Translations into English:

  • elecampane   

Example sentences with "oman wielki", translation memory

add example
Przetarg odnosi się do jęczmienia przeznaczonego na wywóz do Algierii, Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Egiptu, Emiratów Arabskich, Iranu, Iraku, Izraela, Jordanii, Kuwejtu, Libanu, Libii, Maroka, Mauretanii, Omanu, Kataru, Syrii, Tunezji i JemenuThis invitation to tender shall cover barley for export to Algeria, Bahrain, Egypt, United Arab Emirates, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Mauritania, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Tunisia and Yemen
Bahrajn, Iran (Republika Islamska), Irak, Izrael, Jordania, Kazachstan, Kuwejt, Liban, Oman, Katar, Arabia Saudyjska, Syryjska Republika Arabska, wschodnia Turcja, Turkmenistan, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Uzbekistan, JemenBahrain, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Israel, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, the Syrian Arab Republic, eastern Turkey, Turkmenistan, the United Arab Emirates, Uzbekistan, Yemen
Oman przedstawił nazwę zakładu produkującego osłonki zwierzęce w odniesieniu do których właściwe organy zaświadczyły, że zakład jest w zgodzie z regułami wspólnotowymiOman has provided the name of an establishment producing animal casings for which the competent authorities certify that the establishment is in accordance with the Community rules
Łotwę , do niektórych krajów skandynawskich , Niemiec i Bułgarii . Choć szlaki te pełnią najważniejszą rolę , to kraje na Półwyspie Arabskim ( Oman , Zjednoczone Emiraty Arabskie ) stały się punktami tranzytowymi dla przesyłek heroiny pochodzących z Azji Południowo-Zachodniej i Południowo-Wschodniej ( INCB , 2006 ) , przy czym część z nich jest przemycana przez Afrykę Wschodnią ( Etiopia , Kenia , Mauritius ) , a niejednokrotnie także przez Afrykę Zachodnią ( Nigeria ) , z przeznaczeniem na nielegalne rynki w Europie oraz w mniejszym stopniu w Ameryce Północnej ( INCB , 2007a ) .In Europe , historically , two forms of imported heroin have been used : the commonly available brown heroin ( its chemical base form ) mainly from Afghanistan , and the less common and more expensive white heroin ( a salt form ) which typically originates from south-east Asia — although this form of the drug is now becoming increasingly rare .
Zaproszeni zostaną przedstawiciele: Algierii, Arabii Saudyjskiej, Arabskiej Republiki Syryjskiej, Bahrajnu, Egiptu, Iraku, Iranu, Jemenu, Kataru, Kuwejtu, Libanu, Libii, Omanu i Zjednoczonych Emiratów ArabskichRepresentatives from Algeria, Bahrain, Egypt, Iran, Iraq, Kuwait, Lebanon, Libya, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syrian Arab Republic, United Arab Emirates and Yemen will be invited
Dyrekcja Generalna ds. Zasobów Rybołówstwa (DGFR) Ministerstwa Rolnictwa i Rybołówstwa w Omanie jest w stanie skutecznie sprawdzić stosowanie obowiązujących prawWhereas, in Oman the Directorate-General of Fisheries Resources (DGFR) of the Ministry of Agriculture and Fisheries is capable of effectively verifying the application of the laws in force
Oman, Stany Zjednoczone, Brazylia), uznaje się, że importerzy mogą przywozić produkty z tych krajówOman, USA, Brazil), it is considered that importers can import from these countries
A zatem, przeciętny przywóz z Omanu nie wywierał presji cenowej w tym samym stopniuThus, on average Omani imports did not exercise the same degree of price pressure
