Translations into English:

  • macadamia nut   
  • macadamia nuts   

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

orzechy makadamiamacadamia

Example sentences with "orzech makadamia", translation memory

add example
Orzechy makadamiaMacadamia nuts
K. Koch), orzechy brazylijskie (Bertholletia excelsa), pistacje (Pistacia vera), orzechy makadamia (Macadamia ternifolia) i produkty pochodne z wyjątkiemK. Koch), Brazil nuts (Bertholletia excelsa), pistachio nuts (Pistacia vera), macadamia nuts and Queensland nuts (Macadamia ternifolia), and products thereof, except
W podpozycjach ‧, ‧, ‧, ‧ i ‧ orzechy tropikalne oznaczają orzechy kokosowe, nerkowca, brazylijskie, orzechy areca (betel), orzechy kola i makadamiaFor the purposes of subheadings ‧, ‧, ‧, ‧ and ‧, tropical nuts means coconuts, cashew nuts, Brazil nuts, areca (or betel), cola and macadamia nuts
Ty, ja... orzechy makadamiiYou, me...... macadamia nuts
orzech makadamia (Macadamia ternifolia) i produkty pochodneMacadamia nut and Queensland nut (Macadamia ternifolia) and products thereof
Może orzecha makadamia?A macadamia nut perhaps?
Wytłok z orzechów laskowychHazelnut expeller
ustalające refundacje wywozowe w sektorze przetworów owocowych i warzywnych, inne niż te przyznawane w przypadku dodawanego cukru (tymczasowo konserwowane wiśnie i czereśnie, pomidory bez skórek, konserwowane wiśnie i czereśnie, przetworzone orzechy, niektóre soki pomarańczowesetting export refunds in the processed fruit and vegetable sector other than those granted on added sugar (provisionally preserved cherries, peeled tomatoes, sugar-preserved cherries, prepared hazelnuts, certain orange juices
l orzechy włoskieWalnut groves, too
orzechy pistacjowe objęte kodami CNpistachios falling within CN codes
Nazwę to " zgniatacz orzechów ".(wykręcacz jajI call it " the Nut Crusher "
Panel CONTAM przyjął w dniu ‧ czerwca ‧ r. deklarację w sprawie skutków dla zdrowia publicznego związanych z podniesieniem poziomów sumy aflatoksyn z ‧ μg/kg do ‧ μg/kg dla orzechów z drzew orzechowych innych niż migdały, orzechy laskowe i pistacjeThe Contam Panel adopted on ‧ June ‧ a statement on the effects on public health of an increase of the levels for aflatoxin total from ‧ μg/kg to ‧ μg/kg for tree nuts other than almonds, hazelnuts and pistachios
Jeżeli jest tylko jeden filar przepony, należy pobrać jedną próbkę wielkości dwóch orzechów laskowychIF THERE IS ONLY ONE DIAPHRAGM PILLAR, ONE SPECIMEN THE SIZE OF TWO HAZELNUTS IS TO BE TAKEN
Orzechy inne niż orzeszki ziemne, pistacje i orzechy brazylijskieNuts other than groundnuts, pistachios and Brazil nuts
Helen przyszła na świat w północnej Florydzie, w rodzinie rolników uprawiających orzechy włoskieI forgot to add that Helen was born in Northern Florida to migrant walnut farmers
Nie, jak migdały w cukrze czy orzechyNot like sugar- coated almonds or nougat
w przypadku suszonych warzyw strączkowych, sago, korzeni, bulw oraz produktów objętych działem ‧ (z wyłączeniem orzechów objętych pozycjami ‧ i ‧) przynajmniej ‧ % masy przechodzi przez sito z tkaniny wykonanej z drutu metalowego o wymiarach oczek ‧ mmin the case of dried leguminous vegetables, sago, roots, tubers and products of Chapter ‧ (excluding nuts of headings ‧ and ‧), at least ‧ % by weight passes through a woven metal wire cloth sieve with an aperture of ‧ mm
Orzechy włoskie w łupinach muszą być pakowane w taki sposób, by produkt był odpowiednio chronionyWalnuts in shell must be packed in such a way as to protect the produce properly
Na opakowaniach należy umieścić pismem drukowanym o jednakowej wielkości napisy NOCCIOLA ROMANA i DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA (Chroniona Nazwa Pochodzenia), a także dane niezbędne do ustalenia nazwy i adresu przedsiębiorstwa pakującego, rok produkcji orzechów, początkowa waga brutto i netto oraz logoThey must bear a stamp of the same dimensions reading NOCCIOLA ROMANA and DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA (protected designation of origin) in addition to the details identifying the registered name and address of the packer, the year in which the hazelnuts were harvested, their original gross and net weight and the logo
Laura mówiła coś o orzechu kokosowymLaura said something on her tape about a coconut
Właściwe organy każdego Państwa Członkowskiego zapewniają, że przywożone suszone figi, orzechy laskowe i pistacje wymienione ust. ‧, pochodzące lub wysyłane z Turcji, podlegały kontroli dokumentacji w celu zapewnienia, że spełnione zostały wymagania dotyczące świadectwa zdrowia i wyników pobierania próbek określone w ustThe competent authorities in each Member State shall ensure that imported dried figs, hazelnuts and pistachios, as mentioned in paragraph ‧, originating in or consigned from Turkey are subject to documentary checks to ensure that the requirement for the health certificate and sampling results referred to in paragraph ‧ are complied with
W przypadku orzechów arachidowych (orzeszków ziemnych), innych nasion oleistych, pestek moreli i orzechów z drzew orzechowych przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludziFor groundnuts (peanuts), other oilseeds, apricot kernels and tree nuts intended for direct human consumption
Aby zapewnić równomierne zastosowanie na obszarze całej Wspólnoty, powierzchnie takie powinny zostać rozdysponowane proporcjonalnie do powierzchni produkcji orzechów w poszczególnych Państwach CzłonkowskichTo ensure balanced application throughout the Community, this area should be allocated in proportion to areas of nut production in Member States
Aby zachować jakość produktu, orzechy należy przechowywać w temperaturze od ‧ °C do ‧ °C przy wilgotności powietrza między ‧ % a ‧ %, to jest w chłodniTo preserve their quality, they must be kept at a temperature of between ‧ °C and ‧ °C with a relative humidity of between ‧ % and ‧ %, i.e. in a cold chamber
orzechy ziemne objęte kodem CN ‧ (w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto ‧ kg lub mniejszej) lub ‧ (w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto ‧ kg lub mniejszejpeanuts falling within CN code ‧ (in immediate packings of a net content exceeding ‧ kg) or ‧ (in immediate packings of a net content not exceeding ‧ kg
Showing page 1. Found 1182 sentences matching phrase "orzech makadamia".Found in 1.26 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.