Translations into English:

  • electrical extension cord   

Example sentences with "przedłużacz elektryczny", translation memory

add example
Skraplacz z sześciokrotnym rozszerzeniem kulistym ze sferycznym łącznikiem (nr ‧) na wejściu, i podłączony na wyjściu, poprzez gumowe połączenie do szklanej rury przedłużacza (jeśli połączenie z rurą destylacyjną jest wykonane z gumowej rurki, sferyczny łącznik może być zastąpiony przez odpowiednią gumową zatyczkęA six-bulb condenser with a spherical joint (No ‧) at the entrance, joined at the issue, by a rubber connection, to a glass extension tube (when the connection to the distillation tube is effected by means of a rubber tube, the spherical joint may be replaced by a suitable rubber bung
worek włoka lub jakikolwiek inny przedłużacz, którego łączna długość po rozciągnięciu przekracza ‧ metrów w sieci o rozmiarze oczek równym lub większym niż ‧ mma codend and any extension piece, whose joint stretched length exceeds ‧ metres in nets of mesh size equal to or greater than ‧ mm
Skraplacz z sześciokrotnym rozszerzeniem kulistym połączony na wejściu do szklanej rury przedłużacza poprzez mały gumowy łącznikA six-bulb condenser joined at the issue to a glass extension tube by means of a small rubber connection
worek włoka i/lub jakikolwiek inny przedłużacz, o rozmiarze oczek sieci równym lub większym niż ‧ mm, który nie został skonstruowany z tkaniny sieciowej o pojedynczej przędzy rybackiej, której przędza nie jest grubsza niż ‧ mm, lub z tkaniny sieciowej o wielokrotnych przędzach rybackich, której przędza nie jest grubsza niż ‧ mma codend and/or extension piece of mesh size equal to or greater than ‧ mm which is not constructed of single-twine netting material of which no twine is of thickness greater than ‧ mm or of double-twine netting material of which no twine is of thickness greater than ‧ mm
W przypadku worka, w szczególności o kwadratowych oczkach, obwód końcowej części gardzieli włoka lub przedłużacza jest od ‧ do ‧ razy większy niż obwód przedniej części worka sensu strictoIn the case of a square mesh cod-end, in particular, the circumference of the rearmost part of the trawl body or of the extension piece shall be from two to four times the circumference of the front end of the cod-end sensu stricto
należy zapewnić zabezpieczenie odciągniętej substancji przed pirolizą w drodze odpowiednich ustaleń, skraplacza zakończonego przedłużaczem, doprowadzającym destylat na dno kolby miarowej, zawierającej kilka mililitrów wodyany pyrolysis of extracted matter must be prevented by a suitable arrangement,-a condenser terminated by a drawn-out tube taking the distillate to the bottom of a graduated receiving flask containing several ml of water
Skraplacz z sześciokrotnym rozszerzeniem kulistym ze sferycznym łącznikiem (nr ‧) na wejściu, i podłączony na wyjściu do szklanej rury przedłużacza poprzez mały gumowy łącznikA six-bulb condenser with a spherical joint (No ‧) at the entrance and joined at the issue to a glass extension tube by means of a small rubber connection
z wyjątkiem podobszarów ICES V i VI, worków włoka i/lub stosowania przedłużacza jakichkolwiek sieci ciągnionych oprócz włoków rozprzowych o rozmiarze oczek większym niż ‧ mm, wykonanych z materiału o sieciowego jednoszpagatowego, w którym grubość szpagatu nie przekracza ‧ mm, lub z materiału sieciowego dwuszpagatowego, w którym grubość szpagatu nie przekracza ‧ mmexcept in ICES sub-areas V and VI, any cod-end and/or extension piece of any towed net except beam trawls of mesh size greater than ‧ mm which is not constructed of single-twine netting material of which no twine is of thickness greater than ‧ mm or of double-twine netting material of which no twine is of thickness greater than ‧ mm
Hej, Liz masz może przedłużacz?Hey, Liz, do you have an extension cord?
Aparatura do destylacji poprzez porywanie kropelek w parze, wyposażona w skraplacz z zakrzywionym przedłużaczemApparatus for distillation by entrainment in steam fitted with a condenser with a curved extension piece
umieszcza się w górnej połowie bądź w górnym płacie sieci naprzeciw części przedłużacza lub w jakimkolwiek punkcie między przodem przedłużacza a tylną częścią worka włokashall be placed in the top half or top sheet of a net in front of any extension piece or at any point between the front of any extension piece and the posterior of the cod-end