Maroko, Algieria, Tunezja, Egipt, Izrael, Liban, Libia, Syria, była Sahara Hiszpańska, Jordania, Irak, Iran, Jemen, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Bahrajn, Katar, Arabia Saudyjska, Erytrea, Zachodni Brzeg/Strefa Gazy, Norwegia, Wyspy Owcze, Islandia, Rosja, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Serbia i Czarnogóra, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Albania, Bułgaria, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Mołdawia, Ukraina, Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadżykistan, KirgizjaMorocco, Algeria, Tunisia, Egypt, Israel, Lebanon, Libya, Syria, Ex-Spanish Sahara, Cyprus, Jordan, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, United Arab Emirates, Oman, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, Eritrea, West Bank/Gaza Strip, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Czech Republic, Slovenia, Slovakia, Norway, Faroe Islands, Iceland, Russia, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Serbia and Montenegro, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Albania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Moldova, Ukraine, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan
Wśród tych państw, głównymi dostawcami na rynek Wspólnoty są Oman, USA, Chiny, Południowa Korea i SingapurAmongst these countries, Oman, the United States of America (USA), China, South Korea and Singapore are the main suppliers to the Community market
Turcja, Ukraina, Białoruś, Mołdowa, Rosja, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Turkmenia, Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgizja, Maroko, Algieria, Tunezja, Libia, Liban, Syria, Irak, Iran, Izrael, Zachodni Brzeg Jordanu/Strefa Gazy, Jordania, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Bahrajn, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Jemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birma), Tajlandia, Wietnam, Indonezja, Filipiny, Chiny, Korea Północna, HongkongTurkey, Ukraine, Belarus, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Lebanon, Syria, Iraq, Iran, Israel, West Bank/Gaza Strip, Jordan, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, United Arab Emirates, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Burma), Thailand, Vietnam, Indonesia, Philippines, China, North Korea, Hong Kong
Zjednoczone Emiraty Arabskie (AE), Bahrajn (BH), Algieria (DZ), Egipt (EG), Izrael (IL), Jordania (JO), Kuwejt (KW), Liban (LB), Maroko (MA), Mauritius (MU), Oman (OM), Katar (QA), Arabia Saudyjska (SA), Syria (SY), Tunezja (TN), Turcja (TRUnited Arab Emirates (AE), Bahrain (BH), Algeria (DZ), Egypt (EG), Israel (IL), Jordan (JO), Kuwait (KW), Lebanon (LB), Morocco (MA), Mauritius (MU), Oman (OM), Qatar (QA), Saudi Arabia (SA), Syria (SY), Tunisia (TN), Turkey (TR
Komisja otrzymała odpowiedzi na piśmie od Algierii, Andory, Argentyny, Botswany, Białorusi, Chile, Chin, Chin (Hong Kong), Kostaryki, Gujany, Indii, Liechtensteinu, Mołdowy, Omanu, Peru, Filipin, Federacji Rosyjskiej, Sri Lanki, Tajwanu, Tajlandii i WietnamuThe Commission has received replies to its written requests from Algeria, Andorra, Argentina, Botswana, Belarus, Chile, China, China (Hong Kong), Costa Rica, Guyana, India, Liechtenstein, Moldova, Oman, Peru, Philippines, Russian Federation, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vietnam
Kraje Rady Współpracy Państw Zatoki (RWPZ), Iran, Irak, Jemen, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Kuwejt stanowią obecnie szósty co do wielkości rynek eksportowy, a ponadto UE jest obecnie głównym partnerem handlowym RWPZ.The countries of the Gulf Cooperation Council (GCC), Iran, Iraq, Yemen, Oman, the United Arab Emirates, Qatar, Saudi Arabia and Kuwait, currently represent the EU's sixth largest export market and the EU is currently the GCC's main trading partner.
Unia zacieśnia stosunki z sześcioma państwami Zatoki Perskiej , które utworzyły Radę Współpracy Zatoki : Arabią Saudyjską , Bahrajnem , Katarem , Kuwejtem , Omanem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi .The EU is developing ever closer relations with the six Arab Gulf States of the Gulf Cooperation Council : Bahrain , Kuwait , Oman , Qatar , Saudi Arabia and the United Arab Emirates .
