Translations into English:

  • southern indian ocean   
     
    geographic terms (above country level)

Example sentences with "ocean indyjski południowy", translation memory

add example
( 1 ) M iędzynarodowa Komisja ds . Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego , Międzyamerykańska Komisja ds . Tuńczyka Tropikalnego , Komisja do spraw Tuńczyka w Oceanie Indyjskim , Komisja ds. rybołóstwa na zachodnim iśrodkowym Pacyfiku i Komisja Ochrony Tuńczyka Południowego .( 1 ) The International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas , the Inter-American Tropical Tuna Commission , the Indian Ocean Tuna Commission , the Western and Central Pacific Fisheries Commission and the Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna .
Porozumienie w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego * (art. ‧ Regulaminu) (głosowanieSouthern Indian Ocean Fisheries Agreement * (Rule ‧) (vote
Komisja ds . Tuńczyka na Oceanie Indyjskim ( IOTC – Ind ian Ocean Tuna Commission ) przyjęła serię środków zarządzania i ochrony przy okazji swojego dorocznego zebrania , które odbyło się w marcu zeszłego roku w Pusan ( w Korei Południowej ) .The Indian Ocean Tuna Commission ( IOTC ) adopted a number of management and conservation measures at its annual meeting , last March in Busan , South Korea .
SIOFA (Porozumienie w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego) (decyzja Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ września ‧ r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, sSIOFA (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement) (Council Decision ‧/‧/EC of ‧ September ‧ on the conclusion, on behalf of the European Community, of the Southern Indian Ocean Fisheries Agreement (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
— prac przygotowawczych z zakresu nowych międzynarodowych organizacji rybołówstwa ( umowa w dziedzinie rybołów stwa na południowym Oceanie Indyjskim itd . , Regionalna Organizacja ds . Rybołówstwa na Południowym Pacyfiku itd . ) ,— preparatory work on new international fisheries organisations ( South Indian Ocean Fisheries Agreement , South Pacific Regional Fisheries Organisation , etc . ) ,
Afryka Południowa i Ocean Indyjski Serge-Arno KLÜMPER • Angela JENNISouthern Africa and Indian Ocean Serge-Arno KLÜMPER Angela JENNI •
Podpisanie Porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego zostaje niniejszym zatwierdzone w imieniu Wspólnoty, z zastrzeżeniem decyzji Rady w sprawie zawarcia wspomnianego porozumieniaThe signing of the Southern Indian Ocean Fisheries Agreement is hereby approved on behalf of the Community, subject to the Council Decision concerning the conclusion of the said Agreement
pięć regionalnych pul środków finansowych B w kwocie ‧ EUR dla regionu Afryki Południowej, ‧ EUR dla regionu Afryki Wschodniej i Południowej oraz Oceanu Indyjskiego, ‧ EUR dla regionu Afryki Zachodniej, ‧ EUR dla regionu Afryki Środkowej i ‧ EUR dla regionu Karaibów w oparciu o ‧ % wartości niewykorzystanego salda z puli środków B państw tych regionów ustalonego na dzień wejścia w życie decyzji podjętych na koniec okresu, dotyczących realokacji środkówfive regionalised B-envelopes amounting to EUR ‧ for the Southern African region, EUR ‧ for the region of Eastern and Southern Africa and the Indian Ocean, EUR ‧ for the West African region, EUR ‧ for the Central African region and EUR ‧ for the Caribbean region, based on ‧ % of the amounts of uncommitted balances remaining in the B-envelopes of the constituent countries of those regions at the date the end-of-term reallocation decisions entered into force
SIOFA (porozumienie w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego) (decyzja Rady z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, sSIOFA (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement) (Council Decision ‧/‧/EC of ‧ July ‧ on the signing, on behalf of the European Community, of the Southern Indian Ocean Fisheries Agreement (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
Porozumienie w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement (
Sudan, Mauretania, Mali, Burkina Faso, Niger, Czad, Republika Zielonego Przylądka, Senegal, Gambia, Gwinea Bissau, Gwinea, Sierra Leone, Liberia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Gwinea Równikowa, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Gabon, Kongo, Kongo (Republika Demokratyczna), Ruanda, Burundi, Wyspa Świętej Heleny z przyległościami, Angola, Etiopia, Erytrea, Dżibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seszele z przyległościami, Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego, Mozambik, Mauritius, Komory, Majotta, Zambia, Malawi, Republika Południowej Afryki, LesothoSudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Chad, Cape Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Cameroon, Central African Republic, Equatorial Guinea, São Tomé and Príncipe, Gabon, Congo, Congo (Democratic Republic), Rwanda, Burundi, Saint Helena and dependencies, Angola, Ethiopia, Eritrea, Djibouti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychelles and dependencies, British Indian Ocean Territory, Mozambique, Mauritius, Comoros, Mayotte, Zambia, Malawi, South Africa, Lesotho
Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia i terytoria zależne, Wyspy Wallis i Futuna, Francuskie terytoria Południowe i Antarktyda, Saint Pierre i Miquelon, Majotta, Antyle Niderlandzkie, Aruba, Grenlandia, Anguilla, Wyspy Kajmany, Falklandy, Wyspa Południowy Sandwich i terytoria zależne, Wyspy Turks i Caicos, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Montserrat, Pitcairn, Święta Helena i terytoria zależne, terytorium Antarktyki Brytyjskiej, Brytyjskie Terytorium Oceanu IndyjskiegoFrench Polynesia, New Caledonia and Dependencies, Wallis and Futuna, French Southern and Antarctic Lands, Saint Pierre and Miquelon, Mayotte, Netherlands Antilles, Aruba, Greenland, Anguilla, Cayman Islands, Falkland Islands, South Sandwich Islands and Dependencies, Turks and Caicos Islands, British Virgin Islands, Montserrat, Pitcairn, Saint Helena and Dependencies, British Antarctic Territories, British Indian Ocean Territory
Afryka Afryka Południowa i Ocean Indyjski Afryka Zachodnia Afryka Wschodnia Afryka Środkowa i Równikowa Projekty obejmujące kilka regionów Karaiby Pacyfik AKP ( region ) KTZSouthern and Indian Ocean West East Central and Equatorial Multiregional Caribbean Pacific Regional ACPOCTs
Afryka Wschodnia: w ramach programu na rzecz zarządzania zapobieganiem konfliktom i rozwiązywania konfliktów w Afryce Wschodniej i Południowej oraz w regionie Oceanu Indyjskiego o finansowaniu w wysokości ‧ mln EUR (Europejski Fundusz Rozwoju) UE wsparła projekt na rzecz Wspólnoty Afryki Wschodniej (EAC) ‧,‧ mln EUR, by wzmocnić regionalne zdolności w zakresie zwalczania handlu bronią i rozprzestrzeniania broniEast Africa: within the framework of a Conflict Prevention Management and Resolution Programme for Eastern, Southern Africa and the Indian Ocean amounting to EUR ‧ million (European Development Fund), the EU supported a project with the East African Community (EAC) with EUR ‧,‧ million to strengthen regional capacity to fight arms trafficking and arms proliferation
Stwierdzenie nieważności decyzji Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ września ‧ r. dotyczącej zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego, z powodu naruszenia traktatu WEannul, on the ground of breach of the EC Treaty, Council Decision ‧/‧/EC of ‧ September ‧ on the conclusion, on behalf of the European Community, of the Southern Indian Ocean Fisheries Agreement
Wtorek, ‧ września ‧ r.Porozumienie w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego *Tuesday ‧ September ‧Southern Indian Ocean Fisheries Agreement *
