Translations into English:

  • cyphomandra betacea   
  • tree tomato   

Example sentences with "pomidor drzewiasty", translation memory

add example
Właściwe jest dodanie następujących owoców, warzyw, zbóż i produktów ze zwierząt: minneola, śliwa tarnina, malina tekszla, krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną, miechunka, limkwat, mangostan, smoczy owoc (pitaja), cibora jadalna (migdał ziemny), aktinidia ostrolistna, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie dzięgielu, korzenie goryczki, pomidor drzewiasty, kolcowój pospolity, kolcowój chiński, kapusta choysum, couve-galega, couve-portuguesa, liście grochu i rzodkwi, amaranthus powellii i nasiona szarłatu, solanka sodowa, nasiona dyniowatych innych niż dynia, komosa ryżowa, kwiaty dzikiego bzu czarnego, liście miłorzębu, kwiaty jadalne, mięta i zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowychIt is appropriate to add the following fruits, vegetables, cereals and animal products: mineola, sloe, arctic bramble, nectar raspberry, physalis, limequats, mangosteen, dragon fruit (red pitaya), tiger nut (chufa), kiwiberry, lovage roots, angelica roots, gentiana roots, tree tomato, gojiberry, wolfberry, choi sum, portuguese kale, portuguese cabbage, leaves of peas and radish, amaranthus spinach and seeds, agretti, seeds of cucurbitacea other than pumpkin, quinoa, elderflowers, ginkgo leaves, edible flowers, mint and game
Prowadził doświadczenia na następujących roślinach: Actinidia, Tomato Tree (pomidor drzewiasty) oraz męczennica jadalnaHe carried out trials of the following plants: Actinidia, tomato tree (tamarillo) and passion fruit
pomidory całe, bez skórek, zakonserwowane: całe i nie obrane pomidory odmian podłużnych lub okrągłych, poddane działaniu gorąca, zapakowane w hermetycznie zamknięte opakowania, lekko solone (pomidory w solance) lub w pomidorowym puree (pomidory w puree lub w soku), gdzie nie mniej niż ‧% wagi osuszonych pomidorów muszą stanowić pomidory nie wykazujące żadnych uszkodzeń, które istotnie zmieniałyby ich wygląd, oraz oznaczone kodem CN exwhole unpeeled preserved tomatoes: whole unpeeled tomatoes of the oblong or round varieties, having undergone a heat treatment, packed in hermetically sealed containers, lightly brined (tomatoes in brine) or in tomato puree (tomatoes in puree or in juice), where not less than ‧ % of the weight of the drained tomatoes consists of whole tomatoes not showing any damage which substantially alters their appearance, and covered by CN code ex
całe pomidory ze skórką odmian podłużnych lub owalnych, poddane obróbce cieplnej, pakowane w hermetycznie zamknięte pojemniki, lekko solone (pomidory w solance) lub purée pomidorowe (pomidory w purée lub w soku), gdzie nie mniej niż ‧ % wagi odsączonych pomidorów obejmuje pomidory w całości niewykazujące jakiejkolwiek wady znacznie zmieniającej ich wygląd, oraz objęte kodem CN exwhole unpeeled tomatoes of the oblong or round varieties, having undergone a heat treatment, packed in hermetically sealed containers, lightly brined (tomatoes in brine) or in tomato purée (tomatoes in purée or in juice), where not less than ‧ % of the weight of the drained tomatoes consists of whole tomatoes not showing any damage which substantially alters their appearance, and falling within CN code ex
Należy także określić, że pomidory czereśniowe (włącznie z pomidorami koktajlowymi) stanowią czwarty rodzaj handlowy oddzielny od trzech poprzednio identyfikowanych (pomidory okrągłe, pomidory prążkowane i pomidory prostokątneIt should also be specified that cherry tomatoes (including cocktail tomatoes) form a fourth commercial type separate from the three formerly identified (round tomatoes, ribbed tomatoes and oblong tomatoes
pomidory całe, bez skórek, szybko mrożone, całe pomidory: pomidory odmian podłużnych bez skórek, mrożone, zapakowane w odpowiednie opakowania oraz oznaczone kodem CN ex ‧ ‧, gdzie nie mniej niż ‧% wagi netto pomidorów składa się z pomidorów całych nie wykazujących żadnych uszkodzeń, które istotnie zmieniałyby ich wyglądwhole peeled quick frozen tomatoes: peeled tomatoes of the oblong varieties, frozen, packed in appropriate containers and covered by CN code ex‧, where not less than ‧ % of the net weight of the tomatoes consists of whole tomatoes not showing any damage which substantially alters their appearance
pomidory całe, bez skórek, zakonserwowane,: pomidory bez skórek, odmian podłużnych, poddane działaniu gorąca, zapakowane w hermetycznie zamknięte opakowania i oznaczone kodem CN ex ‧ ‧, w których nie mniej niż ‧% wagi osuszonych pomidorów składa się z całych pomidorów, które nie mogą wykazywać uszkodzeń, które istotnie zmieniałyby ich wyglądwhole peeled preserved tomatoes: peeled tomatoes of the oblong varieties, having undergone a heat treatment, packed in hermetically sealed containers and covered by CN code ex‧, where not less than ‧ % of the weight of the drained tomatoes consists of whole tomatoes which do not show damage which substantially alters their appearance
najbardziej szkodliwym dla drzewiastych roślin dwuliściennych jest tarcznik niszczyciel (Quadraspidiotus perniciosus ComstWhereas one of the organisms most harmful to woody dicotyledonous plants is San José Scale (Quadraspidiotus perniciosus Comst
