pronunciation: IPA: ˌpadaʧ̑ˈkɔvɨ  

Translations into English:

  • epileptic   
    (adjv   )
     
    med. medycyna, medyczny związany z padaczką, epilepsją

Other meanings:

 
epileptic

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

napad padaczkowyconvulsion

    Show declension

Example sentences with "padaczkowy", translation memory

add example
W literaturze cytowany jest tylko jeden przypadek zgonu: u ‧ miesięcznego dziecka, któremu podano nadmierną dawkę leku wynoszącą ‧ mg/kg wystąpił nagły bezdech z napadem padaczkowym i zachłystowym zapaleniem płuc zakończony zgonemOnly one recorded death has been published: after an overdose of ‧ mg/kg, a ‧-month old child developed an apnoeic episode with seizures and a fatal aspiration pneumonia
Nie stosować w połączeniu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ).Nie stosować u psów, u których występowały napady padaczkoweDo not use in combination with non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) in dogs with a history of seizures
występowanie w przeszłości napadów padaczkowychYou have had seizures (fits
Należy ponownie ‧ ocenić bilans korzyści i zagrożeń w przypadku wystąpienia nowych typów napadów i (lub) zwiększenia częstości występowania stanu padaczkowego w stosunku do wyjściowego stanu pacjentaIf patients develop new seizure types and/or experience an increased frequency of status epilepticus that is different from the patient s baseline condition, then the benefit risk ratio of the therapy should be reassessed
Badanie trwało do ‧ tygodni i oceniano w nim częstość występowania napadów padaczkowych przed badaniem oraz podczas niego, w celu sprawdzenia, czy częstotliwość ulegnie zmniejszeniuThe study lasted up to ‧ weeks, and looked at the seizure rates before and during the study to see if they had decreased
Mechanizm działania nie został w pełni wyjaśniony, niemniej jednak uważa się, że zonisamid działa na zależne od potencjału elektrycznego kanały sodowe oraz wapniowe, powodując przerwanie wyładowań neuronalnych i ograniczając rozprzestrzenianie wyładowań napadowych oraz przerywając następczą aktywność padaczkowąThe mechanism of action of zonisamide is not fully elucidated, but it appears to act on voltage-sensitive sodium and calcium channels, thereby disrupting synchronised neuronal firing, reducing the spread of seizure discharges and disrupting subsequent epileptic activity
Może to spowodować wzrost ryzyka wystąpienia napadu padaczkowegoThis can increase the risk of fits (seizures
Vimpat jest wskazany w terapii wspomagającej w leczeniu napadów padaczkowych częściowych i częściowych wtórnie uogólnionych u pacjentów w wieku od ‧ latVimpat is indicated as adjunctive therapy in the treatment of partial-onset seizures with or without secondary generalisation in patients with epilepsy aged ‧ years and older
Nie stosować leku Reconcile u psów z padaczką lub z napadami padaczkowymiDo not use Reconcile in dogs with epilepsy or a history of seizures
Bardzo rzadko, po podaniu dużych dawek interferonu alfa, występowały napady padaczkoweVery rarely, seizures have occurred with high doses of interferon alpha
Istnieją jedynie niepełne dane dotyczące odstawiania jednocześnie stosowanych przeciwpadaczkowych produktów leczniczych u pacjentów, u których po poszerzeniu schematu leczenia o produkt Inovelon, uzyskano zmniejszenie nasilenia napadów padaczkowychThere are insufficient data on the withdrawal of concomitant antiepileptic medicinal products once seizure control has been achieved with the addition of Inovelon
Chinolony nie powinny być stosowane w połączeniu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) u psów, u których występowały napady padaczkoweQuinolones should not be used in combination with nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) in dogs with a history of seizures
