Translations into English:

 • kink     
  (verb, noun   )
 • perverseness   
  (noun   )
 • perversion   
  (noun   )
 • perversity   
 • warp     
  (verb, noun, adjv   )

Other meanings:

 
wynaturzenie
 
skłonność do zaspokajania instynktów w nienormalny sposób
 
zaburzenie, aberracja, dewiacja
 
zboczenie
 
odchylenie od zwyczajowych norm zachowania
 
Spaczenie
 
Wyuzdanie
 
odchylenie, anomalia, nieprawidłowość
 
Dewiacja
 
Wypaczenie
 
Bachanalia
 
skrzywienie, patologia, dziwactwo
 
rodzaj zboczenia płciowego;
 
Orgia

Example sentences with "perwersja", translation memory

add example
Najwyraźniej połowa litewskich posłów myśli, że homoseksualizm jest perwersją.Apparently, half of Lithuanian MPs think that homosexuality is a perversion.
Obraz Wenecji w literaturze współczesnej na przykładzie "Znaku wodnego" Josifa Brodskiego, "Perwersji" Jurija Andruchowycza i "Innej Wenecji" Predraga Matvejevicia.The portrait of Venice in contemporary literature by examples of Joseph Brodsky's ''Watermark'', Jurij Andruchovych's ''Perversion'' and Predrag Matvejevich's ''Another Venice''.
Poe nazwał to " cieniem perwersji "Poe called it " the imp of the perverse. "
Między kryminałem a autobiografią. "Trzynaście" Marcina Świetlickiego oraz "Perwersja" Jurija Andruchowycza w środkowoeuropejskiej optyce postkolonialnej.Between crime fiction and autobiography. "Thirteen" by Marcin Świetlicki and "Perversion" by Jurij Andruchowycz in Central European postcolonical optics.
Winię człowieka, który zarabia na tej perwersji!I blame the man who profits from this perversion!
Naznaczone piętnem perwersji – relacje międzyludzkie u Luisa Buñuela na podstawie analizy trzech wybranych filmów: Piękność dnia, Tristana i Mroczny przedmiot pożądaniaMarked by perversion – relationships in Luis Buñuel’s movies, based on the analysis of three chosen ones: Belle de Jour, Tristana and That Obscure Object of Desire
Współczesne oblicza erotyzmu i perwersji w odniesieniu do filozofii libertynizmu Markiza de SadeContemporary eroticism and perversion in the relation to the libertine philosophy of the Marquis de Sade
Perwersje w twórczości Sade'a, Poego i Masocha oraz ich modernistyczne kontynuacje. Próba porównaniaPerversions in Sade's, Poe's and Masoch's compositions and their modernist continuations. The trial of comparison
To jest nie święta perwersja w stronę równowagi w przyrodze, BensonThis is an unholy perversion of the balance of nature, Benson
Motywy przemocy i perwersji w kinie japońskim od okresu "Nowej Fali"Motives of cruelty and perversion in Japanese cinema after "New Ware"
To przekracza granice perwersji...Taki zaszczyt powinien nosić metkę z cenąIt' s beyond perversity... that honor should carry a price tag
Badania nad ukraińskim postmodernizmem. Próba rekonstrukcji historycznoliterackich procesów w prozie XX i XXI wieku, w oparciu o powieść "Perwersja" Jurija AndruchowyczaLiterary research of the ukrainian postmodernism. Reconstruction of historical and literary process of ukrainian prose in 20th and 21st century, according to a novel
Ciągle mamy kilku samotnych, nieuleczalnie... skłonnych do przemocy i perwersjiWe still have a few lone incurables... prone to violence and perversion
' Ta dziewczyna opiera się na perwersji... '" That girl thrives on perversity
Mamy im pokazać, że redukowanie związków... do anonimowych, elektronicznych impulsów... to perwersjaWe will provide a Iesson...... that reducing relationships...... to anonymous, electronic impulses...... is a perversion
Czy to jest właśnie perwersja o jakiej wspominaliśmy, zwana masochizmem?Is this the masochistic type of perversion to which we just referred?
Perwersja, nie?Perverse, right?
Na tę kobietę, Ursę, której perwersje i ślepa nienawiść do całej ludzkości... stały się zagrożeniem nawet dla dzieci na planecie KryptonOn the woman, Ursa...... whose perversions and unreasoning hatred of all mankind...... have threatened even the children of the Planet Krypton
To nic więcej, niż encyklopedia perwersjiIt' s nothing but an encyclopedia of perversions
Tylko perwersja Lorda Thomasa mogła sprawić, by przybył pan tu dzisiajOnly Lord Thomas' s perversity could have made you come here tonight
Showing page 1. Found 36 sentences matching phrase "perwersja".Found in 0.175 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.