Przemyć przedłużacz skraplacza małą ilością wody i miareczkować nadmiar kwasu standartowym roztworem wodorotlenku sodowego lub potasowego, zaleconych dla przyjętego wariantu (patrz uwagaWash the condenser extension with a little water and tirate the surplus acid with the standard solution of sodium or potassium hydroxide prescribed for the variant adopted (see Note
Wiem, że dopuszczono stosowanie przedłużaczy pasów dla szczególnie tęgich pasażerów, ale na ile mi wiadomo nie ma zezwolenia na takie dodatkowe pasy dla dzieci.I am aware that authorisation has been granted for an expanding belt for corpulent persons, but so far as I know there is no authorisation for the additional belt for children.
Worek włoka (wraz z przedłużaczami-o ile występująCod-end (inclusive of lengthener(s), if any
przedłużacz oznacza niezwężającą się część składającą się z jednego lub kilku paneli pomiędzy gardzielą a workiemthe extension piece means the untapered section, made of one or more panels, between the trawl body and the cod-end
Panele o kwadratowych oczkach mogą być wbudowane w każdą sieć ciągnioną i są one umieszczane przed każdym przedłużaczem lub w dowolnym miejscu pomiędzy przodem przedłużacza a końcem workaSquare mesh panels may be inserted into any towed net and shall be placed in front of any extension piece or at any point between the front of any extension piece and the posterior of the cod-end
Skraplacz z sześciokrotnym rozszerzeniem kulistym i szklaną rurą przedłużacza montowana na gumowej zatyczce trzymającej łapacz pęcherzyków. eA six-bulb condenser with an extension tube mounted on a rubber bung holding a bubble trap
worek włoka lub jakikolwiek inny przedłużacz lub panel sieci o kwadratowych oczkach, które nie są skonstruowane tylko z jednego rodzaju tkaniny siecioweja codend or extension piece or square-meshed panel each of which is not constructed exclusively of only one type of netting material
Końcówka rury przedłużacza skraplacza musi być poniżej powierzchni roztworuThe end of the extension tube of the condenser should be underneath the surface of the solution
Końcówka rury przedłużacza skraplacza musi być poniżej powierzchni roztworu standardowego kwasu w kolbie odbiorczejThe end of the extension tube of the condenser must be below the surface of the standard acid in the receiving flask
Końcówka rury przedłużacza skraplacz musi być poniżej powierzchni roztworu wzorcowego kwasu w kolbie odbiorczejThe end of the extension tube of the condenser must be below the surface of the solution
Ilość oczek, z wyłączeniem tych w obrzeżach sieci, w każdym punkcie na każdym obwodzie przedłużacza bądź części wydłużającej nie może wynosić mniej niż maksymalna ilość oczek w obwodzie przedniej części worka włoka sensu stricto, wyłączając oczka w obrzeżach sieciThe number of meshes, excluding those in the selvedges, at any point on any circumference of any extension or lengthening piece shall not be less than the maximum number of meshes on the circumference of the front-end of the cod-end stricto sensu excluding meshes in the selvedges
Worek włoka (wraz z przedłużaczami – o ile występują) – próbki ‧ oczek o wielkości ‧ mmCodend (inclusive of lengthener(s), if any) – Samples of ‧ meshes ‧ mm
worek włoka lub jakikolwiek inny przedłużacz, skonstruowane z więcej niż jednej warstwy tkaniny sieciowej, takie, że wymiary liniowe górnej części lub górnej warstwy wspomnianego worka włoka lub przedłużacza nie są równe wymiarowi liniowemu części dolnej lub warstwy dolneja codend and any extension piece constructed of more than one sheet of netting material such that the linear dimensions of the top half or top sheet of said codend and extension piece are not equal to the linear dimensions of the bottom half or bottom sheet
skraplacza zakończonego przedłużaczem, doprowadzającym destylat na dno kolby miarowej, zawierającej kilka mililitrów wodya condenser terminated by a drawn-out tube taking the distillate to the bottom of a graduated receiving flask containing several ml of water
Showing page 1. Found 12232 sentences matching phrase "przedłużacz elektryczny".Found in 1.931 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.