gruszkowy , miód pitny , na przykład ) ; mieszanki napojów fermentowanych i mieszanki napojów fermentowanych z napojami alkoholowymi niewymienione wśród produktów powyżej i niewchodzące w ich skład ” .5 — Those tariff headings are respectively , pursuant to Regulation No 2587 / 91 for ‘ [ w ] ine of fresh grapes , including fortified wines ; grape must other than that of heading No 2009 ’ , ‘ vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances ’ and finally ‘ [ o ] ther fermented beverages ( for example , cider , perry , mead ) ; mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages , not elsewhere specified or included . ’
Dwójniak to miód pitny, klarowny napój fermentowany z brzeczki miodowej wyróżniający się charakterystycznym miodowym aromatem i smakiem użytego surowcaDwójniak is a mead, a clear beverage fermented from mead wort, distinguished by its characteristic honey aroma and the taste of the raw material used
W przypadku napojów fermentowanych trzeba będzie zatem przyjąć nieco bardziej elastyczne podejście, na przykład grupując je zależnie od ich mocy, aby uniknąć niepotrzebnego komplikowania życia producentom i sprzedawcom tych napojówIt will therefore be necessary to establish a somewhat more flexible approach to fermented beverages, by placing them in bands according to their strength, to avoid unduly complicating the work of producers and traders
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Hoge Raad der Nederlanden Den Haag- Wykładnia pozycji ‧ i ‧ Nomenklatury Scalonej- Napój fermentowany zawierający alkohol etylowy (destylowany)- Dodanie wody i substancji powodujących utratę smaku, zapachu lub wyglądu napoju wytwarzanego z owoców lub produktu naturalnegoReference for a preliminary ruling- Hoge Raad der Nederlanden Den Haag –Interpretation of tariff headings ‧ and ‧ of the Combined Nomenclature- Fermented beverage containing distilled alcohol- Addition of water and ingredients resulting in a loss of the taste, smell and/or appearance of a beverage produced from fruit or from a natural product
w Nomenklaturze Scalonej załączonej do rozporządzenia (EWG) nr ‧, kod CN ‧ ‧ obejmuje pozostałe niespienione fermentowane napoje w pojemnikach o objętości ‧ litrów lub mniejszej, a kod CN ‧ ‧ obejmujeWhereas the combined nomenclature annexe to Regulation (EEC) No ‧ CN code ‧ ‧ covers other still fermented beverages, in containers holding ‧ litres or less and CN code ‧ ‧ covers
Showing page 1. Found 9080 sentences matching phrase "napoje mleczne fermentowane".Found in 4.517 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.