Produktem rolnictwa nie jest wyłącznie żywność, lecz w coraz większym zakresie także inne towary, takie jak kwiaty, futra, skóra, biopaliwa (biodiesel, etanol, gaz, rośliny drzewiaste o szybkim przyroście masy), enzymy, włókna itpAgriculture produces not just food, but increasingly also other goods such as flowers, furs, leather, biofuels (biodiesel, ethanol, gas, fast-growing wood), enzymes, fibres, etc
Rozszerzenia liniowe a rozszerzenia drzewiaste w zbiorach częściowo uporządkowanychLinear and arboreal extensions in partially ordered sets.
Druga przyczyna dotyczy nadeksploatacji w tropikach roślin drzewiastych, również krzewów, przez ludność lokalną, która ich potrzebuje na opał, do gotowania jedzenia.A second reason is the excessive exploitation of tree cover, including bushes, by local people, who use them for firewood and to prepare food.
Konfiguracja czcionek & kde; jest łatwa. Otwórz Centrum sterowania (z K-Menu Centrum Sterowania) i wybierz Instalator czcionek z Administracja systemu w drzewiastym menuFonts are really easy to configure in & kde;. Open up the Control Center (with K-Menu Control Center) and choose Font Installer in System Administration in the tree view
Maksymalna kwalifikowalna inwestycja nie może przekroczyć ‧ EUR na hektar w przypadku upraw drzewiastych oraz ‧ EUR na hektar w przypadku upraw ogrodniczych i roślin ozdobnychMaximum eligible investment may not exceed EUR ‧ per hectare in the case of ligneous crops and EUR ‧ per hectare in the case of horticultural crops and ornamental plants
być wystarczająco rozwinięte, a ich miąższ nie może być włóknisty lub drzewiasty i nie mogą się w nim nadmiernie rozwijać nasiona (z zastrzeżeniem przepisów szczególnych dla klasy IIIsufficiently developed, without their flesh being fibrous or woody and without over development of seeds (subject to the special provisions for Class III
Technika "tnij i zliczaj" w grafowych problemach spójności parametryzowanych szerokością drzewiastąCut&Count technique for graph connectivity problems parameterized by treewidth
Zaawansowane struktury drzewiasteAdvanced tree data structures
produkcja drzewiastych roślin dwuliściennych i ich owoców zajmuje ważne miejsce w rolnictwie WspólnotyWhereas the production of woody dicotyledonous plants and their fruit occupies an important place in Community agriculture
Liście i pędy roślin drzewiastych zebrane na paszę dla zwierząt domowych i łownychWoody plants whose leaves or twigs are cropped by livestock or wildlife
Uprawa drzewiastych roślin dwuliściennych we Wspólnocie będzie zagrożona, jeśli nie zostaną podjęte skuteczne środki w celu zwalczania oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się tego szkodnikaThere is a permanent risk to the cultivation of woody dicotyledonous plants throughout the Community if effective measures are not taken to control this pest and prevent it from spreading
Produkcja zwierzęca (bydło, owce, kozy, świnie, drób, króliki, itp.) i roślinna (rośliny drzewiaste i zielne), produkcja leśna (wyłącznie produkcja materiału sadzonkowego na sprzedaż), działalność agroturystyczna oraz przetwarzanie i bezpośrednia sprzedaż produktów rolnychAnimal production (cattle, sheep, goats, pigs, poultry, etc.) and vegetable production (tree crops and grasses), sylvicultural production (only in respect of production for the sale of nursery plants), and related activities such as rural tourism and the processing and direct sale of agricultural products
Najbardziej szkodliwym dla drzewiastych roślin dwuliściennych jest tarcznik niszczyciel (Quadraspidiotus perniciosus ComstOne of the organisms most harmful to woody dicotyledonous plants is San José Scale (Quadraspidiotus perniciosus Comst
Wspiera informowanie i szkolenie właścicieli lasów w dziedzinie możliwości związanych z leśnictwem prowadzonym zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, a więc uwzględniającym zarówno ochronę różnorodności biologicznej, jak i uprawę drzew wysokiej jakości oraz plantacyjną uprawę drzewiastych gatunków szybko rosnących wykorzystywanych do celów energetycznychsupports the provision of information and training courses for forest owners on the opportunities offered by forestry which is run in accordance with the principles of sustainable development and thus taking into consideration both biodiversity protection and the production of quality trees and the cultivation of fast-growing species of trees for energy purposes
uprawa drzewiastych roślin dwuliściennych we Wspólnocie będzie zagrożona, jeśli nie zostaną podjęte skuteczne środki w celu zwalczania oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się tego szkodnikaWhereas there is a permanent risk to the cultivation of woody dicotyledonous plants throughout the Community if effective measures are not taken to control this pest and prevent it from spreading
Problemy parametryzowane szerokością drzewiastą rozwiązywalne w czasie pojedyńczo wykładniczym: podejście logiczneProblems parameterized by treewidth in single exponential time: a logical approach
odzwierciedl strukturę drzewiastą widoków w dokumencie w katalogu docelowymkeep the tree structure used to store the views in the document in the target directory
Showing page 1. Found 1361 sentences matching phrase "pomidor drzewiasty".Found in 1.514 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.