Chociaż podmiot odpowiedzialny nie przeprowadził badań ukierunkowanych na stosowanie lamotryginy wyłącznie w monoterapii pacjentów z pierwotnie uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi, wyniki badań z grupami kontrolnymi oceniających lamotryginę stosowaną jako lek pierwszego rzutu w monoterapii (badania UK‧, UK‧) potwierdzają jej skuteczność w tym typie napadów padaczkowychAlthough the Marketing Authorisation Holder has not conducted specific studies with lamotrigine monotherapy solely in patients with primary generalised tonic clonic seizures, data from controlled initial monotherapy studies (studies UK‧, UK‧) reassure on the efficacy of lamotrigine on this seizure types
W badaniach metodą populacyjnego modelowania farmakokinetycznego i farmakodynamicznego wykazano zależność pomiędzy stężeniem rufinamidu a zmniejszeniem częstości występowania wszystkich napadów padaczkowych i napadów toniczno-atonicznych, poprawą ogólnej oceny ciężkości napadów oraz zwiększeniem prawdopodobieństwa zmniejszenia częstości napadówPopulation pharmacokinetic/pharmacodynamic modelling demonstrated that the reduction of total and tonic-atonic seizure frequencies, the improvement of the global evaluation of seizure severity and the increase in probability of reduction of seizure frequency were dependent on rufinamide concentrations
Jeśli stosowanie leku [ Neurontin i powiązane nazwy ] zostanie przerwane nagle lub zanim zaleci to lekarz, istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia napadu padaczkowegoIf you stop taking [ Neurontin and associated names ] suddenly or before your doctor tells you, there is an increased risk of seizures
Stan padaczkowy * Drgawki Zaburzenia koordynacji * Oczopląs Hiperaktywność psychoruchowa Drżenia mięśnioweStatus epilepticus* Convulsion Coordination Abnormal* Nystagmus Psychomotor hyperactivity Tremor
Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania produktu Rebif pacjentom z napadami drgawkowymi występującymi w przeszłości oraz pacjentom z padaczką, u których w wywiadzie napady padaczkowe były niewystarczająco kontrolowane przez leczenie (patrz punkt ‧. ‧ iRebif should be administered with caution to patients with a history of seizures, to those receiving treatment with anti-epileptics, particularly if their epilepsy is not adequately controlled with anti-epileptics (see sections ‧ and
Lek Reconcile tabletki nie powinien być stosowany u psów z padaczką lub z napadami padaczkowymi w wywiadzieReconcile tablets should not be used in dogs with epilepsy or a history of seizures
Epizody manii i napady padaczkowe Preparat CYMBALTA należy stosować ostrożnie u pacjentów z epizodami manii w wywiadach lub z rozpoznaniem choroby afektywnej dwubiegunowej i (lub) napadów padaczkowychMania and seizures CYMBALTA should be used with caution in patients with a history of mania or a diagnosis of bipolar disorder, and/or seizures
Może to wywoływać napady padaczkowe. • cyklosporyna (stosowana w zapobieganiu reakcji odrzucenia przeszczepuThis may cause epileptic seizures. cyclosporine (used to prevent rejection reactions after organ transplantations
Nagłe przerwanie leczenia może wywołać napad padaczkowyStopping treatment suddenly can lead to an outbreak of seizures
• napady padaczkowe (napady drgawekepileptic fits (seizures
Prowokowany napad padaczkowy: jeżeli osoba ubiegającą się o prawo jazdy miała prowokowany napad padaczkowy wywołany rozpoznawalnym czynnikiem prowokującym, którego wystąpienie podczas kierowania pojazdem jest mało prawdopodobne, może być ona uznana za zdolną do kierowania pojazdami na zasadzie indywidualnej, z zastrzeżeniem przedstawienia opinii neurologicznejProvoked epileptic seizure: the applicant who has had a provoked epileptic seizure because of a recognisable provoking factor that is unlikely to recur at the wheel can be declared able to drive on an individual basis, subject to neurological opinion
Psy się szkoli do przewidywania śpiączki, napadów padaczkowych, potrafią nawet wyczuć rakaDogs can be trained to predict diabetic comas, epileptic seizures; they can smell cancer
Showing page 1. Found 180 sentences matching phrase "padaczkowy".Found in 0.493 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.