pięć regionalnych pul środków B, na kwotę odpowiednio ‧,‧ mln EUR dla regionu Afryki Południowej, ‧,‧ mln EUR dla regionu Afryki Wschodniej i Południowej oraz Oceanu Indyjskiego, ‧,‧ mln EUR dla regionu Afryki Zachodniej, ‧,‧ mln EUR dla regionu Afryki Środkowej oraz ‧,‧ mln EUR dla Karaibów, mających wesprzeć inicjatywy na rzecz umorzenia długów przyjęte na szczeblu międzynarodowym oraz operacje pomocy humanitarnej i pomoc nadzwyczajną na podstawie art. ‧ i ‧ wspomnianej umowy, zgodnie z zasadą solidarności regionalnejfive regionalised B-envelopes amounting to EUR ‧,‧ million for the Southern African region, EUR ‧,‧ million for the region of Eastern and Southern Africa and the Indian Ocean, EUR ‧,‧ million for the West African region, EUR ‧,‧ million for the Central African region and EUR ‧,‧ million for the Caribbean region, mobilised for contributions to internationally agreed debt relief initiatives and for humanitarian and emergency assistance in accordance with Articles ‧ and ‧ of the ACP-EC Partnership Agreement on the basis of regional solidarity
“ Afryka Południowa i Ocean Indyjski Serge-Arno KLÜMPERSouthern Africa and Indian Ocean Serge-Arno KLÜMPER
Porozumienie w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego *Southern Indian Ocean Fisheries Agreement *
Sudan, Mauretania, Mali, Burkina Faso, Niger, Czad, Wyspy Zielonego Przylądka, Senegal, Gambia, Gwinea Bissau, Gwinea, Sierra Leone, Liberia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Gwinea Równikowa, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Gabon, Kongo, Demokratyczna Republika Kongo, Ruanda, Burundi, Święta Helena i terytoria zależne, Angola, Etiopia, Erytrea, Dżibuti, Somalia, Kenia, Uganda, Tanzania, Seszele i terytoria zależne, Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego, Mozambik, Madagaskar, Mauritius, Komory, Majotta, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Republika Południowej Afryki, Namibia, Botswana, Suazi, LesothoSudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Chad, Cape Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Cote d'Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Cameroon, Central African Republic, Equatorial Guinea, São Tomé and Principe, Gabon, Congo, Democratic Republic of the Congo, Rwanda, Burundi, Saint Helena and Dependencies, Angola, Ethiopia, Eritrea, Djibouti, Somalia, Kenya, Uganda, Tanzania, Seychelles and Dependencies, British Indian Ocean Territory, Mozambique, Madagascar, Mauritius, Comoros, Mayotte, Zambia, Zimbabwe, Malawi, South Africa, Namibia, Botswana, Swaziland, Lesotho
Regionalne pule środków finansowych B dla państw Afryki Południowej i Wschodniej oraz Oceanu Indyjskiego stanowią kwotę netto po odliczeniu ‧ mln EUR w celu skompensowania podwyższenia ad hoc środków finansowych Sudanu z rezerwy przeznaczonej na rozwój długoterminowy; nie ustanawia się regionalnej puli środków finansowych B dla państw Pacyfiku, ponieważ salda środków finansowych B zostały już w znacznej mierze wyczerpane na cele regionalnego programu łagodzenia skutków klęsk żywiołowychThe regionalised B-envelope for Eastern and Southern Africa and the Indian Ocean is a net amount after the deduction of EUR ‧ million to compensate for the ad hoc increase in the B-envelope of Sudan funded out of the long-term development reserve; no regionalised B-envelope is being set up for the Pacific as the balances of the B-envelopes have already been used to a large extent for a regional natural disaster mitigation programme
A‧ Pozostałe państwa Afryki Sudan, Mauretania, Mali, Burkina Faso, Niger, Czad, Wyspy Zielonego Przylądka, Senegal, Gambia, Gwinea Bissau, Gwinea, Sierra Leone, Liberia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Gwinea Równikowa, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Gabon, Kongo, Demokratyczna Republika Kongo, Ruanda, Burundi, Święta Helena i terytoria zależne, Angola, Etiopia, Erytrea, Dżibuti, Somalia, Kenia, Uganda, Tanzania, Seszele i terytoria zależne, Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego, Mozambik, Madagaskar, Mauritius, Komory, Majotta, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Republika Południowej Afryki, Namibia, Botswana, Suazi, LesothoA‧ Other countries of Africa Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Chad, Cape Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Cote d
Showing page 1. Found 529962 sentences matching phrase "ocean indyjski południowy".Found in 40.833 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.