Translations into English:

  • genetic polymorphism   

Example sentences with "polimorfizm genetyczny", translation memory

add example
CYP‧C‧ wykazuje genetyczny polimorfizmThe enzyme CYUP‧A‧ also contributes to the metabolism
Restytucja jesiotra w Polsce:Analiza polimorfizmu genetycznego trzech partii sprowadzonego z Kanady narybku jesiotra ostronosego (Acipenser oxyrinchus)Restitution of sturgeon in Poland: genetic analysis of three groups of Acipenser oxyrinchus fry imported from Canada.
Polimorfizm genetyczny antycznych i współczesnych populacji jesiotrów A.oxyrinchus i A.sturioGenetic polymorphism in ancient and modern sturgeon populations of A.oxyrinchus and A. sturio
Enzym ten wykazuje polimorfizm genetycznyThis enzyme exhibits genetic polymorphism
CYP‧C‧ przejawia genetyczny polimorfizm; ‧ % populacji to osoby określane jako słabo metabolizujące, które są homozygotami względem zmutowanego allelu CYP‧C‧, w związku z czym nie mają prawidłowo funkcjonującego enzymu CYP‧CCYP‧C‧ is subject to genetic polymorphism and ‧ % of the population, called poor metabolisers (PMs), are homozygote for a mutant CYP‧C‧ allele and therefore lacks a functional CYP‧C‧ enzyme
Charakterystyka zmienności genetycznej sosny zwyczajnej z nadleśnictwa Miłomłyn w oparciu o polimorfizm sekwencji mikrosatelitarnych DNAGenetic characteristic of scots pine from Miłomłyn district in cp DNA polymorphism
Genetyczne podstawy agresji nornicy rudej - poszukiwanie polimorfizmu genu tph2 metodą SSCP.The genetic basis of aggression in bank vole-finding the tph2 gene polymorphism using SSCP method.
Polimorfizm genetyczny populacji czterech gatunków ryb anadromicznych w związku z ich restytucją w wodach PolskiGenetic polymorphism of populations of four anadromous fish species restituted in Polish waters
Polimorfizm pojedynczych nukleotydów w genach pigmentacji człowiekaSingle nucleotide polymorphism in human pigmentation genes
Polimorfizm jądrowych sekwencji mikrosatelitarnych Oodinychus ovalis (Acari: Mesostigmata: Uropodina) zasiedlającego glebę i merocenozy martwego drewnaPolymorphism of nuclear microsatellite sequences od OOdinychus ovalis (Acari: Mesostigmata: Uropodina) habitating soil and merocenosis of dead wood
Badanie częstości występowania mutacji 3020insC oraz polimorfizmu P268S w genie NOD2 u dzieci i młodzieży z podejrzeniem nieswoistych zapaleń jelit.Studies on frequencies of the NOD2 gene 3020insC mutation and P268S polymorphism in children and adolescent patients with suspicion of inflammatory bowel diseases.
Rola mutacji i polimorfizmów genu NOD2 (G908R, P268S, R702W) w otyłości.The role of NOD2 gene mutations and polymorphisms (G908R, P268S, R702W) in obesity.
Ocena przydatności wybranych polimorfizmów jednonukleotydowych (SNPs) genomu człowieka w ustalaniu pochodzenia biogeograficznego.Evaluation of Utility of Selected Human Genome Single-Nucleotide Polymorphisms (SNPs) in Assessing Biogeographical Ancestry.
Polimorfizm Val/66/Met w genie BDNF i polimorfizm typu VNTR w trzecim egzonie genu DRD4 u pacjentów z nadwagą i otyłością.The Val/66/Met polymorphism in the BDNF gene and the VNTR polymorphism in the third exon of the DRD4 gene in overweight and obese patients
Polimorfizm p16 (CDKN2A) w raku płucaPolymorphism p16(CDKN2A) in lung cancer
Polimorfizm mtDNA w diagnostyce chorób człowieka.The mtDNA's polymorphism in human diseases diagnostic.
Polimorfizm Val 108/158 Met w genie COMT i polimorfizm typu VNTR w genie SLC6A3 u pacjentów z nadwagą i otyłością.The Val 108/158 Met polymorphism in the COMT gene and the VNTR polymorphism in the SLC6A3 gene in overweight and obese patients.
Polimorfizm ins/del 44pz genu 5-HTT i -1438G/A genu 5-HT2A a nadwaga i otyłość.The ins/del 44bp polymorphism of the 5-HTT gene and the -1438G/A polymorphism of the 5-HT2A gene and their role in overweight and obesity
Metody wykrywania mutacji i polimorfizmów w genie NOD2 u osób chorych na chorobę Leśniewskiego-CrohnaMethods for detecting NOD2 gene mutations and polimorphisms in patients with Crohn's disease
Produkty PCR namnożone z DNA R. solanacearum wytwarzają odmienny polimorfizm długości fragmentów restrykcyjnych z enzymem Ava ‧ po inkubacji w temperaturze ‧ °CPCR products amplified from R. solanacearum DNA produce a distinctive restriction fragment length polymorphism with enzyme Ava ‧ after incubation at ‧ °C
Polimorfizm genu mitochondrialnej polimerazy gamma (POLG) w populacjach ludzkich Azji.Human mitochondrial polymerase gamma gene (POLG) polymorphism in Asian populations.
Przydatność analizy polimorfizmu genów pigmentacyjnych w celu identyfikacji pochodzenia biogeograficznego.Usefulness of analysis of variation within pigmentation genes for inference of biogeographical ancestry.
Showing page 1. Found 2421 sentences matching phrase "polimorfizm genetyczny".Found in 0.658 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.