Angola, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Bahrajn, Katar, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jordania, Jemen, Liban, Irak, IranAngola, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, United Arab Emirates, Jordan, Yemen, Lebanon, Iraq and Iran
Należy wprowadzić okres przejściowy obejmujący wysyłki zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z Belize, Kolumbii, Erytrei, Izraela, Kenii, Omanu, Republiki Południowej Afryki, Tunezji, Ukrainy i Zimbabwe, wysłanych z tych krajów trzecich do Wspólnoty przed datą stosowania niniejszej decyzji, w celu uwzględnienia czasu potrzebnego na ich dotarcie do Wspólnoty i uniknięcia zakłóceń w handluA transitional period should be laid down to cover consignments of animals and products of animal origin originating in Belize, Colombia, Eritrea, Israel, Kenya, Oman, Tunisia, Ukraine, South Africa, and Zimbabwe which were dispatched from those third countries for the Community before the date of application of this Decision, to cover the time needed for their arrival in the Community and avoid any disruption to trade
Decyzja Rady z dnia ‧ lutego ‧ r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą z jednej strony a krajami- stronami Karty Rady Współpracy Państw Arabskich Zatoki Perskiej (Państwem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Królestwem Bahrajnu, Królestwem Arabii Saudyjskiej, Sułtanatem Omanu, Państwem Kataru i Państwem Kuwejtu) z drugiej stronyCOUNCIL DECISION of ‧ February ‧ concerning the conclusion of a cooperation Agreement between the European Economic Community, of the one part, and the countries parties to the Charter of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (the State of the United Arab Emirates, the State of Bahrain, the Kingdom of Saudi Arabia, the Sultanate of Oman, the State of Qatar and the State of Kuwait) of the other part
Ceny importowe stosowane przez Oman są na porównywalnym poziomie z cenami stosowanymi przez przemysł wspólnotowy, lecz wzrost udziału Omanu w rynku w badanym okresie był dużo mniej wyraźny niż w przypadku innych państw trzecichImport prices of Oman are at comparable levels to the Community industry’s prices, but Oman’s increase in market share over the period considered was much less pronounced than that for the other third countries
Dochodzenie wykazało, że ostatnia inwestycja dokonana w Omanie znacznie podniosła wielkość jego przywozu w ‧ r., nie można zatem wykluczyć, że w przyszłości mogłoby to spowodować problemy dla przemysłu unijnegoThe investigation showed that a new investment that only recently came on-stream in Oman has increased its import volumes considerably in ‧ and it cannot be excluded that it might cause problems to the Union industry in the future
Poza tym najprawdopodobniej podmiot może w średniej perspektywie przestawić się na inne źródła zaopatrzenia, mianowicie na przywóz z Omanu, USA, Brazylii, Meksyku oraz z przedsiębiorstw objętych zerową stawką cła w Korei PołudniowejMoreover, the agent can in the medium term most probably switch to other sources of supply, namely to imports from Oman, US, Brazil, Mexico and the companies with a zero anti-dumping duty rate in South Korea
Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Liban, Syria, Irak, Iran, Izrael, Zachodni Brzeg i Strefa Gazy, Jordania, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Bahrajn, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, JemenGeorgia, Armenia, Azerbaijan, Lebanon, Syria, Iraq, Iran, Israel, West Bank and Gaza Strip, Jordan, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, United Arab Emirates, Oman, Yemen
Algieria, Arabia, Saudyjska, Bahrain, Egipt, Irak, Iran, Izrael, Jemen, Jordania, Katar, Kuwejt, Liban, Libia, Maroko, Mauretania, Oman, Syria, Tunezja i Zjednoczone Emiraty ArabskieAlgeria, Saudi Arabia, Bahrain, Egypt, United Arab Emirates, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Lybia, Morocco, Mauritania, Oman, Qatar, Syria, Tunisia and Yemen
Jesteśmy z OmanuWe come from Armenië
Showing page 1. Found 73949 sentences matching phrase "oman wielki".Found in 6.43 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.