pronunciation: IPA: ˌpadaʧ̑ˈkɔvɨ  

Translations into English:

  • epileptic   
    (adjv   )
     
    med. medycyna, medyczny związany z padaczką, epilepsją

Other meanings:

 
epileptic

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

napad padaczkowyconvulsion

    Show declension

Example sentences with "padaczkowy", translation memory

add example
Mechanizm działania nie został w pełni wyjaśniony, niemniej jednak uważa się, że zonisamid działa na zależne od potencjału elektrycznego kanały sodowe oraz wapniowe, powodując przerwanie wyładowań neuronalnych i ograniczając rozprzestrzenianie wyładowań napadowych oraz przerywając następczą aktywność padaczkowąThe mechanism of action of zonisamide is not fully elucidated, but it appears to act on voltage-sensitive sodium and calcium channels, thereby disrupting synchronised neuronal firing, reducing the spread of seizure discharges and disrupting subsequent epileptic activity
Dotyczy to monitorowania przypadków „ stanu padaczkowego ” – groźnego zaburzenia, w którym mózg stale pozostaje w stanie napadu padaczkowegoThis will include monitoring of cases of status epilepticus, a dangerous condition where the brain is in a persistent state of seizure
występowanie w przeszłości napadów padaczkowychYou have a history of seizures (fits
Rzadko (dotyczy ‧ do ‧ pacjentów na ‧) u pacjentów występowały bóle w klatce piersiowej, napady padaczkowe (drgawki lub konwulsje), wysypki, choroba wrzodowa żołądka i jelitRarely (affects ‧ to ‧ patients in ‧), patients have experienced chest pain, seizures (fits or convulsions), rashes, gastric and intestinal ulcers
W przypadku napadów padaczkowych o początku ogniskowym, placebo zmniejszyło tygodniową liczbę napadów padaczkowych od ‧, ‧ % do ‧, ‧ %, podczas gdy po zastosowaniu preparatu Keppra w dawce ‧ mg/dobę zaobserwowano redukcję od ‧, ‧ % do ‧, ‧ %, w zależności od badaniaFor partial onset seizures, placebo treatment reduced the weekly seizure rate by ‧ % to ‧ %, while the reduction with Keppra at a dose of ‧ mg/day was between ‧ % and ‧ %, depending on the study
Chinolony nie powinny być stosowane w połączeniu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) u psów, u których występowały napady padaczkoweQuinolones should not be used in combination with nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) in dogs with a history of seizures
występowanie w przeszłości napadów padaczkowychYou have had seizures (fits
Preparat Vimpat w dawkach ‧ lub ‧ mg dziennie był bardziej skuteczny od placebo w zmniejszaniu liczby napadów padaczkowychVimpat, at doses of ‧ or ‧ mg a day, was more effective than placebo in reducing the number of seizures
Należy ponownie ‧ ocenić bilans korzyści i zagrożeń w przypadku wystąpienia nowych typów napadów i (lub) zwiększenia częstości występowania stanu padaczkowego w stosunku do wyjściowego stanu pacjentaIf patients develop new seizure types and/or experience an increased frequency of status epilepticus that is different from the patient s baseline condition, then the benefit risk ratio of the therapy should be reassessed
• napady padaczkowe (napady drgawekepileptic fits (seizures
drętwienie, zawroty głowy, napady padaczkowe i migrenanumbness, dizziness, seizures or fits and migraines
Epizody manii i napady padaczkowe Preparat ARICLAIM należy stosować ostrożnie u pacjentów z epizodami manii w wywiadzie lub z rozpoznaniem choroby afektywnej dwubiegunowej i (lub) napadów padaczkowychMania and seizures ARICLAIM should be used with caution in patients with a history of mania or a diagnosis of bipolar disorder, and/or seizures
Działanie przeciwdrgawkowe u ludzi, zarówno w padaczce z napadami częściowymi, jak i uogólnionymi (wyładowania padaczkowe w EEG/odpowiedź świetlno-napadowa w EEG na przerywane bodźce świetlne), potwierdziło szeroki zakres farmakologicznego profilu lewetyracetamuIn man, an activity in both partial and generalised epilepsy conditions (epileptiform discharge/photoparoxysmal response) has confirmed the broad spectrum pharmacological profile of levetiracetam
Może być zaobserwowane znaczące klinicznie zwiększenie częstości napadów padaczkowych zamiast jego zmniejszeniaA clinically significant worsening of seizure frequency instead of an improvement may be observed
Vimpat jest wskazany w terapii wspomagającej w leczeniu napadów padaczkowych częściowych i częściowych wtórnie uogólnionych u pacjentów w wieku od ‧ latVimpat is indicated as adjunctive therapy in the treatment of partial-onset seizures with or without secondary generalisation in patients with epilepsy aged ‧ years and older
Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania produktu Rebif pacjentom z napadami drgawkowymi występującymi w przeszłości oraz pacjentom z padaczką, u których w wywiadzie napady padaczkowe były niewystarczająco kontrolowane przez leczenie (patrz punkt ‧. ‧ iRebif should be administered with caution to patients with a history of seizures, to those receiving treatment with anti-epileptics, particularly if their epilepsy is not adequately controlled with anti-epileptics (see sections ‧ and
Praw jazdy nie wydaje się ani nie przedłuża się okresu ich ważności w przypadku osób ubiegających się o nie lub kierowców cierpiących na napady padaczkowe lub nagłe zaburzenia świadomości lub narażonych na wystąpienie takich napadów lub zaburzeńDriving licences shall not be issued to or renewed for applicants or drivers suffering or liable to suffer from epileptic seizures or other sudden disturbances of the state of consciousness
Epizody manii i napady padaczkowe Preparat ARICLAIM należy stosować ostrożnie u pacjentów z epizodami manii w wywiadzie lub z rozpoznaniem choroby afektywnej dwubiegunowej i (lub) napadów padaczkowychMania and Seizures ARICLAIM should be used with caution in patients with a history of mania or a diagnosis of bipolar disorder, and/or seizures
Psy się szkoli do przewidywania śpiączki, napadów padaczkowych, potrafią nawet wyczuć rakaDogs can be trained to predict diabetic comas, epileptic seizures; they can smell cancer
bicie serca, czynny wrzód żołądka, astma oskrzelowa lub inna ciężka choroba układu oddechowego, trudności w oddawaniu moczu lub napady padaczkowe (drgawki lub konwulsje), lekarz prowadzący może zdecydować o dokładniejszej obserwacji podczas przyjmowania lekustomach ulcer, asthma or severe respiratory disease, difficulties in passing urine, or seizures (fits or convulsions
Głównymi kryteriami oceny skuteczności była zmiana liczby napadów padaczkowych w okresie ‧ tygodni po dołączeniu preparatu Inovelon lub placebo w porównaniu z okresem ‧ tygodni przed ich dołączeniem, jak również zmiana stopnia nasilenia napadów padaczkowych ocenianego w skali ‧-punktowej przez rodzica lub opiekuna pacjentaThe main measures of effectiveness were the change in the number of seizures in the ‧ weeks after Inovelon or placebo was added, compared with the ‧ weeks before it was added, as well as the change in severity of seizures assessed on a ‧-point scale by the patient s parent or guardian
Lewetyracetam wywołuje ochronę przed drgawkami w wielu zwierzęcych modelach napadów padaczkowych częściowych i pierwotnie uogólnionych, nie działa drgawkotwórczoLevetiracetam induces seizure protection in a broad range of animal models of partial and primary generalised seizures without having a pro-convulsant effect
Showing page 1. Found 180 sentences matching phrase "padaczkowy".Found in 0.348 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.