pronunciation: IPA: [pɔˈt̪ɛ̃ŋɡa] pɔˈtɛ̃ŋɡa

Translations into English:

 • power       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  mathematics: product of equal factors
   
  coś potężnego
   
  mat. matematyka, matematyczny wynik potęgowania;
   
  przeważająca siła i skuteczność
 • might       
  (Noun  ) (verb, noun, auxv   )
   
  personal power
 • energy       
  (noun   )
 • force         
  (verb, noun, adjv   )
 • main         
  (adjv   )
 • mightiness   
  (noun   )
 • potency   
  (noun   )
 • puissance   
  (noun   )
 • strength       
  (noun   )
 • vigour   
  (noun   )
 • virility   
  (noun   )

Other meanings:

 
power, might
 
(mathematics) power

Similar phrases in dictionary Polish English. (4)

druga potęgasquare; second power
n-ta potęgan-th power
podnosić do drugiej potęgisquare
trzecia potęgacube

    Show declension

Example sentences with "potęga", translation memory

add example
Nie przemijają, ale z czasem rosną i wzrastają w potęgęand I have all those things- aren' t taken away, but grow, increase, with the years
Mając na uwadze osiągnięcie szczytnego celu, jakim jest ograniczenie emisji szkodliwych związków, musimy jednakże wziąć pod uwagę także argumenty producentów samochodów, jako że europejski przemysł samochodowy jest jednym z symboli gospodarczej potęgi Europy i zatrudnia tysiące pracowników.We should keep in mind the achievement of the summit's aim, namely limiting the emission of harmful compounds. Nonetheless, we must also take account of the arguments put forward by vehicle manufacturers.
Dlatego UE musi współpracować z wiodącymi potęgami regionalnymi i aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu i poprawie środowiska międzynarodowego, umożliwiającego jej realizację własnych wartości i interesów.This is why the EU must cooperate with leading regional powers and actively participate in building and improving an international environment which enables it to promote its values and interests.
Dwie pary to potęga jak cukierki dla dzieci wchodzę za[ Woman ]Two pair is the power. [ Man ]
Jako że jest to problem o charakterze transgranicznym i międzynarodowym, Komitet Regionów wyraża obawę, iż polityka Wspólnoty ma szanse powodzenia jedynie w oparciu o porozumienia i współpracę pomiędzy organizacjami międzynarodowymi a innymi światowymi potęgamiThis is a cross-border and international issue and CoR has concerns that the Community's policy will only succeed with the agreement and cooperation of international organisations and other world powers
Zjawisko to jest ciemniejszą stroną kapitalistycznego wyzysku i takie są konsekwencje kolonializmu i neokolonializmu, za które w dużym stopniu odpowiada kilka europejskich potęg.This is the darker side of capitalist exploitation and the consequences of colonialism and neo-colonialism, for which several European powers have great responsibility.
Po trzecie, musimy jak najszybciej sparaliżować morderczą potęgę Kaddafiego.Thirdly, we have to paralyse the killing power of Gaddafi as quickly as possible.
Kim kto rozumie jakie zagrożenia niesie ze sobą potęgaSomeone who understands the risks of power
Rządy boją się konfrontacji z tą ideologia przez wzgląd na poprawność polityczną i potęgę gospodarczą niektórych państw islamskich.Governments are frightened to confront it because of political correctness and the economic power of some Islamic countries.
Ma pan rację, wiedza to potęga, to absolutna prawda.You are right, knowledge is power, that is absolutely right.
Potęgę, której nie powstrzyma człowiek ani nawet bogowieThe power that neither man nor the gods can thwart
Wiemy, że trudno jest się z tym pogodzić i wiemy, że miarą krajów i narodów nie jest tylko i wyłącznie ich potęga polityczna, wojskowa i gospodarcza.We know that it is difficult to swallow and we know that countries and nations are not measured purely by their political, military or economic power.
Przeciwko potędze Mordoru,... nie może być zwycięstwaAgainst the power of Mordor...... there can be no victory
BIORĄC POD UWAGĘ FAKT, że w tych warunkach, a także w ramach europejskiej polityki kosmicznej Unia Europejska, ESA oraz ich państwa członkowskie są głównymi uczestnikami działań związanych z przestrzenią kosmiczną i że sprawią one, że Europa stanie się jedną z największych potęg kosmicznych na arenie międzynarodowejCONSIDERING that, in these conditions and in the framework of the European Space Policy, the European Union, as well as ESA and their respective Member States, are main space actors, and they will develop Europe as a leading space power on the international scene
Unia Europejska jest największą potęgą handlową na świecie .The European Union is the most important trading power in the world .
Jest to dzisiaj sprawa najważniejsza. Tylko wtedy bowiem Unia Europejska stopniowo może stać się potęgą polityczną i pozytywnie wpływać na losy świata.This is the most important matter today; because only then can Europe gradually become a political power and have a positive impact on the fate of the world.
Potęga Unii Europejskiej w kontekście stosunków ze Stanami Zjednoczonymi w XXI wiekuThe power of the European Union in relations with United States in XXI century
Człowiek, który ukrywa się za zamysłem "lepszych uregulowań prawnych”, aby "rozregulować” wszystko, czego ja, jako socjalistka, bronię: usług publicznych, zabezpieczenia socjalnego robotników, poszanowania dla systemów ochrony zdrowia, regulacji gospodarki finansami oraz ochrony konsumentów i środowiska przed potęgą grup przemysłowych.A man who has taken shelter behind the idea of 'better regulation' in order to 'deregulate' everything that I, as a socialist, defend: public services, social protection of workers, respect for health systems, regulation of the financial economy and protection of consumers and of the environment against the power of industrial groups.
Bo wielka jest potęga i chwała TwojaAllah is always victorious
Każde pokolenie Centauri opłakuje złote czasy kiedy ich potęga była równa boskiejEvery generation of Centauri mourns for the golden days...... when their power was like unto the gods
Wszystkie największe potęgi gospodarcze oraz gospodarki wschodzące, jak Chiny, spieszą się położyć rękę na tych zasobach, których jest coraz mniej.All the major economic powers, along with emerging nations like China, are rushing to get their hands on these resources which are becoming increasingly rare.
Dobra jakość za rozsądną cenę Unia Europejska – potęga handlowa Unia Europejska w walce z ubóstwem na świecieDeliver ing value for money A major trading power The EU : fighting world poverty
Zachodzą obecnie zmiany w ładzie międzynarodowym, wymagające od Unii Europejskiej aktywniejszego nawiązania stosunków z obecnymi i wschodzącymi światowymi potęgami, jak również z innymi partnerami dwu- i wielostronnymi na rzecz wspierania skutecznych rozwiązań problemów dotykających obywateli europejskich i ogólnie ma całym świecie.The ongoing transformation of the international order presents the EU with a challenge to focus more actively on current and emergent global powers and other bilateral and multilateral partnerships, in order to support effective solutions to the problems affecting EU citizens and the whole world in general.
Margaret Thatcher - odbudowa potęgi Wielkiej BrytaniiMargaret Tchatcher - rebuilding the power of Great Britain
na piśmie- (PT) Unia Europejska, jest potęgą kulturalną, podobnie jak potęgą gospodarczą, której oddziaływanie sięga daleko poza jej granice.As well as an economic power, the European Union is also a cultural power whose influence goes far beyond its borders.
Showing page 1. Found 782 sentences matching phrase "potęga".Found in 0.433 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.